Бугарски Културен Клуб

Ве молиме пријавете (login) или зачленете се (register).

Пријавете се со корисничко име, лозинка и должина на сесија
Напредно пребарување  

Новости:

Прикажи ги пораките

Овој оддел овозможува да ги гледате сите пораки оставени од овој член. Но внимавај можеш да ги видиш истите само од делови на форумот каде имаш пристап.

Пораки - veritas

Страници: [1] 2 3 ... 182
1


Христо Татарчев от Ресен, Вардарска Македония - "Христо Татарчев - Спомени", публикувано в "Спомени; И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р Х. Татарчев", Скопје, 1995 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=3361
https://www.strumski.com/books/hr_tatarchev_spomeni_mk.pdf

Никола Киров-Майски от Крушево, Вардарска Македония - "Страници од мојот живот", Скопје, 1994 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=3346
https://www.strumski.com/books/n_kirov_majski_stranici_od_mojot_zivot.pdf?fbclid=IwAR2rdz9lnLoN6Tu0CwfnTNZdpLcFb67qpp8J7o9VW371te1JqLZydCaBjVU

Цветко Мартиновски от Скопие, Вардарска Македония - "Михаил Герџиков - Спомени (превод)", публикувано в "Спомени; И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р Х. Татарчев", Скопје, 1995 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=3340
https://www.strumski.com/books/gerdjikov_spomeni_mk.pdf

Яне Сандански от с. Влахи, Кресненско, Пиринска Македония - "Јане Сандански - Спомени", публикувано в "Спомени; И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р Х. Татарчев", Скопје, 1995 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=3319
https://www.strumski.com/books/jane_sandanski_spomeni_1995.pdf?fbclid=IwAR0GYchH3JHXYUv8aQBWLGwS9H9MReW6oMNweFhF5FGpkqFSk905S3L2-xw

Борис Сарафов от с. Либяхово, Неврокопско, Пиринска Македония - "Борис Сарафов - Спомени", публикувано в "Спомени; И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р Х. Татарчев", Скопје, 1995 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=3297
https://www.strumski.com/books/spomeni_boris_sarafov_1995.pdf?fbclid=IwAR3x4TBEEj6MmK9QLzP-P2rgOC3RTmaaFxHms-edR6i2Vzer0oj8v60_Xbk

Даме Груев от с. Смилево, Битолско, Вардарска Македония - "Даме Груев - Спомени", публикувано в "Спомени; И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р Х. Татарчев", Скопје, 1995 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=3276
https://www.strumski.com/books/dame_gruev_spomeni.pdf

Любомир Милетич от Щип, Вардарска Македония - "Македонија и македонските бугари", Скопје, 2014 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=3367
https://www.strumski.com/books/lj_miletic_mak_bulgari_mk.pdf

Димитър Мирчев от Прилеп, Вардарска Македония - "Спомени", Скопjе, 2010 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2692
https://www.strumski.com/books/d_mirchev_spomeni_compr_split.pdf?fbclid=IwAR2ecrtmNCv1eLrOmhcy00rmnRGopgPZTk10MIzyXIIaQrEd4sJEUzcrGrA

Димо Хаджидимов от с. Горно Броди, Серско, Егейска Македония - "Назад кон автономијата; карактеристика на сегашната политичка положба во Бугарија", публикувано в "Одбрани дела II", Скопје, 1984 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2688
https://www.strumski.com/books/dhdimov_nazad_kon_avtonomijata.pdf?fbclid=IwAR2jhCDFA265-3EDZjg9hXfYjaLRUj-J5OP_ztgIjZgpc2FOnqdoKANCxZ4

Александър Стояновски от Куманово, Вардарска Македония - "Турски документи за Илинденското востание", издание на Архив на Македониjа, Скопjе, 1993 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2629
https://www.strumski.com/books/Alexander_Stojanovski_Turski_Dokumenti_za_Ilindenskoto_Vyzstanie.pdf?fbclid=IwAR3x4TBEEj6MmK9QLzP-P2rgOC3RTmaaFxHms-edR6i2Vzer0oj8v60_Xbk

Ванчо Георгиев от с. Ново Конярево, Струмишко, Вардарска Македония - "Устав и Правилник на Бугарските Македоно - Одрински Револуционерни Комитети [1894 г.]", публикувано във "ВМРО 1893-1903. Поглед низ документи", Матица Македонска – Скопје, 2013 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2624
https://www.strumski.com/books/Vancho_Georgiev_BMORK.pdf

Павел Шатев от Кратово, Вардарска Македония - "Од поуките во Минатото учиме за чекорите во Иднината (први дел)", публикувано в "Спомени (Материjали); Том 3", Скопје, 2013 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2623
https://www.strumski.com/books/p_shatev_spomeni_1_del.pdf

Иван Хаджиниколов от Кукуш, Егейска Македония - "Иван Хаџи Николов - Спомени", публикувано в "Спомени; И.Х. Николов, Д. Груев, Б. Сарафов, Ј. Сандански, М. Герџиков, д-р Х. Татарчев", Скопје, 1995 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=3262
https://www.strumski.com/books/ivan_hadzi_nikolov_spomeni.pdf?fbclid=IwAR3QB6cCNTPak9emg6Go9tmqYdPXIgCr7Vw7_jljzFcSFzLdRFotQ9elB7g

Александър Стояновски от Куманово, Вардарска Македония - "Турски документи за убиството на Гоце Делчев", Скопjе, 1992 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2585
https://www.strumski.com/books/Alexander_Stojanovski_Turski_Dokumenti_za_Ubijstvoto_na_Goce_Delcev.pdf?fbclid=IwAR35-eEwprhfpmrrt3gXnASWQ3j1igWdRK7MlEBSrXu4PyvmjvjHvN68YDU

Константин Груев от Битоля, Вардарска Македония - "За моите деца; Од Моите Спомени", Скопје, 1975 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2539
https://www.strumski.com/books/k_gruev_od_moite_spomeni.pdf

Христо Татарчев от Ресен, Вардарска Македония - "Востанието во Одринско, Востанички дејствија во Серскиот и Солунскиот сандџак, Задушување на востанието", публикувано в "Македонската револуционерна организација и д-р Христо Татарчев", Скопје, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2524
https://www.strumski.com/books/tatarchev_1936.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Писмо до Александър Протогеров от 20 август 1924 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2517
https://www.strumski.com/books/Pismo_na_Todor_Alexandrov_do_Alexander_Protogerov.pdf?fbclid=IwAR3QB6cCNTPak9emg6Go9tmqYdPXIgCr7Vw7_jljzFcSFzLdRFotQ9elB7g

Христо Татарчев от Ресен, Вардарска Македония - "Советувањата на видните дејци на ВМРО кои се наоѓаа во Софија по прашањето за востанието; Гемиџиите и Солунскиот атентат; Илинденското востание", , публикувано в "Македонската револуционерна организација и д-р Христо Татарчев", Скопје, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2510
https://www.strumski.com/books/tatarchev_1936.pdf

Христо Татарчев от Ресен, Вардарска Македония - "Четничкиот институт; Пропагандите; Заточеништвото на ЦМК во Подрум Кале (Мала Азија)", публикувано в "Македонската револуционерна организација и д-р Христо Татарчев", Скопје, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2483
https://www.strumski.com/books/tatarchev_1936.pdf

Христо Аврамов от с. Неред, Леринско, Егейска Македония - "The Immigration of Macedonians in Australia from Perth to Melbourne", Мелбърн, Австралия, юли 1990 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2628
https://www.strumski.com/books/Chris_Avramoff_MPO_T_Alexandrov_Melborn_Australia.pdf?fbclid=IwAR2E1aDOm2JylXlBJijTSt849WB8dMcGQErkbGifYH14DC-l7lvQt1x0xQ4

Бранко Ѓорѓевски от Скопие, Вардарска Македония - "Како се воспоставувала српската црковна власт во Македониja по Балканските војни: Свештеници распнувани на крст оти не сакале да го споменуваат српскиот патриjарх", публикувано в religija.mk, Скопје, 2016 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2595
https://www.strumski.com/books/partenij_bigorski_oventij_frckovski_2016.pdf?fbclid=IwAR3rqpto86uAXZhhjmhpKs_yglmrjYx2oU2T36OmlygtbVm4roosQXEoQtY

Йован Трайкович Бурка от Скопие, Вардарска Македония - "Ексархијске Агитације у Скопљу 1869 и Даље (Автобиографијске записке Попа Јована Трајковића Бурке)", публикувано в "Гласник Скопског Научног Друштва", Кн. II, Скопје, 1927 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2469
https://www.strumski.com/books/Trajkovic%cc%81,%20J.%20-%20Eksarhiske%20agitacije%20u%20Skoplju%201869%20i%20dalje.%20Avtobiografijske%20zapiske.pdf?fbclid=IwAR17ommDXRRY1Q2zMjujyTOfi3o6ok__1QkCgm_GLleCl3K-qdhZCm8AvIU

Васил Хаджикимов от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Васил Хаџи Кимов Спомени", Штип, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2607
https://www.strumski.com/books/spomeni_hadzikimov.pdf

Христо Татарчев от Ресен, Вардарска Македония - "Мешањето на Задграничното претставништво во конституирањето на ВК со офицери; Политиката на ВМРО спрема бугарските влади", публикувано в "Македонската револуционерна организација и д-р Христо Татарчев", Скопје, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2467
https://www.strumski.com/books/tatarchev_1936.pdf

Христо Татарчев от Ресен, Вардарска Македония - "Борбата на ВМРО со егзархиската струја во Македонија; Политиката на ВМРО спрема ВК - генерал Николаев", публикувано в "Македонската револуционерна организација и д-р Христо Татарчев (помеѓу митот и реалноста)", Скопје, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2455
https://www.strumski.com/books/tatarchev_1936.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Писмо до Любомир Бобевски от 5 май 1923 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2442
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_do_Lyubomir_Bobevski.pdf

Христо Татарчев от Ресен, Вардарска Македония - "Револуционерната дејност; Основачкиот конгрес на Внатрешната македонска револуционерна организација; Средства и вооружување", публикувано в "Македонската револуционерна организација и д-р Христо Татарчев (помеѓу митот и реалноста)", Скопје, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2439
https://www.strumski.com/books/tatarchev_1936.pdf

Христо Татарчев от Ресен, Вардарска Македония - "Мислата за слобода кај македонскиот народ; Конституирање на Македонската револуционерна организација", публикувано в "Македонската револуционерна организација и д-р Христо Татарчев (помеѓу митот и реалноста)", Скопје, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2426
https://www.strumski.com/books/tatarchev_1936.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Отворено писмо до министерот за внатрешни работи Александар Димитров од септември 1920 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2415
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_Protiv_BZNS_i_Gjorche_Petrov.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Писмо до Владимир Карамфилов от 6 юли 1919 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2402
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_Pismo_do_Vladimir_Karamfilov.pdf

Вътрешна македонска революционна организация - "Македонският въпрос и положението в Македония. Меморандум", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2388
https://www.strumski.com/books/VMRO_Memorandum_do_ON_1924_Godina.pdf

Гена Велева от Скопие, Вардарска Македония - "Повик од македонските жени До слободните народи и меѓународната совест (1931); Строго доверлив извештај од Дирекцијата на полицијата во Виена од 29 октомври 1931 год.", публикувано в "Македонија во Австриските документи (1920-1938)", Скопје, 2011 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2381
https://www.strumski.com/books/gena_veleva_povik_compressed.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Писмо до генерал Неделков от 6 август 1924 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2361
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_za_Misho_Nedjalkov.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Циркулар до раководителите на окрузите и до околиските воjводи во Македониjа и до привремените задгранични претставници и специjалните пратеници на ЦК на ВМРО зад границата од 2 август 1924 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924"
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2350
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_za_Nakazatelnata_Aktzja_na_VMRO_nad_Mite_Sudzhukaro.pdf

Пане Попкоцев от с. Ваташа, Кавадарско, Вардарска Македония - "Гоце Делчев во Тиквешијата (Сеќавања); Инспекциската обиколка на Гоце Делчев во Тиквеш", публикувано във сборник "Револуционерните борби во Тиквешиjата. Спомени и материjали. Книга 2", Државен архив на Република Македониjа, Скопје, 2001 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2347
https://www.strumski.com/books/pane_popkocev_goce_vo_tikvesijata.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Декларация на ЦК на ВМРО от 10 юли 1924 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2337
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_za_Bylgaria.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Строго доверливо соопштение до политичките фактори и до раководителите на jавното мисленье во Бугариjа од 15 февруари 1924 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2310
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_do_BG_Politicheska_Obshtestvenost.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Писмо до премиерот за надворешни работи и до другите министри од 5 и 14 ноември 1923 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2298
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_za_Profesor_Mihalchev.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Мемоар на ЦК на ВМРО до Друштвото на народите од октомври 1922 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2275
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_Memoar_na_VMRO_do_ON_1922.pdf

Янко Кузманов Фръчковски от Галичник, Реканско, Вардарска Македония - "Молба, биография от Илинденската епопеја и жалба од Јанко Кузманов", публикувано в "Илинденски сведоштва", Том III, дел 1, Скопје, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2263
https://www.strumski.com/books/janko_frckovski_spomeni.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Повик до Турците во Македониjа", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2261
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_Povik_kym_Turtzite_v_MKD.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Наредби и задачи што им претстоjат на четите во Битолскиот револуционерен округ од 15 маj 1922 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2249
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_za_Bylgari_i_Albantzi_v_Bitolsko.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Циркулар до претседателите на сите културни и професионални националистически здружениjа во Царството Бугариjа од 2 април 1922 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2236
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_Srestu_Zemedelskoto_Pravitelstvo.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Писмо до Ив. Ковачев от ноември 1920 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2225
https://www.strumski.com/books/Todor_Aleksandrov_Pismo_Do_Ivan_Kovachev.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Писмо до Милев от 21 октомври 1920 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2209
https://www.strumski.com/books/Todor_Alexandrov_Pismo_do_Inspektor_Milev.pdf

Милтон Манаки от с. Авдела, Гребенско, Егейска Македония - "Молба и биография на Милтон Димитри Манаки", публикувано в "Илинденски сведоштва", Том III, дел 1, Скопје, 2017 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2201
https://www.strumski.com/books/manaki_ilindenski_svedostva.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Мемоар на ЦК на ВМРО до председателят на Парижката мирна конференция от 1 март 1919 г.", публикувано в "Сè за Македонија: Документи: 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2198
https://www.strumski.com/books/Todor_Aleksandrov_Memoar_do_Parishkata_Mirna_Konferentzija.pdf


Глигор Николов Кабранов от Струмица, Вардарска Македония - "Молба (15.III.46 год.)", публикувано в "Илинденски сведоштва", Том II, дел 2, Скопје, 2016 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2152
https://www.strumski.com/books/ilindenski_svedostva.pdf

Симон Георгиев Илиев от с. Яболци, Скопско, Вардарска Македония - "Биографија, Записник, Жалба", публикувано в "Илинденски сведоштва", Том II, дел 2, Скопје, 2016 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2144
https://www.strumski.com/books/Simon_Iliev_Ilindenski_svedostva.pdf

Милан Трайчев Георгимаикоски от Прилеп, Вардарска Македония - "Биография", публикувано в "Илинденски Сведоштва", Том I, Дел 2, Скопjе, 2016 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2072
https://www.strumski.com/books/georgimaikoski_biografia_compressed.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Тајни писма до Панчо Михајлов", публикувано в "Сè за Македонија : Документи : 1919-1924", Скопје, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=2047
https://www.strumski.com/books/t_aleksandrov_do_p_mihajlov.pdf

Нинко Величковски от Куманово, Вардарска Македония - "Изјава за Ѓорѓи Колозов", публикувано в "Црните страници на УДБА", Скопjе, 2016 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=1898
https://www.strumski.com/books/kodos_za_Georgi_Kolozov.pdf

Ѓорѓе Миљковиќ от Охрид, Вардарска Македония - "Илинденските знамиња и печати", Скопие, 2003 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=1837
https://www.strumski.com/books/George_Milkovich_Ilindenski_znamena_i_Pechati.pdf

Димитър Галев от Струмица, Вардарска Македония - "Белиот терор во Југоисточна Македонија 1912-1941 год.; Книга Втора", Штип, 1991 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=1834
https://www.strumski.com/books/beliot_teror_kniga_2.pdf

Димитър Галев от Струмица, Вардарска Македония - "Белиот терор во Југоисточна Македонија 1912-1941 год.; Книга прва", Штип, 1991 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=1820
https://www.strumski.com/books/beliot_teror_vo_jugoiztocna_makedonija_1912_1941.pdf

Тодор Александров от Ново село, Щип, Вардарска Македония - "Писмо до Јован Јовичевиќ од септември 1923 г.", публикувано в "Сè за Македонија : Документи : 1919-1924", Скопие, 2005 година
https://www.strumski.com/biblioteka/?id=1729
https://www.strumski.com/books/T_Aleksandrov_Jovan_Jovicevic.pdf
2МАКЕДОНСКИОТ КРВАВ БОЖИЌ - Светозар Вукмановиќ – Темпо - “Хочеш Солун, еве ти га…”

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=lS4p6dL9r6U

7 јануари 1945 година, првиот ден на Божиќ, по список составен од Лазар Колишевски во Вардарска Македонија се убиени без суд и пресуда 1200 луѓе. На 26 декември 1944 година, неколку дена пред Божиќ 1945 година во касарните во Скопје и Штип се побуниле неколку илјади војници и над 100 офицери.Тие не биле согласни со дојдената заповед од Белград да заминат на фронт во заштита на Србија. Ја изјасниле својата желба војската да се насочи кон Солун, за да се ослободат сонародниците од Егејска Македонија.Пратениците на Тито, Светомир Вукманович – Темпо, Лазар Колишевски и ген. Михајло Апостолски одлучуваат, дека сега е моментот за пресметка со приврзаниците на “бугарскиот окупатор”. Тие ги собираат околу себе српските офицери и им кажуваат дека побунениците се некакви “бугараши”, “Ванчомихајловисти”, “ВМРО-вци” и “фашисти”.Ген. Апостолски ги примамува на побунетите офицери во Офицерскиот клуб во Скопје “за да разговараат за ова прашање”. Таму веднаш ги разоружуваат, уапсуваат и ги затвораат во занданите на старата турска тврдина “Кале”. По кратко испрашување, водено лично од Темпо само за неколку часа се стрелани над 70 офицери. Пред испрашувањето Темпо на секој му велел: “Хочеш Солун, еве ти га…”.Војниците кои веќе се прибрале во касарните почувствувале дека со нивните офицери нешто се случува и околу 1000 од нив повторно се насочуваат кон центарот на Скопје. Таму се пресретнати од добро забарикадирани српски партизани, кои започнуваат против нив безмилосна автоматска стрелба.Убиените на плоштадот се околу 100, над 900 се уапсени и затворени во “Кале”. Таму се чуваат повеќе од еден месец без леб, вода и ќебиња. Речиси сите умираат од глад и студ. На 6ти спрема 7ми јануари 1945 година започнало масовно истребување на градоначалници, свештеници, учители, обични селани низ цела Македонија. Тие биле нарекувани “бугараши” и “помагачи на бугарскиот фашистички окупатор”, без суд и пресуда. Се употребувал штотуку изгласан закон за заштита на македонската чест”„Тој што ќе падне в бој за слобода, тој не умира“, пееле Вапцаров и Попов во стројот за отстрел на стрелиштето во Софија

Република, 23.07.2022

https://republika.mk/vesti/makedonija/toj-shto-kje-padne-v-boj-za-sloboda-toj-ne-umira-peele-vapcarov-i-popov-vo-strojot-za-otstrel-na-strelishteto-vo-sofija/

ХАДЖИ ДИМИТЪР

Христо Ботев

Тоз, който падне в бой за свобода,
той не умира: него жалеят
земя и небо, звяр и природа
и певци песни за него пеят...

http://www.litclub.com/library/bg/botev/poezia/hd.htm

https://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=1&WorkID=3158&Level=1Христо Ботев

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2

Хаджи Димитър (балада)

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_(%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0)

https://liternet.bg/publish5/hbotev/index.htmlХаджи Димитър

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80Никола Вапцаров

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D0%BF%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2\
Преродбеници

Струмски
Йоаким Кърчовски
https://www.strumski.com/?s=%D0%99%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%9A%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR3cEAC_fvuJcBnuaBSdZWXsUnSl4O6r3wfp-tqJdjAjnFnChg9nhFoJ99U

Кирил Пейчинович

https://www.strumski.com/?s=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%20%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR0qCirAC0egFt4P12hAWG-gfE8BFSPK0lgT2RgJyDVMG5xL04tEPKXTkmM

Теодосий Синаитски

https://www.strumski.com/?s=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR0HkGqB37XDpJPA83PbZ2eYU-uqAr0nynlmv4L-PbJi9FUmZFuFLYP-HP8

Неофит Рилски

https://www.strumski.com/?s=%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82%20%D0%A0%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR3R9XDqm8I32-NqwlAnPoqusrE96tDoqo0MFvPXosT-O4ZFa1i-IIkl1Go

Павел Божигробски

https://www.strumski.com/?s=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%20%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR0o0NFTXM5-7NT5W6sKoMUCKNIN-7TqLh1dMoCgqeJsHwEKS4wWEMIpyWw

Братя Миладинови

https://www.strumski.com/?s=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR3Qdqd6uyIxVKNTfClWScfzu9-oKclNz0SyET7XkJMCJzqLH_OdkrrRBS0

Йордан Хаджиконстантинов Джинот

https://www.strumski.com/?s=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8%21

Натанаил Охридски

https://www.strumski.com/?s=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR0Q1LkTd4_31sZXycReLE1WPJUZXLLx2va41IhkejnrEWZWdKppGzxBah4

Партений Зографски

https://www.strumski.com/?s=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%97%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR2OxztqvMMjTO59y6tM6v9ezSA1lfH2gDAyeXKAdoLzan9AazwRlJsVeKI

Григор Пърличев

https://www.strumski.com/?s=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%20%D0%9F%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR1GL1X1FoZ1BZEsH10a566LDdfggAoZdfs4ru2DG5sBgPHWY8nbgQGnjkU

Кузман Шапкарев

https://www.strumski.com/?s=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR3k-wW3_q_nAceXZcFJK-Gjd2k-z3kRD8qg-Q-MG1KBPgjam3TDZFBbj_o

http://macedonia.kroraina.com/bmark/ksh/index.html?fbclid=IwAR0Gk8GCB5RHZoqIgcxj2bfIHB0K6oMKFHvz16o1YhGvyxPFsFhi7_fjKW4

Райко Жинзифов

https://www.strumski.com/?s=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%20%D0%96%D0%B8%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR0o0NFTXM5-7NT5W6sKoMUCKNIN-7TqLh1dMoCgqeJsHwEKS4wWEMIpyWw

Йосиф Ковачев

https://www.strumski.com/?s=%D0%99%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%20%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8!&fbclid=IwAR33puK9SKePr1JgZCSijLeelnAxWf3aCBIR9zOTtl_mdSxJt1PGAY9Lesk

Марко Цепенков

https://www.strumski.com/?s=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE+%D0%A6%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2&op=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B8%21
Бигорски манастир

https://bigorski.org.mk/istoriski-temi/

100 години од едно заборавено собитие

https://bigorski.org.mk/istoriski-temi/100-godini-od-edno-zaboraveno-sobitie/

Кирил Пърличев от Охрид, Вардарска Македония - "Сръбският режим и революционната борба в Македония (1912 - 1915 година)", София, 1917 година

https://www.strumski.com/biblioteka/?id=616

https://www.strumski.com/books/Kiril_Pyrlichev_Srybskia_Rezhim.pdf

Кирил Пърличев от Охрид, Вардарска Македония - "Сръбските жестокости в Македония (1912-1915)", София, 1917 година

https://www.strumski.com/biblioteka/?id=340

https://www.strumski.com/books/%d0%a1%d1%80%d1%8a%d0%b1%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5%20%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%20%d0%b2%20%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%8f.pdf

ТАЈНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
http://macedonia.freewebspace.com/
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D0%B0j%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0&sxsrf=ALiCzsYROdz-2QjnZQX0eY0S9X8TaWQQ_Q:1662910832191&ei=cAEeY5aPC9W9xc8PiaSIqAU&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwiWh8jLiY36AhXVXvEDHQkSAlU4ChDy0wN6BAgBEDk&biw=1024&bih=625&dpr=1Камери, дело на българи, контролират полета на "Артемис 1"

https://www.dnes.bg/obshtestvo/2022/08/29/kameri-delo-na-bylgari-kontrolirat-poleta-na-artemis-1.541759На пописот во Бугарија како Македонци се изјасниле 1.143 лица
Бугарите сочинуваат 84,6 отсто од населението, втора етничка група се Турците со 8,4, а трета Ромите со 4,4 отсто од оние што се изјасниле на пописот


24/11/2022
в. Независен

https://nezavisen.mk/na-popisot-vo-bugarija-1-143-lica-se-izjasnile-kako-makedonci/
 3


ТАТАРСКАТА ТЕОРИЯ ЗА ПРОИЗХОДА НА БЪЛГАРИТЕ

Тази теория е била създадена през 19 век от сръбския учен Милош Милоевич, от начало другите сръбски учени му се смеели, но след това тя била приета  от сръбската историческа наука по политически причини. По време на Титова Югославия тя е използвана, за да отдалечи българите и македонците. Всъщност тази теория е абсолютна глупост. Българската държава е била създадена през 7 век https://www.google.com/search?q=first+bulgarian+empire&oq=fi&aqs=chrome.0.69i59j46i39j69i57j0i67j46i67l3j46i199i465i512j0i512l2.2189j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8  докато татарите преминават от Източна Азия в Централна Азия и Европа през 13 век   https://www.google.com/search?q=mongol+empire&sxsrf=AOaemvLJ4bZVcnlf2TGiCrGo6NehS1PzZg%3A1642873139235&ei=M0HsYcXrDbWUxc8P2uyngAU&oq=mongoempire&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOggIABAIEAcQHjoKCAAQCBAHEAoQHjoICAAQBxAeEBNKBAhBGABKBAhGGABQtghY7YEBYJaYAWgCcAJ4AIAB9gGIAc8YkgEGMC4yMC4ymAEAoAEByAEEwAEB&sclient=gws-wiz   Те създават най-голямата сухоземна империя в човешката история. Втората българска държава се бори срещу монголите  https://www.google.com/search?q=second+bulgarian+empire+mongols+tatars&sxsrf=AOaemvIykqfOuy70QCNR31DlcyV3Iq3new%3A1642951678218&ei=_nPtYavqDOySxc8PrpCXuAE&oq=second+bulgarian+empire+mongols+tat&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIECCMQJzoECAAQRzoFCCEQoAFKBAhBGABKBAhGGABQ1QhYw0BgyFpoAXADeACAAeIPiAHxHJIBCzMtMi4xLjEuOS0xmAEAoAEByAEHwAEB&sclient=gws-wiz  Волжка България е била завладяна от татарите  https://www.google.com/search?q=+volga+bulgaria+mongols&sxsrf=AOaemvIAaNwDvHM7b5626RlSXPn11Rruqw%3A1642873327408&ei=70HsYYKhGPGMxc8PsMiQ8AY&ved=0ahUKEwjC1NyI9MX1AhVxRvEDHTAkBG4Q4dUDCA0&uact=5&oq=+volga+bulgaria+mongols&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECc6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6CAgAEAgQChAeOgYIABAIEB46CggAEAgQBxAKEB46CAgAEAgQBxAeOgYIABAHEB46CAgAEAcQChAeSgQIQRgASgQIRhgAUJ4IWNrAAWDh0QFoBHACeACAAfABiAGsIJIBBjAuMjguMpgBAKABAcgBCcABAQ&sclient=gws-wiz Това е цялата история на татарската теория.Македониjа испратила скандалозни фалсификати до УНЕСКО
https://expres.mk/makedonija-ispratila-skandalozni-falsifikati-do-unesko-pishuva-goran-momiroski/Historiography in North Macedonia


https://en.wikipedia.org/wiki/Historiography_in_North_Macedonia

https://www.google.com/search?q=Historiography+in+North+Macedonia&oq=Historiography+in+North+Macedonia&aqs=chrome..69i57j0i22i30j69i60l2.2465j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


ВИДЕО

btv Репортерите "Плочата от Битоля" - епизод 1

https://www.youtube.com/watch?v=8lcTbDgBnec

https://btvnovinite.bg/predavania/btv-reporterite/btv-reporterite-plochata-ot-bitolja.html

btv Репортерите "Плочата от Битоля" - епизод 2

https://www.youtube.com/watch?v=QkJbi4Mvd30

https://btvnovinite.bg/predavania/btv-reporterite/btv-reporterite-plochata-ot-bitolja-epizod-2.htmlГУГЪЛ НЕ МОЖЕ ДА РАЗЛИЧАВА БЪЛГАРСКИЯ И МАКЕДОНСКИЯ ЕЗИК.

