Бугарски Културен Клуб

Ве молиме пријавете (login) или зачленете се (register).

Пријавете се со корисничко име, лозинка и должина на сесија
Напредно пребарување  

Новости:

Автор Тема: Македонизмът е бил създаден от гърците  (Прочитано 58304 пати)

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #123 на: Јануари 12, 2011, 06:52:40 »

Турският пътешественик  Евли Челебия прошетал цела Македония далече преди Паисий Хилендарски и създаването на Българската екзархия и не видел ни един македонец. Книгата с неговите записки беше публикувана наскоро и в Македония.
Bulgarian Exarchate
In 1762, Saint Paisius of Hilendar (1722-1773), a monk from the south-western Bulgarian town of Bansko, wrote Istoriya Slavyanobolgarskaya ("History of the Slav-Bulgarians"), a short historical work which was also the first ardent call for a national awakening. In History of Slav-Bulgarians, Paisius urged his compatriots to throw off subjugation to the Greek language and culture. The example of Paisius was followed by others, including Saint Sophroniy of Vratsa (1739-1813), Abbot Spiridon of Gabrovo (d. 1815), Abbot Yoakim Karchovski (d. 1820), and Abbot Kiril Peychinovich (d. 1845).
In seeking to calm down the disturbances, the Ottoman government of Abdülaziz granted the right to establish an autonomous Bulgarian Exarchate for the dioceses of Bulgaria as well as those, wherein at least two thirds of Orthodox Christians were willing to join it, by issuing the Sultan's firman promulgated on February 28 (the Julian calendar), 1870. The firman envisaged a broad autonomy of the Exarchate but would leave it under the supreme canonical authority of the Ecumenical See, i.e. not a full autocephaly.
The Exarchate's borders went on to extend over present-day northern Bulgaria (Moesia), Thrace without the Vilayet of Adrianople, as well as over north-eastern Macedonia. After the Christian population of the bishoprics of Skopje and Ohrid voted in 1874 overwhelmingly in favour of joining the Exarchate (Skopje by 91%, Ohrid by 97%), the Bulgarian Exarchate became in control of the whole of Vardar and Pirin Macedonia. The Exarchate was also represented in the whole of southern Macedonia and the Vilayet of Adrianople by vicars. Thus, the borders of the Exarchate included all Bulgarian districts in the Ottoman Empire.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Exarchate
Нова Македония, број 22174 | вторник 4.1.2011
Како син на златар Евлија можел да си ги дозволи патувањата
Изминаа 400 години од раѓањето и 350 години од првото минување низ Македонија на познатиот турски патописец Евлија Челеби, кој оставил значајни податоци за речиси секое катче од Земјата. Зборува за местоположбата на населбите и нивното место во административно-политичкиот систем во Империјата, за органите на власта и обврските на населението, за бројот на маалата, куќите, верските, односно сакралните и световните, односно профаните објекти, за чешмите, потоа за занимањето на населението, менталитетот, обичаите и др. По повод споменатите годишнини ќе проговориме за личноста и делото на Евлија ибн Дервиш Мехмет Зили, познат како Челеби (роден во Истанбул март 1611 г.) Евлија се вбројува меѓу ретките луѓе што целиот живот го посветил на патувања по тогаш пространото Турско Царство и надвор од него, и виденото, чуеното често споредено со службените акти го систематизирал во 10 тома.
Описите за Македонија се содржани во Петтиот, Шестиот и Осмиот том од Патописот. Бидејки во тоа време Македонија, патем како и соседните земји, не била одделна административна единица, во турската документација не е именувано нејзиното име и тој ги користи административните менувања. Територијата на Македонија била во состав на Румелискиот беглербеглак, а во санџаците во кои била вклучена биле зафатени и територии од соседните области. Меѓутоа, во сите т.н. Илирски грбовници и пред Стематографиите на П. Р. Витезович (1701) и на Хр. Жефарович (1741) и потоа, областа Македонија е претставена одделно со посебен грб, а македонски трговци кои патувале надвор од Турската Империја се претставувале како турски поданици од Македонија се разбира во природните граници, во кои останала до 1912 година. Низ Македонија Евлија патувал во 1660, 1661, 1662 и во 1668 година.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=141193481&id=17&prilog=0&setIzdanie=22174
Нова Македония, среда 5.01.2011број 22175 | среда 5.1.2011број 22175 | среда 5.1.2011
Во Скопје Евлија првин го опишува Калето
ЕВЛИЈА ЧЕЛЕБИ НИЗ И ЗА МАКЕДОНИЈА
Првото среќавање на Евлија со Македонија било во 1660 година, кога од Сараево со вујко му Мелек Ахмед-паша, румелиски беглербег одел за Софија. При ова патување тој оставил описи за Скопје, Куманово, Кратово и за Крива Паланка. Во Скопје Евлија првин ја опишува тврдината (Кале).
 Од немуслиманските верски објекти споменува ерменска, бугарска, српска и еврејска божја куќа. За Латините (според него Латини се Дубровчаните, односно католиците) вели дека своите верски обреди ги вршат во српските цркви. Изненадува фактот што патописецот не навел дека во тоа време во Скопје имало католичка бискупија, а во 1655 година бискуп бил Андреја Богдани. За градот вели дека е чист со бела калдрма по главните улици. На рекичките во околината имало 1.000 воденици. Зборува за лозјата, овошјето, јадењата и др.
За рајата во Прилеп вели дека претежно зборуваат бугарски и се Бугари и Срби. За Битола Евлија вели дека е хас (феудален посед од најмалку 100.000 акчиња годишно) на Фатима султанка (и имал имунитет). Споменува 70 муслимански храмови, 900 продавници, му оставиле впечаток чекреџиската и терзиската чаршија, безистен со железни капии, 40 кафеани, 20 излетнички (теферич) места, пријатни звуци од харфи, тамбури и др. За време на неговиот престој во Битола се случил немил настан. Ајдутинот Ба/ј/б/о со 500 неверници (христијани) влегле во безистенот, зеле скапоцени облеки и ткаенини во вредност од 70.000 гроша и се повлекле во полето. Споменува и арнаутски одметници. За битолскиот лен вели дека бил попрочуен од мисирскиот (египетскиот).
Од следното патување низ Македонија Евлија Челеби оставил описи за Овче Поле, Штип, с. Балван, с. Мајдан (Кратовско), Кочани, Виница и Царево Село (Делчево) а ние ќе се осврнеме на Штип. Во Штип кој бил во составот на Ќустендилскиот санџак се претставени органите на власта, тврдината, положбата на градот со 2.240 куќи од цврст материјал, џамии, месџидии, медреса, 11 основни училишта, текии, карван сарај со бесплатно ноќевање, 7 анови, 450 еснафски и занаетчиски дуќани, безистен, имарет и др. Паѓа во очи што во три џамии на неделните предавања професорите ги учеле присутните за правилно читање на Куранот на 7-те арапски дијалекти. За градското (турско) население вели дека зборува правилно турски јазик, рајата српски и бугарски, но албански незнаат. Заради близината на Овче Поле во градот се зборувало и на јуручки дијалект, кој Евлија го наречува јуручки јазик. Интересно е што во Штип патописецот споменува 32 вида цреши.

