Бугарски Културен Клуб

Ве молиме пријавете (login) или зачленете се (register).

Пријавете се со корисничко име, лозинка и должина на сесија
Напредно пребарување  

Новости:

Автор Тема: Фолклор  (Прочитано 39100 пати)

MacedonBG

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 762
  • Погледај го Профилот
  • Българският националистически форум
Фолклор
« на: Март 03, 2009, 04:09:06 »

Малко история на българското фолклорно облекло
 
Традиционното народно облекло неотменно присъства във всекидневния народен живот-в ежедневния и в празничния бит,в системата на културата,където материалните и духовни явления взаимно се проникват и допълват.За разлика от останалите предмети в материалния бит,облеклото съпътства човека винаги и навсякъде от момента на раждането,когато се облича първата ризка,до погребението,за което задължителни са новите или венчалните дрехи.
Представителни костюмни композиции като основни типове и разновидности са двупрестилчената,сукманената,саяната и еднопрестилчената женска,и белодрешната и чернодрешна мъжка носия. Тези основни типове български народни носии,изявени с яркия си етнически стил се утвърждават през епохата на развития феодализъм в България.Развитието и обогатяването им продължава,независимо от превратностите в историческата съдба на българите.
Традиционното българско народно облекло е преди всичко дело на домашното производство-на женския усет и творчество.Мястото на мъжете в този процес е незначително-в отделни случаи участват в обработването на кожи или при съшиването им в облеклови части.
Традиционните текстилни материали за изработка на тъкани за облекло са ленът,конопът,вълната,коприната и памукът,който навлиза масово в домашното тъкачество през втората половина на 19 век.Кожата заема сравнително ограничено място-за калпака,ногавиците,цървулите,отличава главно мъжкия костюм,разпространен във високите планински области.Съставът на българските народни носии е сложен.Променя се в зависимост от конкретните условия на труд и начин на живот,в патриархалмното българско село. Определящ разграничителен показател за съответните видове женски носии са кройката и начина на обличане на горната дреха.За мъжкия костюм-формата и цветът на горните дрехи.Тези показатели са географски очертани и имат своеобразно историческо развитие.
Основния състав на женската двупрестилчена носия се определя от риза,две престилки(закрепени на кръста-една отпред и една отзад) и колан.Ризата е предимно от вида на бърчанките,с преден и заден отвесен плат,които оформят набори и дипли по горната част -почти открита под горните дрехи. Фина,гъста и дребна везбена орнаментика оформя значителни полета по ръкавите,предницата и гърба на ризата.Двете напоясни завески са приготвяни от домашна декоративна тъкан:задната е релефно оформена с дипли и набори,а предната е едноплата или двуплата,с хоризонтален и отвесен шев.Задната завеска се среща в многобройни варианти(вълненик,бръчник,тъкменик,пещемал,кърлянка,завешка) и има съответно обособено разпространение.Коланът към този костюм е дълъг е се завива няколкократно на кръста.Първоначално тази старинна женска носия е повсеместно разпространена,но по-късно се запазва из Дунавската равнина.
Сукмената женска носия е най-масово разпространена.Широк е териториалният й обхват-предимно планинските области на централна България,както и крайморските райони на Черноморието и Югоизточна Тракия.Многобройните регионални и дори локални разновидности на горната дреха-сукман-споделят общобългарското му единство,изразено в неговите общи белези:материал,туникообразна кройка,с дълбоко изрязана пазва.най-често сукманът е без ръкави,а по-рядко с късо ръкавче.На определени места сукманът е и с дълъг ръкав.Обикновено към ръкавните отвори са прикачени опашки-ивици от тъканта на сукмана,които се приемат за редуцирани в декоративни елементи някогашни ръкави,загубили предназначението си.Украсата на тази дреха е съсредочена по полите,пазвите и по крайщата на ръкавите.Състои се от пъстроцветно везмо,декоративна тъканна апликация и обтоки,които са различни по размер и по орнаментален стил.
Саяната носия има за основна част също туникообразна риза,но обликът й се изгражда от т.нар. сая-постоянна горна дреха,отворена отпред,слабоклината,с различна дължина на полите(до коленете или до глезените) и на ръкавите(къси или дълги).Тъканите за изработка на саите са различни по материал и по колорит.Преобладават саите от едноцветна бяла,черна,синя или тъмнозелена(памучна или вълнена) тъкан.Някои от широко разпространените й разновидности са от пъстроцветна тъкан на ивици с преобладаващ черен цвят.Украсата на саята е съсредоточена по пазвата и по края на ръкавите.Българката в случая сякаш се ръководи от по-особени естетически принципи:изявява се като изкусна майсторка на везбената ленеарна орнаментика,допълнена от многоцветни гайтанени обтоки. В основния състав на този вид българска носия влиза пояс от едноцветна черна или червена вълнена тъкан.Най-често вълнена е и престилкатачервена ,на ивици,а в някои югозападни райони с многообразна тъканна орнаментика.По-къса и то главно използвана на празник е сърмената престилка.Саяната носия е най-разпространена в южните и в югозападните области на българската етническа територия.В югозападните области доминират червените нюанси на тъканта,както и плътността на декоративното везмо-отново в червено,предпазващо от уроки,според народните поверия.