Сега разбрах какъв е проблемът с търсенето в Гугъл на македонски и български език. Когато търся на български от долу имам опция да избера на македонски. Същото е в Македония, когато търсят на македонски от долу имат опция за български. ПРОБЛЕМЪТ Е В ТОВА, ЧЕ ГУГЪЛ НЕ МОЖЕ ДА РАЗЛИЧАВА БЪЛГАРСКИЯТ И МАКЕДОНСКИЯТ ЕЗИК. КОГАТО ПИША НА МАКЕДОНСКИ В БЪЛГАРСКАТА ОПЦИЯ ГУГЪЛ МИ ДАВА РЕЗУЛТАТА НА БЪЛГАРСКИ, А НЕ НА МАКЕДОНСКИ. ЗАТОВА ТРЯБВА ДА МУ ПОМОГНА, КАТО МУ КАЖА НА КАКЪВ ЕЗИК ТРЯБВА ДА ТЪРСИ.

Дали и во интернет просторот се врши асимилација на македонскиот јазик?

https://kanal5.com.mk/dali-i-vo-internet-prostorot-se-vrshi-asimilacija-na-makedonskiot-jazik/a453187?fbclid=IwAR0BnLgMgWJo_6FuyozLE8mTNVoJJluHsDD6vtYtspAAAfvT0JobQYRYgpEБялата книга за езиковия спор между България и Република Северна Македония

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8F%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/%D0%91%D0%AF%D0%9B%D0%90_%D0%9A%D0%9D%D0%98%D0%93%D0%90_-_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82.pdf

ВИЦ


Защо македонците нямат вселенска програма?
За да не се изселуват на Марс.

https://republika.mk/dvogled/zaev-makedonija-ne-prakja-astronauti-na-mars-bidejkji-ne-sakame-gragjanite-da-se-iseluvaat-od-zemjata/?fbclid=IwAR2Z87-UzZKMs9s3kR101LH0LmN9ZIdJgBwNjGqGuxZqh5h61Jpr-V36tl4


Clement of Ohrid

The mission of Saint Clement was the crucial factor which transformed the Slavs in Macedonia into Bulgarians.[15]

15. John Van Antwerp Fine, The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, University of Michigan Press, 1991, ISBN 0472081497, pp. 127-128.

https://en.wikipedia.org/wiki/Clement_of_Ohrid

The Early Medieval Balkans: A Critical Survey from the Sixth to the Late Twelfth Century
John V. A. Fine, John Van Antwerp Fine

https://books.google.bg/books/about/The_Early_Medieval_Balkans.html?id=Y0NBxG9Id58C&redir_esc=yЗАЩО В МАКЕДОНИЯ СЕ ГОВОРИ, ЧЕ КИРИЛ И МЕТОДИЙ СА БИЛИ БЪЛГАРИ?! В БЪЛГАРИЯ ВСЕКИ ЗАПОЗНАТ С ИСТОРИЯТА ЗНАЕ, ЧЕ ТЕ СА БИЛИ ГЪРЦИ. САМО НЯКОЛКО ИСТОРИЦИ ТВЪРДЯТ, ЧЕ МАЙКА ИМ МОЖЕ ДА Е БИЛА ОТ СЛАВЯНСКИ ПРОИЗХОД.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9Професорката Елка Јачева- Улчар твърди, че кирилицата е съзададена от Преславската книжовна школа

https://www.youtube.com/watch?v=Uh748wIBPz0Bulgarians

According to Mensa International, Bulgaria ranks 2nd in the world in Mensa IQ test-scores and its students rate second in the world in SAT scores.[149][150] Also, international MENSA IQ testing completed in 2004 identified as the world's smartest woman (and one of the smartest people in the world) Daniela Simidchieva of Bulgaria, who has an IQ of 200.[151][152] As of 2007 CERN employed more than 90 Bulgarian scientists, and about 30 of them will actively participate in the Large Hadron Collider experiments.[153]

https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarians


Theophylact of Ohrid

Theophylact and the People
the Issue of the “Otherness”

Toni Filiposki
Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Philosophy
Skopje, Macedonia

At
the same time, it is important to note that, apart from the specific local dimension of significance this carries, the mention of the people of Ohrid frequently appeared as personification for the Macedonian population in general, which in Theophylact’s letters is most often termed as Bulgarian.1

http://periodica.fzf.ukim.edu.mk/mhr/MHR2(2011)/MHR02.06%20Filiposki,%20T.%20-%20Theophylact%20and%20the%20People%20of%20Ohrid.%20the%20Issue%20of%20the%20Otherness.pdf
https://books.google.bg/books?id=YIAYMNOOe0YC&pg=PA287&dq=theophylact+of+ohrid+bulgarians&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwjMrrXyzNvyAhU7SfEDHZlaCzMQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=theophylact%20of%20ohrid%20bulgarians&f=falsehttps://books.google.bg/books?id=eib5DAAAQBAJ&pg=PA260&dq=theophylact+of+ohrid+bulgarians&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwi-wOaHztvyAhX5R_EDHaARChcQ6AF6BAgKEAI#v=onepage&q=theophylact%20of%20ohrid%20bulgarians&f=falsehttps://books.google.bg/books?id=Dvwdka5aJmsC&pg=PA123&dq=theophylact+of+ohrid+bulgarians&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwjAlOOpz9vyAhVrRPEDHTLSDcE4ChDoAXoECAgQAg#v=onepage&q=theophylact%20of%20ohrid%20bulgarians&f=false

theophylact of ohrid

https://www.google.com/search?q=theophylact+of+ohrid+bulgarian&biw=1024&bih=625&sxsrf=AOaemvIguOg3zwXihX5EUfzGkS0IzgViqg%3A1630425577373&ei=6VEuYYuLFvCJ9u8P7bu56AU&oq=theophylact+of+ohrid+bulgarian&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECc6BwgjELADECdKBAhBGAFQv4ACWL-AAmCSmAJoAXAAeACAAX6IAX6SAQMwLjGYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjLo_zK0NvyAhXwhP0HHe1dDl0Q4dUDCA8&uact=5

https://www.google.com/search?q=theophylact+of+ohrid+bulgarian&tbm=bks&sxsrf=AOaemvL5MLNIYCF-LAC1w8jIiI7SPnBtNQ:1630425732638&ei=hFIuYY2iJuOTxc8P45mE2Aw&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwiN9ICV0dvyAhXjSfEDHeMMAcs4ChDy0wN6BAgBED8&biw=1024&bih=625&dpr=1
Heraclea Lyncestis

Heraclea Lyncestis, also spelled Herakleia Lynkestis (Ancient Greek: Ἡράκλεια Λυγκηστίς; Latin: Heraclea Lyncestis; Macedonian: Хераклеја Линкестис[1]), was an ancient Greek city[2][3][4] in Macedon, ruled later by the Romans. Its ruins are situated 2 km (1.2 mi) south of the present-day town of Bitola, North Macedonia.[5] In the early Christian period, Heraclea was an important Episcopal seat and a waypoint on the Via Egnatia that once linked Byzantium with Rome through the Adriatic seaport Dyrrachium. Some of its bishops are mentioned in synods in Serdica and other nearby towns. The city was gradually abandoned in the 6th century AD following an earthquake and Slavic invasions.

https://en.wikipedia.org/wiki/Heraclea_Lyncestis

https://www.google.com/search?q=Heraclea+Lyncestis&sxsrf=AOaemvL5NPJwdsuoe7Gdl6d_TTKmtw5Sag%3A1631729644102&ei=7DdCYayqBcKD9u8P6-ea-Ac&oq=Heraclea+Lyncestis&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAgAEBYQHhATOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADOgcIABCwAxBDOgoILhDIAxCwAxBDOgwILhDIAxCwAxAKEENKBQg4EgExSgQIQRgAUKUuWKUuYOdRaAFwAngAgAHYAYgB2AGSAQMyLTGYAQCgAQKgAQHIAQ_AAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwis0LjOyoHzAhXCgf0HHeuzBn8Q4dUDCA8&uact=5

https://www.google.com/search?q=Heraclea+Lyncestis&sxsrf=AOaemvIvzDFCdnxIniWC9FL6gck_8EUPhQ:1631729873592&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjT5e-7y4HzAhVGhP0HHXRCCyAQ_AUoAHoECAEQCg&biw=1024&bih=624Stobi

Stobi or Stoboi (Ancient Greek: Στόβοι; Latin: Stobi; Macedonian: Стоби), was an ancient town of Paeonia, later conquered by Macedon, and finally turned into the capital of the Roman province of Macedonia Salutaris.[1] It is located near Gradsko, North Macedonia, on the main road that leads from the Danube to the Aegean Sea and is considered by many to be the most famous archaeological site in North Macedonia. Stobi was built where the Erigon (Crna River) joins the Axios (Vardar), making it strategically important as a center for both trade and warfare.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stobi

https://www.google.com/search?q=stobi+paeonia&biw=1024&bih=624&sxsrf=AOaemvJg_6zShYmoLkgisl2qlMZ05IDzSw%3A1631730151984&ei=5zlCYaHHO5T97_UP9dKDgAY&oq=stobi+paeonia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOggIABCwAxDLAToECCMQJzoICAAQFhAKEB46BggAEBYQHjoJCAAQyQMQFhAeOgUIABCABDoFCAAQywE6DQguEMcBEK8BEAoQywE6BwghEAoQoAFKBAhBGAFQwKkBWJm7AmDS0AJoBHAAeACAAZ4DiAHbHpIBCjAuMjEuMi4xLjGYAQCgAQHIAQHAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjh1s_AzIHzAhWU_rsIHXXpAGAQ4dUDCA8&uact=5

https://www.google.com/search?q=stobi+paeonia&sxsrf=AOaemvJ7ZSjjKFrnAAeyfxDqaPlhQpjXUw:1631730197283&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjPwpzWzIHzAhVzhf0HHfUWB2oQ_AUoAHoECAEQCg&biw=1024&bih=624Bylazora

Bylazora or Vilazora (Ancient Greek: Βυλάζωρα) was a Paeonian city from the period of early classic antiquity. It is located near the village of Knezhje, which is part of the municipality of Sveti Nikole in North Macedonia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bylazora

https://www.google.com/search?q=Bylazora+paeonia&biw=1137&bih=693&sxsrf=AOaemvLgCbi3m-1pToamXRWJ6FE5HcokyA%3A1631730858127&ei=qjxCYafZBrH-7_UPgf2fwAs&oq=Bylazora+paeonia&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABOgQIIxAnOgcIIxDqAhAnOggILhDLARCTAjoECAAQHjoHCCEQChCgAUoECEEYAVCsgQRYsIIFYOKZBWgEcAB4BIABrgGIAawTkgEEMC4xOJgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwin1qqRz4HzAhUx_7sIHYH-B7gQ4dUDCA8&uact=5

https://www.google.com/search?q=Bylazora+paeonia&sxsrf=AOaemvJ4CfsOryiVIe5nhOtXL0fS3th9eA:1631730944506&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwiwo8O6z4HzAhWPhf0HHR2VCDwQ_AUoAHoECAEQCg&biw=1137&bih=693Произход на античните македонци

https://www.google.com/search?q=ancient+macedonia+dorian+illyrian+thracian+origin&sxsrf=AOaemvKxBMF4l8jiJOhnHFsjxW2rSq4Cdg%3A1634553841593&ei=8U9tYe6xI5CO9u8PnIi8uAs&ved=0ahUKEwiu7t_I49PzAhUQh_0HHRwED7cQ4dUDCA4&uact=5&oq=ancient+macedonia+dorian+illyrian+thracian+origin&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECc6BwgAEEcQsANKBAhBGABQu4oCWLuKAmCZlgJoAXACeACAAXiIAXiSAQMwLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz

https://www.google.com/search?q=ancient+macedonia+dorian+illyrian+thracian+origin&sxsrf=AOaemvLGbcYxwlrMGHr60MTd-5kFv02a2Q:1634553878362&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjzjaTa49PzAhW4_7sIHVOdAbgQ_AUoAHoECAEQCg&biw=1137&bih=693&dpr=0.9Представиха прототип на българска ваксина за ковид-19

https://www.vesti.bg/temi-v-razvitie/tema-koronavirus/predstaviha-prototip-na-bylgarska-vaksina-za-kovid-19-6122911

https://dariknews.bg/novini/bylgariia/bylgarskata-vaksina-shte-se-vpryskva-shte-ima-efekt-sreshtu-vsichki-varianti-na-koronavirusa-video-2264198Ще произвеждаме ваксини срещу Covid-19 в завод на Домусчиев?

До 3 месеца България ще има готов завод, където ще могат да се произвеждат ваксини срещу COVID-19, обяви премиерът Бойко Борисов в Разград. Той посети производствената база на "Биовет" АД, където ще има възможност да се произвеждат ваксини за хуманната медицина, включително срещу коронавирус, както и ваксини за ветеринарна употреба. За целта компанията инвестира близо 120 млн. лева. Биовет вдига нов завод за 400 млн. лева в Разград

https://www.expert.bg/business/investments/shte-proizvejdame-vaksini-sreshtu-covid-19-v-zavod-na-domuschiev-1572808.htmlБЪЛГАРИЯ Е СРЕД ЕДНА ОТ 29 - ТЕ СТРАНИ УПРАВЛЯВАЩИ АНТАРКТИКА

St. Kliment Ohridski Base


St. Kliment Ohridski Base (Bulgarian: База Св. Климент Охридски, romanized: Baza Sv. Kliment Ohridski, IPA: [ˈbazɐ svɛˈti ˈklimɛnt ˈɔxritski]) is a Bulgarian Antarctic base on Livingston Island in the South Shetland Islands.

The base, originally known as Sofia University Refuge or Hemus Base,[1] was named in 1993 "for St. Clement of Ohrid (840-916), prominent Bulgarian scholar."[2] The name is often shortened by non-Bulgarians to Ohridski Base,[3] and sometimes misspelt as Ohridiski.

https://en.wikipedia.org/wiki/St._Kliment_Ohridski_Base

THE BULGARIAN ANTARCTIC INSTITUTE is a NATIONAL OPERATOR OF BULGARIAN ANTARCTIC ACTIVITIES

http://www.bai-bg.net/

Who governs Antarctica?

Antarctica is governed by a coalition of nations that have signed the Antarctic Treaty. Fifty-four nations have signed the Treaty. They can be divided into two groups:

Consultative parties: The 29 consultative parties conduct regular scientific research in Antarctica. This gives them the right to participate in Antarctic Treaty Consultative Meetings (ATCMs) and the consensus-based decision-making process.
Non-consultative parties: The 25 non-consultative parties have acceded to the Antarctic Treaty, which means they have signed the Treaty but don’t have active research programs in Antarctica. They can attend ATCMs and participate in discussions, but they don’t have decision-making powers.

https://www.auroraexpeditions.com.au/blog/who-owns-antarctica/

List of Parties

https://www.ats.aq/devAS/Parties?lang=e

Why do so many nations want a piece of Antarctica? - BBC

https://www.bbc.com/news/magazine-27910375Български апарат ще лети към Марс
25.01.2022
Български апарат ще бъде изстрелян през септември с мисия на Европейската космическа агенция, за да изследва Марс. Европейският робот за бъдещата космическа мисия „ЕкзоМарс“, който ще сондира в дълбочина марсианската почва, е готов за старта си през септември, съобщи Европейската космическа агенция.
Това е един спектометър, дозиметър на космическа радиация. Неговата задача е да измерва нивото на дозите и потоците на космическа радиация по пътя на апарата до Марс и след като кацне на повърхността на планетата“, обясни в студиото на бТВ проф. Йорданка Семкова от Института по космически изследвания и технологии към БАН.

„Вторият етап на мисията „ЕкзоМарс“ включва един ровър и една платформа, която трябва да кацне там. Нашият дозиметър от серията „Люлин“ ще бъде на платформата, обясни още проф. Семкова.

https://trud.bg/%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D1%89%D0%B5-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D1%8A%D0%BC-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE/Над 150 български апарата са участвали в космически мисии

Над 150 изследователски апарата, разработени от български учени, са намерили приложение в космически мисии. Наред с това, че сме водещи в производството на космическа храна и сме изпратили двама астронавти, България има поводи за гордост. Това отбеляза проф. Румен Недков - директор на Института за космически изследвания и технологии на БАН, по време на тържественото си слово по повод 50-годишнината от създаването на института.

https://bnr.bg/sofia/post/101188555/nad-150-balgarski-aparata-sa-uchastvali-v-kosmicheski-misii
4


Teodora of Bulgaria, Queen of Serbia
https://www.google.com/search?q=Teodora+of+Bulgaria%2C+Queen+of+Serbia&oq=Teodora+of+Bulgaria%2C+Queen+of+Serbia&aqs=chrome..69i57j69i60l2.2843j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8Helena of Bulgaria, Empress of Serbia
https://www.google.com/search?q=Helena+of+Bulgaria%2C+Empress+of+Serbia&oq=Helena+of+Bulgaria%2C+Empress+of+Serbia&aqs=chrome..69i57j69i60.3329j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8About the Hellenization of Southern (Aegean) Macedonia - A Review of 'Fields of Wheat, Hills of Blood'
By Antonio Milososki
Ph.D. Candidate
University of Duisburg
Germany
Bulgarian Church (Exarchate), even though the later had noticeably enjoyed stronger support among the "Slav-speaking" population all over Macedonia.
For example, many "Slavic-speaking" women from the surrounding villages who had married into the Greek-speaking families in Assiros found themselves forbidden by their husbands or in-laws to speak their "native Bulgarian dialect" in their new households. At the same time, the author underlines that the labels "Macedonian" and "Bulgarian" represent synonyms, which, particularly today, are used in Greece interchangeably in reference to "Slavic-speakers", in respect both of their language and ethnicity.
http://www.pollitecon.com/html/life/hellenization_of_aegean_macedonia.htm
FIELDS OF WHEAT, HILLS OF BLOOD: PASSAGES TO NATIONHOOD IN GREEK MACEDONIA, 1870-1990
https://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=acls;cc=acls;view=toc;idno=heb05014.0001.001
Fields of Wheat, Hills of Blood
https://books.google.bg/books?id=vGQ2enTZWO4C&printsec=frontcover&dq=bulgarian+Fields+of+Wheat,+Hills+of+Blood&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjV45eL7OLqAhVulYsKHSL8AlIQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=bulgarian%20Fields%20of%20Wheat%2C%20Hills%20of%20Blood&f=false
millet system ottoman empire
https://www.britannica.com/topic/Eastern-Orthodoxy/Church-state-and-society
https://www.britannica.com/place/Greece/Greece-under-Ottoman-rule#ref233087
https://www.google.bg/search?sxsrf=ALeKk00b48pA3BJDWtW3SqtY_3npvlyXLg%3A1612210619469&ei=u2EYYKWXHPGclwTFhJSoCQ&q=millet+system+ottoman+empire&oq=millet+system+ottoman+empire&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECCMQJzoGCAAQFhAeULh0WNWGAWD-lQFoAHAAeACAAZQBiAGnCpIBBDAuMTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjl4JrKwMnuAhVxzoUKHUUCBZUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.google.bg/search?q=millet+system+ottoman+empire&sxsrf=ALeKk00AsyVAXD85Aag26hBFA4GzVQBLzw:1612210755837&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwjxiJ6LwcnuAhXk4IUKHZxaDF8Q_AUoAHoECBEQCg&biw=1024&bih=567
https://www.google.com/search?biw=1024&bih=625&sxsrf=ALeKk03lKfMgtnEN3N7x37DZ4-sSfyM_wQ%3A1605775676767&ei=PDG2X8uzLtCdlwTo3YPQBw&q=macedonia+millet+system+ottoman+empire+bulgarian+&oq=macedonia+millet+system+ottoman+empire+bulgarian+&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQDDoECCMQJ1Dy4gJYt7sDYMfZA2gAcAB4AIABjgKIAbkGkgEFMC40LjGYAQCgAQGgAQKqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjLwbXGnI7tAhXQzoUKHejuAHoQ4dUDCA0
https://www.google.com/search?q=macedonia+millet+system+ottoman+empire+bulgarian&sxsrf=ALeKk011ND1gna9SHiGaVatamdXRraEGjA:1605775738719&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwif5_rjnI7tAhVFPBoKHczWBRcQ_AUoAHoECBQQCg&biw=1024&bih=625

Ethnic Rivalry and the Quest for Macedonia 1870–1913
https://www.academia.edu/29432529/Ethnic_Rivalry_and_the_Quest_for_Macedonia_1870_1913Кога повторно ќе прозборат 33-те писма на Гоце Делчев?
Поинтересните и повредни документи напишани од раката на Гоце Делчев се наоѓаат во македонските архиви. Ќе се најдат ли во заедничко македонско-бугарско издание?

https://www.dw.com/mk/%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/a-57431827https://tr.wikipedia.org/wiki/Yane_Sandanski

https://www.wikiwand.com/sr/%D0%88%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%B5_%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BD%CF%83%CE%BA%CE%B9

https://en.wikipedia.org/wiki/Yane_Sandanski

https://de.wikipedia.org/wiki/Jane_Sandanski

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yan%C3%A9_Sandanski

https://ao.jejakjabar.com/wiki/Yane_Sandanskihttps://tr.wikipedia.org/wiki/Dame_Gruev

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%B2

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BC%CE%B5_%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B5%CF%86

https://en.wikipedia.org/wiki/Dame_Gruev

https://de.wikipedia.org/wiki/Damjan_Gruew

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dam%C3%A9_Grouev

https://ao.jejakjabar.com/wiki/Dame_Gruevhttps://tr.wikipedia.org/wiki/Gotse_Del%C3%A7ev

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%86%D0%B5_%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%B2

https://www.timesnews.gr/%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B5-%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%86-%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B5_%CE%9D%CF%84%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%86

https://en.wikipedia.org/wiki/Gotse_Delchev

https://de.wikipedia.org/wiki/Georgi_Nikolow_Deltschew

https://de.wikipedia.org/wiki/Innere_Mazedonische_Revolution%C3%A4re_Organisation

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gots%C3%A9_Deltchev

https://es.wikipedia.org/wiki/Gotse_Delchev

https://ao.jejakjabar.com/wiki/Gotse_Delchev

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_Rivoluzionaria_Interna_Macedone

https://ao.jejakjabar.com/wiki/internal_macedonian_revolutionary_organization
Друштво против Срба

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0Богдан Раденковић : (1874 - 1917) : судбина једног српског националисте ...
от Биљана Вучетић

https://books.google.bg/books?id=mVkNEAAAQBAJ&pg=PA71&lpg=PA71&dq=%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B0+%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0+%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0&source=bl&ots=Ajvl76vSB0&sig=ACfU3U2eWVIGqfp86gLtBupVHYY8tzMmZw&hl=bg&sa=X&ved=2ahUKEwjDzdzdoJnwAhUSzqQKHVv8CWYQ6AEwE3oECB4QAw#v=onepage&q=%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B0%20%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%20%D1%83%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%9A%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0&f=falseСТАНИСЛАВ КРАКОВ

ПЛАМЕН ЧЕТНИШТВА


https://www.zbor.rs/wp-content/uploads/2019/11/kupdf.net_plamen-cetnistva-stanislav-krakov.pdf


Какво знаят в Русия за ВМРО

https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&sxsrf=AOaemvIxkU-EsW9-1dBtXFDnRSfynJQWlg%3A1634585685264&ei=VcxtYZi3D76O9u8P9t-QwAs&ved=0ahUKEwjYtf-Y2tTzAhU-h_0HHfYvBLgQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE+%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BwgjELACECc6BggAEAcQHjoFCAAQzQJKBAhBGABQnuYBWIu8AmC24wJoA3ACeACAAb0BiAGGEpIBBDAuMTeYAQCgAQHIAQnAAQE&sclient=gws-wiz

https://www.google.com/search?q=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%B2%D0%BD%D1%83&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i61l3.5524j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

За превод ползвайте https://translate.google.com/ (превода на английски е по-добър), може да превежда и pdf файлове

Les luttes entre chrétiens en Macédoine
Grecs et Serbes contre Bulgares (1904-1908)
Jean Ganiage
Dans Guerres mondiales et conflits contemporains 2001/2-3 (n° 202-203), pages 113 à 136


https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2001-2-page-113.htm#no5


Д. О. Лабаури
Уральский федеральный
университет
 Екатеринбург, Россия
От революции поколенческой
к революции национальной:
Македония и Фракия в конце XIX – начале XX в


https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43614/1/im-06-9-2016.pdf

Goce Delčev – heroj ili antisrpski ideolog

https://www.politika.rs/sr/clanak/354928/Drustvo/Goce-Delcev-heroj-ili-antisrpski-ideolog

STOJAN KISELINOVSKI
Institute of National History, Skopje
HISTORICAL ROOTS OF THE MACEDONIAN
LANGUAGE CODIFICATION


The historical roots of the Macedonian language codification: The historical roots
of the Macedonian language codification date back to the end of the 19 century. Several
historical determinisms appeared and operated at the historical field during this period:
pro-Bulgarian, pro-Serbian and later on ethnic Macedonian1
.
The pro-Bulgarian movement was displayed at a political and culturally educational
level. There were two tendencies in Macedonia within the frameworks of the pro-Bulgarian movement Varhovists and Centralists. The difference between these two categories
was not of an ethnical, but of a political nature. Both the Varhovists and Centralists were
supporting the unity of Macedonia with Bulgaria. The Varhovists supported quick unity
through an uprising, even if it meant a war with the neighbours and the Centralists on
the other hand, where aspiring to implement the Eastern-Rumelia formula for unity of
Macedonia with Bulgaria through autonomy.
Regarding ethnicity the Varhovists, as well as the Centralists, considered that the
Macedonians are Bulgarians and the Macedonian language is a dialect of the Bulgarian
literary language. For this reason, the Bulgarian language was used for all the political
activity of the pro-Bulgarian movement in Macedonia.

https://www.ejournals.eu/pliki/art/8684/

Im mazedonischen Geschichtsgruselkabinett
Die Regierungspartei VMRO-DPMNE versucht mit ihrer Kulturpolitik ein Narrativ durchzusetzen, wonach die Mazedonier Opfer stetiger Unterdrückung und Helden des Widerstands waren. Die Moderne wird dabei brutal "überbaut"

Adelheid Wölfl aus Skopje

https://www.derstandard.at/story/1399507404886/besuch-im-mazedonischen-geschichtsgruselkabinett

СПОМЕНИЦА Јована Бабунски
by Jovan Babunski


https://archive.org/details/sesumiii_hotmail/page/n2/mode/1up

Paeonia (Königreich)

In der Antike war Paeonia oder Paionia das Land und Königreich der Paeonier oder Paionier .

