Бугарски Културен Клуб

Историја => Возрожденци => Тема започната од: bagain на Септември 13, 2011, 11:19:40

Наслов: Йоаким Кърчовски
Поставена од: bagain на Септември 13, 2011, 11:19:40
Сведенията за живота и дейността на Йоаким Кърчовски, достиг­нали до нас, са твърде оскъдни. Днес ние разполагаме само със заглав­ните страници на книгите му. Отделни биографични данни могат да се почерпят от народни предания. Предполага се, че той е роден към средата на XVIII в. в Кичевско или Кичево. Вероятно учи в Цариград, а през 80-те години на века започва дейността си на свещеник и учител. През по-голяма част от живота си е свещеник в Крива паланка и в околните села, учител в Кратово, а може би и в манастира ,,Св. Йоан" край Дебър и на други места. Учителската му дейност в Кратово се отличава с някои нови моменти — той поставя начало на смесените учи­лища у нас. Както е посочено в заглавия на негови книги, през 1814 г. Й. Кърчовски е хаджия и даскал, а по-късно — монах (1817 г.) и йеро­монах (1819 г.). Заедно със синовете си пътува по села и градове (главно в областта от Щип до Кюстендил и Самоков), за да проповяд­ва по черкви и параклиси и да просвещава народа. По време на едно от пътуванията си (около 1820 г.) умира...................................

(http://www.kroraina.com/knigi/bugarash/prerodbenici/Joakim/Joakim3.jpg)


(http://www.kroraina.com/knigi/bugarash/prerodbenici/Joakim/Joakim6.jpg)

(http://www.kroraina.com/knigi/bugarash/prerodbenici/Joakim/Joakim9.jpg)

http://www.kroraina.com/knigi/bugarash/prerodbenici/Joakim/Joakim.html

(http://i4.ytimg.com/vi/sExucgU-GYE/default.jpg)
http://www.youtube.com/watch?v=sExucgU-GYE&feature=related