Бугарски Културен Клуб

Култура и уметност => Архитектура => Тема започната од: MacedonBG на Март 08, 2009, 06:58:23

Наслов: История на българската архитектура
Поставена од: MacedonBG на Март 08, 2009, 06:58:23
Маргарита Коева   
   =============================
   ВЪВЕДЕНИЕ В АРХИТЕКТУРНАТА ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ
Учебник за студенти по изкуствознание

(http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Предговор (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/predgovor.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Същност    и характер на архитектурното творчество (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/syshtnost.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Определение    на понятието “Архитектура” (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/opredenie.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Архитектурата    като система за комуникация (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/komunikacia.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Методика    за изучаване на архитектурните паметници (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/metodika.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Културен    модел на българските земи и родената от него архитектура (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/kulturen.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Римска    архитектура по днешните български земи (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/rimska.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Създаване    на християнския храм като обособен архитектурен вид (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/syzdavane.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Богослужебни    последования, тайнства и обряди, извършвани в православния храм (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/bogosluzhebni.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Ранна    християнска архитектура ІV-VІІ в. (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/ranna.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Архитектура    на Първото българско царство (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/pyrvoto.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Архитектура    на Второто българско царство (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/vtoroto.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Българската    архитектура през периода ХV-ХVІІ в. (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/bylgarskata.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Градоустройствено-художествени    принципи на Възраждането (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/grado.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Църковна    архитектура на Възраждането (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/cyrkovna.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Завършващ    етап на възрожденската архитектура (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/zavyrshvasht.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Възрожденският    дом (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/dom.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Възрождеската    архитектурна естетика (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/estetika.htm)
   (http://liternet.bg/image/ball2.gif)   Литература (http://liternet.bg/publish9/mkoeva/teoria/bibl.htm)