Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 1 гостин.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Надпис од црквата Св. Димитар во Скопје

Оваа плоча е пронајдена во 2000 год. фрлена и затрупана зад црквата Св. Димитар во Скопје. Плочата денес се наоѓа во Националниот историски музеј во Софија. Фотографијата е направена непосредно по пронаоѓањето.

AdaptiveThemes