Бугарски Културен Клуб

Историја => Возрожденци => Тема започната од: veritas на Јуни 07, 2009, 07:01:37

Наслов: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 07, 2009, 07:01:37
Днес Македониja се бори с Гърция за признаването на на нейното име. Но парадоксът е, че гърците са създали македонизмот като идеология и гърците първи са нарекли българите от Югозападна България македонци.

"В същност през първите десетилетия на 19 век в днешната географска област Македония е била наричана Долна Мизия (това име се среща още у Климент Охридски, назован в Пространното житие на Теофилакт-глава 20, параграф 61 "пръв епископ на българския език"), Долна България, Долната земя, а не Македония. Името Македония, с което през Средновековието е била назовавана само част от Тракия, в началото на 19 век е било напълно неизвестно на балканските славяни (1). Неговата употреба за означаване на днешната географска област Македония е дошла през миналия век от средите на европейските хуманисти и на гръцките възрожденци. Интересно е, да се посочи и мнението на Кузман Шапкарев по този въпрос, изразено в едно негово писмо до Марин Дринов: "Нъ по-чудно е името Македонци, както некои мислят от самата наша интелигенция...Народът обаче в Македония не знае нищо за това архаическо, а днес с лукава цел от една страна и с глупешка от друга подновено прозвище; той си знае постарото: Бугари, макар и неправилно произнасяно, даже освоявано си като собствено и преимуществено свое, нежели за другите Българи.  За това ще видите в предговора на изпратените ми книжции" (писмо от 25 май 1888 г.)(2).

Следователно съвсем неоправдано е да се твърди, че населението на Македония, където през миналия век започва Възраждането и борбите за черковна независимост на българите, е представлявало народност или нация, отделена от българската, с друго, с "македонско" национално съзнание. Тъкмо обратното-както в никой друг район на тогавашна България, литературата в Македония е изпълнена със страстна защита на българското име  и на българското съзнание на македонското население. И тая защита съвсем  не е била породена от някакви тенденции в Македония за създаване на македонско национално съзнание, а е била естествена реакция срещу гръцките домогвания в този край, които са били по-силни там, отколкото в Дунавска България или Тракия. И докато напр. хърватските писатели през 19 век назовават своя език не само хърватски, илирски или словински (словенски, славински), но употребяват и регионалните названия босански, дубровачки и сланонски, а словенците назовават  езика и народността си крански или виндски (в зависимост от съответната географска област), в България се наблюдава тъкмо обратното явление-всички български книжовници и общественици от 19 век и преди това, независимо дали са в Мизия, Тракия или Македония, с рядка последователност се наричат българи, а езика си назовават български.

1. Виж N. P. Andriotes, History of the Name "Macedonia", Balkan Studies, N 1, Thessalonike, 1960, стр. 147.

2. Виж П.Динеков, Писма на Кузман Шапкарев до проф. Марин Дринов, Македонски преглед, IX, 1934, кн.2, стр. 55.


Цитата от: Единството на българския език в миналото и днес, София 1978, Издателство на БАН.

http://www.promacedonia.org/bugarash/ed/index.html

http://books.google.com/books?id=gh4IE6toGJMC&pg=PA27&dq=bulgarians+bulgars+Macedonia+Ottoman&lr=&as_brr=3&cd=13#v=onepage&q=&f=false (http://books.google.com/books?id=gh4IE6toGJMC&pg=PA27&dq=bulgarians+bulgars+Macedonia+Ottoman&lr=&as_brr=3&cd=13#v=onepage&q=&f=false)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: shop на Јуни 08, 2009, 04:55:22
Abe vidi Bugarija 1913 zaradi razni faktori, medju drugite i ne promislenite potezi na Gen. Sava Savov ja izgubi Kutmichevica i dobar del od zapadna Mizija.

