Бугарски Културен Клуб

Ве молиме пријавете (login) или зачленете се (register).

Пријавете се со корисничко име, лозинка и должина на сесија
Напредно пребарување  

Новости:

Прикажи ги пораките

Овој оддел овозможува да ги гледате сите пораки оставени од овој член. Но внимавај можеш да ги видиш истите само од делови на форумот каде имаш пристап.

Пораки - Karev

Страници: 1 2 [3] 4 5
31
Анри Пози е дал чудесен отговор на въпроса ти в книгата
"Войната се връща".


32
Да може да се намери.
А ето накратко за автора и самата книга:

"ИСТОРИЧЕСКИ РОДОСЛОВЕН СПИСЪК НА КРАЛЕТЕ НА БЪЛГАРИЯ"
"ВИЗАНТИЙСКА ИСТОРИЯ"

Шарл Дюканж

За автора на книгата:

Шарл Дюфрен Дюканж е роден на 18 декември 1610 г. в град Амиен, Франция.
Произхожда от благородническата фамилия Дюфрен.
Баща му е бил чиновник и човек с висока култура.
Заедно с двамата си братя завършва иезуитския колеж в Амиен,
а после следва право в гр. Орлеан.
Адвокатската кариера не го привлича и въпреки че е назначен за адвокат в Париж,
се завръща в родния си град, където се отдава на книжовна дейност.
По-късно, прогонен от епидемия в Амиен, той се премества да живее в Париж,
където умира на 23 октомври 1688 г.

През целия си живот Дюканж работи неуморно в областта на филологията, историята, богословието и правото.
Едва ли би могло да се даде по-точно определение за тази личност от това, което пише Волтер:
"Човек се плаши от огромните му познания и трудове..."
Името му е свързано с разцвета на литературата, науката и изкуствата във Франция през ХVІІ в.
Това е векът на Луи ХІІІ и Луи ХІV, на кардинал Мазарини и Колбер,
на Хуманизма и Класицизма, като често пъти е наричан "век на ерудицията".

Няколко причини определят интереса на Западна Европа към византийския свят.
От една страна, постоянната заплаха от утвърденатана изток държава на османците,
а от друга, трагичното състояние на подчинените на Високата порта гърци,
които в очите на хуманистите са създатели и наследници на древна култура и изповядват Христовата вяра.
След Реформата на Лутер започват да се застъпват две гледища за Византия;
Протестантите са привлечени от мисълта да докажат, че православният свят е по-близък до тяхното учение.
Германските хуманисти търсели да обосноват императорската власт чрез тази на Византия.
Според тях гръцката църква следвала изцяло евангелската традиция,
която била по-стара от тази на Римската църква.
Лутер нарича гърците "католици, не схизматици"
Католиците от своя страна се стремели да пропагандират византийската патристична литература,
чрез която да докажат авторитета на църковните отци.

Още през ХVІ в. изучаването на гръцкия език и интересът към византийските извори
се разпространяват във всички страни на Западна Европа.
Онези византийски автори, които са налице в библиотеките оше от ХV в.
/ Йоан Зонара, Никифор Григора, Никита Хониат, Георги Пахимер /
тогава са превеждани изцяло или широко използвани в историографията.
Издирването, издаването и ползването на византийските ръкописи
става част от държавната политика на Франция.

По препоръка на министър Жан-Батист Колбер, основател на Petite Academie
и насърчител на византистиката и ориенталистиката във Франция,
Дюканж се включва в дейността на "Corpus du Louvre" /преводачески корпус/
При работата си в тази сфера той е имал възможност да ползва византийски,
латински и други ръкописи от Кралската библиотека.
По това време тя съхранявала разнородни документи,
донесени по кралско нареждане от мисионери и посланици на Изтока.
Благодарение на приноса на Дюканж в края на ХVІІ в. в Западна Европа
са издадени голяма част от по-важните византийски хронисти.


През 1657 г. излиза от печат
"Histoire de Constantinople..."

През 1680 г. в "Corpus Parisinum" излиза
"Historia Byzantina".
В посвещението и , адресирано до м-р Жан-Батист Колбер,
се изтъкват причините за написване на този труд.
Авторът обяснява, че Западната империя, с чиято история Французите са пряко свързани,
по нищо не отстъпва на източната. Той подчертава заслугите на Крал Луи ХІV,
насърчител на хуманитарните науки във Франция по това време, за написването на тази книга.
Споменава и за богатата му библиотека, от която се е възползвал при работата си.

"Historia Bizantina" обхваща два дяла:

Първият съдържа списъци на византийските императори от Константин Велики
до Палеолозите и Кантакузите.

Във втория дял са включени списъци на дворцовите фамилии
в Далмация, Хърватско, Сърбия и България,
както и турските султани, съвременници на Византийската империя.
Тук има две глави, посветени на Българското царство.