Die genauen ursprünglichen Grenzen von Paeonia, wie die frühe Geschichte seiner Bewohner, sind unklar, aber es ist bekannt, dass es in etwa entspricht den meisten der heutigen Nordmakedonien und Nord-Zentral-Teile des griechischen Makedonien (d. h. wahrscheinlich die griechischen Gemeinden Paionia, Almopia, Sintiki, Irakleia und Serres) und einen kleinen Teil des südwestlichen Bulgarien.

http://de.knowledgr.com/00336522/Paeonia(Koenigreich)

Slave du Sud oriental

https://stringfixer.com/fr/Eastern_South_Slavic

Macedonian language
WRITTEN BY:The Editors of Encyclopaedia Britannica
Macedonian language, Macedonian Makedonski Jazik, South Slavic language that is most closely related to Bulgarian and is written in the Cyrillic alphabet... Macedonian, like Bulgarian, no longer declines nouns for case.
https://www.britannica.com/topic/Macedonian-language

Bulgarian language
South Slavic language written in the Cyrillic alphabet and spoken in Bulgaria and parts of Greece, Romania, Moldova, and Ukraine. Together with Macedonian, to which it is most closely related, Bulgarian contrasts sharply with the other Slavic languages in its almost complete loss of case declension in the noun and in its use of certain grammatical features found in Balkan languages that belong to other language families. For example, the definite article is placed after the noun or adjective (e.g., masa ‘table,’ masata ‘table the’), as in Albanian and Romanian, and the infinitive form of the verb is replaced with a clause, as in modern Greek, Albanian, and Romanian. The literary language has free stress accent (with consequent reductions of unstressed vowels) that has replaced an earlier pitch accent (i.e., tone).
https://www.britannica.com/topic/Bulgarian-language

The Eastern subgroup: Bulgarian and Macedonian
Although the vocabulary and grammar of the early texts written in the Old Church Slavonic language include some Old Bulgarian features, the language was nevertheless based originally on a Macedonian dialect.
Linguistic Characteristics
Common features
Although analytical methods of expressing grammatical meanings (through prepositions and other “empty” grammatical words) are present in older strata of the language, they are used to the exclusion of all other means only in the case system of Modern Bulgarian and Macedonian.
Grammatical characteristics
Cases
The end result of that development is seen in Bulgarian and Macedonian, in which noun declension has almost completely disappeared and has been replaced by syntactic combinations using prepositions (na kniga ‘of a book, to a book’).
Noun forms
 In Bulgarian and Macedonian, as well as in some northern East Slavic dialects, an article is used, placed after a noun or adjective (e.g., in Bulgarian and Macedonian, kniga-ta ‘book-the,’ dobra-ta kniga ‘good-the book’).
Verb tenses
The eastern South Slavic languages, Bulgarian and Macedonian, have lost the infinitive form of the verb through the influence of non-Slavic Balkan languages, and they have developed verb forms to differentiate between an action witnessed by the speaker and one not witnessed (hence only reported).
https://www.britannica.com/topic/Slavic-languages

Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne


https://www.wiki.fr-fr.nina.az/Organisation_r%C3%A9volutionnaire_int%C3%A9rieure_mac%C3%A9donienne.html

Senke nad Balkanom: Šta je sve potrebno da znate o VMRO                 http://admin.nedeljnik.rs/nedeljnik/portalnews/senke-nad-balkanom-sta-je-sve-potrebno-da-znate-o-VMRO/

Terrorisme et guerre civile en Macédoine (1895-1903)
Jean Ganiage


https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2001-1-page-55.htm

Klemens von Ohrid

Die Mission des heiligen Clemens war der entscheidende Faktor, der die Slawen in Mazedonien in Bulgaren verwandelte.
https://de.knowledgr.com/10654725/KlemensVonOhrid

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИЙ

 О славянском происхождении Климент Охридский свидетельствует его обращение в Похвальном слове к равноапопстолей Кириллу: «Славлю многогласный твой язык, возсиявший на мой народ», и сообщение Димитрия Хоматиана о его происхождении «от европейских мисян, которых многие люди знают также под именем болгар» (Флоря, Турилов, Иванов. 2000. С. 269).

https://www.pravenc.ru/text/1841413.html

Η επανάσταση του Ίλιντεν

https://www.newsbreak.gr/stories/16427/i-epanastasi-toy-ilinten/

Bulgar komitacıları ve komitacılık faaliyetleri (1866-1913)


https://9lib.net/document/6qm5vl7z-bulgar-komitacilari-ve-komitacilik-faaliyetleri.html

Kilkis 1913 : territoire, population et violence en Macédoine


https://journals.openedition.org/ejts/4486?lang=tr

GUIDE DE VOYAGE MACÉDOINE

https://www.petitfute.com/p63-macedoine/guide-touristique/c25852-histoire.html

Insurrection bulgare d'avril 1876Drapeau rebelle de Gorna Oryahovitsa. Le texte signifie La Liberté ou la Mort.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Insurrection_bulgare_d%27avril_1876

5


Вижте как македонистите фалшифицират исторически документи.

https://sbornikstrumski.com/World War II in Yugoslav Macedonia
Само 81 убити македонски партизани за периода 1941-1944 година.
Final operations for the liberation of Macedonia
Under the leadership of the new Bulgarian pro-Soviet government, four Bulgarian armies, 455,000 strong in total, were mobilized and reorganized. By the end of September, the Red Army 3rd Ukrainian Front troops were concentrated at the Bulgarian-Yugoslav border. In the early October 1944 three Bulgarian armies, consisting of around 340,000-man,[55] together with the Red Army reentered occupied Yugoslavia and moved from Sofia to Niš, Skopje and Pristina to blocking the German forces withdrawing from Greece.[56][57] In Macedonia the Bulgarians operated in conjunction with the fighters of the MNLA, but this cooperation did not proceed without difficulties.[58] From 8 October to 19 November, the Stracin – Kumanovo operation was held and Kratovo, Kriva Palanka, Kumanovo and Skopje[59] were taken.
At the same time the Bregalnica – Strumica operation was led, and the Wehrmacht was driven from the villages of Delchevo, Kočani, Stip, Strumica and Veles.[60] Southern and Eastern Serbia, Kosovo and Vardar Macedonia were liberated by the end of November.[61][62] The 3rd Ukrainian Front in collaboration with the People's Liberation Army of Yugoslavia and Bulgarian People's Army carried out the Belgrade Offensive. The 130,000-strong Bulgarian First Army continued to Hungary, driving off the Germans, while the rest moved back to Bulgaria. On a series of maps from Army Group E, showing its withdrawal through Macedonia and Southern Serbia, as well as in the memoirs of its chief of staff, there is almost no indication of Yugoslav Partisan units, but only Bulgarian divisions. Despite these facts, the contribution of Bulgarian troops is still much debated in the Republic of Macedonia for political reasons.[63][64]
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_II_in_Yugoslav_Macedonia?fbclid=IwAR12_RkcmTXq5UxQ4eQ2mjJ9awL4wh9d7q2sCqO3m9ZtrnUJ7um-A_YZpvE
War and revolution in Yugoslavia, 1941–1945: occupation and collaboration, Jozo Tomasevich, Stanford University Press, 2001, ISBN 0-8047-3615-4, pp. 751–752.
https://books.google.bg/books?id=fqUSGevFe5MC&pg=PA751&redir_esc=y&fbclid=IwAR2ki6ukkKk5aOKajk-n7QGPx-Ds_xVZpGv6a0K1JgOfn3s7tn3VyzaD-LU#v=onepage&q&f=false
Zrtve rata 1941-1945
http://publikacije.stat.gov.rs/G1966/Pdf/G19666001.pdf
Svetozar Vukmanović - Tempo Macedonia
https://www.google.com/search?q=Svetozar+Vukmanovi%C4%87+-+Tempo+Macedonia&sxsrf=ALeKk02Klfta6cJKIFHekyIZhudokAosQg:1603020969251&ei=qSiMX4LvDvGNlwT9tYzADA&start=0&sa=N&ved=2ahUKEwjC58G7hr7sAhXxxoUKHf0aA8g4ChDy0wN6BAgLEDI&biw=1024&bih=625
https://www.google.com/search?q=Svetozar+Vukmanovi%C4%87+-+Tempo+Macedonia&sxsrf=ALeKk02wfshRWnOxIoS5oVoPVA2WeZS9-Q:1603020916277&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwiSwKCihr7sAhWrAGMBHVlzBlkQ_AUoAHoECAsQCA&biw=1024&bih=625
November 13, 1944 (Monday)
The Bulgarian 1st Army captured Skopje.[15]
The Japanese destroyers Akebono, Akishimo, Hatsuharu and Kiso were all bombed and sunk by U.S. Navy aircraft in and around the Cavite Naval Yard in Manila, while destroyer Okinami was sunk 8 nautical miles west of the city.
Japanese submarine I-12 was hedgehogged and sunk east of Hawaii by American warships.
Civil air service returned to London for the first time since September 1939.[5]
https://en.wikipedia.org/wiki/November_1944
Stone & Stone Books
War Diary
November 13, 1944 (Monday)
Russian Front
Finnish forces capture Inari in northern Finland
Arctic Front, June 1941 - May 1945
German forces withdraw from Skopje as Bulgarian 1st Army advances
Southern flank of the Russian Front, 1944-1945
Bulgarian 1st Army captures Skopje
Southern flank of the Russian Front, 1944-1945
http://books.stonebooks.com/wardiary/19441113/

In the last week of October the Russians and Bulgarians made strong bids to take Kraljevo and Skoplje. Having the troops to spare and the railroad, Loehr could meet the challenge, if in both places none too soon. On 2 November Army Group E stopped the Russians at Kraljevo and in the next several days halted the Bulgarians east of Skoplje. The success of the withdrawal through Macedonia was then assured.31 North of Skoplje the army group would have to veer west onto poorer roads, but it would be spared the almost certain disaster of a winter march through the coastal mountains.
Again Weichs' chief handicap was his own earlier indecision; he had potential reserves but no prospect of bringing them to bear in time. Army Group E's withdrawal had gone without a hitch through mid-November. Then, on the 18th, Bulgarian Second Army had opened a strong attack north of Skoplje.
Again Weichs' chief handicap was his own earlier indecision; he had potential reserves but no prospect of bringing them to bear in time. Army Group E's withdrawal had gone without a hitch through mid-November. Then, on the 18th, Bulgarian Second Army had opened a strong attack north of Skoplje. The next day Balkan Air Force bombers had destroyed the Drina bridge at Visegrad, backing up truck and troop columns eighty five miles east to Kraljevo. In Albania strong partisan units hemmed XXI Mountain Corps in on all sides as it tried to join the retreat. Army Group E had to put back into its own front some of the troops it had intended to release, and the rest were stalled in central Yugoslavia 200 miles and more from where they could do any good.
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-EF-Defeat/USA-EF-Defeat-17.html?fbclid=IwAR2HFSB62HKy75f7VCyZvNGFyRYQ67DWQv1KCpWk9J_bsH--ZlFFsl6BOxc
Multinational Operations, Alliances, and International Military Cooperation Past and Future, William W. Epley, Robert S. Rush, Government Printing Office, ISBN 0-16-079422-6, pp. 82–83.
https://books.google.bg/books?id=I6n97Zl9tqsC&pg=PA82&redir_esc=y&fbclid=IwAR0wGGjYUi9EBFj0dl_Yn8P5s9HSvp1pyHe-iASKr-trp8iYhma_hBcCt-g#v=onepage&q&f=false
Stalingrad to Berlin: The German Defeat in the East
By Earl F. Ziemke
https://books.google.bg/books?id=Pr6HhrecbZ8C&pg=PA365&lpg=PA365&dq=german%20army%20group%20e%20bulgarian%20army&source=bl&ots=dGBAV91wcw&sig=t2eOlQHHtXrgKMG8qgT49DHR59U&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiQlYiJqqHRAhUGrxoKHcglCZoQ6AEIXzAP&fbclid=IwAR0h_k8lC5AoPx2dxIxz4d-UkLPq90_rmERwRGt4zhxYMT8NIenR6_wRWJ0#v=onepage&q=german%20army%20group%20e%20bulgarian%20army&f=false
The German Defeat in the East: 1944-45
By Samuel W. Mitcham Jr.
https://books.google.bg/books?id=kPK3DAAAQBAJ&pg=PA199&lpg=PA199&dq=german%20army%20group%20e%20bulgarian%20army&source=bl&ots=FTfUZrgbYA&sig=VmXO_ocm2YdkxVDd8gK7Fs6bUMM&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiQlYiJqqHRAhUGrxoKHcglCZoQ6AEIYjAQ&fbclid=IwAR1To6lL9TTBqq-sUmAbkVn_El-VAj9kF8ngFijvfNs-BV6RyT9XtOiQSgs#v=onepage&q=german%20army%20group%20e%20bulgarian%20army&f=false
Крайовска спогодба (1944)
Крайовската спогодба е подписана на 5 октомври 1944 г. в Крайова, Румъния. Спогодбата има характер на примирие и е сключена между България и комунистическата съпротива в Югославия. Спогодбата е подписана със посредничеството на СССР.[1]
С подписването й между председателя на Националния комитет за освобождението на Югославия (НКОЮ) и делегацията на българското правителство на ОФ, официално се узаконява военното пребиваване на българската армия на югославска територия и военното сътрудничество с ЮНОВ. Спогодбата приема, че всички въпроси, които произтичат от междусъседските отношения и приятелското сътрудничество между България и Югославия “ще се решават в духа на братските и общи интереси на народите на Югославия и България”. (виж руския текст). Пред българската армия е поставена задачата да разгроми противниковите сили в Източна Сърбия и Вардарска Македония и да прекъсне пътя за отстъпление на германците по долините на р. Морава, Вардар и Ибар. На практика обаче, Маршал Тито не иска българската армия да воюва на югославска територия и се съгласява на българското военно участие едва след личния натиск от Сталин, но с условието, българската армия да не превзема големите градове, а да спира пред тях и да дава възможност първи като освободители да влязат югославските партизани.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%B0_(1944)?fbclid=IwAR1To6lL9TTBqq-sUmAbkVn_El-VAj9kF8ngFijvfNs-BV6RyT9XtOiQSgs
The Road To Berlin
By John Erickson
https://books.google.bg/books?id=XrUnCgAAQBAJ&pg=PT266&lpg=PT266&dq=german%20army%20group%20e%20bulgarian%20army&source=bl&ots=wDRPhXReya&sig=y8U8zlJrfXudMzx7kLAQq2jGiPw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiQlYiJqqHRAhUGrxoKHcglCZoQ6AEIXDAO&fbclid=IwAR0CW8oLD81wQRgFoMdJ7s8prgACawzyKjevbD2Hzi-AxJLjNHnTFxzVUzw#v=onepage&q=german%20army%20group%20e%20bulgarian%20army&f=false
Tito, Mihailović, and the allies, 1941-1945 By Walter R. Roberts
The Macedonian Partisans were not very numerous or active either. The majority of Macedonians apparently did not consider themselves ethnically Serbs but Bulgarians and, whether Communist or not, wished to be united with their brothers ...
https://books.google.bg/books?id=43CbLU8FgFsC&pg=PA205&dq=macedonian+partisans&hl=en&ei=XEA1Tc_gN9H4ca3M5fIH&sa=X&oi=book_result&ct=result&redir_esc=y#v=onepage&q=macedonian%20partisans&f=false
The Macedonian Question: Britain and the Southern Balkans 1939-1949
By Dimitris Livanios
https://books.google.bg/books?id=uOPUnWM8RAYC&pg=PA187&dq=macedonian%20partisans&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjEzcS-v6HRAhXMvRoKHVTdCIUQ6AEIKzAB&fbclid=IwAR24jbkjIsoIhAr9ZOwEhda8kHNyG6AUgCneWUWHgw6MBAfI9goSUIla-bM#v=onepage&q=macedonian%20partisans&f=false
Страцинско-Кумановска операция
Страцинско-Кумановската операция е настъпателна операция на българската армия по време на участието на България във Втората световна война срещу войски на Третия райх, отбраняващи подстъпите към долината на река Вардар. Проведена е от 8 октомври до 14 ноември 1944, провеждана успоредно с Нишката настъпателна операция и Брегалнишко-струмишката настъпателна операция.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F?fbclid=IwAR3_dsSEMVnjGg3E_2oB5S1rVnQQPH6OwV4UntmHjqO_UTeVP34t5LQmDz8
България във Втората Световна Война - 3 част
https://www.youtube.com/watch?v=ZijdIrB4l08&fbclid=IwAR2wX7D41H3kLlZvifXFNnzjm0d03LeMUREwG_l84D5IItfDtYyOwSnOh3E
Тук има нужда от някои пояснения. Между Тито и Българското правителство имало споразумение, българските войски да не навлизат в градовете на Югославия (Крайовска спогодба (1944)). Затова когато Българската армия освобождавала някой град тя пускала в него първи да влязат югославските партизани и ако имала възможност заобикаляла този град, а ако нямала вървяла след партизаните. За тази цел партизаните се придвижвали заедно с българските войници. В Скопие обаче, се случил голям гаф. Понеже града бил отбраняван от германски части и балисти, българската армия водила сражения с тях около него и в него. Македонските партизани се изплашили да влязат в бой и гледали тези сражения от близките възвишения на безопасно разстояние. Така в града първи влизат българските войници, а не партизаните. Поради тази причина между Апостолски и българските генерали избухнала голяма кавга. Апостолски обвинил българите, че не са изпълнили споразумението и не са пуснали първи да влязат македонските партизани. Та това е цялата история на славните македонски партизани.Според генерал Уолтър Оксли – ръководител на британската част на Съюзническата контролна комисия в България, който информира ръководството на военното министерство и щаба на обединените Съюзнически сили в Средиземноморието: "Скопие бе овладян след слаба немска съпротива на концентричните български атаки, докато партизаните стояха на околните хълмове, като слязоха долу, за да подкрепят влизането на българите в града. Българите са задържали военнопленниците, но са предали плененото оръжие на Титовите войски."

Апостолски, кој е водач на македонската армија во текот на НОБ, пишува дека по одобрение на врховниот командант на НОВ и ПОЈ, Јосип Броз Тито, во завршните операции од антифашистичката битка активно се вклучила и армијата на Отечествениот фронт на Бугарија, а во операцијата за ослободување на Скопје учествувала Втората отечествено-фронтовска бугарска армија
https://360stepeni.mk/general-apostolski-vo-osloboduvaneto-na-kriva-palanka-kumanovo-i-drugi-mesta-uchestvuvashe-i-bugarska-vojska/?fbclid=IwAR1gD-h8yr6_CZkRlc4lF8uVkXJSUhTLs7RLWP32tnqSJ_b7xG1Y_LdBmWk

Заев не зборувал на памет, лично Тито направил пакт со бугарската војска за ослободување на Македонија
https://frontline.mk/2020/11/26/zaev-ne-zboruval-na-pamet-lichno-tito-napravil-pakt-so-bugarskata-vo-ska-za-osloboduva-e-na-makedoni-a/?fbclid=IwAR1YYFWSG1-0CJkNybNpl082sjOq1iMKBMPYkEPO2h1mvAlBJMFxly9tKtc

Stratsin-Kumanovo operation
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratsin-Kumanovo_operation

Niš operation
https://en.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%A1_operation

Kosovo Operation (1944)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kosovo_Operation_(1944)

The Belgrade Offensive or the Belgrade Strategic Offensive Operation (Serbian: Београдска операција / Beogradska operacija; Russian: Белградская стратегическая наступательная операция, Belgradskaya strategicheskaya nastupatel'naya operatsiya) (15 September 1944 – 24 November 1944)[6] was a military operation during World War II in Yugoslavia in which Belgrade was liberated from the German Wehrmacht through the joint efforts of the Soviet Red Army, Yugoslav Partisans, and the Bulgarian Army.[7]
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgrade_Offensive

bulgarian army world war 2

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03jFGk46ME1uNzm9MO4qEDM5ncLMg%3A1606757806757&ei=ri3FX5nlLYKEwPAP9MeguAc&q=bulgarian+army+world+war+2&oq=bulgarian+army+wor2&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABAHEB46BAgAEEc6CAgAEAcQChAeOgIIADoECAAQHjoGCAAQCBAeULiYAViDtAFgr8sBaAFwAngAgAG0AYgBzwSSAQMwLjSYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab

https://www.google.com/search?q=bulgarian+army+world+war+2&sxsrf=ALeKk01cPpiy0SSVPTb7ngLA5vtmFEsaQg:1606757920825&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwij5vDY56rtAhVDzqQKHenLArgQ_AUoAHoECAQQCg&biw=1024&bih=624Македонија у Народноослободилачкој борби

Укупно је у Вардарској Македонији од 1941. до новембра 1944. године погинуло око 24.000[1] људи, при чему: 7.000 Јевреја, 6.000 Срба, 6.000 Македонаца, 4.000 Албанаца и 1.000 Бугара.[2] Овде су укључени око 3.000 „колаборациониста“, „контрареволуционара“ и цивилних жртава. Јевреји су углавном страдали у концентрационим камповима а око 14.000 људи је страдало у борбама од чега 5.000 Македонаца.

1. Енциклопедија Југославије (књига пета). „Југославенски лексикографски завод“, Загреб 1962. година, 690. str.

2. Zerjavic, Vladimir. Yugoslavia Manipulations With the Number of Second World War Victims Publisher:Croatian Information Centre, ISBN 978-0-919817-32-6 [1], Приступљено 9. 4. 2013.

https://www.wikiwand.com/sr/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D1%83_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%BE%D1%98_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8ПРЕЗ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА БЪЛГАРИЯ НЕ Е ОКУПИРАЛА МАКЕДОНИЯ, А ВАРДАРСКА БАНОВИНА. In 1941, the World War II Axis Powers occupied the Vardar Banovina and divided it between Bulgaria, German-occupied Serbia, and Albania under Italy. Following World War II, the southern portion of the region became Socialist Republic of Macedonia while the northern portions were made a part of the Socialist Republic of Serbia, both within the Socialist Federal Republic of Yugoslavia.

https://en.wikipedia.org/wiki/Vardar_Banovina

https://www.google.com/search?q=vardar+banovina&oq=Vardar+Banovina&aqs=chrome.0.0i355j46j69i60.1281j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=vardar+banovina&sxsrf=ALeKk020xZV7wlJmKHVANCy3QjLOLBwiwA:1620056753615&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwj4wsHa7a3wAhUsg_0HHfc6AjwQ_AUoAHoECAEQCQ&biw=1024&bih=625

South Serbia (1919–1922)

https://en.wikipedia.org/wiki/South_Serbia_(1919%E2%80%931922)

https://www.google.bg/search?q=South+Serbia+%281919%E2%80%931922%29&sxsrf=ALeKk01CJeUFQbqhFInsADVIcvQDXcoSHA%3A1620057173568&source=hp&ei=VRyQYNqNIMqdlwSa25bYCw&iflsig=AINFCbYAAAAAYJAqZclFLm7qbFGB7TXiQWHMw8HTDja0&oq=South+Serbia+%281919%E2%80%931922%29&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANQhCVYhCVgzS9oAHAAeACAAewBiAHsAZIBAzItMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiajOCi763wAhXKzoUKHZqtBbsQ4dUDCAY&uact=5

https://www.google.bg/search?q=South+Serbia+(1919%E2%80%931922)&sxsrf=ALeKk01hyF63eNjJ4xwHnhQnGekhozrXrw:1620057180619&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=2ahUKEwiKzJCm763wAhUHrqQKHcjoDwYQ_AUoAHoECAEQCQ&biw=1024&bih=625

Serbianisation

https://en.wikipedia.org/wiki/SerbianisationПоследно полувреме

https://www.youtube.com/watch?v=JGcFVo7bskIБългарка от Щип, Македония - Диана Миличевич

https://www.youtube.com/watch?v=n4uXMNPZWKY"Само защото бяха българи" - 1-ва част, документираната история за българските македонци

https://www.youtube.com/watch?v=nofFDC3JrtE

"Само защото бяха българи" - 2-ра част, документираната история за българските македонци

https://www.youtube.com/watch?v=GaGCi5iZ-wI
МАКЕДОНСКИОТ КРВАВ БОЖИЌ - Светозар Вукмановиќ – Темпо - “Хочеш Солун, еве ти га…”

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=lS4p6dL9r6U6


ЦИА за борбата на българите в Македония срещу режима на Тито.


YUGOSLAV-BULGARIAN TENSION IN THE YUGOSLAV-MACEDONIA REGION https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r002000490006-4
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R002000490006-4.pdf
TRANSMITTAL OF DOCUMENT RELATIVE TO THE MACEDONIAN QUESTION IN YUGOSLAVIA  https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp83-00415r004300550001-2  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP83-00415R004300550001-2.pdf
GREEK REFUGES IN MACEDONIA; INEFFECTIVE NATIONALIST MOVEMENT IN MACEDONIA  https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r005200120002-3  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R005200120002-3.pdf
SITUATION IN MACEDONIA
 https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r011300130003-3  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R011300130003-3.pdf
IMRO AND COMINFORM ACTIVITY IN MACEDONIA
 https://www.cia.gov/library/readingroom/document/cia-rdp82-00457r014500390006-7  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R014500390006-7.pdf
PRO-SOVIET COMMUNISTS ARRESTED IN MACEDONIA https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp80-00809a000600260342-3
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP80-00809A000600260342-3.pdf
RESISTANCE GROUPS IN VARDAR,MACEDONIA
https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r009400400013-4
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R009400400013-4.pdf
MACADONIA AND THE TITO-COMINFORM DISPUTE https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r002100400004-4
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R002100400004-4.pdf
 MACEDONIAN ATTITUDE TO BULGARIAN COMMUNISTS https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r015500050007-2
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R015500050007-2.pdf
REVOLUTION FORECAST IN MACEDONIA
 https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r004500400002-0  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R004500400002-0.pdf
OIR CONTRIBUTION TO NIE 29: 'SOVIET-SATELLITE CAPABILITIES AND INTENTIONS WITH RESPECT TO ACTION AGAINST YUGOSLAVIA IN 1951'  https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp79r01012a000700040005-4  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP79R01012A000700040005-4.pdf
CURRENT YUGOSLAV MILITARY-POLITICAL SITUATION https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp83-00415r007400130001-4
https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP83-00415R007400130001-4.pdf
 RELATIONS BETWEEN TITO AND MILITARY LEADERS  https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r008100230014-6  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R008100230014-6.pdf
REACTION IN STRUMICA TO THE UDB EXECUTION OF FIVE STUDENTS  https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r009200540015-9  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R009200540015-9.pdf
UDB EXECUTION OF FIVE STUDENTS ATTEMPTING TO ENTER GREECE  https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp82-00457r008900510001-1  https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP82-00457R008900510001-1.pdf


https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5

https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiq1cmk5d_jAhVo2aYKHWKABKAQ_AUIESgB&biw=1366&bih=625

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=ajJuD365YgU

Българската съпротива срещу гръцкия терор в Беломорска Македония през Втората световна война

Ohrana

Ohrana (Bulgarian: Охрана, "Protection"; Greek: Οχράνα) were armed collaborationist detachments organized by the former Internal Macedonian Revolutionary Organization (IMRO) structures, composed of Bulgarians[1]
https://en.wikipedia.org/wiki/Ohrana

Βουλγαρική Οχράνα    https://translate.google.com/
https://www.google.com/search?q=%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%9F%CF%87%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B1&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiZ7tjUhunjAhXq0aYKHczBB34Q_AUIDCgA&biw=1366&bih=625&dpr=1

https://www.google.com/search?q=%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%9F%CF%87%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%B1&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwj_uZSXhunjAhVBysQBHSxUBwUQ_AUIFigA&cshid=1564916152787711&biw=1366&bih=625

National Liberation Front (Macedonia)
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Liberation_Front_(Macedonia)#SNOF
Сатарот на револуцијата: Како “ОЗНА” за два месеци ликвидирала 59.000 луѓе
23 септември 2018

https://vecer.mk/komentari/vecher-analiza/satarot-na-revolucijata-kako-ozna-za-dva-meseci-likvidirala-59000-lugje

"Law for the protection of Macedonian national honor"

https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=F0a-W5eAKc_SwAKv2ZfoAg&q=%22Law+for+the+protection+of+Macedonian+national+honor%22&oq=%22Law+for+the+protection+of+Macedonian+national+honor%22&gs_l=psy-ab.12...34935.36710.0.42394.3.2.1.0.0.0.185.263.1j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.1.184...35i39k1.0.Ib4FUdnMr98

https://www.google.com/search?q=%22Law+for+the+protection+of+Macedonian+national+honor%22&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwir7_jcwfzdAhUSLVAKHbnVCt0Q_AUIEygA&biw=1366&bih=589
https://www.youtube.com/watch?v=t2aryK6GHE0&feature=youtu.be

ВИДЕО: Српски историчари и новинари – Македонија е вештачка држава, Македонците ги измисли Тито! - 30:00 Америке и других земаља кажу: "Током ових десет година сте показали да сте неспособни да асимилујете македонски живаљ, за који тврдите да је ваш. Тиме сте доказали да то није истина и да он није ваш. Вратите ту земљу онима који су Македонцима права браћа, вратите их Бугарима."

https://sr.wikisource.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%98%D1%82%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8!_%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B5_%D1%81%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5_(%D0%90._%D0%A0%D0%B0%D1%98%D1%81)/3.15

https://www.google.com/search?source=hp&ei=b_16W5exIdLOwAL_yoPQCQ&q=%D1%87%D1%83%D1%98%D1%82%D0%B5+%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8+%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%98%D1%82%D0%B5+%D1%81%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5+pdf&oq=%D1%87%D1%83&gs_l=psy-ab.1.0.35i39k1l2j0l8.2980.3630.0.7408.4.3.0.0.0.0.114.226.0j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.3.322.6...100.XCZx9XaaVcw
ВИДЕО
https://eurocom.bg/shows/video/putuvashto-chitalishte/9887
91 "безпаметни" години от 10-дневна война, прославила силата на българското оръжие

България е участвала в много войни, за които знаем - Сръбско-българската от 1885, Балканската - 1912-1913, Първата световна война... Но малцина са тези, които знаят за една съвсем кратка война между България и Гърция. Избухнала преди 91 години и продължила само 10 дни, тя отново е увенчала със слава силата на българското оръжие. Събитията се развиват между 19 и 28 октомври 1925 г. и тръгват от един граничен инцидент.

Силите са крайно неравни - срещу 100-хилядна гръцка армия застават общо 1300 български войници без тежко въоръжение.