Eve ti ja Ungarija so GDP poveke od dvokraten od Srbija, pa nema teorija da si ja vrati Vojvodina. Iako veruvajte mi vo Vojvodina i pravoslavnoto naselenie (tn. Ungarski "Srbi") rado bi se otarasilo od Republika Srbija.

Ako resile da bidat anticki makaronci, neka im e so sreka. Mene iskreno sram mi e i porado bi bil priznaeno malcinstvo vo ramkite na RM otkolku da imam nesto so ovie.

Poveke me zagrizuva odnosot kon Bugarskite kulturni spomenici, crkvi i freskopisi, ostanati istoriski zapisi koi aktivno se unistuvaat i menuvaat kako im odgovara vo momentot na nekolku sitni kriminalci i prevaranti.

Se nadevam Bugarija ke prevzeme nesto vo vrska so ova.
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: MacedonBG на Јуни 10, 2009, 12:17:09
Abe vidi Bugarija 1913 zaradi razni faktori, medju drugite i ne promislenite potezi na Gen. Sava Savov ja izgubi Kutmichevica i dobar del od zapadna Mizija.

Eve ti ja Ungarija so GDP poveke od dvokraten od Srbija, pa nema teorija da si ja vrati Vojvodina. Iako veruvajte mi vo Vojvodina i pravoslavnoto naselenie (tn. Ungarski "Srbi") rado bi se otarasilo od Republika Srbija.

Ako resile da bidat anticki makaronci, neka im e so sreka. Mene iskreno sram mi e i porado bi bil priznaeno malcinstvo vo ramkite na RM otkolku da imam nesto so ovie.

Poveke me zagrizuva odnosot kon Bugarskite kulturni spomenici, crkvi i freskopisi, ostanati istoriski zapisi koi aktivno se unistuvaat i menuvaat kako im odgovara vo momentot na nekolku sitni kriminalci i prevaranti.

Se nadevam Bugarija ke prevzeme nesto vo vrska so ova.
Поздра за добрия коментар братко и Добре дошъл в форума.
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 19, 2009, 06:55:53
Още с падането на България под турско робство и загубата на независимостта на Българската патриаршия гърците започват усилена политика на гърцизиране на българите. Такива градове като Охрид, Битоля и Пловдив са били почти напълно гърцизирани до началото на преродбата. Гръцките попове изгарят стотици хиляди български книги написани през средновековието.

Откъс от предисловието на "История славяноболгарская" на Паисий Хилендарски (1), в който се изтъква необходимостта от познаването на родната история.

1762 г.

"Внимавайте, вие читатели и слушатели, роде български, които обичате и имате присърце своя род и своето българско отечество и желаете да разберете и знаете известното за своя български род и за вашите бащи, прадеди и царе, патриарси и светии, как изпървом са живели и прекарвали... Твърде много обикнах българския род и отчество и много употребих да събирам от различни книги и истории, докато събрах и обединих историята на българския род в тая книжица за ваша полза и похвала... Но някои не обичат да знаят за своя български род, а се обръщат към чужда култура и чужд език и не се грижат за своя български език, но се учат да четат и говорят по гръцки и се срамуват да се нарекат българи. О, неразумни и юроде! Защо се срамуваш да се наречеш българин и не четеш и не говориш на своя език? Или българите не са имали царство и държава? Толкова години са царували и са били славни и прочути по цялата земя и много пъти са взимали данък от силни римляни и от мъдри гърци. И царе, и крале са им давали своите царски дъщери за съпруги, за да имат мир и любов с българските царе... Но поради що, ти глупави човече, се срамуваш от своя род и се влачиш по чужд език? Но, рече, гърците са по-мъдри и по-културни, а българите са прости и глупави и нямат изтънчени думи. Затова, казва, по-добре да се присъединим към гърците. Но виж, неразумнии, от гърците има много народи по-мъдри и по-славни. Оставя ли някой грък своя език и учение и род, както ти, безумнии, оставяш и нямаш никаква придобивка от гръцката мъдрост и изтънченост? Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език!"