 Еднопрестилчена женска носия отличава отделни селища в Дунавската равнина и в Родопската област.Тя има опростен състав-дълга,туникообразна риза и запасана върху нея тясна едноплата(или широка двуплата) престилка с много пестелива ивическа украса или пък тъмно поле с бледо очертани квадрати.Понякога полето е рамкирано с низ от геометрични орнаменти,както и бордюра.До края на първата четвърт на 2о век еднопрестилчената носия продължава да се използва главно от ислямизираното българско население в Западните и Източните Родопи.Причината за това е нейната практичност и пригоденост по състав към поминъка на населението.Отличително за вкуса на родопчанки е предпочитанието към бледожълто-оранжеви цветове или нюанси на тревно зелено,съчетани в колорита на престилката.
 Мъжкото облекло у българите е белодрешно и чернодрешно-по цвета на горните дрехи.Това не са разновидности ,обособени по географски принцип,а два последователни етапа в развитието на традиционното мъжко облекло.За най-старинен се приема костюмът оформен от цяла,дълга риза,със свободно пуснати поли над белите вълнени или памучни гащи,препасани с пояс или колан.Товва е мъжки костюм с подчертано консервативен стил.Запазването му се дължи на неговата пригодност към условията за основния поминък-земеделие и животновъдство.
 Мъжката белодрешна носия включва в състава си туникообразна риза,гащи и горни дрехи от бяла тепана тъкан.Гащите са в две разновидности:беневреци-с тесни и дълги,плътно пристегнати към тялото ногавици и димии-широки къси крачоли.Силуетът на белодрешния костюм се определя от горната дреха(късак,клашник,долактеник,голяма дреха).Тя е с клината кройка и значителна дължина.Специфичен стилов белег на украсата са линеарните везбени мотиви и обтоки от цветен гайтан край ръбовете на пазвата,по краищата на ръкавите и по върховете на клиновете.Поясът е неизменна принадлежност:декоративна,предимно червена тъкан.Завива се стегнато около кръста на мъжа.
 Обособяването на втория вид мъжка носия-чернодрешна-е част от общия за страната процес на потъмняване на мъжкото облекло,най-изявен през епохата на Възраждането.То е продукт на новите обществени,стопански и културни условия.От края на 18 век до към средата на 19в. мъжкото облекло вече не се приготвя от бяла аба(вид вълнен плат).Шие се от черен шаяк(вълнен) с променена кройка на гащите и горните дрехи.Гащите(потури) са широки,с обилна окраса от черен гайтан.Любопитна е широко разпространената народна представа за тях:колкото са по-набрани и колкото по-ниско и надиплено е дъното им-толкова е по-заможен притежателят им.
 Горните дрехи(елек,аба,антерия) са с прави очертания и къси до кръста.Поясът е плътно завит около кръста:вълнен,червен,забележителен с ширината си.Останалите облеклови части-колан,калпак от кажа,цървули -са принадлежности и на белодрешния костюм.
 Художественото оформление на традиционните български костюми е едно от наг-ценните и с непреходна стойност достойнство.То е най-убедителното свидетелство за богатата душевност,за високохудожествени заложби,за нестихващ стремеж към красота.Украсата на облеклото-дело на българката-носи отпечатъка на семейно-родовите традиции ,на мирогледа и нравите.Именно тя се отличава с най-пълноценна етническа натовареност с роля на социален регулатор.Необозримите художествени качества на костюма са постигнати чрез умело прилагане орнаментална украса,изразена във вида на тъканта,в шевицата,в плетивото,в апликацията или обтоката.
 Текстилната декорация е органически свързана както с отделните дрехи,така и цялостната композиция на костюма.Най-често тя се разполага по откритите костюмни части:пазви,краища на ръкави и поли,пояси,колани,клинове,престилки,забрадки,чорапи.Тъканната украса ,под формата на гладки или орнаментирани ивици,има широко приложение.Тя определя,до голяма степен,стила на женската двупрестилчена и саяна носия.Особено силно е естетическото въздействие на женските престилки и колани,превърнати със средствата на тъканното орнаментиране в своеобразен художествен център на костюмните композиции.
 Везбеното изкуство се отличава с още по-голямо ртазнообразие.Везаната украса определя в значителна степен своеобразието и самобитността на народните носии.Шевичната украса е характерна за цялата страна,но най-характерно е за Северн,Северозападна България и Македония.тя е постоянен елемент на женските и на мъжките ризи,на престилките и коланите,на сукманите и саите,на завеските и двупрестилчената носия.
 Принос за ефекта на българското облекло имат апликацията и  ръчното плетиво.
Сочувана
Българският националистически форум http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php
Facebook account - Kaloian Ivanov Macedonbg