По патувањата низ разни области и земји на Европа и Западна Азија, во 1668 година Евлија Челеби ја посетил Македонија и оставил белешки за нејзините западни и јужни области. Откако патописецот констатира дека источно од територијата на санџакот Елбасан е Охридскиот санџак, го опишува Охридското Езеро и рибарењето во охридскиот и струшкиот дел, а потоа касабата Струга и (среќниот) град Охрид. За Струга запишал дека има 300 куќи, три муслимански маала и многу бугарски и грчки неверници. Со градот управувал емин со 200 луѓе. Рајата од Струга и седум околни села биле ослободени од извесни давачки со задача да ловат риба, но за ловење и продавање риба без дозвола на еминот следувале глоби и телесни казни. Во градот се одржувал 10-дневен панаѓур што го посетувале 40-50.000 луѓе.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=14111257223&id=17&prilog=0&setIzdanie=22175
Нова Македония, број 22176 | сабота 8.1.2011
Пустиниците на Света Гора имале и по 270 години
За седиштето на санџакот - Охрид, како впрочем и за други градови, патописецот приведува легенди за основањето на градот и неговото име. Потоа е опишана тврдината во чиј внатрешен дел имало еден месџит, куќа за диздарот, а во големата надворешна тврдина имало 160 куќи на неверниците. На брегот на езерото се наоѓал пашиниот дворец со над 300 простории, со сала за прием, амам и др. При набројувањето на џамиите во оваа рајска населба (според патописецот), прво е спомената џамијата “Аја Софијаирдљуо;, за која вели дека во христијанско време била нивни Ерусалим (Кудус), потоа џамијата “Охризадеирдљуо; со две минариња и дрва во дворот што се издигале до облаците, како и два маалски месџида. Споменати се и шест христијански манастири, добро уредени и населени со по 40-50 калуѓери-патријаршисти. По појадокот и вечерата на поповите во манастирите, од месијанската кујна им се делела храна и на муслимани. Натаму се зборуваа за Долниот град со 17 маала, од кои 10 муслимански и 7 на грчките, бугарските и латинските неверници; за џамиите; месџидите; сараите; медресите; трговски анови; амами; безистен; два имарети (во оној на Охризаде на сиромашните и муслимани и христијани се делело дневно по саан/чинија чорба и парче леб); потоа карван-сарајот (задужбина на Охризаде) со три бесплатни ноќевања; за излетиштата и др. Впечатливо е изнесеното на Евлија за посебниот дијалект на жителите во Охрид. Вели: сиот народ зборува бугарски и грчки, ама воопшто не знае албански, зошто Румелија не е населена со Арнаути.
Натаму Евлија Челеби дава описи за касабата Ресен со 180 куќи, две маала и половината од населението се муслимани, а половината христијани. За касабата Подградец вели дека има 600 куќи, четири маала со четири муслимански храма, два месџида, една медреса, едно теќе, 150 продавници, три ана и на брегот на езерото табачки дуќани. Во касабата Старова патописецот запишал четири маала - половината муслимански, половината христијански. Според законот на султанот Сулејман-хан, и одовде биле одведувани неколку стотини одбрани бугарски и грчки (Рум) момчиња во царската престолнина (во аџеми оглан) како данок во крв (девширме ѓуламлари). Натаму се опишани неколку села и Преспанско Езеро. За седиштето на Леринската каза - градот Лерин, Евлија запишал дека е заостаната населба со 1.500 куќи, 100 дуќани, два ана, 7 мектеби, 3 медреси и др., но не споменува христијани!
Бидејќи Евлија неколку пати поминал низ Македонија, на пр. во Битола и во Скопје бил по 7 пати, има префрлувања при описите на населбите. При едно патување тој зборува за касабите Кавадарци (богата касаба Тиквеш), Радовиш, Валандово (Виландива) со малку муслимани и многу христијани Бугари, а поопширно зборува за Струмица (Уструмџе..., Ајантаџа). Овде е опишана тврдината, која според него била од времето на Александар, но е во рушевини.
Натаму Евлија зборува за Петрич, Мелник, Ветрене во кое покрај муслимански споменува и пет маала на грчки, бугарски и српски неверници; потоа за Орфано; Мал (Ќучук) Бешик; Голем Бешик со топли извори со мирис на сулфур; се задржува на Сидерокапса со сребрена руда чии жили биле дебели колку човечка рака и такво чисто сребро немало ни во Сребреница, Кратово и Ново Брдо.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=17111937198&id=17&prilog=0&setIzdanie=22176
Нова Македония, број 22177 | понеделник 10.1.2011
Солун го нарекува Мал Цариград