Като Дюканжов списък е известен един списък от предстоятелите на
Охридската архиепископия от ХІІ в.,
когато на чело на тази архиепископия застават византийски духовници.
Той е запазен в препис от ХІІІ в. и за първи път е издаден от Дюканж.
/ Кирило-Методиевска енциклопедия. Т.1.1985, 627 - 629/
към "Historia Bizantina".

Дюканж не е много известен на българския читател.
Но през последните години в българската научна литература
все повече се обръща внимание на неговите трудове.
Най-напред е използвана информацията му за българския герб от трите издания на "Historia Bizantina".
По-късно Проф. Н. Генчев в монографията "Франция и българското духовно възраждане"
дава накратко по-важните сведения за българите, съдържащи се в тези издания.

Преди Дюканж цялостна и пълна история на кръстоносните походи
и латинската империя в Константинопол не е написана.

Още в първата глава под година 1205 авторът се спира на връзките между французите и Асеневци.
Той прави едно отстъпление , с което издава конкретните си познания и интереси към българската история.
Пояснява какъв е този народ, с който "гърците" търсят съюз срещу французите.

Дюканж започва с произхода на българите, които по-рано били наричани оногундури
и живеели на север от река Волга.
В случая Дюканж се е позовал на първоизворите Никифор и Теофан.

По-нататък се разказва за идването на българите на Балканите.
Интересното тук е, че за седалище на българското царство
се посочва Юстиниана прима, отъждествена с "българската",
т.е. с Охридската архиепископия.

Главното, което той посочва, е непрестанната разпра между българите и империята
до времето на Василий, който успял да ги разбие и получил "славното" прозвище "Българоубиец".
Явно авторът не е изпитвал особено приятни чувства към българите,
но достатъчно точно е предал развитието на събитията по времета на Асеневци:
повода за въстанието, разделянето на властта и издигането на Калоян на царския престол.
На него отделя най-много място, защото прави връзка с общуванията му с французите.
Подробно е изложена цялата му политическа дейност.
Калоян е наречен Жан или, както казвал Вилардуен - Йоаница.
Следвайки информацията от папската кореспонденция на Инокентий ІІІ,
Дюканж описва постъпките на този български владетел,
който според него е бил на прав път, като е предложил съюз на французите.
Той преценява Калояновата постъпка за разумна, тъй като е бил носител на Светия кръст.

По-нататък Дюканж стига до събитията при Адрианопол/1205г/
Изложението му е много подробно. Обяснява какво е било състоянието на френската и венециансаа войска
и как се е стигнало до разгрома им.
При този разказ авторът съобщава съвсем накратко за пленничеството на френския император,
но без да уточнява по-нататъшната му съдба.

За регенството на Анри се казва, че най-напред имал много смели намерения,
включително превземането на Солун и разгрома на българския владетел.
Навсякъде, където се говори за Калоян,
авторът е категоричен в превъзходството му пред византийската войска.

По традиция от византийската хроника Дюканж нарича на места българите "варвари".
Те принуждавали ромеите да търсят помощ от френските кръстоносци.

По-нататък Дюканж е отделил място и за наследника на Калоян Борил.
Казва, че император Анри го победил в сражение и отнел част от земите му,
а Йоан Асен го изместил на Търновския престол.

Интересен е анализът на Дюканж за фамилните връзки всред българските царе.
Той опровергава твърдението например, че Борил бил женен за дъщерята на Пиер граф Д,Оксер.
За този български владетел, който обикновено не се ползва със симпатиите на хронистите,
той заключава с приятно чувство, че по всяка вероятност е бил склонен да се подчини на Светия престол.
Описвайки смъртта на Анри, Дюканж допуска, че императорът не бил починал от естествена смърт,
а бил отровен от жена си, дъщерята на Цар Калоян.
При разказа за идването на власт в Константинопол на френския император Робер,
Дюканж изяснява общуването му с гръцките владетели Йоан Ватаци и Теодор Комнин.
Въпреки, че Ватаци се страхувал от Йоан Асен, той желаел подкрепата и съюза му.

Дюканж признава, че оттеглянето на французите от сключения с него договор
е било акт на лукавство и нечестност.
Както Калоян, така и Йоан Асен е окачествен като силен и войнствен владетел,
от когото имало причина французите да се страхуват. Нещо повече;
От изложението на автора става ясно, че българската държава има безспорен авторитет на Балканите.

Доста обективно са предадени връзките между Теодор Комнин
и Йоан Асен ІІ и по-специално битката при Клокотница.
Съюзът между Ватаци и Асен,както и военните им действия срещу французите в Константинопол са предадени подробно.
Авторът е отделил много малко внимание на малолетния син на Йоан Асен ІІ, Каломан,
както и на Михаил Асен и Георги Тертер.