Освен с малобройната българска войска обаче гръцката армия се сблъсква с една добре организирана сила в този район - четите на ВМРО.

https://www.faktor.bg/bg/articles/novini/balgariya/91-bezpametni-godini-ot-10-dnevna-voyna-proslavila-silata-na-balgarskoto-orazhie-84349?fbclid=IwAR2k2DODCY-f7PhuxydjTR4HbnVtBZXGDNwuk_k-EmX2wbgS9mBcWUyp1U4


Най-младият златен медалист по математика в света е българче!
6-годишният Лъчезар Томов от Бургас пребори 1500 конкуренти в Тайланд

11 апр 2019
ВИДЕО
https://www.bgonair.bg/bulgaria/2019-04-11/nay-mladiyat-zlaten-medalist-po-matematika-v-sveta-e-balgarche?fbclid=IwAR1vzxBSNiVQBrg_9escNWBszO4t2gbtF6JND9Eg001ja_vfLmIre_9TCeQ
В Тайланд детето-чудо пребори конкуренцията на 1500 участници от 21 държави.
http://uspelite.bg/32-medala-i-6-kupi-za-balgarskite-matematitsi-ot-olimpiadata-v-tailand-1?fbclid=IwAR0UizDxrEHMrEW783UKja0e_WV0hACGa0mL6l9y6y3juTIcPCqdu2SOJaIДокато родителите на Васка работят в Скопие, на 14 октомври 1912 година, на Камен мост, сръбският престолонаследник и водач на сръбската армия Александър Караджорджевич е посрещнат по традиция с цветя от деца в града. Между тях e и 7-годишната Васка Зойчева. На неговия въпрос “Па шта си ти?“ (“Каква си ти?“), детето отговаря “Бугарка!” (“Българка!”). Шокиран от отговора, бъдещият сръбски крал удря шамар на девойчето. Вестта за случилото се предизвиква бурни реакции и неодобрение в българския печат и българското общество.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%97%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0

https://www.google.com/search?q=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0+%D0%97%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0&client=firefox-b-d&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjPjvTZvZ3lAhVHK1AKHVcMBA4Q_AUIDCgA&biw=1366&bih=654&dpr=1

ВСИЧКИ ХОРА ПРОИЗЛИЗАТ ОТ МАЙМУНИ, САМО МАКЕДОНЦИТЕ ОТ БЪЛГАРИТЕ

На учения на НАТО французи се предадоха в плен на българи, объркали ги с руснаци

https://www.actualno.com/curious/na-uchenija-na-nato-francuzi-se-predadoha-v-plen-na-bylgari-obyrkali-gi-s-rusnaci-news_707447.html?fbclid=IwAR0gxTG39P1c004rDTQlDLMR_DzNi7SnRfr37VhiJm7c_g7zQmmvsAKiwVs
Страхуват се, че след повече от век насилие, въоръжена пропаганда и промиване на мозъци „мегали“ идеята им в Македония ще пропадне
В Гърция мирише на страх от България
https://www.dunavmost.com/novini/v-gartsiya-mirishe-na-strah-ot-balgariya?fbclid=IwAR00DZwcuXwWRW-RitQ7YJtwEEA5x5Ul9UYOIOyn6xaGFtRTpcPMdz62yc4Първият македонец

СМЕШНАТА  ИСТОРИЯ НА МАКЕДОНИЯ

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=XXDwc_q2B3U

Щом се стигна до там, искам и аз да направя принос към македонската история. Щом македонците са съществували от времето на праисторията то единственото обяснение е, че македонците са дошли от Марс предвождани от Александър Марсовски. Те дошли от великата империя Македония съществувала на Марс. Когато природните условия на Марс се влошили и планетата станала необитаема, великия македонски пълководец Александър Марсовски повел своя народ към Земята. Те слетеле в Скопие, там където е споменикот на Ал. Македонски и след това се разселили по цялата Земя, като създали човешката раса. Какво ще кажете? За такава велика история не се е сетил нито един македонски историчар. Подарявам този нов исторически факт на македонския народ.

Ваташа

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B0Шестте ястребинчета

Шестте ястребинчета са деца от с. Ястребино (Ястребино е село в Североизточна България), разстреляни на 20 декември 1943 г. заедно с родителите си и техни близки под предлог укриване и подпомагане на преминали в нелегалност членове на БЗНС. Стойне (7 г.), Иван (9 г.), Надежда (12 г.); Димитринка (11 г.), близначките Ценка и Цветанка (13 г.).

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B5_%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0#cns=1Партизанско движение в България

Партизанското движение в България е организирано от БРП по време на Втората световна война. Обхваща периода от 24 юни 1941 до 9 септември 1944 г. Изразява се в партизански действия срещу държавната власт в България, включително терористични нападения.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&ei=qJIcXbmaBM_LwALcx5OYAw&start=0&sa=N&ved=0ahUKEwi5jrTm05jjAhXPJVAKHdzjBDM4ChDy0wMIhAE&biw=1366&bih=625

https://www.google.com/search?ei=1pIcXdSZNdLbwQK1w67wBA&q=Bulgarian+resistance+movement+during+World+War+II&oq=Bulgarian+resistance+movement+during+World+War+II&gs_l=psy-ab.12...18156.18156..21028...0.0..0.0.0.......0....2j1..gws-wiz.jU2E-5PLCckАнтифашистката борба в Македония (1941-1944)

http://macedonia-history.blogspot.com/2006/10/1941-1944.html

Долуописаните партизански действия в периода 1941 – 1944 година представят официалната гледна точка в бивша Югославия и съвременна Северна Македония. В този период в борба с български полицейски и военни органи загиват точно 445 души, членове на Комунистическата партия на Македония[3].

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%E2%80%9E%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B2%E2%80%9C

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8FВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=OerdXvfZnb4&t=290s
Интервју на „Лидер“ со Андреј Ковачев: Никој не сака да ви го земе Гоце ДелчевМакедонски комити пленяват Чърчил в Африка
Бият се на страната на бурите срещу Британската империя заради Берлинския договор


http://www.politika.bg/article?id=57991

7
ИЗПОЛЗВАЙ Google Translate - https://translate.google.com/ превода на английски е по-добър
 Balkan Savaşları’nda Bulgar Ordusu ve Komitacıların Batı Trakya’daki Faaliyetleri

 Activities of Bulgarian Army and Militias in Western Thrace During Balkan Wars


Yrd.Doç. Dr.Bülent Yıldırım
 
Trakya Üniversitesi - Edirne

Öz: Bu makale Balkan Savaslari’na Bulgar Ordusu’nun yaninda katilan Makedonya- Edirne gönüllüleri olarak adlandırılan ve daha çok komiteci ve çetecilerden oluşan düzensiz birliklerin faaliyetlerini inceleyerek, bu  faaliyetlerin sonucu ortaya cikan agir sivil Türk kayıplarının nedenlerini ele almaktadir. Bu birliklerin özellikle  Kırcaali, Gümülcine, İskeçe gibi şehirlerin bulunduğu ve Müslüman Türk nüfusun büyük bir çoğunluk oluşturduğu  sahada ilerlemeleri, sivil Türk kayıplarını arttırmış, ayrıca bu bölgenin düşman işgaline uğrayan bölgeler den gelen Müslüman göçmenlerin de geçiş güzergâhında olması kayıpların çoğalmasına sebep olmuştur.
 Anahtar Kelimeler: Balkan Savaşları, Batı Trakya, Makedonya- Edirne Gönüllüleri
 
Abstract:
This article examines the activities of pro-Bulgarian Macedonia –  Adrinople Volunteers militia during the Balkan Wars and presents the causes of heavy Turkish civilian losses in the hands of this militia. Turkish civilian losses were heightened by the fact that militias moved toward Kardzhali, Komotini and Xanthi —
areas with  Muslim Turkish population majorities — and their path was also the route of the Muslim immigrants who were  fleeing from the occupied territories.

https://www.academia.edu/10139618/Balkan_Sava%C5%9Flar%C4%B1nda_Bulgar_Ordusu_Ve_Komitac%C4%B1lar%C4%B1n_Bat%C4%B1_Trakya_daki_Faaliyetleri_Activities_of_Bulgarian_Army_and_Militias_in_Western_Thrace_During_Balkan_Wars?auto=download

https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=RNruWrbgD5KzkwWusp6gCw&q=makedon+komitac%C4%B1+Bulgar&oq=makedon+komitac%C4%B1+Bulgar&gs_l=psy-ab.12..33i21k1.35052.37324.0.39586.2.2.0.0.0.0.166.314.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.148....0.wJpK3Pt6fHA

Komitadji

Komitadji, Comitadjis, or Komitas (Bulgarian, Macedonian and Serbian: Комити, Serbian Latin: Komiti, Romanian: Comitagiu, Greek: Κομιτατζής, plural: Κομιτατζήδες, Turkish: Komitacı, Albanian: Komit) means in Turkish a "committee members". It refers to members of rebel bands (chetas) operating in the Balkans during the final period of the Ottoman Empire. They fought against the Turkish authorities and were supported by the governments of the neighbouring states, especially of Bulgaria.[1]

Komitadji was used to describe the members of the Bulgarian Revolutionary Central Committee during the April uprising in 1876,[2][self-published source] and Bulgarian bands during the following Russo-Turkish War.[3] The term is often employed to refer later to groups of rebels associated with the Bulgarian Macedonian-Adrianople Revolutionary Committees and the Supreme Macedonian-Adrianople Committee called by the Turks simply the Bulgarian Committees.[4]

In interwar Greece and Yugoslavia the term was used to refer to the bands organized by the pro-Bulgarian Internal Macedonian Revolutionary Organisation and Internal Thracian Revolutionary Organisation, which operated in Vardar and Aegean Macedonia and Western Thrace.[5] In interwar Romania, the term was used to refer to the bands organized by the pro-Bulgarian Internal Dobrujan Revolutionary Organisation, which attacked the Romanian outposts and the Aromanian colonists in Southern Dobruja. During the Second World War this name was used to designate the members of the pro-Bulgarian Ohrana active in Northern Greece.[6]

https://en.wikipedia.org/wiki/Komitadji

Comitagiu bulgare  Dobrogea

https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=QN9GXaPKD6PCmwWSnIvgDg&q=Comitagiu+bulgare++Dobrogea&oq=Comitagiu+bulgare++Dobrogea&gs_l=psy-ab.3...6705.11235..13227...0.0..0.206.368.0j1j1......0....1j2..gws-wiz.......0i71j35i302i39.P_u1Rhn1-u0&ved=0ahUKEwij6qjgqunjAhUj4aYKHRLOAuwQ4dUDCAo&uact=5

https://www.google.com/search?q=Comitagiu+bulgare++Dobrogea&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwiRnYH9qunjAhU1ysQBHUFKDZEQ_AUIFigA&biw=1366&bih=625
Comitagiu bulgare  Macedonia

https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=fN9GXZHvGbWUk74PwZS1iAk&q=Comitagiu+bulgare++Macedonia&oq=Comitagiu+bulgare++Macedonia&gs_l=psy-ab.12...6316.6316..8693...0.0..0.231.231.2-1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.en3d2MkjIoE&ved=0ahUKEwiRnYH9qunjAhU1ysQBHUFKDZEQ4dUDCAo

https://www.google.com/search?q=Comitagiu+bulgare++Macedonia&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwil3fD9q-njAhUL06YKHWiPD4IQ_AUIFigA&biw=1366&bih=625

Κομιτατζής Βουλγάρων

https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=_OHuWta0OYLfkgXd7qygDw&q=%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82+%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD&oq=%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82+%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD&gs_l=psy-ab.12...45252.52472.0.54920.2.2.0.0.0.0.198.364.0j2.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.0.0....0.juoWH84TX58

https://www.google.com/search?q=%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%AE%CF%82+%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%AC%CF%81%CF%89%CE%BD&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwi0nMW3-fDaAhXByaQKHa0HAboQ_AUIDygA&biw=1024&bih=618

Komitacı Bulgar

https://www.google.com/search?q=Komitac%C4%B1+Bulgar&client=firefox-b&ei=EOPuWq6yCcyUkwXn44-wCg&start=10&sa=N&biw=1024&bih=618

https://www.google.com/search?q=Komitac%C4%B1+Bulgar&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwizxPOV-vDaAhVS46QKHW39AGM4ChD8BQgPKAA&biw=1024&bih=618

Makedonya İhtilâlci  İç  Örgütü

https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=7I0XW5O_EIGPsgHu_KjQDQ&q=bulgar+Makedonya+%C4%B0htil%C3%A2lci++%C4%B0%C3%A7++%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC&oq=bulgar+Makedonya+%C4%B0htil%C3%A2lci++%C4%B0%C3%A7++%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC&gs_l=psy-ab.12...43906.51480.0.53414.11.10.1.0.0.0.202.1312.1j8j1.10.0....0...1c.1.64.psy-ab..1.3.444...35i39k1.0.6-4VU-ubCvc

https://www.google.com/search?q=bulgar+Makedonya+%C4%B0htil%C3%A2lci++%C4%B0%C3%A7++%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwi3obXmwr7bAhUBuSwKHdYpAmMQ_AUIDygA&biw=1024&bih=484

Makedon-Edirne Gönüllüleri

Makedon-Edirne Gönüllüleri Kuvvetleri (Bulgarca: Македоно-одринско опълчение Makedono-odrinsko opılçeniye), Balkan Savaşları sırasında Bulgar Ordusu'na bağlı gönüllüler birliğiydi. 23 Eylül 1912 tarihinde kurulmuş olup Makedonya ve Trakya'dan gönüllülerden oluşmaktaydı. Birinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu'na ve İkinci Balkan Savaşı sırasında Sırp Ordusu'na karşı savaşmışlardır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Makedon-Edirne_G%C3%B6n%C3%BCll%C3%BCleri

Makedon-Edirne ihtilâl Komitesi

https://www.google.com/search?q=bulgar+Makedon-Edirne+ihtil%C3%A2l+Komitesi&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiisL78w77bAhXDEiwKHYR4CWkQ_AUICSgA&biw=1024&bih=484&dpr=1

https://www.google.com/search?q=bulgar+Makedon-Edirne+ihtil%C3%A2l+Komitesi&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwiCmfL_w77bAhUE1iwKHSoIBeIQ_AUIDygA&biw=1024&bih=484

Makedon ihtilâl Komitesi

https://www.google.com/search?q=bulgar+Makedon+ihtil%C3%A2l+Komitesi&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjen7OyxL7bAhWDfywKHYEsAQoQ_AUICSgA&biw=1024&bih=484&dpr=1

https://www.google.com/search?q=bulgar+Makedon+ihtil%C3%A2l+Komitesi&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwih3Pm0xL7bAhVLhqYKHW83Cy4Q_AUIDygA&biw=1024&bih=484

Bulgar Komitesi Makedonya

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=618&ei=Le3uWv-4Hs6bkwXEjKuwCg&q=Bulgar+Komitesi+Makedonya&oq=Bulgar+Komitesi+Makedonya&gs_l=psy-ab.3...45200.48728.0.50232.2.2.0.0.0.0.190.328.0j2.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.1.138...0i22i30k1.0.NNygVn9KyYc

https://www.google.com/search?q=Bulgar+Komitesi+Makedonya&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwi-2-e-hPHaAhXL2KQKHWC4DCoQ_AUIDygA&biw=1024&bih=618

Bulgar Komitacı Makedonya

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=618&ei=Tu7uWvLKLcSjkwWw96LIBA&q=Bulgar+Komitac%C4%B1+Makedonya&oq=Bulgar+Komitac%C4%B1+Makedonya&gs_l=psy-ab.12...7436.7436.0.10926.1.1.0.0.0.0.126.126.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.cOTqBEGqOj0

https://www.google.com/search?q=Bulgar+Komitac%C4%B1+Makedonya&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwiXjaLkhPHaAhUBjqQKHTdSBhAQ_AUIDygA&biw=1024&bih=618

Bulgar Osmanli Devletini Makedonya

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=618&ei=4u7uWszyMpGWsAeF74HoBA&q=Bulgar+Osmanli+Devletini+Makedonya&oq=Bulgar+Osmanli+Devletini+Makedonya&gs_l=psy-ab.12...52546.54726.0.56532.2.2.0.0.0.0.282.408.0j1j1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.0.0....0.oB2uwA-u-mU

https://www.google.com/search?q=Bulgar+Osmanli+Devletini+Makedonya&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwjclMnAhfHaAhURzaQKHRFOA3AQ_AUIDygA&biw=1024&bih=618

Εσωτερική Μακεδονική Αδριανουπολίτικη Επαναστατική Οργάνωση

https://www.google.com/search?q=%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&oq=%CE%95%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%91%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&aqs=chrome..69i57j69i60l2.2407j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

19. yüzyılın Bulgar Makedonya

https://www.google.com/search?rlz=1C1AOHY_bgBG754BG754&biw=1024&bih=653&ei=ncRwXa7fDeWImwXWz6fICg&q=19.+y%C3%BCzy%C4%B1l%C4%B1n+Bulgar+Makedonya&oq=19.+y%C3%BCzy%C4%B1l%C4%B1n+Bulgar+Makedonya&gs_l=psy-ab.12...0.0..17786...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.vZlAwUWf29Y&ved=0ahUKEwjuoeCgn7nkAhVlxKYKHdbnCak4ChDh1QMICw

Ето го поредният най-нов македонски фалшификат, сътоворен от Ердоган Ознал, който не е никакъв учен, а турски генерал. Ако искате продължавайте да вярвате на македонистките лъже историчари, независимо от коя държава са. Това не са учени, а едни безсъвестни измамници.


Каде исчезнаа Македонците?

23.04.2018

Генералниот инспектор за Македонија, Хусеин Хилми-паша, во 1904 година, откако во Македонија (се мисли на трите дела – н.з.) извршил попис на населението, земајќи го предвид и нивното етничко битие, ги регистрирал следните податоци:

Турци, Муслимани и Албанци 1.508.507
Македонци 896.494
Грци 307.000
Срби 100.000
Власи 99.000
Вкупно: 2.911.721

https://www.novamakedonija.com.mk/pecateno-izdanie/%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5-%d0%b8%d1%81%d1%87%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Ето вижте каква е истината от самите турски източници. Ердоган Ознал просто е заменила българи с македонци и ето ви една историческа "истина" сътворена чрез нагла лъжа.

Bulgar 896.497 Makedonya 1904

https://www.google.com/search?q=Bulgar+896.497+Makedonya+1904&ei=rCb1WqmEAcnfwAKAkLTACA&start=0&sa=N&biw=1024&bih=618

https://www.google.com/search?q=Bulgar+896.497+Makedonya+1904&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwjazJm08_zaAhVCKlAKHaZFDmEQ_AUIDygA&biw=1024&bih=618

И още:

Според пописот што е направен во 1913 година во егејскиот дел на Македонија од страна на Комисијата на Карнеги, составот на населението е следен:

Македонци 329.000
Турци 314.354.
Романци 236.775
Албанци 15.108
Власи 44.414
Роми 25.302
Евреи 68.206
Други 8.019
Вкупно 1.042.029

Нали забелязвате, че няма гърци. Къде са изчезнали, след като гърци е имало и във Вардарска Македония? А ето я оригиналната Карнегиева анкета на английски.

 
carnegie endowment balkan wars pdf

http://www.pollitecon.com/html/ebooks/Carnegie-Report-on-the-Balkan-Wars.pdf

интересуващата ни информация е на страница 195.Всъщност става дума за книгата на Ердоган Ознал "Македония не е гръцка"

Ето какво пише в рецензията на тази книга: "Erdogan Öznal, "Makedonya Yunan Degildir" (Book Review)
Iordanoglou, Anastasios K. Balkan Studies; Thessalonike Vol. 37, Iss. 1,  (Jan 1, 1996): 181-185."

In both the above examples, Mr öznal has obviously arbitrarily and deliberately replaced Bulgarian ethnicity by “Macedonian”, Bulgarians by “Macedonians”. This phenomenon is also evident in other places
in his work


A “Macedonian Nation” is nowhere mentioned, neither in the Ottoman Book Reviews statistics nor in the “Salname”, but not even in Turkish publications in circulation during the Ottoman period and right up to 1988, a fact which Mr öznal deliberately ignores.

https://ojs.lib.uom.gr/index.php/BalkanStudies/article/view/2802/2826

https://search.proquest.com/openview/6bc4e2a79e453da930cc99301c2bc06a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1817659Bulgarian Fire (cruise missile)

The Bulgarian Fire is a cruise missile developed in Bulgaria.

The missile has a range of at least 780.5 km (given the fact that it was almost used in an operation to hit Ankara, and this is the distance between the Bulgarian border and Ankara), and uses the VSU-10 engine. It is a medium-range supersonic missile, but could possibly be long-range. The missile primarily used a Thermobaric warhead which was apparently capable of engulfing the entire Istanbul in flames (the explosive radius would not necessarily need to be large, but the incendiary factor makes it so that the fire from the explosion could be carried throughout the city) (but also had the ability to carry a small Soviet-made nuclear warhead).[1] The missile had entered service by 1989

https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Fire_(cruise_missile)
Задмина ли наистина Сърбия България по заплати?
23.07.2018
Cъpбия изпpeвapи Бългapия пo зaплaти, oбяви пpeзидeнтът нa зaпaднaтa ни cъceдĸa Aлeĸcaндъp Byчич. "Днeшнaтa cpeднa зaплaтa e oĸoлo 424 eвpo. Aĸo cpaвнитe c 2002 г., ĸoгaтo cpeднaтa зaплaтa в Xъpвaтия бeшe oĸoлo 700 eвpo, a в Cъpбия caмo 146, нaмaлиxмe дpacтичнo paзлиĸaтa. Cĸopo cpeднaтa зaплaтa в Cъpбия щe бъдe oĸoлo 465 eвpo", зaяви тoй, дoĸaтo инcпeĸтиpaшe нoвocтpoящa ce бoлницa в Бeлгpaд.

"Haмaлявaмe paзлиĸaтa c дpyги дъpжaви в peгиoнa нe caмo пpoпopциoнaлнo, нo и aбcoлютнo. Изпpeвapиxмe Бългapия и Бocнa и Xepцeгoвинa, a Aлбaния и Maĸeдoния ca зaд нac. Щe дocтигнeм и ocтaнaлитe. Cлeдвaщитe ca Унгapия и Pyмъния", ĸoмeнтиpa oщe тoй.
Дaннитe oбaчe coчaт, чe тoвa твъpдeниe e нeвяpнo. Cpeднaтa бpyтнa paбoтнa зaплaтa в Бългapия ĸъм ĸpaя нa мapт т.г. e 1 107 лeвa или 566 eвpo. Heтнaтa зaплaтa дocтигa 443 eвpo, ĸoeтo e c пoчти 20 eвpo пoвeчe, oтĸoлĸoтo e cpeднoтo мeceчнo възнaгpaждeниe в Cъpбия. Bce пaĸ зaплaтитe в зaпaднaтa ни cъceдĸa нaиcтинa pacтaт, ĸaтo зaпиcвaт пoвишeниe oт нaд 12% пpeз янyapи нa т.г. cпpямo гoдинa пo-paнo. Oт мapт нa м.г. дo мapт нa тaзи, зa ĸoгaтo ca пocлeднитe дaнни, зaплaтитe y нac ca нapacнaли c 6,85%.

Meждy двeтe дъpжaви имa и cepиoзнa paзлиĸa щo ce oтнacя дo нoминaлния бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт нa глaвa oт нaceлeниeтo. У нac зa 2017 г. тoй e бил 8 064 дoлapa, a в Cъpбия - 5 899 дoлapa, пo дaнни нa Meждyнapoдния вaлyтeн фoнд.

https://money.bg/economics/zadmina-li-naistina-sarbiya-balgariya-po-zaplati.html

Cъpбия иcĸa cpeднaтa зaплaтa в cтpaнaтa дa дoгoни бългapcĸaтa. Ho тoвa мoжe дa e пpoблeм
03.05.2018
Дpyги eĸcпepти oбaчe cмятaт, чe тoзи cцeнapий e тpyднo пocтижим, нo пo-вaжнoтo - pиcĸoвaн.

"B ĸpaя нa минaлaтa гoдинa cpeднaтa зaплaтa бeшe 390 eвpo, тaĸa чe тя тpябвa дa нapacнe c нaд 20%, зa дa дocтигнe oбeщaнoтo нивo в ĸpaя нa тaзи гoдинa, a тoвa e мaлĸo вepoятнo", cмятa Kyлибpĸ.

Toй, ĸaĸтo и дpyги иĸoнoмиcти, пpeдyпpeждaвaт, чe пpeĸaлeнo бъpзият pacтeж нa зaплaтитe бeз пo-cepиoзeн pacтeж нa бpyтния вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ) и пpoдyĸтивнocттa, мoжe дa ce oтpaзи нeгaтивнo нa иĸoнoмиĸaтa.

Cпeциaлиcтитe oбяcнявaт oщe, чe пpoблeмът c бъpзия pacтeж нa възнaгpaждeниятa пpoизтичa oт paзпpeдeлeниeтo мy мeждy пyбличния и чacтния ceĸтop, ĸaĸтo и cъoтнoшeниeтo мeждy пoтpeблeниeтo и инвecтициитe.

Ocнoвaтa нa oпacнocттa e в тoвa, чe paзлиĸaтa мeждy зaплaтитe в пyбличния и чacтния ceĸтop щe нapacнe.
Πpиxoдитe щe ce yвeличaт caмo зa paбoтeщитe в пyбличния ceĸтop, нo вcичĸи гpaждaни щe тpябвa дa дoпpинecaт зa тoвa чpeз дaнъцитe", ĸaзвa пpoфecopът пo иĸoнoмиĸa в yнивepcитeтa в Бeлгpaд Mилoйĸo Apшич.

Toй пpeдyпpeждaвa, чe възнaгpaждeниятa в пyбличния ceĸтop вeчe ca c oĸoлo 20 нa cтo пo-виcoĸи oт тeзи в чacтния. Cъщo тaĸa eĸcпepтът paзяcнявa, чe нoвo пoвишeниe нямa дa yвeличи знaчитeлнo бюджeтния дeфицит, нo вce пaĸ би билo пo-eфeĸтивнo тeзи cpeдcтвa дa ce нacoчaт ĸъм инвecтиции.

"Πpиxoдитe щe ce yвeличaт caмo зa paбoтeщитe в пyбличния ceĸтop, нo вcичĸи гpaждaни щe тpябвa дa дoпpинecaт зa тoвa чpeз дaнъцитe", ĸaзвa пpoфecopът пo иĸoнoмиĸa в yнивepcитeтa в Бeлгpaд Mилoйĸo Apшич.

Toй пpeдyпpeждaвa, чe възнaгpaждeниятa в пyбличния ceĸтop вeчe ca c oĸoлo 20 нa cтo пo-виcoĸи oт тeзи в чacтния. Cъщo тaĸa eĸcпepтът paзяcнявa, чe нoвo пoвишeниe нямa дa yвeличи знaчитeлнo бюджeтния дeфицит, нo вce пaĸ би билo пo-eфeĸтивнo тeзи cpeдcтвa дa ce нacoчaт ĸъм инвecтиции.

https://money.bg/economics/sarbiya-iska-srednata-zaplata-v-stranata-da-dogoni-balgarskata-no-tova-mozhe-da-e-problem.html

Country comparison Serbia vs Bulgaria

https://countryeconomy.com/countries/compare/serbia/bulgaria8
Mitochondrial DNA sequence diversity in Russians
Vladimir Orekhov, Andrey Poltoraus, Lev A. Zhivotovsky. Viktor Spitsyn, Pavel Ivanov, Nikolay Yankovsky

3 March 1999
The article presents the results of the first regular study of Russian populations by sequencing the control region of mitochondrial DNA (mtDNA). The sequenced region is the most variable on mtDNA molecule and is commonly used for population and evolutionary studies. Russians form one of the largest ethnic groups (more than 129 million). However, their genetic diversity had only been characterized with RFLP and biochemical markers, although there are already established mtDNA sequence databases for many ethnic groups of the world. We have obtained sequence data from 103 individuals living in three Russian regions: Kostroma, Kursk, and Rjazan. The sequenced fragment analyzed is 360 bp in length (positions from 16024 to 16383). Fifty nine nucleotide positions have been found polymorphic in Russians, among those were 57 transitions and two transversions. One individual is found having two insertions of two cytosines between positions 16184 and 16193. Among 64 different mitotypes identified in the study 52 were unique in these samples. The index of genetic diversity (Nei, 1987) for Russians is 0.96. This value is within the established range for European populations (0.93 to 0.98). Genetic distances calculated from our data show that Russians form a cluster with Germans, Bulgarians, Swedes, Estonians, and Volgo‐Finns are more distant from Karelians and Finns, and much more differ from Turks and especially Mongolians.

https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/S0014-5793%2899%2900115-5

Y-Chromosome Diversity in Modern Bulgarians: New Clues about Their Ancestry
 March 6, 2013

To better define the structure and origin of the Bulgarian paternal gene pool, we have examined the Y-chromosome variation in 808 Bulgarian males. The analysis was performed by high-resolution genotyping of biallelic markers and by analyzing the STR variation within the most informative haplogroups. We found that the Y-chromosome gene pool in modern Bulgarians is primarily represented by Western Eurasian haplogroups with ∼ 40% belonging to haplogroups E-V13 and I-M423, and 20% to R-M17. Haplogroups common in the Middle East (J and G) and in South Western Asia (R-L23*) occur at frequencies of 19% and 5%, respectively. Haplogroups C, N and Q, distinctive for Altaic and Central Asian Turkic-speaking populations, occur at the negligible frequency of only 1.5%. Principal Component analyses group Bulgarians with European populations, apart from Central Asian Turkic-speaking groups and South Western Asia populations. Within the country, the genetic variation is structured in Western, Central and Eastern Bulgaria indicating that the Balkan Mountains have been permeable to human movements. The lineage analysis provided the following interesting results: (i) R-L23* is present in Eastern Bulgaria since the post glacial period; (ii) haplogroup E-V13 has a Mesolithic age in Bulgaria from where it expanded after the arrival of farming; (iii) haplogroup J-M241 probably reflects the Neolithic westward expansion of farmers from the earliest sites along the Black Sea. On the whole, in light of the most recent historical studies, which indicate a substantial proto-Bulgarian input to the contemporary Bulgarian people, our data suggest that a common paternal ancestry between the proto-Bulgarians and the Altaic and Central Asian Turkic-speaking populations either did not exist or was negligible.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0056779

Genetic studies on Bulgarians

Haplogroup R1a, the major haplogroup among Slavic tribes, reveals that the haplogroup of the Serbo-Croat group is mainly constituted by R1a-L1280 or R1a-CTS3402, while the Macedono-Bulgarian is exclusively made up of the R1a-L1029.[10] A pattern of distribution of IBD segments between South Slavs and East and West Slavs suggests a shared ancestry or a modest gene flow.[7]

https://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_studies_on_Bulgarians

Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data

2015 Sep 2

Most South Slavs are separated from the rest of the Balto-Slavic populations and form a sparse group of populations with internal differentiation into western (Slovenians, Croatians and Bosnians) and eastern (Macedonians and Bulgarians) regions of the Balkan Peninsula with Serbians placed in-between (Fig 2A and 2B).