Натаму патописецот зборува за Лангаза (Љан/и/а/за) на територијата на Солунскиот санџак, која Јуруците и Читаците ја викале Љанказа. Го опишува езерото и минералните извори каде болните се потопувале во кал и оздравувале. За рајата вели дека е претставена од грчки неверници, бугарски негодници и влашки христијани, кои се прехрануваат од лов на птици и риболов. Повеќето од жителите на гратчето Аврет Хисар (Женско, сега Ѓинекокастрон) според Евлија се занимавале со трговија и занаетчиство, а рајата била составена од Грци, Бугари и Срби. За Дојран патописецот вели дека е извонредно изграден и украсен град, средиште на каза во Солунскиот санџак. Споменува лозја и зеленчукови градини во градот, како и многубројни стада овци по планините. За рајата вели дека се грчки и бугарски неверници и малку муслимани. Во езерото споменува многу илјади видови риби, од кои највкусни биле штуката и крапот.
Градот Сер/ез Евлија Челеби го претставува детално. За Долниот утврден град вели дека е стара тврдина исполнета со Евреи и грчки, ерменски, латински, бугарски и српски неверници, со 10 маала христијански и со четири порти. Овде споменува грчко-православна црква, еврејска, ерменска и латинска. Во Големиот утврден град споменува 40 маала, од кои 30 биле муслимански и 10 невернички и еврејски. Градот имал четири илјади еднокатни и двокатни куќи, водоскоци, базени, јавни чешми, фонтани, многу џамии а во 12 се вршело молитва во петоците. Меѓу џамиите најпосетувана била џамијата на Ахмед-паша најукрасена во Румелија исто како џамијата на Јахја-паша во Скопје. Зборува за медресите и училиштата за деца, дека во Сер имало 710 чешми и извори со вода, 2.060 бунари, 5 приватни и општествени амами и 1.060 домашни бањи; 2.000 дуќани, безистен, 17 трговски анови и соби за беќари (дојденци еснафлии) муслимани и христијани. Мнозинството од рајата во Сер вели се грчко-православни Бугари и читашки и јуручки племиња. Натаму се зборува за облеката; за пријатната клима и плодна земја засадена со житни и зрнести култури, лозја, овоштарници, памук; за силни биволи какви што нема ни во Курдистан ни Адана; потоа за излетиштата во околината; за минерална бања за кожни болести и на крајот се опишани гробниците на праведниците (посветени на верата). При патувањето за Солун патописецот опишува две помали населби и потоа опширно зборува за Солун.
Во Солун имало и 300 крчми, во кои, како муслиман вели бесрамно се точело вино. По именувањето на маалата на правоверните (муслиманите), Евлија споменува 10 маала според него на неморалните неверници, во кои се вклучени ерменските, грчките, српските, француските (европските), бугарските и латинските (дубровнички, венецијански и др.) неверници, како и 56 еврејски маала. Куќите на Чифутите и неверниците ги нарекува проклети. Солун го нарекува Мал Цариград зошто во него ги има сите вери и јазици. Инаку повеќето од луѓето во градот зборувале турски, еврејски и знаеле грчки и бугарски. Овде патописецот нагласува дека со Јуруците во Солун командувал нивниот оџак-бег и 400 души биле обврзани да превезуваат топови (со биволи). Во време на војна од целиот санџак се собирало 12.000 души јуручки и читашки воини. Во царското дефтерхане вели биле наречени солунски Јуруци со одделен тапан, знаме и коњска опашка.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=110111027111&id=17&prilog=0&setIzdanie=22177
среда, 12.1.2011 Нова Македония,
Муслиманите биле правоверни, а христијаните неверници
Јуручките и циганските бегови во Солун, пак, ги издвојува од преостанатите правоверни, односно ги реди по тристотините француски (европски) претставници и конзули. За христијанското население во Македонија патописецот најчесто го користи терминот неверници (грчки и бугарски), Христијани, Грци-православни (се однесува на сите православни), грко-православни Бугари, Грци, Бугари, Срби, еднаш се споменати Власи-христијани, Латини, Франки (синоним за Европејци), односно не е прецизен во именувањето. Патем и во 18 век истражувачите и патописците немале определено мислење за народите на Балканот.
Иако многу од податоците во Патописот при користењето треба да се споредат со други историски извори, Евлија Челеби нуди толку факти за сите места каде што престојувал, така што тој неможе да биде изоставен од ниеден македонски, балкански и пошироко истражувач на соодветното време.
(крај)
 Автор: ПРОФ. Д-Р МИЛКА ЗДРАВЕВА 
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1121111641&id=17&prilog=0&setIzdanie=22179