Първата глава, посветена на българите,
обхваща периода до началото на ХІ в. когато пада държавната власт.
Тя е озаглавена "Исторически и родословен списък на кралете на България".

Втората глава , "Втори списък на кралете на България след възстановяването на кралството"
съдържа историята на втората българска държава.

33
ЕДНА КНИГА ЗА БЕЗУМИЕТО НА "ВЕЛИКИТЕ"
 
И ТРАГЕДИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И МАКЕДОНИЯ.


10 АВГУСТ 1913  - ЕДНА КРЕЩЯЩА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ

Най-младият участник в българската делегация водила преговорите
и подписала Букурещкият мирен договор е СИМЕОН РАДЕВ -
родом от Македония.
Човекът, който участва в освободителната Балканска война
и вижда триумфа на българското оръжие,
радостта на освободените си братя от Македония и Тракия,
става пряк свидeтел и участник в мирната конференция,
която жестоко ампутира неговата родина.
"Тръгвайки от София, ний знаехме, че отиваме на една Голгота."

"... ВСЯКА ПЕДЯ БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ Е ЕДНАКВО ЦЕННА ЗА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ СЪРЦА.
СКРЪБТА НА МОИТЕ ДРУГАРИ ДЕЛЕГАТИ БЕ НЕ ПО-МАЛКА ОТ МОЯТА.
НО У МЕНЕ ИМАШЕ И ЕДНА ОСОБЕНА БОЛКА.
ТИЯ ГРАДОВЕ,ЗА КОИТО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ БОРИМ, БЯХА ЗА ТЯХ ГЕОГРАФСКИ ИМЕНА,
ИЛИ ИМЕНА, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ.
ЗА МЕН ТЕ БЯХА ЖИВОТРЕПТУЩА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, ЕДИН ДЯЛ ОТ МОЯ СЕТИВЕН МИР.
ТЪКМО ПРЕДИ ДВА МЕСЕЦА НИЕ -ТРЕТА СОЛУНСКА ДРУЖИНА -
БЯХМЕ МИНАЛИ ПРЕЗ ТИЯ ГРАДОВЕ
НА ПЪТ ОТ МРАМОРНО МОРЕ ЗА ОСОГОВСКИЯ БАЛКАН,
ДЕТО ОТИВАХМЕ ДА СЕ ПОСТАВИМ СРЕЩУ СЪРБИТЕ
И ЕДИН ВЪЗТОРЖЕН НАРОД НИ БЕ ПОСРЕЩНАЛ С ПЕСНИ И ЦВЕТЯ.

СЕГА ТЕ СЕ ОТКРОЯВАХА ПРЕД МЕНЕ СЪС СВОИТЕ ПРИЗОВАНИЯ,
ВЪЛШЕБНО ПРЕОБРАЗЕНИ ОТ МОЯ СПОМЕН:
ЕТО, В ПОЛИТЕ НА ЕДНА ПЛАНИНА, ТЪЙ ЛЕКА СЪС СВОИТЕ ОЧЕРТАНИЯ,
ЧЕ ИЗГЛЕЖДА КАТО ВЪЗДУШНА
И КЪДЕТО ШУМОЛЕНЕТО НА ЛИСТАТА СЕ НОСИ КАТО МЕЛОДИЯ -
СГУШЕНАТА СТРУМИЦА СЪС СВОИТЕ ГРАДИНИ И ИЗВИШЕНИ ТОПОЛИ;
ПО-НАТАТЪК, В ЕДНА ПОЛЯНА СЪС ЦЪФНАЛ МАК - РАДОВИШ;
ПО-НАТАТЪК, ЕТО ТАЯ МЕКА НА РЕВОЛЮЦИОННА МАКЕДОНИЯ,
ДЕТО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ БЕ ПОЧНАЛ СВОЕТО АПОСТОЛСТВО- ЩИП,
КАЦНАЛ С БЕЛИТЕ СИ КЪЩИ НА ЕДИН ХЪЛМ, ПОД КОЙТО ТЕЧЕ БРЕГАЛНИЦА.
БРЕГАЛНИЦА, КОЯТО ПРЕМИНАХМЕ ЕДНА РАННА УТРИН,
БЛЕСНАЛА С ВСИЧКИЯ СИ СРЕБРИСТ БЛЯСЪК
ПОД ПЪРВИТЕ ЗАРИ НА ЕДНО МАЙСКО СЛЪНЦЕ;
И ЕТО ОЩЕ ЗАД НЕЯ, ПРОТЪНАЛ В МОРЕ ОТ ЗЕЛЕНИНА - КОЧАНИ,
ГРАДЪТ МЪЧЕНИК, ОТДЕТО БЕ ДОЛЕТЯЛ ГОДИНА ПО-РАНО ДО БЪЛГАРИЯ
ТРАГИЧНИЯТ ВИК ЗА БРАТСКА ПОМОЩ.
КАКВИ ГРАДОВЕ СЪС ЗДРАВА БЪЛГАРЩИНАИ СВОБОДЕН ДУХ И ОКОЛО ТЯХ КАКВА ЗЕМЯ!
ПРОПАГАНДАТА НА ЕДНА ЧУЖДА ДЪРЖАВА, КОЯТО СЛЕД КАТО НИ ОГРАБИ,
ГЛЕДАШЕ ДА НИ ПОМИРИ С НЕЙНОТО ГРАБИТЕЛСТВО,
ПУСНА В ХОД ТИЯ ОБИДНИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ УМ ДУМИ:
"ЧУКАРИТЕ НА МАКЕДОНИЯ"- И ЕДНА ЧАСТ ОТ БЪЛГАРСКАТА БУРЖОАЗИЯ,
БЕЗ ЧУВСТВО ЗА РОД И РОДИНА,
ЖАДНА САМО ДА ДОБРУВА, ОХОТНО ГИ ВЪЗПРИЕ.