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4558026/

Türkic HLA genes (1 from Mama & 1 from Papa)
Chuvash HLA genes
HLA genes in the Chuvashian population from European Russia:
Admixture of central European and Mediterranean populations
Human Biology, Jun 2003 by Arnaiz-Villena, Antonio, Martinez-Laso, Jorge, Moscoso, Juan, Livshits, Gregory, et. al.
Human Biology, Jun 2003


Chuvash, Bulgarians, Caucasians and Bulgars

From the data obtained in the present work, the genetic backgrounds of both populations (Chuvash and modern Bulgarians) are clearly different. The Chuvash have a Central European and some Mediterranean genetic background (probably coming from the Caucasus), while the Bulgarians have a classical eastern Mediterranean composition, grouping with Macedonians and Iranians in the neighbor-joining trees obtained by using DR and DQ genetic distances

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/60_Genetics/ChuvashGeneticsEn.htm«Это очень опасно — считать себя эталоном славянства»
Ученые проследили генетическую и лингвистическую историю славяно-балтоязычных народов

03.09.2015

Западные и восточные славяне генетически очень похожи друг на друга. А южные славяне представляют собой особый генофонд. При этом южные славяне похожи на своих географических соседей, они генетически сходны с другими народами Балканского полуострова.

Но что мы увидели, так это то, что в генофонде славян очень велик компонент дославянского населения.

https://www.gazeta.ru/science/2015/09/03_a_7734953.shtml

what race are bulgarians genetics

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=618&ei=7KDXWpKnKoinsAGi34WQCQ&q=what+race+are+bulgarians+genetics&oq=what+race+are+bulgarians+genetics&gs_l=psy-ab.3...1730.5552.0.6840.9.9.0.0.0.0.480.1622.0j7j1j0j1.9.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.8.1142...0i22i30k1j33i22i29i30k1j33i160k1j33i21k1.0.pECak_EhfO0Volga Bulgaria

https://www.google.com/search?q=volga+bulgaria&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiGz6Sc4MnaAhVCKFAKHdPICMcQ_AUICSgA&biw=1024&bih=618&dpr=1

https://www.google.com/search?q=volga+bulgaria&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwi20cuo4cnaAhVEJlAKHZMOAHcQ_AUIDygA&biw=1024&bih=618

https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=gWDaWomPEpHQwAKI3bOwCg&q=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&oq=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BA%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&gs_l=psy-ab.12...0.0.0.66992.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c..64.psy-ab..0.0.0....0.FD9IUYUx8-s

Where are the Volga Bulgarians today?

The correct term is Bulgars, not Bulgarians.

Volga Bulgars split in two communities according to the religion:

    The Christians managed to keep their Oghur Turkic language and are now known as Chuvash. This is the only extant Oghur Turkic language.
    The Muslims switched to the Kipchak Turkic language, the language of the Horde, and are now known as Tatars.

Note: Between the two Turkic languages mentioned above, no mutual

https://www.quora.com/Where-are-the-Volga-Bulgarians-today

Пояснение: Българи или на руски болгары (на английски Bulgarians) се използва за обозначаване на населението в днешна дунавска България. Това е славянското наименование на българите. Докато за обозначаване на българите от Волжка България се използва наименованието булгари (на английски Bulgars), така са наричали себе си и самите протобугари. "Одна группа булгар, руководимых Кувером, играла важную роль в политике Аварского каганата. В период образования Дунайской Болгарии Кувер поднял мятеж и перешёл на сторону Византии, поселившись в Македонии. Впоследствии эта группа, видимо, вошла в состав дунайских болгар."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=594&ei=O9xqW8W6A8vbwQKO8IiICw&q=What+is+the+between+difference+between+bulgars+and+bulgarians&oq=What+is+the+between+difference+between+bulgars+and+bulgarians&gs_l=psy-ab.12...21594.38460.0.46876.12.12.0.0.0.0.150.1536.0j12.12.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.282...33i10k1.0.F5uqi12BJ4o

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


http://detym.samddn.ru/chuvashi

чувашская национальная одежда

https://www.google.com/search?q=%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiJ4vWv6s7bAhUG3CwKHQb8C_4Q_AUICigB&biw=1024&bih=618


http://komanda-k.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8BВИДЕО

Във видеото се разказва, че националните носии на жените от Чувашия, България и Македония наподобяват военната опрема на жените войници във Волжка България. Известно е, че при волжските българи, заедно с мъжете, са воювали и жените. Тази традиция на жени войници идва от сарматските амазонки, защото част от тях в по-късен исторически период са се присъединили към протобугарите.

транслиране: Большая пряжка для защиты живота - Голяма тока на колана за защита на стомахот.

https://www.youtube.com/watch?v=PlV3MDgaP9I

https://imperiya.by/video/8Wtv5Sbpwk8/chuvashi-potomki-sarmatskih-amazonok.html

http://сувары.рф/su/node/1568

https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=594&ei=aa5qW_iXFJDYwQKBqrOACg&q=%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86&oq=%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86&gs_l=psy-ab.12...12456.13126.0.15272.3.3.0.0.0.0.102.296.1j2.3.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.dPVjaCAVXrA

Чувашские амазонки, болгарские и македонскиеSarmatians

Archaeological evidence suggests that Scythian-Sarmatian cultures may have given rise to the Greek legends of Amazons. Graves of armed females have been found in southern Ukraine and Russia. David Anthony notes, "About 20% of Scythian-Sarmatian "warrior graves" on the lower Don and lower Volga contained females dressed for battle as if they were men, a phenomenon that probably inspired the Greek tales about the Amazons."[18]

https://en.wikipedia.org/wiki/Sarmatiansнациональная одежда казань

https://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=618&tbm=isch&sa=1&ei=uSEgW_DnD4HQsgHKxoTACA&q=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&oq=%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C&gs_l=img.12...76934.82678.0.85656.12.11.1.0.0.0.160.1552.0j11.11.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.gXVPZQGSMdc#imgrc=OTDAqHYzhhoIsM:български носииhttps://www.google.com/search?client=firefox-b&biw=1024&bih=618&tbm=isch&sa=1&ei=2RwgW5acIYemsAH62L9A&q=%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8&oq=%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8&gs_l=img.12..0l3j0i5i30k1l2j0i8i30k1l4j0i30k1.183216.188892.0.192780.44.23.0.0.0.0.462.3800.0j3j7j2j2.14.0....0...1c.1.64.img..33.11.3338.0..35i39k1.0.UEdeUzgBttgмакедониjа носии

https://www.google.com/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8j%D0%B0+%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B8&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje9KCW7c7bAhWshqYKHU2bDVIQ_AUICigB&biw=1024&bih=618Protobulgarians

https://en.wikipedia.org/wiki/Kuber

https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgars

https://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarians

https://www.google.com/search?q=protobulgarians&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjzkc3-9KXcAhWEblAKHWcKBrUQ_AUICSgA&biw=1024&bih=618&dpr=1

https://www.google.com/search?q=protobulgarians&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwj39NPm9aXcAhXMKCwKHSl0BtUQ_AUIDygA&biw=1024&bih=618

Mongol Empire

https://www.google.com/search?q=Mongol+Empire&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjg4-2N5cnaAhVBJVAKHXB4CF4Q_AUICSgA&biw=1024&bih=618&dpr=1

https://www.google.com/search?q=Mongol+Empire&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwjWqcGr5snaAhUGJ1AKHXMYA7UQ_AUIECgB&biw=1024&bih=618Ivaylo of Bulgaria

Ivaylo, also spelled Ivailo, (Bulgarian: Ивайло), nicknamed Bardokva ("radish" or "lettuce" in Bulgarian) or Lakhanas (Λαχανᾶς, "cabbage") in Greek, was a rebel leader and emperor (Tsar) of Bulgaria.[1] In 1277, he spearheaded a peasant uprising and forced the nobles to accept him as emperor. He reigned as emperor from 1278 to 1279, scoring victories against the Byzantines and the Mongols, but beset by foreign and domestic enemies, which included the Bulgarian nobility, he was forced into exile among the Mongols, where he presented himself as a dethroned vassal. The Mongols then killed him in 1280 as an enemy of the Byzantine emperor Michael VIII Palaeologus.

https://www.google.com/search?q=%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE+%D1%86%D0%B0%D1%80&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjoo9bM58naAhVIJ1AKHRzuBiwQ_AUICSgA&biw=1024&bih=618&dpr=1

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=uprising+of+ivaylo&sa=X&ved=0ahUKEwjCwNC56MnaAhVNJ1AKHeqEAq0Q1QIIiQEoAQ&biw=1024&bih=618

https://www.google.com/search?q=uprising+of+ivaylo&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwiJnJbs6MnaAhWFYlAKHeh3AcIQ_AUIDygA&biw=1024&bih=618


ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=p4rWrAc8mpM
МОНГОЛО-ТАТАРЫ - ЭТО МЫ!!!Origin hypotheses of the Croats

The origin of the Croats before the great migration of the Slavs is uncertain. The modern Croats are considered a Slavic people, but the archaeological and other historic evidence on the migration of the Slavic settlers, the character of native population on present-day territory of Croatia, and their mutual relationship show diverse historical influences.

Avar theory

The Avar, also known as Avar-Bulgarian, Bulgarian or Turkic theory, dates to the late 19th and early 20th century when John Bagnell Bury noted the similarity between Croatian legend of five brothers (and two sisters) with Bulgarian legend of Kubrat's five sons.[14] He considered that the White Croats' Chrobatos and Bulgars' Kubrat were the same person from the Bulgars ethnic group, as well derived the Croatian title Ban from the personal name of Avar khagan Bayan I and Kubrat's son Batbayan.[14]

The theory was initially developed by Otto Kronsteiner in 1978.[24][40] He tried to prove that early Croats were an upper caste of Avar origin, which blended with Slavic nobility during the 7th and 8th century and abandoned their Avar language.[41] As arguments for his thesis he considered the Tatar-Bashkir derivation of Croatian ethnonym;[41] that Croats and Avars are almost always mentioned together;[41] distribution of Avarian type of settlements where the Croatian ethnonym was as toponym, pagus Crouuati in Carinthia and Kraubath in Styria;[41] this settlements had Avarian names with suffix *-iki (-itji);[41] the commander of those settlements was Avarian Ban which name is located in the center of those settlements, Faning/Baniče < Baniki in Carinthia, and Fahnsdorf < Bansdorf in Styria;[41] the Avarian officers titles, besides Mong.-Turk. Khagan, the Kosezes/Kasazes, Ban and Župan.[41] Previously, by some Yugoslavian historians the toponym Obrov(ac) was also considered of Avar origin,[42] and according to Kronsteiner's claims, which many Nada Klaić accepted, Klaić moved the ancient homeland of White Croats to Carantania.[41]

https://en.wikipedia.org/wiki/Origin_hypotheses_of_the_Croats

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&biw=1366&bih=552&ei=963qXLbPHfSEk74PlJWKuAE&q=Avar+theory+Origin+of+the+Croats+Chrobatos+Kubrat&oq=Avar+theory+Origin+of+the+Croats+Chrobatos+Kubrat&gs_l=psy-ab.12..35i39.6646.8556..14032...0.0..0.228.333.0j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71.iXi_dUd2sqE
9


22 Юли 2017

За първи път електрониката е номер 1 в износа на България

Страната ни е в челната четворка на планетата по експорт на рапица, слънчоглед и патешки пастет


За първи път изделията на електротехниката и електрониката са №1 в експортната листа на България, като са изместили досегашните лидери - петролните продукти и медта. През миналата година български компании са изнесли електротехническо и електронно оборудване за 2.532 млрд. долара, като ръстът е 7% за година. С 2% пък е нараснал експортът на машини и апарати и с реализираните 2.083 млрд. долара вече е на трето място в експортната ни листа. Основни купувачи на наши машини, ел. техника и електроника са Германия, Италия, Франция. Изделията ни често се вграждат там, а след това се реализират в целия свят. Това разкрива редовното проучване на Българската стопанска камара за мястото на страната ни в световния експорт.

Данните на БСК разбиват за пореден път често повтаряния мит, че "България нищо не произвежда". Всъщност през миналата година икономиката ни е поставила абсолютен рекорд и износът на стоки е достигнал безпрецедентните 23.6 млрд. евро, коментира експертът Веселин Илиев. България е фактор в световната листа на страните износители. Малката ни страна е успяла да се намести в челната четворка на планетата по експорт на рапица, слънчоглед и соево брашно, патешки пастет, тютюн, сода, нерафинирана мед, каучукови тръби, ламарина, седалки и капаци за тоалетни чинии.

Любопитен детайл е, че през 2016 г. страната ни е станала световен лидер в износа на облекла и обувки с азбестови нишки. Стоките за близо 22 млн. долара са заминали за Полша и вероятно са отпътували някъде извън Европа, защото азбестът е забранен в ЕС.

За поредна година България е втора в света по износ на консервирани череши - годишно в чужбина реализираме продукция за около 20 млн. долара. Скорост набира експортът на друга наша стока, с която също сме втори в света - тръбопроводи от каучук, продадени за 124 млн. долара. Макар и с лек спад в стойностния обем, за поредна година оставаме втори в света и по износ на патешкия дроб и месо. Отстъпваме от втора на трета позиция в експорта на мед и медни изделия с обем от 458 млн. долара през 2016 г. Кориандърът, с който години наред заемахме първото или второто място по производство в света, отстъпва на шеста позиция, основно за сметка на увеличения износ от Русия.

Износът на горива и електроенергия е втори по значимост с общ обем 2.4 млрд. долара. Стоковата група с най-висок ръст на износа - 57%, е специалната продукция (оръжие) - през м.г. са реализирани продажби от 808 млн. долара, с което тя вече заема осмо място.

Слабата диверсификация на пазарите е минус за българския износ, посочва анализът. Фирмите ни са напипали чудесни производствени ниши, но често продават само в една-две страни. Такъв е случаят с износа на спецоблекла, които продаваме само в Полша. Подобно е положението при медните изделия, кабелите за автомобили, горивата, цигарите и др.

Проучването изброява кои са групите стоки в нашата експортна листа с относително голяма добавена стойност. Сред тях са компоненти за автомобилостроенето и машиностроенето - хидравлика, машинни възли, акумулатори, лагери, кабели; електротехнически и електронни изделия, електрически ръчни инструменти; хладилници, фризери и санитарен фаянс; изчислителни машини; фармацевтични и медицински изделия; оптични изделия, сензори; софтуер за управление на процеси, игри; любителска радиотехника, сноуборд, велосипеди.

Стоките с най-голям потенциал за ръст са лекарства, мед, слънчоглед, жито, царевица, рапица и др.

http://www.segabg.com/article.php?id=864656

2018 година

https://www.mediapool.bg/elektrotehnikata-i-elektronikata-sa-parventsi-v-iznosa-news295263.html10 Ноември 2017

Износът ни за Русия надмина 1 млрд. лева

Българският износ продължава да расте, при това с високо темпо - напук на всички сдържани прогнози от типа "вече няма накъде". Експортът се увеличава с 11% за страните от ЕС и с 12.3% за останалия свят, показват новите данни на НСИ. Ръстовете са на годишна база.

Забележително е, че нашите фирми се връщат на руския пазар - продажбите им за деветмесечието са с 50% повече от същия период на 2016 г. и вече са надминали 1 млрд. лв. Все пак обемите за Русия остават далеч по-малки на фона на износа за Турция. Китай, Сърбия, Македония и САЩ са другите големи външнотърговски партньори извън ЕС. Добра новина е, че расте експортът на български машини, оборудване и превозни средства, като увеличението е с над 6% спрямо миналата година.

Германия остава най-големият ни пазар, като за първите осем месеца натам са отпътували стоки за 4 млрд. лева. Следващите по значимост дестинации за българските производители в ЕС са Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия. За Евросъюза изнасяме най-много изделия от групата "преработени артикули" - обработени кожи, дървен материал, хартия, картон, текстил, каучук, чугун, стомана, цветни метали и др., като ръстът е с почти 30%. На второ място е експортът на машини и техника, като увеличението е с 11% спрямо м.г.

http://www.segabg.com/article.php?id=88061802.12.2017

"Фич" и "Стандард енд Пуърс" повишиха кредитния рейтинг на България

Две от големите агенции за кредитен рейтинг – "Фич" (Fitch Ratings) и "Стандард енд Пуърс Глобъл" (S&P Global) - повишиха дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута.
"Фич" повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута на ‘BBB' от ‘BBB-' и отбеляза, че перспективата и на двата показателя е стабилна. От агенцията отбелязват, че през 2016 г. България е нетен външен кредитор (8,6% от БВП) и се очаква позицията да продължи да се подобрява. Излишъкът по текущата сметка е оценен на 3,4% от БВП, средно за периода 2017-2019 г. Външните резерви представляват 49.7% от БВП, а коефициентът на външна ликвидност е оценен на 215% към края на 2016 г. Това осигурява адекватно покритие за поддържане на режима на валутен борд, се посочва в съощението.
Агенцията отбелязва и фактори, които биха повлияли в негативна посока - например наличието на външни дисбаланси като задълбочаване на дефицита по текущата сметка и влошаване на конкурентоспособността. Според анализаторите риск в областта на публичните финанси би представлявало наличието на висок бюджетен дефицит, както и наличието на съществени задължения на предприятията, които са държавна собственост.

Повишената оценка от "Стандард енд Пуърс" от 'BB+/B' на BBB-/A-3' отразява засилването на външната позиция на страната, обусловена от продължителната експанзия на износа и нарастването на спестяванията. Рисковете са свързани със съществена и внезапна промяна във финансовите потоци, идващи от чужбина и в частност преките чуждестранни инвестиции.

https://clubz.bg/61388-fich_i_standard_end_puyrs_povishiha_kreditniq_rejting_na_bylgariq3 дек 2017

Бюджетът е на огромен излишък и към ноември
Правителството ще разполага с допълнителни 2.3 млрд. лв. през последния месец на годината


За първи път от февруари насам бюджетът е на минус на месечна база от 173 млн. лв., показват предварителните данни на Министерство на финансите за ноември. С натрупване обаче финансите на държавата продължават да са на огромен излишък от 2.3 млрд. лв. или 2.3% от прогнозния БВП, които да се изхарчат за един месец.

Традиционно през декември разходите на правителството се удвояват като обикновено допълнителните суми се разпределят към ведомства и общини по усмотрение на управляващите и без санкцията на парламента. Въпреки това според някои икономисти ще е почти невъзможно да се постигне балансиран бюджет към края на годината, каквато е прогнозата на финансовото ведомство. Тя беше записана в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза преди месец.

По закон Бюджет 2017 беше планиран на минус от 1.33 млрд. лв. Сега плюсът идва основно заради забавени инвестиционни проекти, по-малко еврофондове и повече приходи. Подобно развитие имаше и през 2016 г., когато най-едрата част от излишъка отиде за програмата за саниране. Според източници от управляващите вероятно и тази година по-едрата сума от екстра разходите през декември отново ще са за спорното като ефект саниране.

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/12/03/3089234_bjudjetut_e_na_ogromen_izlishuk_i_kum_noemvri/Безработицата в България остава стабилна през октомври
И в ЕС, и в еврозоната тя намалява леко


30.11.2017
 Безработицата в България остава стабилна през октомври на месечна база, запазвайки се на ниво от 6,1%. Това сочат последните сезонно изгладени данни на Евростат, публикувани днес.

Нивото на безработица в България остава стабилно през последните четири месеца, варирайки между 6,1% и 6,2%. На годишна база продължава да се вижда значително понижение, като през октомври миналата година без работа са били 7,0% от трудоспособното население в страната.

Безработните у нас през десетия месец на 2017 г. са общо 203 хил. души, показват още данните на европейската статистика.

Нивото на младежка безработица в страната също продължава да спада стабилно, макар да остава високо. През октомври тя е достигнала 11,5%, като за сравнение, само преди четири месеца – през юли, тя е била с 2 пр.п. по-висока. На годишна база се отчита още по-значителен спад, като през октомври 2016 г. тя е била 16,9%. Общо 19 хил. младежи на възраст до 25 години у нас са били без работа през деветия месец на годината.

https://www.investor.bg/novini/130/a/bezraboticata-v-bylgariia-ostava-stabilna-prez-oktomvri-251258/МС (министерски съвет) одобри проектоспогодби за внасяне на работници от Молдова, Украйна и Армения
Целта - кадрите от тези страни да запълнят недостига в секторите, в които липсва работна ръка


28 юни 2017

Целта е чрез внасяне на работници от тези три страни да се „даде възможност за осигуряване на кадри за икономическите сектори, в които има недостиг на работна сила“.

https://www.bloombergtv.bg/novini/2017-06-28/kabinetat-odobri-proektospogodbi-za-vnasyane-na-rabotnitsi-ot-moldova-ukrayna-i-armeniyaБългария е в тройката на отличниците по нисък външен дълг, обяви Борисов
25 апр 2018
Премиерът Бойко Борисов остана доволен от обявената вчера информация от Националния статистически институт, че външният дълг на България в края на миналата година е 25.064 млрд. лева, като е вече 25.4% от брутния вътрешен продукт. България е трета в класацията по най-нисък външен дълг в Европа след Естония и Люксембург. Той допълни, че външният дълг е намалял с почти 4%, а "с това темпо, с което работи правителството, накрая на годината ще го свалим докъм 20%".

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2018/04/25/3168931_bulgariia_e_v_troikata_na_otlichnicite_po_nisuk/ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=ZUPDX4mQBnY

Grci posao sele u Bugarsku

https://www.youtube.com/watch?v=gN2Oi5I06hs

Iz Srbije u Bugarsku na posao

06.08.2016

Сърби започват работа в завода за гуми в Драгоман

Заводът за гуми в Драгоман търси работници от Сърбия. Неотдавна в завода са били назначени 30 души от Цариброд в Западните покрайнини. Сръбските граждани, които работят в Драмогаман, са доволни от условията на работа.

Мъжете работят на пресите, а жените контролират производствения процес. Заплатите на служителите са между 300 и 400 евро, а ръководството на завода е създало специален режим по границата, където служителите биват очаквани от автобус за транспортирането им без забавяне на ГКПП "Градина"-"Калотина". Излизащият на български език в. „Ново братство“ уточнява, че който организира сам транспорта си, получава компенсации от завода.

http://pik.bg/%D1%81%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-news568538.htmlВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=A9IeD4mTZ3A

MILARA INTERNATIONAL - CNC Machining, Robotics, Automation and Semiconductor Technology

Milara International was founded in 2006, Plovdiv, Bulgaria.

http://milarainternational.com/en

http://milarainternational.com/en/products/1-wafer-handling-robots

6 окт 2016

Николай Димитров: За пръв път наш робот отива на работа в Южна Корея

Пловдивската компания "Милара интернешънъл" е специализирана в производството на роботи в областта на полупроводниковата индустрия и микроелектрониката. През 2013 г. оборотът на компанията е 4.5 млн. лв., през 2015 г. е 12 млн. лв. Основна част от производството на "Милара" - около 75%, е за износ, а основните пазара на фирмата са Китай, Сингапур, САЩ и ЕС. Разговаряме с Николай Димитров, който е ръководител на отдел "Монтаж на роботи" в дружеството.

Господин Димитров, какви роботи произвежда "Милара" в Пловдив?

- В Пловдив произвеждаме две серии роботи, предназначени за полупроводниковата индустрия. Първата серия се нарича "Диамант", която е от 10 години на пазара. Втората е "Екип" (Equipe). Тази серия бе купена от "Милара" в края на 2013 година, но това е марка, която е повече от 20 години на пазара и нейните над 300 хил. робота вършат отлична работа в различни заводи в целия свят. Мисля, че компанията купи тази утвърдена американска марка, за да й вдъхне нов бизнес живот.

http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/regionalen_biznes/2016/10/06/2839125_nikolai_dimitrov_za_pruv_put_nash_robot_otiva_na/

Kibertron Inc

    Bulgaria   
    Company
    Robotics Developer

PROFILE

Based in Bulgaria, KIBERTRON Ltd. is an innovation company that was registered on March 11th, 2004.  The company aims at working for the success of the KIBERTRON Project. The project started on September 27th, 2002 with the sole goal of developing the KIBERTRON robot, which is expected be an intelligent humanoid robot.

In addition to managing projects, the KIBERTRON team is actively engaged in scientific research as well as consulting activities in the fields of cybernetics, robotics and nature of time. The mission of the company is to implement the KIBERTRON Project for creating a robot that will have the same level of intellect, autonomy, composition, kinematics, dimensions and dynamics as that of humans.

The KIBERTRON team also aims to create prototypes that will serve as the “starting point” to assess the moral justification as well as the economic effects of the production of the KIBERTRON robots. The company manages various activities that focus on ways to integrate these robots into the society.  At the same time, the KIBERTRON team is actively involved in developing and implementing innovative technologies.

http://www.roboticstoday.com/institutions/kibertron-inc-profile

KIBERTRON is a humanoid robot that will be the first intelligent robot, based on a special computer with chaotic logic. It is expected that the robot’s intellect, autonomy, composition, kinematics, dimensions and dynamics will be similar to that of humans. With a 1.75m height and 90kg weight, the KIBERTRON robot utilizes a methodology based on the Theory of Time.

The KIBERTRON team is using a revolutionary approach to create intellect for a robot, which will be based on the unique chaotic logic instead of the conventional binary logic. A special device that will not contain any microprocessors and conventional robot elements will be used to develop the robot’s brain. The device, called the Chaotic Logic Computer will depend on meta-mathematics. The strategy involves operating with "similar objects" that can’t be defined by numbers but that are the actual source for the entire concept of numbers.

http://www.roboticstoday.com/robots/kibertron-description

http://www.kibertron.com/index.php

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=nicB4wRVUxA

https://www.youtube.com/results?search_query=rais+bulgaria+cnc

РАИС е водеща българска компания за производство и рециклиране на металорежещи и металообработващи машини с ЦПУ.

  Създадено през 1994 година в Пазарджик, предприятието започва дейността си с рециклиране на български CNC машини. Постепенно дейността му се насочва към производството на нови металорежещи машини, като компанията е единственият в страната производител на вертикални обработващи центри с типоразмери от 300 до 800 мм (размери на масата от 400 на 300 мм до 1600 на 800 мм; обороти на шпиндела от 8000 до 15000).

http://www.rais-bg.com/page.php?2

http://www.rais-bg.com/index.phpВИДЕО

http://kms-e.de/bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%b8/

https://www.youtube.com/watch?v=ZjBmJ9Xo3PA

https://www.youtube.com/results?search_query=KMS+ENGINEERING+Ltd.+bulgaria

КМС ИНЖЕНЕРИНГ ООД е основана през 1997 година от инж. Запрян Вълков Митев като частна семейна фирма, след политическите промени в Република България. Инж. Митев е един от основателите на фирма КАМ Пловдив(Комплексна Автоматизация на Монтажа), в която са се произвеждали технологични и монтажни линии, автоматични складове, пълна гама роботи, захранваща техника и много други за цяла Източна Европа. Технологията се развива от 1973 г.