1. Паисий Хилендарски, роден в Банско през 1722 г., пръв идеолог на българското национално възраждане. През 1762 г. завършва "История славяноболгарская", която поставя началото на новобългарската литература.

История славяноболгарская, под ред. на П. Динеков, София, 1963, стр. 29-30; оригиналът е на български

Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 21, 2009, 11:37:26
В дописка от Охрид до в. "Македония" се съобщава, че в Ресен и други епархии в черквите вместо името на гръцкия владика се споменава името на Българския синод.

09.12.1869 г.

На 9-ий текущаго в денят на света Анна съгласно сичките свещенници от казата Ресна с тридесет и две села престанали от да споменават името на гъркът владика Мелетия; и тъй вместо Мелетия споменали в църквите си и внесли за всегда каноническото име на Българскийт синод в Цариград... Ето гръцката Македония днес сама публично се изражава, че она е била българска, а не гръцка, както що я мислели некои си фанатици гърци. Ний сме желали винаги и сега желаеми да ся яви само истината чиста от същите македонци, за да се покаже, че негрешимата велика църква греши, като лъже пред сичкийт свят, че Македония и Тракия се заселявали от гърци и от коленото на Периклея и да се докаже, че мнимите (според тия) български представители не са работили от само себе си, нъ от целийт български народ, който ги познава за свои...

Вестник: "Македония", Цариград, бр. 13, 31.12.1869 г. (оригиналът е на български).
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 27, 2009, 08:53:01
Дневник, 27.06.2009


ПРОЕКТИ ЗА НЕПОДНОСЛИВА ЗБРКА

Споменикот на Александар и црквата на Вранишковски

Димитар Димитров (Авторот е универзитетски професор)

Ако го оставиме Јустинијан настрана, како некој што не е во врска со предметот, за античките татко и син е документирано дека биле функционализирани против борбата на нашите предци за наша држава. Култот на Александар Грците го вградиле во теорија за нашиот идентитет што не прави едно со нив, Грците. Како наследници на Александар, кој според таа теорија, се разбира, бил Грк, ние исто така сме Грци, но, со доаѓањето на Славјаните, сме се заборавиле и сме станале славофони. Таа теорија, во македонската борба и во Втората балканска војна, се спроведувала во комбинација со насилство. Нашите предци требало да прифатат или дека се Грци или да бидат „анулирани“ (Н. Диму, Несреќата да си Грк).

Се исходува од една основна претпоставка дека имено целото население во далечното минато било грчко. „Каков срам!“ - велеле грчки жандарми во Горно Куфалово. - „Ние ве ослободивме. Гласот на Александар Велики ве вика од гробот. Не го слушате ли? А продолжувате да бладате...“ (Карнегиевиот Извештај за Балканските војни 1912-1913.) Клучната ролја во имплементацијата на грчката александристска теорија ја играла грчката црква, која „во последните два века им служела на сите богови, само не на Единствениот“ (Н. Диму). Во книгата на Раптис Капетанот Пулакас работата е така поделена што свештеник, со опширна просветителска проповед, се труди заблудените чеда, паднати во анималност и варварство, да ги „прероди“ и да ги спаси за елинизмот и културата во идентитетот со Александар. Додека за луѓето (движењето на отпорот) што ја одбиваат таквата „преродба“ следувал теророт на андартите.

Во случајот на костурскиот владика Каравангелис двете функции се споени во една личност. Тој бил и проповедник и организатор на терористички акции. Мантијата му била потребна поради авторитетот на православната црква сред православното население. Така, проблематичниот ВМРО-вски војвода Коте Христов при првата нивна средба му бакнува рака, а владиката уште со првата реченица му ја внушува „преродбата“ на грчки начин: „Вие сте Грци од времето на Александар Велики, но наминаа Славјаните и ве пославјанија. Изгледот ви е грчки и земјата што ја газиме е грчка. За тоа сведочат и статуите скриени во неа. И тие се грчки. И монетите што ги наоѓаме се грчки.“ (Македонската борба).