ЧУКАРИТЕ НА МАКЕДОНИЯ !
С ТИЯ ЧУКАРИ ЮГОСЛАВИЯ ДНЕС ДЪРЖИ МОНОПОЛА НА АФИОНА В ЕВРОПА,
АФИОНА, ТОЛКОВА ПО-ЦЕНЕН ОТ ТЮТЮНА.
НО ИМА НЕВЕЖИ, ЗА КОИТО ПЛОДОРОДНА ЗЕМЯ Е САМО ТАЯ,
ДЕТО СЕ СЕЕ ЦАРЕВИЦА И РАСТЕ ЛУК..."

34
КНИГАТА НА ШАРЛ ДЮКАНЖ -
ЕДНО ЧУДЕСНО ЧЕТИВО ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ИНТЕРЕСУВАТ
ОТ СРЕДНОВЕКОВНАТА НИ ИСТОРИЯ.

ОСОБЕНО ЩЕ Е ОТ ПОЛЗА НА  МАКЕДОНИСТИТЕ !35
НИЕ НЕ ИСКАМЕ ВЪЗМЕЗДИЕ. ИСКАМЕ СВЕТЪТЪТ ДА УЗНАЕ ИСТИНАТА!
ИСТИНАТА, САМО ИСТИНАТА, ЦЯЛАТА ИСТИНА !

АВТОРЪТ, ПОТОМЪК НА БЪЛГАРСКИ РОД ОТ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ,
Е СЪБРАЛ ПОТРЕСАВАЩИ ФАКТИ
ЗА ЕДИН СИСТЕМЕН ГЕНОЦИД В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ДЕСЕТИЛЕТИЯ.


36
Пейо Яворов
В тъмницата
(Македонски въстаник умирающе в турски ръце)

Вехне младост, чезнат сили
под тъмничний мрачен свод,
тук в гърдите ми изгнили
няма искрица живот.

Скоро, зная, ще престане
в мен сърцето да тупти;
вам - и вам ще край настане,
мои пламенни мечти...

Ах, мечти!... Родино клета,
щастье тебе съм мечтал:
твойта волност и просвета
беше моя идеал.

Тебе гази крак тирански -
в твойте дивни широти
глас един е - страшен кански
плач отчаян там ехти.

Там палачът звер е гладен,
там золумството цари
и... и там народ е страден:
мойте братя и сестри.

В тебе раснал несвободен,
орисията ти зла
беше в мене червей злобен
зарад мъки и тегла:

гледах твоето страданье -
бяс ми късаше сърце,
чуях твоето стенанье -
срам ми палеше лице.

Гледах, тъжях... и завета -
сладкият священ завет:
да умра за тебе клета,
стана ми душа и свет.

Освети ме дух божествен,
кръв по-нова кипна в мен...
Чаках веч деня тържествен -
в робството последний ден.

Чаках... Робското мъченье
все цареше: сълзи, пот
бе на роба назначенье
в окървавений хомот.

Чаках... А горите тъмни
на злочестата страна,
те - синееха се пълни
с слава, с чудни имена...

И доде денът бурливи
след вековна робска нощ
за разплатите гръмливи...
Килна в мене бяс и мощ.

Гръм ехтеше в планините:
там въстаналият роб
диреше си правдините
и нахождаше си гроб.

"Там! Там!... Там в горите дето
днес е кървава борба,
де на знамето развето
бляска: "Смърт за свобода!"

Тъй си думах, тъй с другари
ний решихме в нощ една
и ни слънцето завари
под юнашки знамена...

Но не паднах аз в борбата,
там не найдох своя гроб;
тъй ми е била съдбата -
свършвам пленник, свършвам роб.

Свършвам с мисъл безутешна:
в робство черно йоще трай,
след борбата безутешна,
родний ми страдален край.