Днес основната дейност на КМС е отново автоматизация на производствени процеси – конструиране, производство и интегриране на автоматизираща техника в различни браншове на производството, по задание на клиента, според неговите индивидуални нужди.

http://kms-e.de/bg/%d0%ba%d0%bc%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/


15 Март 2018

В 170-те завода за авточасти у нас работят над 40 000 души

Пpeз пocлeднитe гoдини peдицa paйoни в Бългapия ycпяxa дa пpивлeкaт мeждyнapoдни инвecтитopи oт aвтoиндycтpиятa, пpoизвeждaщи чacти и cиcтeми зa вoдeщитe мapки в cвeтoвeн мaщaб. В мoмeнтa в cтpaнaтa paбoтят oкoлo 170 тaкивa предприятия, кaтo тe дoпpинacят зa 4% oт бpyтния вътpeшeн пpoдyкт и дaвaт paбoтa нa нaд 40 000 дyши, съобщи зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов.

http://www.segabg.com/article.php?id=897681


10
Мнозина од македонцките читачи ке бидат удивени от појавуајн’ето на таја книга .  3а удивуајн'е ке
им бидит во неја много. Некоји ке речат: зашчо отцепуајн’е од бугарите, кога није до сега сме се велеле бугари и соединејн’ето, а не расцепуајн’ето праит силата?

                                                                                                                                XXI

http://www.2015.gbsk.mk/images/stories/eknigi/za-makedonckite-raboti.pdf

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2

https://www.google.bg/search?q=%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjS6tiQmYfVAhUK6xQKHaiWAcsQ_AUICSgA&biw=1024&bih=618&dpr=1#q=%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Върховен македоно-одрински комитет

Върховният македоно-одрински комитет е ръководният орган на Македоно-одринската организация – революционна организация на македонски и тракийски емигранти и български общественици, която съществува от 1895 до 1905 година в България и Османската империя. Целта на ВМОК и МОО е реализиране на предвидената в Берлинския договор от 1878 година широка автономия на останалите в границите на Османската империя Македония и Одринска Тракия.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

https://www.google.bg/?gfe_rd=cr&ei=3zMEVcnMMaez8weL9YKgDA&gws_rd=ssl#q=%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE

Букурещки мирен договор 1913

https://www.google.bg/search?q=%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2+1913&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-UZqWZv1M4nY8Aerm6i4Dw#q=%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+1913

македонският въпрос

https://www.google.bg/search?q=%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2+1913&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-UZqWZv1M4nY8Aerm6i4Dw#q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81

macedonian question

https://www.google.bg/search?q=macedonian+question&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=WUhqWer8CITY8Afvho-4Cw

https://www.google.bg/search?q=macedonian+question&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=WUhqWer8CITY8Afvho-4Cw#q=macedonian+question&tbm=bks

Internal Macedonian Revolutionary Organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Macedonian_Revolutionary_Organization

https://www.google.bg/search?q=macedonian+question&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=WUhqWer8CITY8Afvho-4Cw#q=Internal+Macedonian+Revolutionary+Organization

https://www.google.bg/search?q=macedonian+question&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=WUhqWer8CITY8Afvho-4Cw#q=internal+macedonian+revolutionary+organization&tbm=bks

Macedonians (Bulgarians)

https://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_(Bulgarians)

Македонизъм

https://www.google.bg/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=1M1tWZOOO5LY8Afcnb_ACg

macedonism

https://www.google.bg/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=1M1tWZOOO5LY8Afcnb_ACg#q=macedonism

https://www.google.bg/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=1M1tWZOOO5LY8Afcnb_ACg#q=macedonism&tbm=bks

Млада македонска книжовна дружина Лозари

Млада македонска книжовна дружина е българско просветно и благотворително дружество на емигранти от Македония, съществувало в София от края на 1891 или началото на 1892 до 1894 година.

Дружеството издава списание „Лоза“, от което излизат шест броя.

Дружеството се стреми към разширяване на основата на българския книжовен език в посока западните български говори.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0Иван Катарџиев

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%9F%D0%B8%D0%B5%D0%B2

Germanos Karavangelis

https://www.google.bg/search?q=Germanos+Karavangelis&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=FGXBWabeAqez8weEuqq4BA

https://www.google.bg/search?q=Germanos+Karavangelis&source=lnms&tbm=bks&biw=1024&bih=618Пощенска картичка с последните думи на Мелас „Да не остане българин“

Pavlos Melas

https://www.google.bg/search?biw=1024&bih=618&tbm=bks&q=Pavlos+Melas&oq=Pavlos+Melas&gs_l=psy-ab.3...102009.109795.0.110859.16.14.2.0.0.0.126.1441.8j6.14.0....0...1.1.64.psy-ab..0.7.683...0.0.Fk_gu2FlhTQ

https://www.google.bg/search?biw=1024&bih=618&tbm=bks&q=Pavlos+Melas&oq=Pavlos+Melas&gs_l=psy-ab.3...102009.109795.0.110859.16.14.2.0.0.0.126.1441.8j6.14.0....0...1.1.64.psy-ab..0.7.683...0.0.Fk_gu2FlhTQ


Уроци от Македония

ВИДЕО

http://btvnovinite.bg/article/tazi-sutrin/uroci-ot-makedonija-makedonec-li-e-nikola-vapcarov.html

Македонски литературен кръжок

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BE%D0%BA

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/uroci-ot-makedonija-zashto-rodnata-kashta-na-dimitar-talev-v-prilep-e-za-prodan.html

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/uroci-ot-makedonija-spomeni-ili-vosachni-figuri.html

http://btvnovinite.bg/article/svetut/uroci-ot-makedonija-kakvo-pishe-za-balgarite-v-makedonskite-uchebnici.html

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/uroci-ot-makedonija.html

Книги за Македония

http://macedonia.kroraina.com/

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F

http://www.strumski.com/

http://promacedonia.com/


Македония - Сборник от документи и материали

http://bkks.org/files/Makedonia_Sbornik_ot_dokumenti_i_materiali.pdf Ослободителните борби на Македонија

Христо Силјанов

http://kupikniga.mk/BookDetails.aspx?Pr=463Илинден и ВМРО: Вистини и лаги

http://vbb.mk/ilinden-i-vmro-vistini-i-lagi/

Русите са ни били създали нас българите, ха-ха?

first bulgarian empire

https://www.google.bg/search?q=first+bulgarian+empire&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=aTh2WayNELSz8wekjIX4Aw

https://www.google.bg/search?q=first+bulgarian+empire&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=aTh2WayNELSz8wekjIX4Aw#q=first+bulgarian+empire&tbm=bks

second bulgarian empire

https://www.google.bg/search?q=first+bulgarian+empire&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=aTh2WayNELSz8wekjIX4Aw#q=second+bulgarian+empire

https://www.google.bg/search?q=first+bulgarian+empire&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=aTh2WayNELSz8wekjIX4Aw#q=second+bulgarian+empire&tbm=bks
Образуване на българската народност.

Димитър Ангелов  (Издателство Наука и изкуство, “Векове”, София, 1971)


http://macedonia.kroraina.com/da/index.html31 Юли 2017

"Фокус" (Македония) - Държавният архив на Македония е изплатил над 117 000 хиляди евро хонорари от началото на годината на защитниците на политиката на Груевски

Скопие. От началото на годината Държавният архив на Македония е изплатил над 117 000 хиляди евро на защитниците на политиката на Груевски, пише македонският "Фокус" като се позовава на справка, получена по правото на достъп до информация.
Според изданието Държавният архив на Македония е изплащал солидни хонорари на историци и и анализатори, ангажирани с провеждането на политиката на ВМРО-ДПМНЕ насочена срещу т. нар. Тиранска платформа.
"Защитниците на политиките на Груевски и борците срещу платформата от Тирана доминират сред тези, които са получили най-много пари от архивите.", пише "Фокус".
Сред най-добре платените автори на Държавният архив от началото на 2017 г. са Виолета Ачковска, Теон Джинго и Александър Даштевски, който само студията "Черните страници на УДБА" е получил над 9 000 евро, а сред авторите му е бившият директор на архивите Филип Петровски.
За участие в същата студия държавният съветник в архивите Игор Сотиров е получил над 26 000 евро.
Теон Джинго, историк от Института за национална история и участник в щурма на парламента на 27 април 2017 г., е получил над 10 000 евро за публикации, участие в сборници и монографии.
Директор на Държавният архив на Македония до преди две седмици беше Филип Петровски, дългогодишен кадър на ВМРО-ДПМНЕ, смятан за един от най-приближените на бившия премиер и лидер на партията Никола Груевски и издател на партийното издание "Пулс 24".
Агенция "Фокус" припомня:
Филип Петровски придоби известност с поредица от негативни коментари срещу България, по повод предстоящия договор за добросъседство и приятелство и с това че въпреки неприязънта си към страната ни не се посвени да вземе български паспорти за родителите си Тихомир и Маринела Петровски, както и за брат си - Марко Петровски. Паспортите на фамилията Петровски са издадени през периода 2006-2015 г.

http://www.focus-news.net/news/2017/07/31/2421190/fokus-makedoniya-darzhavniyat-arhiv-na-makedoniya-e-izplatil-nad-117-000-hilyadi-evro-honorari-ot-nachaloto-na-godinata-na-zashtitnitsite-na-politikata-na-gruevski.htmlДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА

Кой се страхува от "на докази засновани историски извори" и защо?

Член 8
1. Двете Договорни страни ќе ја поттикнуваат активната и непречена соработка во областа на културата, образованието, здравството, социјалната грижа и спортот.
2 .Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, со цел продлабочување на заемната доверба, двете Договорни страни ќе формираат Заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, на паритетна основа, за да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори, научно толкување на историските настани. Комисијата ќе поднесува едногодишен извештај за својата работа пред владите на Договорните страни.

http://sdk.mk/index.php/makedonija/dogovorot-bugarija-na-makedonski-na-bugarski-jazik-ke-go-potpishat-premierite-zaev-borisov-denes-vo-vladata/

Член 8

1. Двете Договарящи се страни ще насърчават активното и безпрепятствено сътрудничество в областта на културата, образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.
2. В срок най-късно до три месеца от влизането на настоящия договор в сила, с цел задълбочаването на взаимното доверие, двете Договарящи се страни създават Съвместна мултидисциплинарна експертна комисия на паритетен принцип по исторически и образователни въпроси,
за да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори за научно тълкуване на историческите събития. Комисията представя пред правителствата на Договарящите се страни ежегодни доклади за своята работа.

3. Двете Договарящи се страни ще организират по взаимна договореност съвместни чествания на общи исторически събития и личности, насочени към укрепване на добросъседските отношения в духа на европейските ценности.

http://www.dnes.bg/politika/2017/07/26/eto-go-mvnr-publikuva-dogovora-za-dobrosysedstvo-s-makedoniia.348512

Македонците се страхуват, че ще загубят своя идентитет, ако признаят общата си история с България. Но преди да станат македонци те са загубили своя предишен идентитет - българският. Това обаче не се случва за първи път. Преди преродбата те също губят своя български идентитет и голяма част от тях се гърцизират. Преродбениците се борят именно срещу гърцизма и за възстановяването на българския идентитет на македонските българи. Македонизмът и антиквизацията са една нова форма на гърцизиране, защото се приема, че съвременните македонци са наследници на Ал. Македонски и неговия народ, които преобладаващата част от учените по света приемат, че са гърци. Затова на Македония е необходима нова преродба и нови преродбеници, които да се борят срещу новия гърцизъм и да възстановят българският характер на това население. 

ИСТИНАТА ЩЕ ТЕ ОСВОБОДИ!Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история. И за това българите имат свидетелство от много истории, защото всичко е истина за българите, както вече и споменах.

Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език? Но, рече, гърците са по-мъдри и по-културни, а българите са прости и глупави и нямат изтънчени думи. Затова, казва, по-добре да се присъединим към гърците. Но виж, неразумни, от гърците има много народи по-мъдри и по-славни. Оставя ли някой грък своя език и учение и род, както ти, безумни, оставяш и нямаш никакви придобивки от гръцката мъдрост и изтънченост? Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език!

Св. Паисий Хилендарски (1722 - ок. 1773)

http://www.pravoslavieto.com/books/history_paisij/

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0

https://www.google.bg/search?q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0l3.6214.7663.0.8519.6.6.0.0.0.0.166.806.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.799...0i19k1j0i22i30i19k1.rfhgw4z8X4s

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8

https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9+%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8&oq=&gs_l=psy-ab.1.3.35i39k1l6.28389.29771.0.38858.24.11.0.0.0.0.172.1164.4j6.10.0....0...1.1.64.psy-ab..22.2.298.6..0._extaRMMC-I

11
Може да звучи парадоксално, но ние трябва да отдадем нашата почит към Мисирков и всички онези, които създадоха и поддържаха македонизма. Защото ако не беше той сега Македония щеше да бъде неразделна част от Сърбия, македонците щяха да говорят сръбски и да се чувстват сърби. Тогава щеше ли да има някакъв шанс за България? Има ли някакъв шанс за нас в Западните покрайнини в Сърбия, където по-голяма част от българското население е сърбизирано и тази територия е безспорна част от сръбската държава? Македонизмът се оказа нашето тайно оръжие и запази Македония за България.

А каква роля изигра македонизмът за спасяването на самата България? След края на Втората световна война се е очаквало Тито с подкрепата на Англия и Франция, да постави искането си за присъединяване на Пиринска Македония към Югославия на Парижката мирна конференция.  Поради тази причина  правителството решава, да даде културна автономия на тази област и да започне преговори за създаване на федерация с Югославия.  И Тито наистина се хваща на тази уловка и не поставя там това искане, с надеждата и България да стане част от неговите владения. След Парижката мирна конференция България поставя неизпълнимото условие за създаване на дуалистична федерация с два центъра на власт - Белгард и София. Тито разбира се, не се съгласява с това искане и преговорите на практика спират. Какъв е крайният резултат? За първи път България след като е загубила война не губи територии, напротив тя затвърждава териториалното си разширение в Добруджа. Можем да кажем, че македонизмът е допринесъл повече ползи за България отколкото вреди.


Връщаме си без един изстрел Южна Добруджа

http://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/vrashtame_si_bez_edin_izstrel_yuzhna_dobrudzha-299515.html

Парижки мирен договор (1947)

Парижките мирни договори, подписани на 10 февруари 1947 г. в Париж

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_(1947)


Стремежът на Българската комунистическа партия не е бил по-различен от стремежа и на българските правителства, а именно създаване на Велика България. Но те са се стремели това да го постигнат по пътя на дипломацията и умелите политически ходове. Те са искали да създадат Добруджанска, Тракийска и Македонска съветски републики в рамките на Балканска федерация. Но Сталин принуждава БКП да приеме, че тези съветски републики в рамките Балканската федерация ще имат и собствени нации - добрудажнска, тракийска и македонска. Каква е била политическата ситуация по това време? Северна и Южна Добруджа са били под управлението на Румъния, Одринска Тракия под властта на Турция, Беломорска Тракия и Егейска Македония гръцки, Вардарска Македония сръбска. Фактически БКП е искала да създаде съветски републики на територии, които изцяло или в преобладаващата си част са били контролирани от чужди държави, но в които е преобладавало българското население. Те са следвали тактиката на ВМОРО, която се състояла в създаването на автономни държави, които на по-късен етап, да се обединят с България. Фактически в Балканската федерация щяло да има четири Българии - същинска България, добруджанска България, тракийска България и македонска България. Сърбия и Гърция не биха могли да се противопоставят на четири Българии и трудно биха могли да провеждат денационализаторска политика в тях, както Тито направи това в Македония. Това беше един хитър план, който при определени обстоятелства щеше да успее. Дори и когато този план не успява БКП пак се опитва да създаде две Българии след Втората световна война в рамките на Югославско -българската федерация. Едната е Македония, а другата България, като е искала компесация за "загубата" на Пиринска Македония, а това са били части от Гърция - Егейска Македония или Беломорска Тракия. Известно е, че по това време в Гърция е имало гражданска война и Солун е бил под контрола на комунистическите партизани, 60% от които са били българи. След събитията известни като Комимформ бюро, този план става неосъществим. https://en.wikipedia.org/wiki/Cominform

The Balkan Federation project was a left-wing political movement to create a country in the Balkans by combining Yugoslavia, Albania, Greece, Bulgaria, and Romania.[1]  In Sofia, Bulgaria, May–June 1922, the question of the "autonomy of Macedonia, Dobruja and Thrace" was raised by Vasil Kolarov and was backed by Dimitrov, the Bulgarian delegate who presided over the meeting. In 1925, under the influence of the BKP, several left-wing splinter groups (the Internal Macedonian Revolutionary Organization (United), the Dobrujan Revolutionary Organisation and the Internal Thracian Organization), respectively, seceded from the main organizations. These wings militated for their own Soviet Republics, which would be part of a "Balkan Communist Federation". The BKP was compelled by Stalin to endorse the formation of Macedonian, Thracian, and Dobrujan nations in order to include those new separate states in the Balkan Communist Federation.[4] [5][6]
 https://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Federation


Голи оток, или прогон на различните од себе заради “државен интерес“

4 јануари 2018

https://vecer.mk/balkan/goli-otok-ili-progon-na-razlichnite-od-sebe-zaradi-drzhaven-interes

https://tangrabg.wordpress.com/2011/04/08/churchil-bombandira-sofia-nie-ubivame-liubovnika-mu/

https://www.google.bg/search?q=%D1%87%D1%8A%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BB+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=qIXCWpjZKfSA8Qea7KfIBQ

Панко Брашнаров и Павел Шатев за обстановката във Вардарска Македония през 1944-1948 г. — изложение до ВКП(б)
.


ЦК на ЮКП като истински „комунистически ръководител” е запазил този край за Сърбия и в същото време дава вик да се присъедини и Пиринска Македония към Вардарска Македония. Не стига това, ами надават и вик, че българската пропаганда в Пиринския край българизирала пиринското население...Затова им е потребно пред света да дигат паметник на Гоце Делчев в Скопие. Потребно им е да основат комитет за илинденски пенсии, потребно им е да правят „тържества” за Илинден (ден на голямото македонско въстание от 1903 г., наречено Илинденско, поради това, че беше вдигнато на самия ден св. Илия — 2 август 1903 г.) в Крушево, като трибуна да се ругае всичко българско, макар и да е исторически факт, че илинденците са се чувствали и са действали всякога и навсякъде като хора с българско съзнание.

http://www.promacedonia.org/statii/shatev_brashnarov.html#284

Павел Шатев

Од Википедија — слободната енциклопедија

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B2#cite_note-4

Мнозина од македонцките читачи ке бидат удивени от појавуајн’ето на таја книга .  3а удивуајн'е ке
им бидит во неја много. Некоји ке речат: зашчо отцепуајн’е од бугарите, кога није до сега сме се велеле бугари и соединејн’ето, а не расцепуајн’ето праит силата?
                                                                                                                                IV
Во ноата книга се зборуат, вистина, и за отцепуаiн'е и за соединуаiа'е, но за отцепуаiн'е от тиiе, шчо сме веке отцепени и со коiе никоi
пат не ке ни позвол'ат да се соiединиме


                                                                                                                                 V
„Татко ми, дедо ми, предедо ми, ако се велеле по недоразбериiа бугари, то ушче не значит, оти и iас требит да сум као ниф...”
                                                                                                                  стр. 126


http://www.strumski.com/books/Za%20Makedonckite%20raboti.pdf
https://strumski.com/biblioteka/?id=493

Κ. Μισίρκωφ - Μακεδονικέ​ς υποθέσεις
http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.com/2012/12/blog-post_9.html

http://damj.manu.edu.mk/pdf/0005%20Za%20makedonckite%20raboti.pdf

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2

https://www.google.bg/search?q=%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B7%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8&client=firefox-b&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjS6tiQmYfVAhUK6xQKHaiWAcsQ_AUICSgA&biw=1024&bih=618&dpr=1#q=%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE+%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2

 Върховен македоно-одрински комитет

Върховният македоно-одрински комитет е ръководният орган на Македоно-одринската организация – революционна организация на македонски и тракийски емигранти и български общественици, която съществува от 1895 до 1905 година в България и Османската империя. Целта на ВМОК и МОО е реализиране на предвидената в Берлинския договор от 1878 година широка автономия на останалите в границите на Османската империя Македония и Одринска Тракия.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8A%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82

https://www.google.bg/?gfe_rd=cr&ei=3zMEVcnMMaez8weL9YKgDA&gws_rd=ssl#q=%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE

Букурещки мирен договор 1913

https://www.google.bg/search?q=%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2+1913&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-UZqWZv1M4nY8Aerm6i4Dw#q=%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+1913

македонският въпрос

https://www.google.bg/search?q=%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%BA%D0%B8+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2+1913&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=-UZqWZv1M4nY8Aerm6i4Dw#q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81

macedonian question

https://www.google.bg/search?q=macedonian+question&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=WUhqWer8CITY8Afvho-4Cw

https://www.google.bg/search?q=macedonian+question&client=firefox-b&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwjbkqXiwPXiAhWMepoKHQ0kDbAQ_AUIFSgA&cshid=1560945966973085&biw=1366&bih=625

Internal Macedonian Revolutionary Organization

https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_Macedonian_Revolutionary_Organization

https://www.google.com/search?q=internal+macedonian+revolutionary+organization&oq=Internal+Macedonian+Revolutionary+Organization&aqs=chrome.0.0l2j69i60.2715j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=internal+macedonian+revolutionary+organization&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwigh-HKwfXiAhVVysQBHfb-Da4Q_AUIFSgA&biw=1366&bih=625

Macedonians (Bulgarians)

https://en.wikipedia.org/wiki/Macedonian_Bulgarians

Македонизъм

https://www.google.bg/search?q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=1M1tWZOOO5LY8Afcnb_ACg

macedonism

https://www.google.com/search?q=macedonism&oq=macedonism&aqs=chrome..69i57j0l5.16234j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

https://www.google.com/search?q=macedonism&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwjouJabwvXiAhVSJZoKHaAECxAQ_AUIFSgA&biw=1366&bih=625

Млада македонска книжовна дружина Лозари

Млада македонска книжовна дружина е българско просветно и благотворително дружество на емигранти от Македония, съществувало в София от края на 1891 или началото на 1892 до 1894 година.
Дружеството се стреми към разширяване на основата на българския книжовен език в посока западните български говори.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0Иван Катарџиев

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%9F%D0%B8%D0%B5%D0%B2Germanos Karavangelis

https://www.google.bg/search?q=Germanos+Karavangelis&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=FGXBWabeAqez8weEuqq4BA

https://www.google.bg/search?q=Germanos+Karavangelis&source=lnms&tbm=bks&biw=1024&bih=618Пощенска картичка с последните думи на Мелас „Да не остане българин“

https://www.naftemporiki.gr/story/1162438/o-makedonikos-agonas-mesa-apo-tis-efimerides-tis-epoxis

http://tatkovina.info/2019/12/18/%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8/

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%81

Pavlos Melas

https://www.google.bg/search?q=Pavlos+Melas&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiAqsfh04zYAhUDZVAKHdv8BXIQ_AUICSgA&biw=1024&bih=618&dpr=1

https://www.google.bg/search?biw=1024&bih=618&tbm=bks&q=Pavlos+Melas&oq=Pavlos+Melas&gs_l=psy-ab.3...102009.109795.0.110859.16.14.2.0.0.0.126.1441.8j6.14.0....0...1.1.64.psy-ab..0.7.683...0.0.Fk_gu2FlhTQ

Книги за Македония

http://macedonia.kroraina.com/
http://www.strumski.com/

http://promacedonia.com/

http://www.arhiv.gov.mk/

http://www.makedonskipregled.com/#


Македония - Сборник от документи и материали

http://bkks.org/files/Makedonia_Sbornik_ot_dokumenti_i_materiali.pdf Ослободителните борби на Македонија

Христо Силјанов

http://kupikniga.mk/BookDetails.aspx?Pr=463Илинден и ВМРО: Вистини и лаги

http://vbb.mk/ilinden-i-vmro-vistini-i-lagi/

Македонски литературен кръжок

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BA%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%BE%D0%BA

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/uroci-ot-makedonija-zashto-rodnata-kashta-na-dimitar-talev-v-prilep-e-za-prodan.html

http://btvnovinite.bg/article/bulgaria/obshtestvo/uroci-ot-makedonija-spomeni-ili-vosachni-figuri.html

http://btvnovinite.bg/article/svetut/uroci-ot-makedonija-kakvo-pishe-za-balgarite-v-makedonskite-uchebnici.html

http://btvnovinite.bg/video/videos/tazi-sutrin/uroci-ot-makedonija.html

Русите са ни били създали нас българите, ха-ха?

first bulgarian empire

https://www.google.bg/search?q=first+bulgarian+empire&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=aTh2WayNELSz8wekjIX4Aw

https://www.google.com/search?q=first+bulgarian+empire&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwj8-uyb0YHjAhXHwcQBHbNLCGUQ_AUIFSgA&biw=1366&bih=625

second bulgarian empire

https://www.google.bg/search?q=first+bulgarian+empire&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=aTh2WayNELSz8wekjIX4Aw#q=second+bulgarian+empire

https://www.google.com/search?q=second+bulgarian+empire&source=lnms&tbm=bks&sa=X&ved=0ahUKEwir4d-00YHjAhX5xMQBHVxqBDAQ_AUIFSgA&biw=1366&bih=625Образуване на българската народност.

Димитър Ангелов  (Издателство Наука и изкуство, “Векове”, София, 1971)


http://macedonia.kroraina.com/da/index.htmlДОГОВОРОТ СО БУГАРИЈА

Кой се страхува от "на докази засновани историски извори" и защо?

http://sdk.mk/index.php/makedonija/dogovorot-bugarija-na-makedonski-na-bugarski-jazik-ke-go-potpishat-premierite-zaev-borisov-denes-vo-vladata/

http://www.dnes.bg/politika/2017/07/26/eto-go-mvnr-publikuva-dogovora-za-dobrosysedstvo-s-makedoniia.348512Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш, и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе. От целия славянски род най-славни са били българите, първо те са се нарекли царе, първо те са имали патриарх, първо те са се кръстили, най-много земя те завладели. Така от целия славянски род били най-силни и най-почитани и първите славянски светци и просияли от българския род и език, както и за това подред написах в тая история. И за това българите имат свидетелство от много истории, защото всичко е истина за българите, както вече и споменах.

Но поради що ти, глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език? Но, рече, гърците са по-мъдри и по-културни, а българите са прости и глупави и нямат изтънчени думи. Затова, казва, по-добре да се присъединим към гърците. Но виж, неразумни, от гърците има много народи по-мъдри и по-славни. Оставя ли някой грък своя език и учение и род, както ти, безумни, оставяш и нямаш никакви придобивки от гръцката мъдрост и изтънченост? Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език!

Св. Паисий Хилендарски (1722 - ок. 1773)

http://www.pravoslavieto.com/books/history_paisij/

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0

https://www.google.bg/search?q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&oq=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0l3.6214.7663.0.8519.6.6.0.0.0.0.166.806.0j6.6.0....0...1.1.64.psy-ab..0.6.799...0i19k1j0i22i30i19k1.rfhgw4z8X4s

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8

https://www.google.bg/search?q=%D0%BF%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%B9+%D1%85%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8&oq=&gs_l=psy-ab.1.3.35i39k1l6.28389.29771.0.38858.24.11.0.0.0.0.172.1164.4j6.10.0....0...1.1.64.psy-ab..22.2.298.6..0._extaRMMC-I


12
на август 17, 2017

Отец Партениј: Македонецот и Бугаринот се браќа, кои излегле од една иста цивилизациска лулка

Игуменот на Бигорски манастир архимандрит Партениј го завршил Теолошкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Потоа заминува за Света Гора, а во 1995 година оди во Бигорскиот манастир, каде се замонашува.
Истата година е ракоположен за јеромонах, а следната година станува игумен на манастирот.
Во 1998 година е ракоположен за архимандрит. Негово дело е и обновата на Бигорскиот манастир.


– Ваше Високопреподобие игумен Партениј, ставот на монасите од Бигорскиот манастир по потпишувањето на Договорот за пријателство и добрососедство меѓу Бугарија и Македонија предизвика голем интерес кај нас, што ве натера прв од свештенството на двата народа да застанете зад овие историски вистини, надвор од политичките интереси?

– Како монашко братство, кое и служи на вистината и ја познава историјата, ние секогаш сме зборувале за потребата од пријателство и добрососедство, без разлика која политичка партија беше на власт.
На ист начин ја изразивме својата позиција по Договорот, бидејќи македонскиот и бугарскиот народ имаат одлични предуслови да живеат во братољубие и меѓусебно почитување.
Тука, пред сè, ги имам во предвид сите нешта од историјата кои силно не поврзуваат, почнувајќи од активностите на Светите рамноапостоли Кирил и Методиј и нивните ученици, па до денес.
Токму затоа, кога овој природен и долгоочекуван договор беше потпишан веднаш и нелицемерно го поздрави. Ние поддржуваме еден многу важен за општеството договор, чија генеза започнува уште од прогласувањето на независноста на Република Македонија и чија идеја беше разгледувана од сите досегашни влади на нашата земја.
За нас нема никакво значење која влада го потпишала Договорот, а тоа што тој конечно беше реализиран и веруваме дека иднината ќе им донесе благосостојба на Македонија и Бугарија.
Ние би изгледале лицемери, ако сега не го поддржиме она за што долго време сме се залагале.