MacedonBG

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 762
  • Погледај го Профилот
  • Българският националистически форум
Одг: Фолклор
« Одговори #1 на: Март 03, 2009, 04:11:03 »


                    
         
Детски носии!
Северняшкa носия за деца.Изработват се за момичета и момчета.
        
   
Женски северняшки костюм
Женска северняшка носия -може да бъде с различна престилка.Възможно е да бъде  ръчно или машинно избродирана.   
 
 Можете да видите гърба посочвайки снимката.
Сочувана
Българският националистически форум http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php
Facebook account - Kaloian Ivanov Macedonbg

MacedonBG

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 762
  • Погледај го Профилот
  • Българският националистически форум
Одг: Фолклор
« Одговори #2 на: Март 03, 2009, 04:14:59 »


                    
      
Шопски костюм
Шопски костюм-има мъжки и женски.Ризата на женската шопска носия се бродира на ръка.Носиите могат да бъдат както ръчно ,така и машинно избродирани.Шопската носия включва и ръчно избродирана дантела
        
      
Шопски литак
Шопски литак-ръчна бродерия по цялата риза за женския.
 
С машинна бродерия бродерия по ризата и ръчно зашити пайети.
Сочувана
Българският националистически форум http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php
Facebook account - Kaloian Ivanov Macedonbg

MacedonBG

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 762
  • Погледај го Профилот
  • Българският националистически форум
Одг: Фолклор
« Одговори #3 на: Март 03, 2009, 04:16:03 »


                   
      
Крайдунавски костюм
Крайдунавски костюм-може да бъде ръчна или машинна бродерия.Включва и ръчно избродирана дантела.
        
      
Северняшки костюм
Северняшки костюм-може да бъде женски и мъжки.
 