В бой въстаник, лев беше,
смел, чутовен бе герой,
на уста с усмивка мреше,
но надви поганский брой.

Що би могъл и орела,
ако с врани стотна сган
влезъл би в разправа смела,
сам посреди жалък стан?

И кръв много се пролея...
Но нима нахалост е?
Кръстената с кръв идея
по-стремително расте!

От кръвта ни жертви редки,
жетва славна ще избий;
тъй и пролет всяка капка
злато чисто в себе крий.

В края бащин безвъзвратно
мракът ще се разпилей,
свободата - слънце златно,
там широко ще огрей...


Често в нощите досадни,
тука в безпросветний мрак,
чувства тъжни, мисли ядни
в мене будът се рояк.

Но измежду тях мечтата
пак отскубне се - лети
все нататък, към полята,
дето майчин плач ехти;

сред напразните вълнения,
ме нападне дремота,
оживлят във рой виденья
таз тъмнична пустота...

Ти, далеч! Съзнанье болно
на тъмничните тегла; -
понесе ме леко, волно,
сън на своите крила.

Между близки и познати
пренесе ме бързо той -
виждам ги аз вси благати,
волни радостни в покой.

Вредом виждам друг живота,
вредом шум и свобода!
Де следите на хомота
и на робската съдба?

Всъде волно неуморно
благодатен труд кипи,
а за робството позорно
споменът в забвенье спи.

Градове светливи, чисти,
мирни радостни села,
широки - нивя златисти,
де пълзят безчет рала...

Леко дишам и в гърди ми
пламък чуден загори -
стане радост за очи ми
всеки камъчец дори...

Стресна се... Тъмата крие
всичко в таз килия - ад;
тихо - чуя кат се бие
в мен сърцето с злоба, с яд.

Тъжно песен меланхолна
се навремени извий -
стражът дремката неволна
с нея иска да надвий.

Или жалостно смешенье
крито, грозно проечи -
клетник някой в отчаянье
болките си с рев мегчи.

И настръхнат ми космите,
бясно се сърце забий,
кръв премреже ми очите,
страшно свят ми се завий.

Пламня в треска, яд ме трови,
махня злобно с пътний звон
на ръждивите окови
се сгласява моя стон...
.....
Свършвам аз... Смъртта ме кани
на покой... Пред мен тъмней...
Вам проклятие, тирани!
Македония, живей!

37
Пейо Яворов

Мечтата ти е очарована робиня
на моята душа, която те зове;
ще дойдеш ти – накрай световната пустиня,-
отсам преградни бездни, върхове.

Кристално чиста, като висините сини,
намериха те спяща жаждущи мечти;
в съня на твоите шестнадесет години
душа те възжела и похити.

На бездни, върхове, неведоми пространства
мечтата ти лети, прелита в бодър сън...
И чуя аз, в нощта на тъмни окаянства,
спасителния предразсветен звън.

Ще дойдеш ти, заря-невинност всепобедна,
в одеждата на своя ароматен свян,-
и то ще бъде час на изповед последна,
слияние в един вълшебен блян.

Душата ми над тебе бисер ще поръси,
че ти ще бъдеш роза, аз ще бъда май.
И ние ще изтаем като сняг в съня си,-
и като дим в небето ще намерим край...

***

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Прохладен лъх от ангелско крило,
о ангел, о дете,
зефирен лъх от ангелско крило
сред зной облъхва моето чело;
отпаднал ме лелее нежен сън...
Зора се зазорява вън.

Мелодия неземна сред нощта,
о песен, о дете,
мелодия вълшебна сред нощта
лелее и приспива мисълта:
зора се нова зазорява вън
и празничен се носи звън.

Душата ми тъгува и мълчи,
о сълза, о дете,
душата ми бленува и мълчи -
и тихо капят сълзи от очи:
аз слушам празнично тържествен звън
през утрен сън, уви, през сън...

***

38
Дамян Дамянов

Българио на живи и на мъртви...

Българио на живи и на мъртви,
Българио с безброй Баташки църкви,
Със гробища и с паметници светли,
Със този жертвен въздух, който свети
Над тебе вечно, като вече огън,
Аз искам да те събера във стих! Не мога!
Аз искам цялата да те прегърна -
Ръцете ми не стигат! Как да върна
Това, което ти си ми дарила?
Не мога.
И пред братската могила,
Пред Шипка и пред Вола коленича.
И без да казвам колко те обичам,
С една сълза, и кървава, и страшна,
За цялата ти обич се отплащам.
Сълза на радост и от скръб проляна!
Сълза, в която ти си цяла сбрана!

...........................................

