Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 0 гости.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Ледениот континент станува се побугарски!

11 февруари 2016 г.

Над 1300 бугарски топоними, одобрени од бугарската Комисија за антарктички називи и Претседателот на Република Бугарија, се меѓународно прифатени за еднозначно идентификување на географски објекти на Антарктикот. Меѓу наименуваните места на ледениот континент има и голем број на објекти, кои носат имиња на бугарски херои, населби, географски и историски локалитети од Македонија (вклучувајќи и од заедничката историја на Р. Бугарија и Р. Македонија). [Прочитај повеќе]

AdaptiveThemes