ЗА "ПРЕРОДЕНИТЕ"

Како што гледаме, пред еден век, во грчката „Македонска борба“ и во Втората балканска војна, Александар и грчката црква не само што не си противречеле, туку биле единствена позиција - позиција на погрчување на територијата и на населението. На другата страна од фронтот стоела ВМРО, закотвена во преродбата врз Кирило-Методиевата-Климентова традиција. Еден од нејзините најголеми дејци вака ја коментира проповедта на „преродениот“ поп Герман: „Тој брат толку се погрчил... се помачи секако да ни докаже дека ние сме биле Грци!... Почна да ни ја раскажува историјата за великиот Александар... Човек што не се разбира од историја, а сака да ти проповеда со неа, тоа е многу смешно!. Ние... го зарезахме.“ (Дневник). Еден друг „прероден“, војводата Вангел Георѓиев, кој станал капетан Вангелис, „славофон по јазик, но грк по душа“ (Г.Каравангелис), загинал од куршум на чета на ВМРО. (Дневник).

Од друга страна, „преродениот“ Коте Христов, капетан Котас, грчки народен херој, овековечен споменички и во името на селото, го заклал ВМРО-вскиот војвода Лазар Поп-Трајков, чија отсечена глава му ја принесол како трофеј на „Црното евангелие“, како што уште жив го нарекле Каравангелис. Друг андартски капетан му ја отсекол главата на тешкоранетиот Чакаларов, која, набиена на кол, андартите ја разнесувале низ Леринско, извикувајќи: „Нема Чакаларов! Нема Македонија!“.

Таков е споменот на Александар во врска со државотворниот процес на Република Македонија, сублимиран во девизата „Се’ за Македонија“. Таков е уделот на грчката црква во нашето политичко и народно обособување. Се работи за тенденција на одродба наспроти тенденцијата на културно-политичка индивидуализација во рамките на европската реалност, (индивидуализација) што ја претставува штотуку споменатата Кирило-Методиева-Климентова преродбенска традиција. Таа амбиваленција на ширењето на источното христијанство сред Славјаните, има милениумска историја. Се протега од Византиската, преку Отоманската Империја, до „црните евангелисти“ и до црквата на Вранишковски, на таа задоцнета инсталација на грчкиот патријарх Христодулос со посредство на српскиот патријарх Павле. Толку колку што Охридската архиепископија била „грко-православна“, толку биле „анулирани“ црковните и училишните претставници на Климентовата-преродбенска традиција. Карнегиевиот извештај и Дневникот и писмата на Мисирков сведочат за масовна чистка на тие најчести видови на тогашната интелигенција и за создавање на тој начин „обезглавен народ“.

Иако појавно спротивставени, проектите на споменикот на Александар и на црквата на Вранишковски ги поврзува заедничкото гледање наназад. Ако покрстувањето на нашите предци било мотивирано со нивното цивилизациско обликување во рамките на христијанска Европа, со „преродбата“ во знакот на култот на Александар се излегува од Европа, бидејќи се редуцира тој последен милениум од нејзината историја, кој, се разбира, ја подготвил современа Европа и нас како нејзин дел и етнокултурна особеност.„Грко-православната Охридска архиепископија на Пеќската патријаршија“ тоа милениумско обособување во Светиклиментовата традиција, со преродбата, ВМРО и АСНОМ го премостува со грчко-српска коалиција на нивото на „црните евангелисти“, како „свештен“ изблик на земната манија за непосредна грчко-српска граница.