"За тоз глас ми копней душата."
Ботев

Обичам ти тъжните песни, Народе!
Запей ми пак тихо, на жал,
Как паднал прострелян в гората войвода
И как гурбетчия умрял;
Как онзи Стоян към бесилото слизал
С усмихната кротко уста,
Как Бойка му дала най-чистата риза,
Да бъде левент и в смъртта;
Как жадна жадняла жетварка в полето,
Как рана хайдушка кърви;
Как плакал дюлгерин и вдигал калето
Все от комитски глави...
Запей ми, Народе, пак с тихата милост,
Която в гласа ти звучи!
Запей ми, запей ми със тъжната сила
На своите сухи очи!
Не сухи! Ти плачеш, когато ги пееш.
От песните хваща те жал.
А нявга от песен по-страшно живееш,
Но малко сълзи си пролял.
Мигар животът ти беше тъй лесен?
Животът така те смрази,
Че само когато го чуеш на песен,
Се сещаш, че имаш сълзи!
Когато във песен скръбта си излееш,
Олеква събраната жал!
Народе, добре че умееш да пееш!
Как иначе би преживял?
 

39
Ето още малко информация за размисъл:

от.в. Македония

Младен Сърбиновски
-
най-отричаният и най-четеният публицист в Македония.


Един от първите, които се опитаха да отворят очите на приспаното население на страната
от 50-годишната антибългарска пропаганда.
Популяризатор и оригинален творец, днес той е един от малкото,
които открито се опитват да казват това,
за което вчера там се отиваше в затвора...

И така - от неговата шеговита "енциклопедия":
 
Въпрос: "Що е македонизъм?" -
"Преобладаваща политическа религия в Република Македония за вътрешна употреба. (Виж "македонисти".)

"Що е "македонисти"? - "Интелектуалци от Република Македония с дипломи най-често от Белград.
Символ на честност и неподкупност."

"Втората половина на ХХ век ние в Македония, пише Сърбиновски, играем в най-буквален смисъл
групов театър по учението на Станиславски.
Това е най-масовият, най-добре разбраният, най-добре играният Станиславски
на всичките времена в държавата театър.

"Нашия непреструктуриран коминтерновски македонизъм сравнявам с полупаразитното растение "имела",
качено на високите клони на древната българска култура, и добиваш чувството за висота и завършеност."

За съжаление театърът, които се играе на високо ниво оттатък Осогово,
е за вътрешна употреба и зрителите трябва да наблюдават представленията на сцената през четвърта стена,
заместваща завесата, а всеки, който се опитва да критикува режисурата като нашия автор,
им става трън в очите завинаги, особено ако казва,
че "македонизмът има способността всичко да преобръща, а единствената му аксиома,
на която се опира всъщност, е отрицанието на собственото минало,
а за престижа на поддръжниците му иронията на времето
ще обезцени стотиците официални и нормативни автори
и създавания с години техен лъжлив авторитет.
................

"Македонизмът" като "новороденост" разруши четвъртата стена на традицията
заради българското предзнаменование,
превръщайки се в абсурда на нашето време, който днес ние сърбаме.
Македонистичната интелигенция най-послушно участваше и участва
в колективния театьр за манипулиране, довеждайки ни в ситуацията, както в драмите на Ибсен,
когато откриването на истината за взаимоотношенията довежда до тяхното разрушаване.

Интелигенцията трябва да съблече и самозапали идеологическия плащ,
за да не се изтръгне той самият и всички да паднат групово.

Истината е най-големият неприятел на македонизма
и на съществуващата македонистична религия в Македония,
но въпросът е: как да избегнем катастрофата
като единствено възможно решение на кризата."


Със съкращения от в. "Дело", Скопие

40
"От всички страни, неудържимо, войната се връща...
Тя се връща, защото мирните договори, там където имаше най-много поробени за освобождаване -
в Дунавската долина и на Балканския полуостров - създадоха повече неправда, безредие, произволи,
отколкото унищожиха; защото техните висши и благородни формули послужиха,
за да маскират най-низките апетити, най-подлите комбинации на грабителство и нечисти сметки.
 
Трябва да сте били там, където анкетирах - в тази населена с българи Македония,
тръпнеща от безсилна ярост под бутуша, който я смазва;
в това Хърватско, където хората, които са едни от най-просветените в Европа,
са обрани, поробени, убивани от техните "расови братя";
в тази Унгария, която бе буквално разпъната в името на правдата -
за да узнаете какво направиха известни хора,
известни народи с пожертването на нашите мъртви.
 
Зная сега, че няма нищо по-отвратително от един потиснат, станал потисник!"

Анри Пози


Lady, За съжаление и ние в България не знаехме за тази книга.
Аз имах възможност да я прочета по същото време, когато си я чела ти.
Защото през цялото време на комунизма тя е била забранена
за разпространение при нас...

Всеизвестно е, че комунистите нямат родина.
Но защо ли това с най-голяма сила важеше за българските комунисти ?
Те са били готови без никакво угризение на съвестта, в името на "интернационализма",
"братското сътрудничество" и "международната солидарност..."
да продадат и моя роден край /Пиринска Македония/ на Тито.