– Дали и Охридската архиепископија се приклучува кон Вашата родољубива позиција , бидејќи таа го објави вашиот став на својот сајт?

Целосно. За повеќето од архиереите на Светиот синод на Македонската православна црква – Охридска архиепископија (МПЦ-ОА), знаеме дека сигурно не поддржуваат. Меѓу нив е и нашиот Дебарско-Кичевско митрополит Тимотеј, кој многу добро ја познава историјата и е свесен за актуелните прашања. Покрај тоа поголемиот дел од свештенството на МПЦ-ОА е запознато со нашето размислување за ова прашање.

Велите јасно дека речиси еден век во колективната свест на македонскиот човек и народ се „вбризгувани“ „пропагандни отрови“, кои од нив беа најопасните?

Всушност овие пропагандни отрови го трујат македонското население од многу одамна – можеби од средината на XIX век. Но особено страшна и неподнослива ситуацијата станува откако Вардарскиот дел од Македонија потпаѓа под српска власт во 1918 година. Тогаш започнува системското србизирање на македонскиот народ. Најсилно настрадало македонското свештенство, кое останува верно на својата месна црковна хиерархија – Егзархијата. Егзархиските владици се протерани, многу игумени, монаси, свештеници се мачени и убивани.
За тоа сме пишувале многу пати …

Српската пропаганда од тоа време го забранува сенародното славење на делото на Светите Кирил и Методиј, Свети Климент Охридски, на сè што го поврзува народот со неговите духовни корени.
Да не зборуваме за дејците на ВМРО: било доволно некој само да го спомне името на некои од ликовите на ВМРО, за да биде убиен …

Тука сакам да констатирам дека денес ние немаме ништо против Српската православна црква, ниту против српскиот народ – ниту трошка омраза, но сепак историјата треба да се знае, за да не се повтори.
Пропагандата продолжува и во времето на комунизмот, особено по Информбирото во 1948 година и влошувањето на односите меѓу Југославија и НРБ. Тогаш започнува безмилосна кампања против вистинската приказна. Одеднаш, во учебниците по историја Егзархијата се претвора во најголемиот непријател на македонскиот народ и се крие фактот дека многу македонски духовници, преродбеници, наставници, јавни дејци учествувале во нејзиното создавање, со радост ја прифатиле и биле дел од неа .
Потоа, од македонската историја свесно се избришани и оцрнување настани и личности кои се нераскинлив дел од неа. Така, на пример, Тодор Александров е претворен во една од најомразените личности, бидејќи “се борел против Македонија! Дали ја гледате иронијата ?!
Истото се случува и со Маршот на македонските револуционери „Изгреј зора на свободата“. Во Македонија се уште има луѓе кои не знаат дека оваа песна е всушност официјалната химна на првата македонска држава од 1945 до 1948 година. А потоа одеднаш станува неприфатлива и непријателска. Размислете само колку силно таа го изразува внатрешниот копнеж на поробениот Македонец за слобода: „со юнашка крв ќе ви удавим и пак ќе се ослободим“. Каква болка за Татковината треба да чувствува човек, за да ги испее овие зборови! Возвишено!
Доста големи штети нанесе на македонскиот народ и романтичната теза дека македонскиот народ има директно античко потекло. Никој не го оспорува тоа дека сите епохи остават културно наследство за следните, но да се нагласува толку силно на античкото потекло, за сметка на она што е автентично твое и блиско по дух, е неосновано и ненаучно.
Народноста е културно-историска категорија, а не лабораториска генетика. Јазикот верата и територијата, според историографската наука, се трите главни главни фактори за оформувањето на одредена етничка група.
Колку штетно и погубно е да градиме некаков мит и романтична приказна, да поверуваме во него и да занемариме такви личности и настани од нашата вистинска историја, со кои можеме да се гордееме пред целиот свет.
Пример за ова се Светите Седмочисленици и нивните следбеници, кои не со меч и крв, а со словото Божјо, со добрина и љубов обединиле огромни народи и простори. Овие луѓе се богатство за целиот свет и со право можеме да ги наречеме татковци на цела Европа, бидејќи тие проповедаат идејата за равноправност на сите народи и јазици десет века пред создавањето на обединета Европа. Еве, ова се главните ликови и родоначалници на нашата заедничка историја.

– Кои бугарски, македонски и меѓународни сили имаа и имаат интерес двата братски народи да се мразат речиси век и да живеат во раздор?

– “Нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските управувачи на темнината од овој век, против злобата и духовите на злобата” (Ефес. 6,12) – напишал големиот учител и просветител на народите, свети Апостол Павле.
Затоа, сметам дека силите кои дејствуваат против братољубието и шират омраза, ги има во сите народи. Впрочем, злото дејствува и во нас самите, затоа е потребна борба најнапред со нашиот сопствен егоизам, злото, како што вели современиот светител Паисиј Светогорец: “Ако не се трудиме доброто да надвладее во нас самите, како тогаш истото ќе може да надвладее во светот “…
Значи, изворот на овие сили ни е познат, а оружјето против него ни го дава Апостол Павле во посланието до Ефесјаните:
“Затоа земете го Божјото оружје за да можете да го издржите злото во денот кога ќе совлада се и ќе му одолеете. Стојте препашани со вистина преку половината и облечени во правдата како оклопен наградник, а нозете нека ви бидат потковани со подготвеност преку Евангелието на мирот.
А и покрај сето тоа, земете ја верата за штит, со кој ќе можете да ги згаснете сите огнени стрели на неправедникот; земете го спасението и мечот на Духот, кој е Божјото Слово; (Ефес. 6,13-17) “.

– Што се промени во Македонија и зошто верувате дека е дојдено времето слободно да го изразите своето мислење за овие важни државни прашања?

– Нашето братство е познато по тоа што постојано сведочи за вистината и често зазема позиција, дава изјави апели, проповеди. Значи, не е за првпат да му дадеме глас на своето мислење за нешто што е од општествено значење.
Како што веќе реков, го поддржавме потпишувањето на Договорот.

– Која е последната канонска Црква, присуствувала на ваша територија, пред пристапувањето на територијата на денешната држава Македонија кон Југославија, тоа не е ли Бугарската егзархија, која 1945 година добива признание од Вселенската Патријаршија?

– Тоа е непобитен историски факт. Овде би додал дека и главните дејци и борци за обновувањето на автокефалноста македонска црковна хиерархија биле воспитаници, клирици и припадници токму на Егзархијата.


– Не е ли редно тогаш вашата Црква да добие автокефалност од Софија, бидејќи условно кажано едната е црква мајка, а другата е црква ќерка?

– Искрено веруваме и се надеваме дека Бугарската партиаршия, како наследничка на Егзархијата, има целото историско и канонско право, но и обврска да ја признае автокефалноста на Охридската Архиепископија, возобновена во лицето на Македонската православна црква. Бидејќи едни од најголемите борци за нејзиното создавање и функционирање биле токму од Македонија. Меѓу нив се Рајко Жинзифов од Велес, Константин и Димитар Миладинови, Јордан Хаџи-Константинов-Џинот, Григор Прличев, Методи Кусев и многу други. Тука е и нашиот познат писател, јавен деец и револуционер Натанаил, роден во скопското село Кучевиште, кој во септември 1872 година е ракоположен за прв егзархиски митрополит во Охрид.
Меѓу најпознатите борци за создавање на Егзархијата е и најголемиот възрожденец, писател, народен деец и духовник Партениј Зографски (родум од Галичник), митрополит Полјански и Нишавски, кој за малку да стане и прв водач на Егзархијата.
Скопскиот митрополит Неофит, роден во Охрид, архимандрит Панарет (подоцна Брегалнишки епископ), по потекло од Ресенско, Велешкиот митрополит Мелетиј и архимандрит Евлогиј родени во Битола, се исто така дел од високиот клир на Егзархијата.
Нешто повеќе, токму македонското свештенство и население гине и страда за Егзархијата за време на српскиот режим. И ќе биде жално ако ние, денешните нивни потомци не добиеме рака од Софија. Затоа Бугарската црква, како единствената вистинска и достојна Мајка Црква, со отворено срце треба да признае Македонската црква, која веќе половина век успешно ја врши својата пастирска и евангелска мисија, и е прифатена од сите православни, без разлика на нивната национална припадност.

Еве еден пример: во братството на Бигорскиот манастир имаме монаси – Србин, ром, Палестинец, а во моментов и еден послушник Албанец.

– Дали мислите дека Вселенската патриаршија има основ да се вознемирува од фактот ваши духовни лица се  обучаваат во училишта на Руската црква и така Кремљ се зближува со  Света гора за да го зајакне своето влияние на Балканите?

– Наши деца учат православно богословие не само во Русија, туку и во Грција, Романија, Бугарија… Ние имаме исклучително добри односи и со многу црковни великодостојници од Вселенската патријаршија, Атинската архиепископија и Света Гора. Не сме запознаени со високите геостратешки политички игри, ниту пак сме заинтересирани за нивното евентуално дејствување. Едноставно, нас православните треба да нè интересира единството и љубовта во Христа.

– Ве загрижува ли  молкот на Бугарската православна црква за постигнатиот историски Договор меѓу двете држави?

– Очекуваме и таа со радост да го прифати и да дејствува во правец на горе кажаното. Многу од архиереите на Свештениот Синод на БПЦ, со кои и лично се познаваме, го поздравуваат овој Договор, имаат голема благонаклоност кон МПЦ-ОА и сакаат да ја видат во заедница со сите помесни православни цркви, како автокефална. Меѓу нив е и смиреномудриот и богопросветлен Патријарх Бугарски, Неговата Светост Неофит, со кого имаме лично пријателство.

– Но БПЦ не го коментира канонскиот случај за црковноста на вашата територија, можно ли е зад ова однесување да се кријат руски интереси?

– БПЦ сега треба храбро и братољубиво да постапи и да ѝ подаде рака на Охридската Архиепископија. За тоа не се потребни никакви туѓи инструкции, туку едноставно прифаќање на историската вистина. Во таа насока, секако, би содејствувала и Руската Православна Црква, која е голема сила во православниот свет и која одлично знае каде е вистината. Уверен сум дека и таа посакува конечно да се исцели оваа голема рана на Православието и да се исправи историската неправда, така што би требало да ја поддржи БПЦ во овој спасителен потег.

– Дали за вас е прифатливо Софија, а не Москва да биде посредник во спорот за вашата црква меѓу  Скопје, Цариградската патриаршија и Белград?

– Навистина би било срамно, покрај толку голема историска и канонска поврзаност меѓу нас, која сите ја знаат, особено Москва, да дозволиме медијатори да ја имаат пресудната улога во решавањето на прашањето со нелогичното непризнавање на МПЦ-ОА. Жално е што денес Охридската Архиепископија има нерешен статус. На томосот за автокефалност на Руската Црква потпишан е и тогашниот Охридски Архиепископ со неговата официјална титула што ѝ е позната на црковната и научната јавност. Впрочем, и Охридската Архиепископија е нешто што силно нè поврзува, зашто таа со векови била наша заедничка црква. Затоа нејзиното признавање од страна на БПЦ би преставувал голем историски чин, кој ќе го запечати духовното сродство и братољубието помеѓу нашите народи.

–  Како ние како Бугари и Македонци треба да ги зачуваме нашата духовна поврзаност и да не дозволиме разликите да станат повторно причина за омраза и раздор?

– Со тоа што свето ќе ја пазиме нашата заедничка христоцентрична историја, но во исто време ќе се почитуваме и во своите различности, без вжештени размислувања. На сите треба да ни е јасно дека од нашата општа цивилизациска лулка до денес се издвоиле нашите два братски народа, македонскиот и бугарскиот, секој со своите национални посебности. Заедничката историја и посебното национално чувство денес, треба подеднакво да се почитуваат од двете страни. Тесноградиот квазипатриотизам, заснован на романтични митови и извртено толкување на историските факти, и проследен со непризнавање на меѓусебните различности, му прави многу поголема штета на братољубието и зближувањето од било што друго. Нашата крајна цел е единство во љубовта Божја, а не раздори и омраза. Долги векови сме живееле обединети во таа спасителна вистина. Бог нека нè утврди и сега во љубовта Своја! Амин!

http://pogled.mk/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%98-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be/

Когато македонците ясно декларират, че имат общи исторически корени с българите, тогава и БПЦ ще подкрепи Охридската архиепископия. БПЦ няма да подкрепя еничари, които след това, отново ще се обърнат срещу нас.
Анри Пози

Анрѝ Позѝ (на френски: Henri Pozzi) е френски политик, дипломат и публицист. [1]Дълги години работи за френските и английските тайни служби на Балканите и в Източна Европа.

В България е известен с книгата си от 1934 година „Войната се завръща“ (публикувана на френски като La Guerre Revient, а на английски като Black Hand Over Europe), в която той описва сръбските издевателства над мирното българско население във Вардарска Македония. Също и за сръбската пропаганда сред хърватите и бошняците в Кралска Югославия. Във френския печат книгата е игнорирана и оклеветена. [2]

Анри Пози за методите на мъчения в Югославия:

„    Изведнъж всичко, което ми беше казано в Загреб, София, Белград за начините на разпит, употребявани в сръбските затвори: нос и уши изрязвани, дланите и ходилата пристягани, прищипване на гръдните зърна с нажежени клещи, разкъсване на половите органи, нажежени железа, положени на кръста и под краката – се завърнаха в паметта ми.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8Войната се връща

Анри Пози
(Второ издание, Планета-7, София, 1992)


http://promacedonia.com/hp/index.htmlHENRI POZZI
BLACK HAND OVER EUROPE


http://mirror.veus.hr/blackhand/

Pozzi, Henri: Black Hand Over Europe, Consisting of War is Coming Again (1935), trans. by Francis J. Mott

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Pozzi%2C%20HenriМакедония под сръбско иго 1913-1941
Стоян Г. Бояджиев

http://macedonia-history.blogspot.bg/2006/10/1-1913-1941-1912-1941.htmlИван Хаджов от Струга, Вардарска Македония - "Македония под иго 1919 - 1929", София, 1931 година

 Описание

Над 760 страници изпълнение със 707 документа и свидетелства за положението на българите под сръбска и гръцка власт във Вардарска и Егейска Македония . Издевателствата и престъпленията на гърците и сърбите са подробно и прилежно описани; включени са и документи свързани с борбата на македонските българи за българско училище , църква и запазване на българщината в Македония . Тъй като по това време Хаджов е имал живи роднини в Струга , на които сръбските власти са могли да навредят, книгата е издадена под псевдонима Veritas. Тя е издание на Македонския национален комитет , по препоръка на ВМРО .

http://strumski.com/biblioteka/?id=759

http://www.strumski.com/books/Veritas_Makedonia_Pod_Igo.pdfВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=28FEoztUP1k

https://www.youtube.com/watch?v=v2K4XUaczME

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0

Изгрей зора на свободата

„Маршът на македонските революционери“ известен още като „Изгрей зора на свободата“ е български марш, използван от Вътрешната македонска революционна организация, Македонската патриотична организация, а също и като пръв химн на Народна Република Македония.

Първото заседание на АСНОМ, състояло се на 2 август 1944 година в манастира „Св.Прохор Пчински“, се открива с изпяване на „Изгрей зора на свободата“.[5] Песента става неофициален химн на новосформираната Народна Република Македония, където се изпълнява до 1948 година, когато е забранена от комунистическите власти като българофилска.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0

Изгрѣй, зора на свободата,
Зора на вѣчната борба.
Изгрѣй въ душитѣ и въ сърдцата
На всички роби по свѣта!

Тирани, чудо ще направимъ,
Ний чуждо иго не търпимъ,
Съ юнашка кръвь ще ви удавимъ,
И пакъ ще се освободимъ!

Юнаци смѣли пакъ развиха
Окървавени знамена,
Комити нови забродиха
Изъ македонската земя.

Тирани, чудо ще направимъ...

Ечатъ гори, поля, балкани
Отъ бойни пѣсни и ура,
Сноватъ борцитѣ-великани:
Напредъ, готови за борба.

Тирани, чудо ще направимъ...

Насъ нищо вечъ не ще уплаши,
И тъй живѣемъ день за день...
Свещени сѫ горитѣ наши,
Изъ тѣхъ свободни ще измрѣмъ!

Тирани, чудо ще направимъ...

https://bg.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0

13
на август 17, 2017

Отец Партениј: Македонецот и Бугаринот се браќа, кои излегле од една иста цивилизациска лулка

Игуменот на Бигорски манастир архимандрит Партениј го завршил Теолошкиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Потоа заминува за Света Гора, а во 1995 година оди во Бигорскиот манастир, каде се замонашува.
Истата година е ракоположен за јеромонах, а следната година станува игумен на манастирот.
Во 1998 година е ракоположен за архимандрит. Негово дело е и обновата на Бигорскиот манастир.


– Ваше Високопреподобие игумен Партениј, ставот на монасите од Бигорскиот манастир по потпишувањето на Договорот за пријателство и добрососедство меѓу Бугарија и Македонија предизвика голем интерес кај нас, што ве натера прв од свештенството на двата народа да застанете зад овие историски вистини, надвор од политичките интереси?

– Како монашко братство, кое и служи на вистината и ја познава историјата, ние секогаш сме зборувале за потребата од пријателство и добрососедство, без разлика која политичка партија беше на власт.
На ист начин ја изразивме својата позиција по Договорот, бидејќи македонскиот и бугарскиот народ имаат одлични предуслови да живеат во братољубие и меѓусебно почитување.
Тука, пред сè, ги имам во предвид сите нешта од историјата кои силно не поврзуваат, почнувајќи од активностите на Светите рамноапостоли Кирил и Методиј и нивните ученици, па до денес.
Токму затоа, кога овој природен и долгоочекуван договор беше потпишан веднаш и нелицемерно го поздрави. Ние поддржуваме еден многу важен за општеството договор, чија генеза започнува уште од прогласувањето на независноста на Република Македонија и чија идеја беше разгледувана од сите досегашни влади на нашата земја.
За нас нема никакво значење која влада го потпишала Договорот, а тоа што тој конечно беше реализиран и веруваме дека иднината ќе им донесе благосостојба на Македонија и Бугарија.
Ние би изгледале лицемери, ако сега не го поддржиме она за што долго време сме се залагале.

– Дали и Охридската архиепископија се приклучува кон Вашата родољубива позиција , бидејќи таа го објави вашиот став на својот сајт?

Целосно. За повеќето од архиереите на Светиот синод на Македонската православна црква – Охридска архиепископија (МПЦ-ОА), знаеме дека сигурно не поддржуваат. Меѓу нив е и нашиот Дебарско-Кичевско митрополит Тимотеј, кој многу добро ја познава историјата и е свесен за актуелните прашања. Покрај тоа поголемиот дел од свештенството на МПЦ-ОА е запознато со нашето размислување за ова прашање.

Велите јасно дека речиси еден век во колективната свест на македонскиот човек и народ се „вбризгувани“ „пропагандни отрови“, кои од нив беа најопасните?

Всушност овие пропагандни отрови го трујат македонското население од многу одамна – можеби од средината на XIX век. Но особено страшна и неподнослива ситуацијата станува откако Вардарскиот дел од Македонија потпаѓа под српска власт во 1918 година. Тогаш започнува системското србизирање на македонскиот народ. Најсилно настрадало македонското свештенство, кое останува верно на својата месна црковна хиерархија – Егзархијата. Егзархиските владици се протерани, многу игумени, монаси, свештеници се мачени и убивани.
За тоа сме пишувале многу пати …

Српската пропаганда од тоа време го забранува сенародното славење на делото на Светите Кирил и Методиј, Свети Климент Охридски, на сè што го поврзува народот со неговите духовни корени.
Да не зборуваме за дејците на ВМРО: било доволно некој само да го спомне името на некои од ликовите на ВМРО, за да биде убиен …

Тука сакам да констатирам дека денес ние немаме ништо против Српската православна црква, ниту против српскиот народ – ниту трошка омраза, но сепак историјата треба да се знае, за да не се повтори.
Пропагандата продолжува и во времето на комунизмот, особено по Информбирото во 1948 година и влошувањето на односите меѓу Југославија и НРБ. Тогаш започнува безмилосна кампања против вистинската приказна. Одеднаш, во учебниците по историја Егзархијата се претвора во најголемиот непријател на македонскиот народ и се крие фактот дека многу македонски духовници, преродбеници, наставници, јавни дејци учествувале во нејзиното создавање, со радост ја прифатиле и биле дел од неа .
Потоа, од македонската историја свесно се избришани и оцрнување настани и личности кои се нераскинлив дел од неа. Така, на пример, Тодор Александров е претворен во една од најомразените личности, бидејќи “се борел против Македонија! Дали ја гледате иронијата ?!
Истото се случува и со Маршот на македонските револуционери „Изгреј зора на свободата“. Во Македонија се уште има луѓе кои не знаат дека оваа песна е всушност официјалната химна на првата македонска држава од 1945 до 1948 година. А потоа одеднаш станува неприфатлива и непријателска. Размислете само колку силно таа го изразува внатрешниот копнеж на поробениот Македонец за слобода: „со юнашка крв ќе ви удавим и пак ќе се ослободим“. Каква болка за Татковината треба да чувствува човек, за да ги испее овие зборови! Возвишено!
Доста големи штети нанесе на македонскиот народ и романтичната теза дека македонскиот народ има директно античко потекло. Никој не го оспорува тоа дека сите епохи остават културно наследство за следните, но да се нагласува толку силно на античкото потекло, за сметка на она што е автентично твое и блиско по дух, е неосновано и ненаучно.
Народноста е културно-историска категорија, а не лабораториска генетика. Јазикот верата и територијата, според историографската наука, се трите главни главни фактори за оформувањето на одредена етничка група.
Колку штетно и погубно е да градиме некаков мит и романтична приказна, да поверуваме во него и да занемариме такви личности и настани од нашата вистинска историја, со кои можеме да се гордееме пред целиот свет.
Пример за ова се Светите Седмочисленици и нивните следбеници, кои не со меч и крв, а со словото Божјо, со добрина и љубов обединиле огромни народи и простори. Овие луѓе се богатство за целиот свет и со право можеме да ги наречеме татковци на цела Европа, бидејќи тие проповедаат идејата за равноправност на сите народи и јазици десет века пред создавањето на обединета Европа. Еве, ова се главните ликови и родоначалници на нашата заедничка историја.

– Кои бугарски, македонски и меѓународни сили имаа и имаат интерес двата братски народи да се мразат речиси век и да живеат во раздор?

– “Нашата борба не е против крвта и телото, туку против началствата, против властите, против светските управувачи на темнината од овој век, против злобата и духовите на злобата” (Ефес. 6,12) – напишал големиот учител и просветител на народите, свети Апостол Павле.
Затоа, сметам дека силите кои дејствуваат против братољубието и шират омраза, ги има во сите народи. Впрочем, злото дејствува и во нас самите, затоа е потребна борба најнапред со нашиот сопствен егоизам, злото, како што вели современиот светител Паисиј Светогорец: “Ако не се трудиме доброто да надвладее во нас самите, како тогаш истото ќе може да надвладее во светот “…
Значи, изворот на овие сили ни е познат, а оружјето против него ни го дава Апостол Павле во посланието до Ефесјаните:
“Затоа земете го Божјото оружје за да можете да го издржите злото во денот кога ќе совлада се и ќе му одолеете. Стојте препашани со вистина преку половината и облечени во правдата како оклопен наградник, а нозете нека ви бидат потковани со подготвеност преку Евангелието на мирот.
А и покрај сето тоа, земете ја верата за штит, со кој ќе можете да ги згаснете сите огнени стрели на неправедникот; земете го спасението и мечот на Духот, кој е Божјото Слово; (Ефес. 6,13-17) “.

– Што се промени во Македонија и зошто верувате дека е дојдено времето слободно да го изразите своето мислење за овие важни државни прашања?

– Нашето братство е познато по тоа што постојано сведочи за вистината и често зазема позиција, дава изјави апели, проповеди. Значи, не е за првпат да му дадеме глас на своето мислење за нешто што е од општествено значење.
Како што веќе реков, го поддржавме потпишувањето на Договорот.

– Која е последната канонска Црква, присуствувала на ваша територија, пред пристапувањето на територијата на денешната држава Македонија кон Југославија, тоа не е ли Бугарската егзархија, која 1945 година добива признание од Вселенската Патријаршија?

– Тоа е непобитен историски факт. Овде би додал дека и главните дејци и борци за обновувањето на автокефалноста македонска црковна хиерархија биле воспитаници, клирици и припадници токму на Егзархијата.


– Не е ли редно тогаш вашата Црква да добие автокефалност од Софија, бидејќи условно кажано едната е црква мајка, а другата е црква ќерка?

– Искрено веруваме и се надеваме дека Бугарската партиаршия, како наследничка на Егзархијата, има целото историско и канонско право, но и обврска да ја признае автокефалноста на Охридската Архиепископија, возобновена во лицето на Македонската православна црква. Бидејќи едни од најголемите борци за нејзиното создавање и функционирање биле токму од Македонија. Меѓу нив се Рајко Жинзифов од Велес, Константин и Димитар Миладинови, Јордан Хаџи-Константинов-Џинот, Григор Прличев, Методи Кусев и многу други. Тука е и нашиот познат писател, јавен деец и револуционер Натанаил, роден во скопското село Кучевиште, кој во септември 1872 година е ракоположен за прв егзархиски митрополит во Охрид.
Меѓу најпознатите борци за создавање на Егзархијата е и најголемиот възрожденец, писател, народен деец и духовник Партениј Зографски (родум од Галичник), митрополит Полјански и Нишавски, кој за малку да стане и прв водач на Егзархијата.
Скопскиот митрополит Неофит, роден во Охрид, архимандрит Панарет (подоцна Брегалнишки епископ), по потекло од Ресенско, Велешкиот митрополит Мелетиј и архимандрит Евлогиј родени во Битола, се исто така дел од високиот клир на Егзархијата.
Нешто повеќе, токму македонското свештенство и население гине и страда за Егзархијата за време на српскиот режим. И ќе биде жално ако ние, денешните нивни потомци не добиеме рака од Софија. Затоа Бугарската црква, како единствената вистинска и достојна Мајка Црква, со отворено срце треба да признае Македонската црква, која веќе половина век успешно ја врши својата пастирска и евангелска мисија, и е прифатена од сите православни, без разлика на нивната национална припадност.

Еве еден пример: во братството на Бигорскиот манастир имаме монаси – Србин, ром, Палестинец, а во моментов и еден послушник Албанец.

– Дали мислите дека Вселенската патриаршија има основ да се вознемирува од фактот ваши духовни лица се  обучаваат во училишта на Руската црква и така Кремљ се зближува со  Света гора за да го зајакне своето влияние на Балканите?

– Наши деца учат православно богословие не само во Русија, туку и во Грција, Романија, Бугарија… Ние имаме исклучително добри односи и со многу црковни великодостојници од Вселенската патријаршија, Атинската архиепископија и Света Гора. Не сме запознаени со високите геостратешки политички игри, ниту пак сме заинтересирани за нивното евентуално дејствување.
– Ве загрижува ли  молкот на Бугарската православна црква за постигнатиот историски Договор меѓу двете држави?

– Очекуваме и таа со радост да го прифати и да дејствува во правец на горе кажаното. Многу од архиереите на Свештениот Синод на БПЦ, со кои и лично се познаваме, го поздравуваат овој Договор, имаат голема благонаклоност кон МПЦ-ОА и сакаат да ја видат во заедница со сите помесни православни цркви, како автокефална. Меѓу нив е и смиреномудриот и богопросветлен Патријарх Бугарски, Неговата Светост Неофит, со кого имаме лично пријателство.

– Но БПЦ не го коментира канонскиот случај за црковноста на вашата територија, можно ли е зад ова однесување да се кријат руски интереси?

– БПЦ сега треба храбро и братољубиво да постапи и да ѝ подаде рака на Охридската Архиепископија. За тоа не се потребни никакви туѓи инструкции, туку едноставно прифаќање на историската вистина. Во таа насока, секако, би содејствувала и Руската Православна Црква, која е голема сила во православниот свет и која одлично знае каде е вистината. Уверен сум дека и таа посакува конечно да се исцели оваа голема рана на Православието и да се исправи историската неправда, така што би требало да ја поддржи БПЦ во овој спасителен потег.

– Дали за вас е прифатливо Софија, а не Москва да биде посредник во спорот за вашата црква меѓу  Скопје, Цариградската патриаршија и Белград?