Останува она што било укинато/трансцендирано од виталното, кое го поставува/обликува историскиот процес. Да се буричка по тој остаток, од него да се реконструира етнологија на античките Македонци и таа етнологија да се идентификува како наша „крв и култура“ - тоа значи да се следи антиисториски пат од трансцендирачко кон трансцендирано, од преживеано кон надживеано. Ако крвта прелиминарно ја апсолвираме како несводлива на етнолошки белег, каква култура можеле да ни дадат тие што брзале да ја земат грчката култура?

Тоа е стратегија на деструкција-автодеструкција, во традицијата на тактиката на Каравангелис „со нив против нив“, со која „славофоните“ ги регрутирал во андартските чети, како што е прикажано погоре, служејќи се со култот на Александар како орудие. Устоличувањето на Александар во грандиозен кич-споменик на централниот плоштад на главниот град на државата (след оние во Прилеп и во Штип), претставува триумф на грчката византиска вештина, со која на тој чин му се дава вид на провокација на Грција, а всушност се провоцира автодеструкција на државата и суигеноцид на нејзиното мнозинско население.
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 27, 2009, 08:56:24
Ето го и линка на горната статия.

http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=67EB7E6125699F4FBE4FF0829869299C&arc=1 (http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=67EB7E6125699F4FBE4FF0829869299C&arc=1)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 30, 2009, 07:18:00
След това македонизма се използва и от сърбите, като етап от сърбизирането на македонските българи.


Време, број 1707, 29.06.2009

СЛАВЧО КОВИЛОСКИ:
Каков народ живее во Македонија


Во редот на големосрпските шовинисти е вклучен и Стојан Новаковиќ, како и потоа Јован Цвииќ. Првиот, божем, е создавачот на македонизмот, откако српската пропаганда видела дека не може да и парира на бугарската, односно да го смени менталитетот на бугарското население во Македонија, па за да го неутрализира влијанието на Бугарија почнала со проповедање на некаков македонизам, а вториот поради некаквата негова неутралност во однос на македонското население.

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1743&ArticleID=116703 (http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1743&ArticleID=116703)

Из доклада на СТ. Новакович (1) до министъра на просветата в Белград за македонизма като план в посърбяването на македонските българи.

1887 г.

"Тъй като българската идея, както е известно на всички, е пуснала дълбоки корени в Македония, аз смятам, че е почти невъзможно да се разколебае тя напълно, като противопоставим само сръбската идея. Тая идея, опасявам се, не би била в състояние като чисто и голо противопоставяне да подтисне българската идея и затова сръбската идея би имала полза от някакъв съюзник, който би бил рязко против българизма и който би имал в себе си елементи, които биха могли да привлекат към себе си народа и народните чувства, като ги отцепят от българизма. Този съюзник аз виждам в македонизма..."

1. Ст. Новакович (1842-1915), виден сръбски учен, който в последствие станал първият идеолог на "македонизма". Първоначално стои на правилни научни позиции и осмива шовинистичните претенции на Милош Милоевич по отношение на българския народ.


(Џамбазовски. Ст. Новаковиђ и македонизам. Историjски часопис књ. XIV, 1964, с. 141; виж същия, Културно-обществените врски на македонците со Србиjа во текот на XIX в., Скопjе, 1960, с. 178.

Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 30, 2009, 07:24:04
Ето го новият линк на статията в "Дневник":

ПРОЕКТИ ЗА НЕПОДНОСЛИВА ЗБРКА

Споменикот на Александар и црквата на Вранишковски

http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=67EB7E6125699F4FBE4FF0829869299C&arc=1 (http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=67EB7E6125699F4FBE4FF0829869299C&arc=1)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 01, 2009, 11:40:28
Дневник, среда, 01 јули 2009

Тикви со антички корени

Жарко Трајаноски

Ќе дознаат дека на македонската почва ги остваруваат асимилаторските проповеди на крвникот Каравангелис, кој се спомнува во истата песна: „Вие сте Грци уште од времето на Александар Велики, но поминаа Словените и ве словенизираа.“
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 02, 2009, 02:02:47
Разбира се, предшественик на Новакович е Милош Милоевич, който прави първата стъпка за отделяне по етнически признак на българите от Македония.