41
Македония въстана!

Стреснете се в тоз мрачен миг,
трепнете вси от грижа,
издайте стон, издайте вик:
че Македония въздиша:

стиснете вашето сърце
и чуйте що ви казва;
тирана с кървави ръце
днес Македония наказва!

Отдайте залъка си ваш,
а грабайте секира:
от враг, от студ народа наш
в Македония умира!

Напред! Напред! Зове ни чест
да не останем задни,
пропаднали сме, ако днес
там Македония пропадне!

Кръвта из нашите гърди
не е съвсем изляна!
Народе, цял стани! Иди!
Че Македония въстана.


Иван Вазов
Русе, 4 ноември 1878 г.

42
"Елтепска"
от "Моторни песни" на Никола Вапцаров

43
На Елтепе дими мъгла.
Далече някъде във ниското
са моите села,
окъпани във слънце, като в приказка.

 
А доле плиснала водите,
притиснати в скали и клек,
като човек
приказва с мене Глазне.

 
Разказва ми, че там една жена,
съсухрена от скръб и от тревога,
ме чака да се върна у дома
и още, още ме обича много.

 
Разказва ми как с поглед замъглен
тя всеки пътник пита простодушно
дали ще се завърна някой ден.
И аз мълча, мълча, мълча и слушам.

 
Отсреща боровия хълм
събаря облачни грамади.
Просветва. После пада гръм.
И във очите блясва радост...


***
Хайде, преведувайте ми го, титовчета.
Разкажете ми пак, как синът пише стихове за майка си
на чужд език... !?

44
Песен за човека

Ние спориме
двама със дама
на тема:

"Човекът във новото време".

А дамата сопната, знаете –
тропа, нервира се,
даже проплаква.
Залива ме с кални потоци
от ропот
и град от словесна
атака.

– Почакайте – казвам, – почакайте,
нека... –

Но тя ме прекъсва сърдито:
– Ах, моля, запрете!
Аз мразя човека.
Не струва той вашта защита.
Аз четох как някой
насякъл с секира,
насякъл сам брат си, човека.
Измил се,
на черква отишъл
подире
и... после му станало леко. –

Смутено потръпнах. И стана ми тежко.
Но аз
понакуцвам
в теория
и рекох полека,
без злоба,
човешки,
да пробвам със тази история. –

Тя, случката, станала в село Могила.
Бащата бил скътал
пари.
Синът ги подушил,
вземал ги насила
и после баща си затрил.

Но в месец, или пък
във седмица само
властта го открила и... съд.
Ала във съдът
не потупват по рамото,
а го осъждат на смърт.

Отвели тогава злодея
злосторен,
затворили този субект.
Но във затвора попаднал на хора
и станал
човек.

Не зная с каква е
закваса заквасен,
не зная и как е
замесен,
но своята участ
от книга по-ясна
му станала с някаква песен.

И после разправял:
"Брей, как се обърках
и ето ти тебе
бесило.
Не стига ти хлеба,
залитнеш
от мъка
и стъпиш в погрешност на гнило.

И чакаш така като скот
в скотобойна,
въртиш се, в очите ти – ножа.
Ех, лошо,
ех, лошо
светът е устроен!
А може, по-иначе може..."

Тогава запявал той
своята песен,
запявал я бавно и тихо
Пред него живота
изплавал чудесен –
и после
заспивал
усмихнат...

Но в коридора
тихо говорят.
Сетне секунда покой.
Някой полека вратата отворил. –
Хора. Зад тях часовой.

Някой от групата,
плахо и глухо,
казал му:
"Хайде, стани."
Гледали хората
тъпо и кухо
сивите, влажни стени.

Онзи в леглото
разбрал, че живота
е свършен за него,
и в миг
скочил, избърсал потта от челото
и гледал с див поглед
на бик.
Но лека-полека
човека се сетил –
страхът е без полза,
ще мре.
И някак в душата му
станало светло.
– Да тръгнем ли? – казал.
– Добре.

Той тръгнал. След него
те тръгнали също
и чувствали някакъв хлад.
Войникът си казал:
"Веднъж да се свърши...
Загазил си здравата, брат."

Във коридора
тихо говорят.
Мрак се в ъглите таи.
Слезнали после на двора,

а горе

вече зората блести.

Човекът погледнал зората,
в която
се къпела с блясък звезда,
и мислел за своята

тежка,

 човешка,

  жестока,

    безока

       съдба.

"Тя – моята – свърши...
Ще висна обесен.
Но белким се свършва
със мен?
Животът ще дойде по-хубав
от песен,
по-хубав от пролетен ден..."

Споменал за песен
и нещо се сетил.
В очите му пламък цъфтял.
Усмихнал се топло, широко и светло,
отдръпнал се, после запял.