Сочувана
Българският националистически форум http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php
Facebook account - Kaloian Ivanov Macedonbg

MacedonBG

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 762
  • Погледај го Профилот
  • Българският националистически форум
Одг: Фолклор
« Одговори #4 на: Март 03, 2009, 04:16:43 »

Варненска престилка 1           Варненска престилка 2              Варненска престилка 3       
Варненски престилки-ръчна бродерия,много богата.
Сочувана
Българският националистически форум http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php
Facebook account - Kaloian Ivanov Macedonbg

MacedonBG

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 762
  • Погледај го Профилот
  • Българският националистически форум
Одг: Фолклор
« Одговори #5 на: Март 03, 2009, 04:18:00 »


                    
      
Сверняшки костюм
Северняшки костюм -съдържа кърлянка,престилка,риза-бърчанка,мънистен косичник,колан с метална пластина и пафти.
        
         
Добруджански костюм
Ръчно бродирана престилка,дантела,сукман в лилаво,зелено,оранжево,червена цикламена разцветка с малки растителни елементи пръснати по него.Ризата може да бъде ръчна или машинна бродерия+ръчна бродерия дантела и копринена кърпа с ресни.
Сочувана
Българският националистически форум http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php
Facebook account - Kaloian Ivanov Macedonbg

MacedonBG

 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 762
  • Погледај го Профилот
  • Българският националистически форум
Одг: Фолклор
« Одговори #6 на: Март 03, 2009, 04:18:59 »


                   
      
Търновски костюм
Търновски костюм -престилката е тъкана ,ризата може да бъде ръчна или машинна бродерия,сукман,колан с пафти,украса за глава.
        
         
Търновски костюм
Сочувана
Българският националистически форум http://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php
Facebook account - Kaloian Ivanov Macedonbg

лејди

 • Гостин
Одг: Фолклор
« Одговори #7 на: Март 03, 2009, 10:49:57 »


Импресионирана сум....немав претстава дека има толку богата и колоритна носија...зачудувачко.....еее... имаше блокада за се, просто за се...и затоа сега се фрапирам од многу работи....само напред...се на виделина
Сочувана

Видин

 • Newbie
 • *
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 13
  • Погледај го Профилот
Одг: Фолклор
« Одговори #8 на: Март 04, 2009, 03:23:07 »


                    
      
Сверняшки костюм
Северняшки костюм -съдържа кърлянка,престилка,риза-бърчанка,мънистен косичник,колан с метална пластина и пафти.
        
         
Добруджански костюм
Ръчно бродирана престилка,дантела,сукман в лилаво,зелено,оранжево,червена цикламена разцветка с малки растителни елементи пръснати по него.Ризата може да бъде ръчна или машинна бродерия+ръчна бродерия дантела и копринена кърпа с ресни.

На снимката от десно носията е добруджанска!
« Последно менување: Март 04, 2009, 07:02:24 Видин »
Сочувана

Подпоручикъ

 • Newbie
 • *
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 21
  • Погледај го Профилот
Сочувана

Karaman

 • Jr. Member
 • **
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 95
  • Погледај го Профилот
Одг: Фолклор
« Одговори #10 на: Март 05, 2009, 04:01:09 »

Сочувана

ohrid1941

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 3174
  • Погледај го Профилот
Одг: Фолклор
« Одговори #11 на: Март 05, 2009, 04:36:47 »

Костумите се великолепни!
Сочувана

Competent

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 3619
  • Погледај го Профилот
Одг: Фолклор
« Одговори #12 на: Март 05, 2009, 06:24:03 »

Ето още един сайт за БГ носии:

http://bgsviat.hit.bg/harodni_nosii_izbor.html  ;)
Сочувана
Every cat, dog and skunk born in Macedonia is Macedonian.
But the whole world knows that the Slavs in Macedonia are Bulgarians.
People that don’t know or do not want to know who they are will perish !

betina

 • Full Member
 • ***
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 240
  • Погледај го Профилот
Одг: Фолклор
« Одговори #13 на: Март 24, 2009, 10:53:33 »

Фолклорни области
Сочувана

betina

 • Full Member
 • ***
 • Отсутен Отсутен
 • Пораки: 240
  • Погледај го Профилот
Одг: Фолклор
« Одговори #14 на: Март 24, 2009, 02:16:47 »

Сочувана