« Последно менување: Јануари 12, 2011, 08:18:32 veritas »
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #124 на: Јануари 20, 2011, 07:31:05 »

Theodosius of Skopje

Theodosius of Skopje (Bulgarian: Теодосий Скопски, Macedonian: Теодосиј Гологанов) was a controversial religious figure from Macedonia who was a Bulgarian language scholar and translator. He was initially involved in the struggle for an autonomous Bulgarian Church and later in his life he became a member of the Bulgarian Academy of Sciences. He is known for his failed attempt to create a Macedonian Uniat Church with help from the Catholic Church. Theodosius of Skopje is considered a Bulgarian in Bulgaria and an ethnic Macedonian in the Republic of Macedonia.

His plans were to create a Slav Macedonian Uniat Church with help from Bishop of Rome, but they failed soon and he was fired from the Exarchate in 1892 because of his separatism. According to Simeon Radev, bishop Theodosius' separatism stemmed from his personal hatred of Exarch Joseph I.[4] Most of the Macedonian mainstream specialists on the history of the Macedonian Orthodox Church, consider that the religious separatism of Theodosius represented indeed a form of early Macedonian nationalism.

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodosius_of_Skopje


Simeon Radev

Simeon Traychev Radev (Bulgarian: Симеон Трайчев Радев; 19 January 1879–15 February 1967) was a Bulgarian writer, journalist, diplomat and historian most famous for his two-volume book The Builders of Modern Bulgaria.

Radev was born in the town of Resen in the region of Macedonia, then under Ottoman rule, in 1879.

http://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_Radev
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #125 на: Февруари 04, 2011, 09:29:56 »

Demographic history of Macedonia

Most of the population of Macedonia were described as Bulgarians during 16th and 17th centuries by Ottoman historians and travellers such as Hoca Sadeddin Efendi, Mustafa Selaniki, Hadji Khalfa and Evliya Celebi. The name meant, however, rather little in view of the political oppression by the Ottomans and the religious and cultural one by the Greek clergy. The Bulgarian language was preserved as a cultural medium only in a handful of monasteries, to rise in terms of social status for the ordinary Bulgarian usually meant the process of Hellenisation. The Slavonic liturgy was preserved on the lower levels of the Bulgarian Archbishopric of Ohrid for several centuries until its abolition in 1767.

The creator of the modern Bulgarian historiography, Petar Bogdan Bakshev in his first work "Description of the Bulgarian Kingdom" in 1640, mentioned the geographical and ethnic borders of Bulgaria and Bulgarian people including also "the greather part of Macedonia,...as far as Ohrid, up to the boundaries of Albania and Greece...". Hristofor Zhefarovich, a Macedonia-born 18th-century painter, had a crucial influence on the Bulgarian National Revival and made a great impact on the entire Bulgarian heraldry of the 19th century, when it became most influential among all generations of Bulgarian enlighteners and revolutionaries and shaped the idea for a modern Bulgarian national symbol. In his testament, he explicitly noted that his relatives were "of Bulgarian nationality" and from Dojran. Although the first literary work in Modern Bulgarian, History of Slav-Bulgarians was written by a Macedonia born Bulgarian monk, Paisius of Hilendar as early as 1762, it took almost a century for the Bulgarian idea to regain ascendancy in the region. The Bulgarian advance in Macedonia in the 19th century was aided by the numerical superiority of the Bulgarians after the decrease in the Turkish population, as well as by their improved economic status. The Bulgarians of Macedonia took active part in the struggle for independent Bulgarian Patriarchate and Bulgarian schools.

The representatives of the intelligentsia wrote in a language which they called Bulgarian and strove for a more even representation of the local Bulgarian dialects spoken in Macedonia in formal Bulgarian. The autonomous Bulgarian Exarchate established in 1870 included northwestern Macedonia. After the overwhelming vote of the districts of Ohrid and Skopje, it grew to include the whole of present-day Vardar and Pirin Macedonia in 1874. This process of Bulgarian national revival in Macedonia, however, was much less successful in southern Macedonia, which beside Slavs had compact Greek and Aromanian populations. The Hellenic idea and the Patriarchate of Constantinople preserved much of their earlier influence among the local Bulgarians and the arrival of the Bulgarian idea turned the region into a battlefield between Bulgarians owing allegiance to the Patriarchate and the Exarchate with division lines often separating family and kin.
Ethnographic map of the South Slavs by Mackenzie and Irby, 1867.[6]
Ethnographic Map of the Balkans by G. Lejean (1861). At that time it was erroneously believed that the Albanian linguistic area reached south to the Ambracian Gulf because the area between eastern Montenegro and the Ambracian Gulf (but without Kosovo) was called "Albania" at the time (see also: this classical map) because it was supposed that medieval Albania spread over these territories (see also: here). Later maps corrected this mistake.