Как мислите, може би
тука се крие
един истеричен комплекс?
Мислете тъй както си щете,
но вие
грешите, приятелко, днес. –

Човекът спокойно, тъй – дума
след дума
и твърдо редил песента.
Онези го гледал
с поглед безумен,
онези го гледали с страх.

Дори и затвора
треперел позорно,
и мрака ударил на бег.
Усмихнати чули звездите отгоре
и викнали:
"Браво, човек!"

Нататък е ясно. Въжето
изкусно
през шията, после
смъртта.
Но там в разкривените,
в сините устни
напирала пак песента.

И тук започва развръзката, значи.
Как мислиш, читателю, ти? –
Тя, бедната дама, започна да плаче,
започна във транс да крещи:
"Ужасно! Ужасно! – Разказвате,
сякаш
като че там сте били!"...

Какъв ти тук ужас?! –
Той пеел човека. –
Това е прекрасно, нали?


45
"В безсилната си ярост сърбомакедонизмът обаче не може да промени миналото,
колкото и да владее настоящето.
Образът на една голяма българка продължава да не дава покой на множество дребни душици.
                   
 На този фон реакцията на паразитите, вкопчили се в българската държава,
макар и външно да изглежда съвсем естествена и защитаваща националните интереси,
всъщност поразява със своето нагло лицемерие.
Самият факт, че чак сега се обръща сериозно внимание на мерзката антибългарска пропаганда,
водена от Република Македония в продължение на толкова много години, е унизителен."

***
"Нищо за себе си, всичко за Македония"
Виктор Канзуров

http://www.argumenti.net/?p=56
***************************
"Един поглед върху най-новата книга на македонския писател Любимир Тошев
“Песните на майорот кралалександровски” -
проза, описваща геройската саможертва на Мара Бунева*"


"...Натискът беше голям. Не можеше всеки да издържи. Не можеше всеки да си признае истината…, защото истината означаваше противопоставяне, а противопоставянето означаваше опасност не само за собствения живот, но и за живота на най-близките…
Диалогът на дедите и бабите с внуците и внучките беше прекъснат… поне по този един въпрос. Тежка мъгла падаше върху нашите очи… точно такава като зимните скопски мъгли.
Който не ги е преживял, не знае - и за истинската мъгла…, и за метафоричната…, тежка като олово…

Да, бяха годините на мълчание, когато се минаваше покрай скопския кей на рекa Вардар
с тихи, едва чувани въздишки и с гръмки удари в сърцата и душите…
На тези, които знаеха, че на това място - днес срещу хотел “Холидей ин” и Градския търговски център -
на 13 януари 1928 г. една още не навършила 26 години жена пронизва с куршуми великосърбския кръвник Велимир Прелич, а след това и себе си.
Тези, които знаеха за момата от Тетово с юнашко сърце и за кръволока - сръбски прокурор,
чакаха да рухне изкуственото творение, носещо името на южните славяни…
Изкуственото творение, което в частта край Вардар, в частта македонска с помощ на подмолни исторически фалшификации
пося семе на невиждана омраза, на невиждана българофобия, мотивирала неосвободената част от едно племе да намрази еднокръвните си сестри и братя…


Дойде 1991 г., дойде толкова желаната, толкова чаканата самостоятелност. Който не я е чакал, не знае какво беше чувството. Оттегли се югославската армия. Започнаха панихидите и честванията за Мара Бунева. Но и семето, чуждото семе остана да вирее.
Берлинската стена рухна, но на Осоговието остана една друга стена - на границата,
където пиле не можеше свободно да прелита, остана една невидима с голо око стена, заробваща нашите животи.
Заробваща истината за нас самите.

Как да се махне тази граница между еднокръвните братя?
Как да се преодолеят нашите различни преживявания, а с това и различните желания през повече от стогодишния отделен едни от други живот?
Как да се преминат без предразсъдъци реално създадените бариери? Как да се съединят двете страни на Осоговието?
 Как да се представят тези години на мълчание, как да се разбере нашата болка? Голяма болка…
...Без да чете политическо-исторически анализи и томове фактография, българският и всеки друг читател
ще може да разбере нашите болки, травми и мъки. Нашето страдание, нашата горест - и чакането.
Но и нашата воля - нашата несъкрушима сила, нашата обич..."


* Любимир Тошев извежда в новоиздадената книга за Мара Бунева кредото “Нищо за себе си, всичко за Македония!” като нейно житейско верую. Мотото е изповядвано и от други дейци на ВМРО по това време - “Всичко за Македония” е издялано и на паметниците на Тодор Александров в Кюстендил и Велес (последният превърнал се в камък за препъване пред македонизма и властта в Скопие през последните месеци). По всяка вероятност е универсален девиз на ВМРО.

25.08.2008 Коментар RSS 2.0
Страници: 1 2 [3] 4 5