Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Св. Дух - ден на паднатите бугари за ослободување на Македонија

Во 1920 г. во Софија се создава Студентско дружество „Вардар“ при СУ „Св. Климент Охридски“ кое си поставува за цел да создава интелектуални водачи на националноослободителното движење на македонските бугари меѓу двете светски војни. На 5 ноември 1922 г. двајца војводи на ВМРО, членови на „Вардар“ - поетите Илија Кушев и Љубомир Весов загинуваат во борба со српски војски - едниот крај Велес, другиот - крај Крушево. Во јуни 1923 г. дружеството „Вардар“ го поставува почетокот на чествувањето на паднатите младежи за Македонија. Од тогаш па до сега денот „Св. Дух“ е ден на протест и почит кон жртвите за нејзиното Ослободување. Од таа дата, 6 јуни 1923 г. бугарите од Мизија, Тракија, Добруџа и Македонија оддаваат почит и поклон пред паднатите бугари за слободата на Македонија и обединението на бугарскиот народ. Тоа е ден во кој ги наведнуваме глави пред жртвите, ден на будење на бугарската национална памет, но и ден на протест пред сите кои во минатото и во наши дни ја ограбуваат и фалсификуваат историската вистина, ја оспоруваат националната и културна идентичност на бугарите во Македонија.

[прочитај повеќе]

AdaptiveThemes