European ethnographs and linguists until the Congress of Berlin usually regarded the language of the Slavic population of Macedonia as Bulgarian. French scholars Ami Boué in 1840 and Guillaume Lejean in 1861, Germans August Heinrich Rudolf Griesebach in 1841, J. Hahn in 1858 and 1863, August Heinrich Petermann in 1869 and Heinrich Kiepert in 1876, Slovak Pavel Jozef Safarik in 1842 and the Czechs J. Erben in 1868 and F. Brodaska in 1869, Englishmen James Wyld in 1877 and Georgina Muir Mackenzie and Adeline Paulina Irby in 1863, Serbians Davidovitch in 1848, Constant Desjardins in 1853 and Stefan I. Verković in 1860, Russians Viktor I. Grigorovič in 1848 Vinkenty Makushev and M.F. Mirkovitch in 1867, as well as Austrian Karl Sax in 1878 published ethnography or linguistic books, or travel notes, which defined the Slavic population of Macedonia as Bulgarian. Austrian doctor Josef Müller published travel notes in 1844 where he regarded the Slavic population of Macedonia as Serbian. The region was further identified as predominantly Greek by French F. Bianconi in 1877 and by Englishman Edward Stanford in 1877. He maintained that the urban population of Macedonia was entirely Greek, whereas the peasantry was of mixed, Bulgarian-Greek origin and had Greek consciousness but had not yet mastered the Greek language.

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Macedonia
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #126 на: Февруари 09, 2011, 08:35:12 »

Архивът на Ню Йорк Таймс за македонските българи и Илинденското въстание.

http://query.nytimes.com/search/sitesearch?query=%22macedonian+bulgarians%22&more=date_all

PLEDGES TO BULGARIANS.; Porte Promises to Dismiss Troops and Restore Certain Rights.
Sign In to E-Mail
 
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40813FD3C5D11738DDDAD0994DF405B838CF1D3&scp=1&sq=%22macedonian%20bulgarians%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40813FD3C5D11738DDDAD0994DF405B838CF1D3

ROUMANIAN TREASON TRIAL.; Heavy Sentences on Men Who Plotted to Kill King Charles.

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40D14F63E5B11738DDDAA0A94D9415B808CF1D3&scp=2&sq=%22macedonian%20bulgarians%22&st=cse
 
       
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40D14F63E5B11738DDDAA0A94D9415B808CF1D3

FACTS ABOUT MACEDONIANS.
Sign In to E-Mail
 
       
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60917F63C5D11738DDDAF0994D0405B838CF1D3&scp=3&sq=%22macedonian%20bulgarians%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60917F63C5D11738DDDAF0994D0405B838CF1D3

THE SULTAN WANTS PEACE; Says He Will Not Make War Unless He Is Forced to Do So. Tells M. Lockroy He Deplores Excesses Committed by His Troops -- Porte Replies to Powers.

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FB0E1FFF3B5D16738DDDAF0894D8415B838CF1D3&scp=4&sq=%22macedonian%20bulgarians%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FB0E1FFF3B5D16738DDDAF0894D8415B838CF1D3

http://query.nytimes.com/search/sitesearch?query=%22macedonian+bulgars%22&more=date_all

COMPLICATIONS OF THE BALKAN PROBLEM; Many Warring Elements in the Macedonian Provinces. Bulgarians Wonder If Russia Will Aid Them If They Fight Turkey and Are Defeated.
Sign In to E-Mail
       
 
October 26, 1903,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0812F93F5D11738DDDAF0A94D8415B838CF1D3&scp=1&sq=%22macedonian%20bulgars%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA0812F93F5D11738DDDAF0A94D8415B838CF1D3 
 

« Последно менување: Февруари 09, 2011, 08:47:30 veritas »
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #127 на: Февруари 09, 2011, 09:26:13 »

Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #128 на: Февруари 10, 2011, 01:04:58 »

BULGARIA UNLIKELY TO HEED POWERS' WARNING; War Regarded as Inevitable, but May Be Delayed for a Time. Premier of the Principality Is Said to Have Declined to Postpone the Army Mobilization.
Sign In to E-Mail
   

September 17, 1903,


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60716FD3C5E12738DDDAE0994D1405B838CF1D3&scp=1&sq=bulgarian%20immigrants%20macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60716FD3C5E12738DDDAE0994D1405B838CF1D3


Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #129 на: Февруари 10, 2011, 08:08:27 »


BULGARIA AS KEY TO THE BALKANS; Principality Established by Treaty of Berlin Always Thorn in Turkey's Side. CAREER OF ALEXANDER Bulgarians Have Played Race Against Race In Adjacent Turkish Provinces for Years.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F20E1FFC3C5D16738DDDAF0894D8415B888CF1D3&scp=1&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F20E1FFC3C5D16738DDDAF0894D8415B888CF1D3