– Навистина би било срамно, покрај толку голема историска и канонска поврзаност меѓу нас, која сите ја знаат, особено Москва, да дозволиме медијатори да ја имаат пресудната улога во решавањето на прашањето со нелогичното непризнавање на МПЦ-ОА. Жално е што денес Охридската Архиепископија има нерешен статус. На томосот за автокефалност на Руската Црква потпишан е и тогашниот Охридски Архиепископ со неговата официјална титула што ѝ е позната на црковната и научната јавност.

–  Како ние како Бугари и Македонци треба да ги зачуваме нашата духовна поврзаност и да не дозволиме разликите да станат повторно причина за омраза и раздор?

– Со тоа што свето ќе ја пазиме нашата заедничка христоцентрична историја, но во исто време ќе се почитуваме и во своите различности, без вжештени размислувања. На сите треба да ни е јасно дека од нашата општа цивилизациска лулка до денес се издвоиле нашите два братски народа, македонскиот и бугарскиот, секој со своите национални посебности. Заедничката историја и посебното национално чувство денес, треба подеднакво да се почитуваат од двете страни. Тесноградиот квазипатриотизам, заснован на романтични митови и извртено толкување на историските факти, и проследен со непризнавање на меѓусебните различности, му прави многу поголема штета на братољубието и зближувањето од било што друго. Нашата крајна цел е единство во љубовта Божја, а не раздори и омраза. Долги векови сме живееле обединети во таа спасителна вистина. Бог нека нè утврди и сега во љубовта Своја! Амин!

http://pogled.mk/%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%86-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%98-%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%86%d0%be%d1%82-%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be/

Когато македонците ясно декларират, че имат общи исторически корени с българите, тогава и БПЦ ще подкрепи Охридската архиепископия. БПЦ няма да подкрепя еничари, които след това, отново ще се обърнат срещу нас.


https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE_%D0%B2%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Анри Пози

Анрѝ Позѝ (на френски: Henri Pozzi) е френски политик, дипломат и публицист. [1]Дълги години работи за френските и английските тайни служби на Балканите и в Източна Европа.

В България е известен с книгата си от 1934 година „Войната се завръща“ (публикувана на френски като La Guerre Revient, а на английски като Black Hand Over Europe), в която той описва сръбските издевателства над мирното българско население във Вардарска Македония. Също и за сръбската пропаганда сред хърватите и бошняците в Кралска Югославия. Във френския печат книгата е игнорирана и оклеветена. [2]

Анри Пози за методите на мъчения в Югославия:

„    Изведнъж всичко, което ми беше казано в Загреб, София, Белград за начините на разпит, употребявани в сръбските затвори: нос и уши изрязвани, дланите и ходилата пристягани, прищипване на гръдните зърна с нажежени клещи, разкъсване на половите органи, нажежени железа, положени на кръста и под краката – се завърнаха в паметта ми.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8Войната се връща

Анри Пози
(Второ издание, Планета-7, София, 1992)


http://promacedonia.com/hp/index.htmlHENRI POZZI
BLACK HAND OVER EUROPE


http://mirror.veus.hr/blackhand/

Pozzi, Henri: Black Hand Over Europe, Consisting of War is Coming Again (1935), trans. by Francis J. Mott

http://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/book/lookupname?key=Pozzi%2C%20HenriМакедония под сръбско иго 1913-1941
Стоян Г. Бояджиев

http://macedonia-history.blogspot.bg/2006/10/1-1913-1941-1912-1941.htmlИван Хаджов от Струга, Вардарска Македония - "Македония под иго 1919 - 1929", София, 1931 година

 Описание

Над 760 страници изпълнение със 707 документа и свидетелства за положението на българите под сръбска и гръцка власт във Вардарска и Егейска Македония . Издевателствата и престъпленията на гърците и сърбите са подробно и прилежно описани; включени са и документи свързани с борбата на македонските българи за българско училище , църква и запазване на българщината в Македония . Тъй като по това време Хаджов е имал живи роднини в Струга , на които сръбските власти са могли да навредят, книгата е издадена под псевдонима Veritas. Тя е издание на Македонския национален комитет , по препоръка на ВМРО .

http://strumski.com/biblioteka/?id=759

http://www.strumski.com/books/Veritas_Makedonia_Pod_Igo.pdf
ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=28FEoztUP1k

https://www.youtube.com/watch?v=v2K4XUaczME

https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%B8%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0

Изгрей зора на свободата

„Маршът на македонските революционери“ известен още като „Изгрей зора на свободата“ е български марш, използван от Вътрешната македонска революционна организация, Македонската патриотична организация, а също и като пръв химн на Народна Република Македония.

Първото заседание на АСНОМ, състояло се на 2 август 1944 година в манастира „Св.Прохор Пчински“, се открива с изпяване на „Изгрей зора на свободата“.[5] Песента става неофициален химн на новосформираната Народна Република Македония, където се изпълнява до 1948 година, когато е забранена от комунистическите власти като българофилска.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0

Изгрѣй, зора на свободата,
Зора на вѣчната борба.
Изгрѣй въ душитѣ и въ сърдцата
На всички роби по свѣта!

Тирани, чудо ще направимъ,
Ний чуждо иго не търпимъ,
Съ юнашка кръвь ще ви удавимъ,
И пакъ ще се освободимъ!

Юнаци смѣли пакъ развиха
Окървавени знамена,
Комити нови забродиха
Изъ македонската земя.

Тирани, чудо ще направимъ...

Ечатъ гори, поля, балкани
Отъ бойни пѣсни и ура,
Сноватъ борцитѣ-великани:
Напредъ, готови за борба.

Тирани, чудо ще направимъ...

Насъ нищо вечъ не ще уплаши,
И тъй живѣемъ день за день...
Свещени сѫ горитѣ наши,
Изъ тѣхъ свободни ще измрѣмъ!

Тирани, чудо ще направимъ...

https://bg.wikisource.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0


14


ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=b5esoTm7dRU

Ана Кочева: Македонците зборуваат западно бугарски дијалект

http://ibl.bas.bg/kartata-na-balgarskite-dialekti-vprogovaryav/

Изпратете ни автентични записи на български диалекти. Условие - говорителите да не са напускали мястото, за което е характерен съответният говор. Препоръка - записите да са до пет минути.

http://ibl.bas.bg/forum_dialekti/

БАН направи интерактивна карта на българските диалекти

Противно на мнението на някои в БАН често се случват доста интересни неща. Наред с многото патенти, които академията създава, новите технологии и ценни изобретения, в Българската академия на науките понякога имат и проекти, които са истински забавни, но също така и полезни.

Учените създадоха интерактивна карта на българските диалекти със звукови записи. На специално създадения за целта сайт http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/ можете да чуето повече от 30 автентични аудиозаписа, правени на самото място от специалисти – диалектолози, които са интервюирали местни хора в различни региони на страната.

Същевременно всеки, който желае, може да предложи личен запис на диалектен говор за включване към Картата на диалектната делитба на българския език, за да бъде тя по-пъстра, съобщиха от Института за български език към БАН.

http://pixelmedia.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB/

Macedonian language

 Written By:
The Editors of Encyclopædia Britannica

Macedonian language, Macedonian Makedonski Jazik, South Slavic language that is most closely related to Bulgarian and is written in the Cyrillic alphabet.

Macedonian, like Bulgarian, no longer declines nouns for case. There are three main dialect groups: (1) the northern dialects, similar to the neighbouring Serbian dialects, (2) the eastern dialects, similar to and gradually shading into Bulgarian, and (3) the western dialects, most distinct from Bulgarian and Serbo-Croatian and therefore chosen by the Yugoslav authorities in 1944 as the basis for the standard language.

https://www.britannica.com/topic/Macedonian-language

https://www.google.bg/search?q=macedonian+language+bulgarian+encyclopedia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=ltRhWYH-MrOz8wfa6rX4Cw

https://www.google.bg/search?q=macedonian+language+bulgarian+encyclopedia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=ltRhWYH-MrOz8wfa6rX4Cw#q=macedonian+language+bulgarian+encyclopedia&tbm=bks

 http://books.google.com/books?as_brr=3&q=1944+1945+macedonian+alphabet&btnG=Search+Books
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/354297/Macedonian-language
 http://wapedia.mobi/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.ivextrans.eu/englang/macedonian.php
 http://en.citizendium.org/wiki/Macedonian_language
 http://www.infoplease.com/ce6/society/A0861126.html
 http://dictionary.infoplease.com/old-church-slavonic
 http://en.wikipedia.org/wiki/Torlak
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Slavic_languages
 http://www.statemaster.com/encyclopedia/Torlakian
 http://books.google.com/books?spell=1&as_brr=3&q=torlakian+dialect+bulgarian&btnG=Search+Books
 http://www.encyclopedia.com/topic/Slavic_languages.aspx
http://www.viswiki.com/en/Torlaks

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=0VyI2LmEN2s
Единството на българския език в миналото и днес

.

Българска Академия на Науките. Институт за български език

София 1978

 Отделен отпечатък от сп. Български език, год. XXVIII (1978), кн. 1


http://macedonia.kroraina.com/bugarash/ed/scans/skanove.htm

http://macedonia.kroraina.com/bugarash/ed/Миладиновци: Български народни песни

http://bkks.org/files/bnpesni.pdf

Интересна е историята на създаването на македонския език. Защо са били необходими три комисии, които една след друга са били сменяни от титовия режим, за да бъде създаден той? Защото стремежа и на трите комисии е бил да се запази неговата близост с българския език. Ако те искаха да създадат някакъв език различен от българския щяха да използват някои трудно разбираем диалект за българите, например горански, торлашки, някои сръбски говор или да създадат някакъв съвсем нов език. Благодарение борбата за запазване на българското, която са водили тези три комисии ние днес можеме, да се разбираме без особени затруднения, като си говорим и пишем. Те са знаели, че ще дойде време, когато българите от България и Македония ще могат да общуват помежду си и са искали да дадат език на македонците, който е близък до българския.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0

https://www.google.com/search?ei=MYoYXY7hLtCmmwXJtoSQBQ&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA&oq=%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA&gs_l=psy-ab.3..35i39j0i203l6j0i22i30l3.12259.14691..16572...0.0..0.159.1479.0j12......0....1..gws-wiz.......0i71.xql2R_RMCWo19 Септември 2017

В Москва и Санкт Петербург спорят за македонския език
Ситуацията в Скопие през погледа на славистите от Европа


Темата бе сред основните на току-що завършилия в Санктпетербургския държавен университет Международен конгрес на историците слависти. В него освен руски историци слависти, присъстваха и техни колеги от Украйна, Белорусия, Полша, Словакия, Черногория и най-вече от Сърбия. По един историк представляваше Република България и Република Македония.

Още по време на откриването и първото пленарно заседание започнаха словесните битки между просръбските руски слависти и автора на тези редове. Трябва обаче изрично да се подчертае, че най-авторитетните руски учени, присъстващи на конгреса, като цяло защитиха пробългарската позиция. Както по отношение на националната принадлежност на мнозинството от населението на Република Македония, така и на езика, на който то говори.

Руските експерти защитиха и официалната българска позиция, заета след политико-дипломатическия скандал от 24 май. Местният питерски славист Владимир Василик заяви, че кирилицата е достояние на всички славянски народи, но не може да се поставя под съмнение фактът, че е създадена в Първото българско царство по времето на княз Борис-Михаил. Един от най-авторитетните руски българисти - професорът по международни отношения от областния град Иваново Дмитрий Полывянный заяви буквално следното за скандала:

"В случая няма нито политическо, нито дипломатическо различие между Москва и София. Просто референтът на президента Владимир Путин е постъпил безотговорно и некомпетентно, вписвайки в неговото официално обръщение твърдението, че "нашата азбука е дошла от македонските земи". Доколкото знам, той вече е уволнен. Да смятаме случая за приключен".

Дмитрий Игоревич обаче направи остра забележка към половината реагирали от наша страна: "Внимателно следя полемиката по случая. И мога да кажа, че около 50% от реакциите на българите по казуса бяха също толкова безотговорни, некомпетентни и обидни към Русия".

По-късно той беше любезен отделно да коментира и Договора между София и Скопие и най-вече отрицателната реакция на Белград и на определени антибългарски среди в Москва: "Руската и сръбската реакция, за съжаление, са на нивото на първата половина на ХIХ век: изхожда се изключително от геополитически съображения, а не от правото на обединение на българския народ в една държава. Такава е била навремето и реакцията на монарсите в Санкт-Петербург и Белград на съединението на Княжество България и Източна Румелия на 06.09.1885 г. Друг е въпросът, доколко е реализуем този договор. Както и всеки един договор, който сега се сключва със Скопие. В Република Македония съществува много голямо вътрешно напрежение, което ще продължи да нараства, паралелно с бързото увеличаване на процента на албанското население. Острото етно-религиозно противопоставяне прави неясно бъдещето на страната".

Както добре знаем, така мисли и американският конгресмен републиканец Дейна Рорабейкър.

Най-вдъхновено и емоционално (и в същото време компетентно) защити българската кауза младата славистка Наталия Сивенкова - член на Съюза на приятелите на България и вицепрезидент на Санктпетербургския културно-делови център за руско-българска дружба:

"Никой не може и няма право да оспори, че славянската писменост е създадена в България! Именно българите са тези, които са дарили всички други славяни с букви, което значи и с писмена история и култура. Точно славянската писменост ги интегрира изцяло в европейската цивилизация. Българското възраждане обхваща всички български земи. Тогава понятието "Македония" е съществувало единствено в географски план или се е свързвало с древната елинска държава, съществувала по тези земи. Обаче до освобождението на част от българите от турско робство през 1878 г. те са единен народ, живеещ на територията от Охридското езеро до Черно море и от Дунав до Егейско море. Понятието "Македония" придобива политически и национален смисъл едва след създаването на Коминтерна и социалистическа Югославия".

Тъй като Наталия Сивенкова е филолог и преводач от български език, преподавател в катедрата по славянски филологии в Санктпетербургския държавен университет, сподели и следното:

"Да се говори за македонски език, отделен от българския, е глупост. Няма такова нещо! Ние филолозите българисти от Санкт-Петербург го разбираме най-добре. За съжаление, нашите колеги от Московския държавен университет са на обратното мнение. И тъй като са по-влиятелни, без да имат основание, си позволяват да говорят от името на руските българисти."

Всъщност, същото се отнася и за Института по славянознание на Руската академия на науките (чието ръководство присъстваше на конгреса и взе активно участие в дискусиите). Там работят някои особено злобни и отмъстителни лобисти на Скопие и Белград - дума по дума повтарят обвиненията на скопските "историчари". Не малка част от тези руски специалисти през септември-октомври имат възможност да почиват безплатно на Охридското езеро, като разнообразяват ваканцията си с участие във всевъзможни конгреси и конференции, традиционно провеждани там по това време. Както не е трудно да се досетим, всички те са на антибългарска тематика. Всички те могат да бъдат забелязани по това време в елитния ресторант под скалите на село Трпеица и т.н. Ако има намерение да спазва договора от 1 август, Зоран Заев трябва да прекрати охридските сбирки.

Не всички в Московския държавен институт за международни отношения са на антибългарски позиции, разбира се. Позицията на преподавателя по български език Нина Каржавина съвпада с официалната българска - тя, също като колежките си в Санкт-Петербург, изцяло отрича съществуването на македонски език. Като дългогодишна преводачка на Тодор Живков, Каржавина е добре запозната с македонския въпрос.

На конгреса присъстваше и многобройна делегация от Сърбия и един колега от Черна гора. Те следяха с напрежение дискусиите по македонската тема, без обаче да вземат отношение. Там беше и "историчарката" професор Биляна Ристовска-Йосифовска от Института за национална история в Скопие, която се стараеше да не бъде в залата по време на обсъжданията на темата.

Позволих си в една почивка при откриването на конгреса да се приближа до нея и да й честитя договора от 1 август. Тя отговори: "Не ми разваляй настроението!" И се премести на друга маса.


http://www.segabg.com/article.php?id=872824ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=2EtEiSgPsYQ

Грчките медиуми тврдат: Русија финансирала активности од свете страни на границата

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=wetS3mYKIAU

Как разделить единый народ, Болгария - Македония, Россия - Украина, Разделяй и властвуй

https://www.youtube.com/watch?v=5CMlTuV2rgA

Македония глазами русского (Скопjе и Охрид)ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=JZK4RBP64tk

Патриарх Кирил: Чрез българите русите са получили езика си

02.03.2018

Той подчерта, че без българското православие не би било и руското

"В Руската православна църква винаги се помни, че именно българските мисионери - ученици на Светите равноапостоли Кирил и Методий, през десети век са просветили нашите предци със Светата православна църква и са ги приобщили към славянската писменост, отворили са за тях съкровишницата на християнската култура и на светоотеческата мисъл". Това каза в приветственото си слово Московският и на цяла Русия патриарх Кирил, което той отправи в приемния салон на Синодалната палата към патриарх Неофит и към митрополитите от Светия синод на Българската православна църква.

"Без българското православие, не би било и руското православие, защото чрез българите - русите, са получили основите на говоримия, разбираемия за тях език", каза Руският патриарх. По думите му, затова десетки хиляди руски войници, които са положили живота си за освобождението на България от робството, са върнали на братята българи този велик исторически дълг, който през вековете засвидетелства неугасимата братска обич между нашите църкви

https://nova.bg/news/view/2018/03/02/208727/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%B825 неизвестных фактов о Киевской Руси

Две «Болгарии» на службе у Руси

Эти два могущественнейших соседа Руси оказали на неё огромное влияние. После заката Моравии обе страны, возникшие на осколках Великой Болгарии, переживают расцвет. Первая страна попрощалась с «булгарским» прошлым, растворившись в славянском большинстве, перешла в православие и восприняла византийскую культуру. Вторая вслед за арабским миром стала исламской, но сохранила булгарский язык в качестве государственного.

В Болгарию переместился центр славянской книжности, на тот момент территория её расширилась настолько, что включала часть будущей Руси. Вариант староболгарского языка стал языком Церкви. Он использовался в многочисленных житиях и поучениях.  Булгария (Волжка България) в свою очередь стремилась навести порядок в торговле по Волге, пресекая атаки чужеземных бандитов и грабителей.  Нормализация волжской торговли обеспечила княжеские владения изобилием восточных товаров. Болгария повлияла на Русь культурой и книжностью, а Булгария способствовала её богатству и процветанию.

http://mt.russian7.ru/blog/43144470950/25-neizvestnyih-faktov-o-Kievskoy-Rusi?utm_campaign=transit&amp%3Butm_source=main&amp%3Butm_medium=page_20&amp%3Bdomain=mirtesen.ru&amp%3Bpaid=1&amp%3Bpad=1&amp%3Bmid=98A29C9F9B6C624D9F89B36E3ABE80AFВИДЕО

http://news.bnt.bg/bg/a/faynenshl-tayms-otvarya-ofis-v-sofiya

Financial Times to open tech office in Sofia
 2018/06/08
The Financial Times, one of the world's leading business news and information organisations, plans to open a technology office in the Bulgarian capital Sofia in autumn 2018.

The international newspaper, which has a daily readership of 2.2 million people worldwide and 4.5 million registered users on its website FT.com, will partner with the Bulgarian office of London-based consultancy Xoomworks to manage the project.

The new premises will house their FT Core technology team responsible for maintaining the award-winning FT.com website's internal systems. The FT Core team supports a comprehensive portfolio of platforms, including online subscription software, distribution of print media and content publishing.

Sofia was selected because of its convenient access to the London headquarters of the company, and the abundance of local tech talent to aid the team and company growth.

The new facility will create close to 100 job positions within the next 12 months, with a particular focus on software engineers, business analysts, and project and product management specialists.

https://www.digitallytransformyourregion.eu/financial-times-open-tech-office-sofia


15


ВИДЕО

http://ibl.bas.bg//bulgarian_dialects/

http://ibl.bas.bg/kartata-na-balgarskite-dialekti-vprogovaryav/

Изпратете ни автентични записи на български диалекти. Условие - говорителите да не са напускали мястото, за което е характерен съответният говор. Препоръка - записите да са до пет минути.

http://ibl.bas.bg/forum_dialekti/

БАН направи интерактивна карта на българските диалекти

Противно на мнението на някои в БАН често се случват доста интересни неща. Наред с многото патенти, които академията създава, новите технологии и ценни изобретения, в Българската академия на науките понякога имат и проекти, които са истински забавни, но също така и полезни.

Учените създадоха интерактивна карта на българските диалекти със звукови записи. На специално създадения за целта сайт http://ibl.bas.bg/bulgarian_dialects/ можете да чуето повече от 30 автентични аудиозаписа, правени на самото място от специалисти – диалектолози, които са интервюирали местни хора в различни региони на страната.

Същевременно всеки, който желае, може да предложи личен запис на диалектен говор за включване към Картата на диалектната делитба на българския език, за да бъде тя по-пъстра, съобщиха от Института за български език към БАН.

http://pixelmedia.bg/%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB/

Macedonian language

 Written By:
The Editors of Encyclopædia Britannica

Macedonian language, Macedonian Makedonski Jazik, South Slavic language that is most closely related to Bulgarian and is written in the Cyrillic alphabet.

Macedonian, like Bulgarian, no longer declines nouns for case. There are three main dialect groups: (1) the northern dialects, similar to the neighbouring Serbian dialects, (2) the eastern dialects, similar to and gradually shading into Bulgarian, and (3) the western dialects, most distinct from Bulgarian and Serbo-Croatian and therefore chosen by the Yugoslav authorities in 1944 as the basis for the standard language.

https://www.britannica.com/topic/Macedonian-language

https://www.google.bg/search?q=macedonian+language+bulgarian+encyclopedia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=ltRhWYH-MrOz8wfa6rX4Cw

https://www.google.bg/search?q=macedonian+language+bulgarian+encyclopedia&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=ltRhWYH-MrOz8wfa6rX4Cw#q=macedonian+language+bulgarian+encyclopedia&tbm=bks

 http://books.google.com/books?as_brr=3&q=1944+1945+macedonian+alphabet&btnG=Search+Books
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/354297/Macedonian-language
 http://wapedia.mobi/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.ivextrans.eu/englang/macedonian.php
 http://en.citizendium.org/wiki/Macedonian_language
 http://www.infoplease.com/ce6/society/A0861126.html
 http://dictionary.infoplease.com/old-church-slavonic
 http://en.wikipedia.org/wiki/Torlak
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Slavic_languages
 http://www.statemaster.com/encyclopedia/Torlakian
 http://books.google.com/books?spell=1&as_brr=3&q=torlakian+dialect+bulgarian&btnG=Search+Books
 http://www.encyclopedia.com/topic/Slavic_languages.aspx
http://www.viswiki.com/en/Torlaks

ВИДЕО

https://www.youtube.com/watch?v=0VyI2LmEN2s
Единството на българския език в миналото и днес

.

Българска Академия на Науките. Институт за български език

София 1978

 Отделен отпечатък от сп. Български език, год. XXVIII (1978), кн. 1


http://macedonia.kroraina.com/bugarash/ed/scans/skanove.htm

http://macedonia.kroraina.com/bugarash/ed/
Миладиновци: Български народни песни

http://bkks.org/files/bnpesni.pdf
19 Септември 2017

В Москва и Санкт Петербург спорят за македонския език
Ситуацията в Скопие през погледа на славистите от Европа


Темата бе сред основните на току-що завършилия в Санктпетербургския държавен университет Международен конгрес на историците слависти. В него освен руски историци слависти, присъстваха и техни колеги от Украйна, Белорусия, Полша, Словакия, Черногория и най-вече от Сърбия. По един историк представляваше Република България и Република Македония.

Още по време на откриването и първото пленарно заседание започнаха словесните битки между просръбските руски слависти и автора на тези редове. Трябва обаче изрично да се подчертае, че най-авторитетните руски учени, присъстващи на конгреса, като цяло защитиха пробългарската позиция. Както по отношение на националната принадлежност на мнозинството от населението на Република Македония, така и на езика, на който то говори.

Руските експерти защитиха и официалната българска позиция, заета след политико-дипломатическия скандал от 24 май. Местният питерски славист Владимир Василик заяви, че кирилицата е достояние на всички славянски народи, но не може да се поставя под съмнение фактът, че е създадена в Първото българско царство по времето на княз Борис-Михаил. Един от най-авторитетните руски българисти - професорът по международни отношения от областния град Иваново Дмитрий Полывянный заяви буквално следното за скандала:

"В случая няма нито политическо, нито дипломатическо различие между Москва и София. Просто референтът на президента Владимир Путин е постъпил безотговорно и некомпетентно, вписвайки в неговото официално обръщение твърдението, че "нашата азбука е дошла от македонските земи". Доколкото знам, той вече е уволнен. Да смятаме случая за приключен".

Дмитрий Игоревич обаче направи остра забележка към половината реагирали от наша страна: "Внимателно следя полемиката по случая. И мога да кажа, че около 50% от реакциите на българите по казуса бяха също толкова безотговорни, некомпетентни и обидни към Русия".

По-късно той беше любезен отделно да коментира и Договора между София и Скопие и най-вече отрицателната реакция на Белград и на определени антибългарски среди в Москва: "Руската и сръбската реакция, за съжаление, са на нивото на първата половина на ХIХ век: изхожда се изключително от геополитически съображения, а не от правото на обединение на българския народ в една държава. Такава е била навремето и реакцията на монарсите в Санкт-Петербург и Белград на съединението на Княжество България и Източна Румелия на 06.09.1885 г. Друг е въпросът, доколко е реализуем този договор. Както и всеки един договор, който сега се сключва със Скопие. В Република Македония съществува много голямо вътрешно напрежение, което ще продължи да нараства, паралелно с бързото увеличаване на процента на албанското население. Острото етно-религиозно противопоставяне прави неясно бъдещето на страната".

Както добре знаем, така мисли и американският конгресмен републиканец Дейна Рорабейкър.

Най-вдъхновено и емоционално (и в същото време компетентно) защити българската кауза младата славистка Наталия Сивенкова - член на Съюза на приятелите на България и вицепрезидент на Санктпетербургския културно-делови център за руско-българска дружба:

"Никой не може и няма право да оспори, че славянската писменост е създадена в България! Именно българите са тези, които са дарили всички други славяни с букви, което значи и с писмена история и култура. Точно славянската писменост ги интегрира изцяло в европейската цивилизация. Българското възраждане обхваща всички български земи. Тогава понятието "Македония" е съществувало единствено в географски план или се е свързвало с древната елинска държава, съществувала по тези земи. Обаче до освобождението на част от българите от турско робство през 1878 г. те са единен народ, живеещ на територията от Охридското езеро до Черно море и от Дунав до Егейско море. Понятието "Македония" придобива политически и национален смисъл едва след създаването на Коминтерна и социалистическа Югославия".

Тъй като Наталия Сивенкова е филолог и преводач от български език, преподавател в катедрата по славянски филологии в Санктпетербургския държавен университет, сподели и следното:

"Да се говори за македонски език, отделен от българския, е глупост. Няма такова нещо! Ние филолозите българисти от Санкт-Петербург го разбираме най-добре. За съжаление, нашите колеги от Московския държавен университет са на обратното мнение. И тъй като са по-влиятелни, без да имат основание, си позволяват да говорят от името на руските българисти."

Всъщност, същото се отнася и за Института по славянознание на Руската академия на науките (чието ръководство присъстваше на конгреса и взе активно участие в дискусиите). Там работят някои особено злобни и отмъстителни лобисти на Скопие и Белград - дума по дума повтарят обвиненията на скопските "историчари". Не малка част от тези руски специалисти през септември-октомври имат възможност да почиват безплатно на Охридското езеро, като разнообразяват ваканцията си с участие във всевъзможни конгреси и конференции, традиционно провеждани там по това време. Както не е трудно да се досетим, всички те са на антибългарска тематика. Всички те могат да бъдат забелязани по това време в елитния ресторант под скалите на село Трпеица и т.н. Ако има намерение да спазва договора от 1 август, Зоран Заев трябва да прекрати охридските сбирки.

Не всички в Московския държавен институт за международни отношения са на антибългарски позиции, разбира се. Позицията на преподавателя по български език Нина Каржавина съвпада с официалната българска - тя, също като колежките си в Санкт-Петербург, изцяло отрича съществуването на македонски език. Като дългогодишна преводачка на Тодор Живков, Каржавина е добре запозната с македонския въпрос.

На конгреса присъстваше и многобройна делегация от Сърбия и един колега от Черна гора. Те следяха с напрежение дискусиите по македонската тема, без обаче да вземат отношение. Там беше и "историчарката" професор Биляна Ристовска-Йосифовска от Института за национална история в Скопие, която се стараеше да не бъде в залата по време на обсъжданията на темата.

Позволих си в една почивка при откриването на конгреса да се приближа до нея и да й честитя договора от 1 август. Тя отговори: "Не ми разваляй настроението!" И се премести на друга маса.


http://www.segabg.com/article.php?id=872824

Страници: [1] 2 3 ... 182