PHASES OF EASTERN AFFAIRS.; ANOTHER INSURRECTION THREATENED IN MACEDONIA--ENGLAND INSISTING ON THE EXECUTION OF THE BERLIN TREATY.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FB0812FE385A127B93C7A81788D85F4D8784F9&scp=2&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FB0812FE385A127B93C7A81788D85F4D8784F9

BROKE 100 BALKAN TREATIES; Reformers Promised for 125 Years, but Butchery Was Not Stopped.
Sign In to E-Mail
         
 
November 02, 1912,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00D1EF73D5417738DDDAB0894D9415B828DF1D3&scp=3&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00D1EF73D5417738DDDAB0894D9415B828DF1D3

STATEMENT BY MR. BALFOUR.; He Says the Macedonians Are More to Blame Than the Turks.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60A17F93C5D11738DDDA80994D0405B838CF1D3&scp=4&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60A17F93C5D11738DDDA80994D0405B838CF1D3

BULGARIA'S LOST CLAIM ON MACEDONIA.; Her Two Attacks on Serbia Held to Offset Any Title She May Have Had in the Past.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10C11F6355B17738DDDAF0A94D0405B868DF1D3&scp=7&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F10C11F6355B17738DDDAF0A94D0405B868DF1D3


Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #130 на: Февруари 10, 2011, 08:48:18 »

MACEDONIA MIGHT BRING BULGARIA IN; Premier Says Complaints Against Servia and Greece Cannot Be Ignored. BUT IS WILLING TO WAIT No Fear of Any Trouble with Rumania -- A Strict Neutrality His War Policy.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00613FE395B17738DDDAD0894DA405B858DF1D3&scp=9&sq=%22macedonian%20question%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00613FE395B17738DDDAD0894DA405B858DF1D3

България иска автономия за Македония, Сърбия не приема.

Article 5 -- No Title
Sign In to E-Mail
       
 
February 25, 1898,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30810FD3F5811738DDDAC0A94DA405B8885F0D3&scp=7&sq=%22macedonian%20question%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F30810FD3F5811738DDDAC0A94DA405B8885F0D3

Източна Румелия

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F

Съединение на България

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

Под македонци по това врема са разбирали цялото население на Македония, състоящо се от Българи, албанци, власи и др.

MACEDONIAN SETTLEMENT
Sign In to E-Mail
       
 
May 11, 1919,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00812FC3D5E157A93C3A8178ED85F4D8185F9&scp=5&sq=%22macedonian%20question%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00812FC3D5E157A93C3A8178ED85F4D8185F9

Бугарија и Србија во 1912 барале автономија за Македонија


Завчерашниот број на Интернешнел Хералд трибјун во својата рубрика На нашите страници пред 100, 75, 50 години" пренесува исечоци од медиуми за настани што се случиле на 1 октомври низ годините, меѓу кои има и едно делче мошне интересно за Македонија.

Станува збор за објава во весникот Стандард", во која се вели дека Бугарија и Србија во 1912 до Цариград испратиле барање на Македонија да и се даде автономија, а во спротивно се заканиле со војна, пренесува порталот МкдМк.

Ова е превод од делот за Македонија во целост. Насловот на текстот е 1912 Загубена надеж за мир на Балканот, по што текстот почнува со "Лондон, преглед на утринскиот печат денес (1 окт.) за кризата во Југоисточна Европа".

Дејли телеграф: Работите ја достигнаа најопасната точка досега, по драматичниот потег на Австро-Унгарија во 1908, и додека се уште е дозволена надеж дека војната може да биде спречена, не се многу големи шансите дека мирната дипломатија на Големите сили може да се покаже успешна".

Стандард: Најсериозна од гласините е онаа дека Бугарија и Србија испратиле заедничка белешка до Портата, во која бараат итно да и биде гарантирана автономија на Македонија, со најава дека одбивањето ќе биде проследено со објавување војна. Ако се оствари тоа, надежта за мир ќе ја снема, зашто е малку веројатно дека Портата ќе попушти пред овој неочекуван ултиматум".

Морнинг пост: Ако Силите решат дека владеењето во Македонија мора да биде доследно на цивилизацијата, веројатно ќе избувне експлозија на чувства кај Турците, која може да му стави крај на мирот и да предизвика неподносливи немири, не само во Македонија, туку и во други делови на Турција".

http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=885574DF9EE04B4FBDF1A592923418D8


« Последно менување: Октомври 04, 2012, 08:26:04 veritas »
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #131 на: Февруари 10, 2011, 09:19:45 »

GREEKS ANGER THE BULGARIANS.
Sign In to E-Mail
 
 June 01, 1903,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F4061FFD385D16738DDDA80894DE405B838CF1D3&scp=10&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F4061FFD385D16738DDDA80894DE405B838CF1D3


CENSURES PRINCE FERDINAND.
Sign In to E-Mail
       
 
August 15, 1903,

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60911F93C5D11738DDDAC0994D0405B838CF1D3&scp=9&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60911F93C5D11738DDDAC0994D0405B838CF1D3

Article Preview
TINO AS PROTECTOR

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00B17F63D5A11738DDDA90994DE405B888DF1D3&scp=8&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00B17F63D5A11738DDDA90994DE405B888DF1D3&scp=8&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

THE DISTURBANCES IN TURKEY.; More Kurdish Raiding in Armenia Reported -- Bulgarians Said to Have Burned Five Turks.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0E13FE3B5A16738DDDAE0A94D0405B818CF1D3&scp=5&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA0E13FE3B5A16738DDDAE0A94D0405B818CF1D3

BULGARIANS IN MACEDONIA; Their Condition Said to Be Worse Than That of Any Other European Minority
Sign In to E-Mail
 
       
 
September 30, 1928,

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60616FF3955167A93C2AA1782D85F4C8285F9&scp=2&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

 

Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #132 на: Февруари 16, 2011, 12:43:57 »

Нова Македония, број 22208 | среда 16.2.2011

Македонија како средиште на разбојништвото

Патописот на Херберт Вивиан од 1903 г.

Херберт Вивиан (Херберт Вивиан) е Англичанец, кој со својата жена патувал низ Македонија пред Илинденското востание во 1903 година. Тој пишува за бугарската, грчката, австриската и за руската пропаганда во Македонија, но не и за српската, бидејќи бил просрпски ориентиран. Но ние сепак го искористивме неговиот материјал во кој зборува за Македонците во Македонија. Од неговото патување по Македонија тој напишал и објавил неколку статии и книги, меѓу кои „Македонската конспирација“, двонеделно списание, во Лондон во 1903 година. Има напишано и статија со наслов Сегашната воена моќ на Турција, објавена во „Јунајтед сервис магазин“, во Лондон во 1906 година. Тој објавил и две книги, и тоа „По балканските патишта“, во Лондон во 1906 година, и „Српската трагедија“ со некои впечатоци од Македонија, во Лондон во 1904 година. Од последнава книга што ја откривме во Националната библиотека во Париз, со сигнатура 8Е Ј.7096, преведовме неколку извадоци:

Многу бугарски комитски водачи се закоравени заговорници, но многумина се ентузијасти, со прости анархистички и лошо водени идеи за тиранијата и слободата. Разбирливо е дека вистинските ентузијасти често се врбуваат од редовите на многу младите. Видов две бугарски момчиња што беа заведени во движењето. Едно од нив имаше само седумнаесет години, иако изгледаше постаро. Имаше очи на фанатик и извесен изглед на тврдоглавост, која би можела да го охрабри да се определи. Другото имаше само четиринаесет години. Потекнуваше од едно планинско село во солунскиот вилает. Татко му бил стрелан кога се обидувал да ја избегне воената служба, така што момчето, кое останало речиси сираче, лесно го убедиле да стане непријателски расположен против властите. Кога неговата чета била фатена, тоа се борело многу храбро, при што било тешко рането со бајонет во десната рака.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=21611916496&id=17&prilog=0&setIzdanie=22208
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #133 на: Февруари 16, 2011, 02:28:30 »

Аферата мис Стоун в архива на Ню Йорк Таймс

Афера Мис Стоун

Аферата „Мис Стоун“ представлява отвличането на протестантската мисионерка Елън Стоун (гражданин на САЩ) и на нейната другарка Катерина Стефанова Цилка от четата на Яне Сандански и Христо Чернопеев на 21 август 1901 в местността "Подпряната скала" по пътя от Банско за Горна Джумая (днешен Благоевград). Целта е да се получи паричен откуп, необходим за въоръжаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Четата е преследвана от турски потери и от върховисти и преодолява големи трудности при укриването си. След продължителни преговори в София и Самоков откупът - 14 000 златни турски лири, се получава на 18 януари 1902 година в Банско. Пленените жени са освободени на 2 февруари в Струмишко.

Акцията допринася за полуляризирането на ВМОРО далеч извън пределите на Османската империя, за което спомага и самата мис Стоун със своите беседи в Съединените щати.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD

THE CAPTURE OF MISS STONE.; She Was Kidnapped by Bulgarians, Not Turks -- Brigands Demand a Ransom.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0B10FF355D12738DDDAC0A94D1405B818CF1D3&scp=4&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA0B10FF355D12738DDDAC0A94D1405B818CF1D3


MISS STONE'S CAPTORS NEARLY ALL BULGARIANS; Led by a Partisan of Sarafof, the Macedonian Agitator. It Is Said that Sarafof and His Friends Are Planning to Capture a Consular Representative -- Balkan Situation Critical.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40D13FA395412738DDDAB0894DC405B828CF1D3&scp=1&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40D13FA395412738DDDAB0894DC405B828CF1D3

BULGARIAN TROOPS SEEK MISS STONE; Minister Says 3,000 Soldiers Are in the Search. MONEY SENT TO TURKEY State Department Trying to Save Missionary's Life. Head of Macedonian Committee Says His Association Had No Hand in the Abduction.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40910FC355D12738DDDA00894D8415B818CF1D3&scp=5&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40910FC355D12738DDDA00894D8415B818CF1D3

TO SEARCH FOR MISS STONE.; Six Young Bulgarians Start from Samakov -- Washington Officials More Sanguine.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40E10FC355D1A728DDDA00A94D8415B818CF1D3&scp=6&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40E10FC355D1A728DDDA00A94D8415B818CF1D3

MISS STONE HOPEFUL.; Another Letter Received from Her -- Bulgaria Still Interfering in the Negotiations.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA071FFF3E5911738DDDAB0994D9415B818CF1D3&scp=7&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA071FFF3E5911738DDDAB0994D9415B818CF1D3

SEARCH FOR BULGARIAN ABDUCTORS ABANDONED; Authorities Feared Disastrous Consequences to Miss Stone. Missionary's Friends Discredit Report of Thirty-Day Respite and Make Another Appeal for Funds.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70F10F93F5B11738DDDAB0994D8415B818CF1D3&scp=8&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F70F10F93F5B11738DDDAB0994D8415B818CF1D3

KIDNAPPERS NAME PLACE FOR DEPOSIT; Miss Stone's Ransom Must Be Paid in Bulgaria. Bulgarian Government, on the Other Hand, Says Brigands Have Never Left Turkish Soil.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10611FC3D5C15738DDDAA0994D8415B818CF1D3&scp=9&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F10611FC3D5C15738DDDAA0994D8415B818CF1D3

MISS STONE'S RANSOM.; Bulgarian Brigands Demand Its Payment in Advance of Her Release.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00710FE3E5412738DDDAA0A94D9405B828CF1D3&scp=10&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00710FE3E5412738DDDAA0A94D9405B828CF1D3


BULGARIAN BRIGANDAGE.; Account of Customs Which Throw Some Light on Miss Stone's Case.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40F14FD3D5C15738DDDA90994D9415B818CF1D3&scp=3&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40F14FD3D5C15738DDDA90994D9415B818CF1D3
MISS STONE FREE AT LAST; She Reached Strumitsa, Macedonia Yesterday. Mme. Tsilka and Her Child Also Re- leased -- News Confirmed in Cablegrams to Boston -- Miss Stone in Good Health.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30617F63E5412738DDDAD0A94DA405B828CF1D3&scp=2&sq=Miss%20Stone&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F30617F63E5412738DDDAD0A94DA405B828CF1D3

PUBLIC MEETING HELD IN AID OF MISS STONE; Collection Taken Up to Add to the Ransom Fund. The Rev. Dr. Creegan Says that President Roosevelt Is Taking Deep Interest in the Case.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FB0817FD355D12738DDDAD0994D8415B818CF1D3&scp=9&sq=Miss%20Stone&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FB0817FD355D12738DDDAD0994D8415B818CF1D3

CHURCHES GIVE FOR MISS STONE'S RANSOM; One Pastor Says a Battleship Would Be More Effective. Total Subscriptions Now in Hand About $30,000 -- Statement from the Mission Board Committee.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70A10FE3C5F12738DDDAE0894D8415B818CF1D3&scp=10&sq=Miss%20Stone&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F70A10FE3C5F12738DDDAE0894D8415B818CF1D3

MISS STONE HOME AGAIN; Missionary Returns After Captivity Among Bulgarian Brigands. Little the Worse for Her Thrilling Experiences, She Talks Freely and Pleasantly of Her Captors.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60B15F8395412738DDDA80994DC405B828CF1D3&scp=2&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60B15F8395412738DDDA80994DC405B828CF1D3

Бугарите се навистина опасни, бидејќи се многу паметни и бескрупулозни. Сепак, елхамду лиллах! Тие не успеваат. Барем овој пат, чесноста е најдобрата политика. Бугарските комитети можат да стекнуваат пари држејќи една мисионерка како заложник, или со заплашување на некој санџак. Но не постигнуваат суштински напредок.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=222111031499&id=17&prilog=0&setIzdanie=22213

« Последно менување: Февруари 22, 2011, 01:13:18 veritas »
Сочувана

veritas

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 2728
  • Погледај го Профилот
Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
« Одговори #134 на: Февруари 16, 2011, 06:06:20 »

Македония започва борбата срещу турците, защото не е могла да се присъедини към българското княжество.

MACEDONIA'S HEROIC STRUGGLE FOR FREEDOM; System of Operation Adopted by the Revolutionary Bands. Turkish Soldiers Fear Them and Avoid Engagements -- Women Fighters as Brave as the Men.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0611FF3E5D11738DDDAF0894DA415B838CF1D3&scp=1&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA0611FF3E5D11738DDDAF0894DA415B838CF1D3


BULGARIAN CABINET CRISIS.; Entire Ministry Resigns -- Prince Ferdinand Seems Indissolubly Attached to General Paprikoff.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40C13F63D5E12738DDDA10A94DB405B838CF1D3&scp=5&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40C13F63D5E12738DDDA10A94DB405B838CF1D3

BALKAN OUTLOOK GRAVER.; Bulgarians and Servians Want to Fight Turks -- Armenians Massacred.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70A1FFB3A5E13738DDDA90994D1405B828DF1D3&scp=7&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F70A1FFB3A5E13738DDDA90994D1405B828DF1D3

Българите в Македония искат да бъдат управлявани от София

IN FOREIGN LANDS; Key to the News from the Balkans -- The Heterogeneous Mass Called "Macedonians" -- "Internationalism" in France.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40615FD3A5412738DDDAC0994DA405B838CF1D3&scp=8&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40615FD3A5412738DDDAC0994DA405B838CF1D3

Сарафов обяснява причините за създаването на македонската организация


Article Preview
Article 4 -- No Title


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F5061FF83C5D11738DDDA90994D0405B838CF1D3&scp=10&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F5061FF83C5D11738DDDA90994D0405B838CF1D3


Сочувана