Време, број 1710, 02.07.2009

СЛАВЧО КОВИЛОСКИ:
Картата на Милоевиќ ги раздвижи интелектуалците

Милош Милоевиќ со неговата географска карта и не сакајќи Македонците ги става рамо до рамо со останатите јужнословенски народи. Именувајќи ги посебно, иако како Србо-Македонци, тој покажува дека целта била србизирање на македонското население, исто како што сакал да ги посрби Бугарите, Хрватите, Словенците и т. н. И покрај извесниот број на неточности во кои Македонците се прикажани како дел од српското племе (и други неточности, најчесто географски) , сепак значајно е што Милоевиќ на тој начин оддава признание за постоењето на одделен македонски народ, различен од останатите. Тој тоа го покажува со одделувањето географски и етнографски на македонскиот народ од останатите балкански народи.

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1746&ArticleID=116964 (http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1746&ArticleID=116964)

Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 03, 2009, 06:11:04
Тук може да се прочете повече за гръцката Мегали идея.

http://www.google.com/#hl=en&q=megali+idea+bulgarians&btnG=Google+Search&aq=f&oq=&aqi=&fp=dMlfxuRvj0I (http://www.google.com/#hl=en&q=megali+idea+bulgarians&btnG=Google+Search&aq=f&oq=&aqi=&fp=dMlfxuRvj0I)

http://books.google.com/books?spell=1&q=megali+idea+bulgarians&as_brr=3 (http://books.google.com/books?spell=1&q=megali+idea+bulgarians&as_brr=3)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 03, 2009, 06:20:37
Тук на български за Мегали идеята.

http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B0&btnG=Google+%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&meta=&aq=f&oq= (http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B0&btnG=Google+%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&meta=&aq=f&oq=)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 05, 2009, 11:05:13
Делото на отродяване на българите от Македония продължава Мисирков.


 Сръбски период [редактиране]

Завършва гръцко основно училище, след което заминава да продължи учението си в Кралство Сърбия. В Сърбия е насилен да се декларира като сърбин, с което се обяснява неговата неизменна сърбофобия. Следствие от този натиск избягва в София. В началото на 1891 година се връща в Белград, където постъпва в организираното от сръбската шовинистична пропаганда Богословско училище, поставящо си за цел да подготви свещеници и учители за Македония. Поради бунт в училището и последвалото му разформироване, Мисирков заминава за Шабац, където се записва в местната гимназия. През 1892 се прехвърля от Шабац пак в Белград в тригодишната Учителска школа. През 1893 година със свои другари основава под въздействие на македонистичното учение на Стоян Новакович Ученическо дружество "Вардар" с цел подържане на македонистки дух сред добре приетите в Сърбия ученици от Македония. През 1895 Мисирков завършва Учителската школа и е назначен за учител в Прищина.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2)

http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE&btnG=Google+%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&meta=&aq=f&oq= (http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE&btnG=Google+%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&meta=&aq=f&oq=)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 05, 2009, 11:11:12
Още за Стоян Новакович

http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&meta= (http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&btnG=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&meta=)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 08, 2009, 08:57:39
Създаване на Българската екзархия

Спорът за установяването на българската национална църква продължава 40 г. Започва през 1830 година и завършва на 28 февруари 1870 година когато със султански ферман, издаден в Цариград, се узаконява възникването на Българската екзархия.

Най-напред е поставено изискването на българския народ сам да избира свещниците си, които да са от българска националност. Първите градове, който изразяват това желание са Скопие и Самоков през 1833 година. На тези желания остро се противопоставя Вселенската патриаршия. Изискването на български свещеници се допълва със собствена литургия и изграждане на училища. Гръцките свещеници в българските епархии често са прогонвани със сила. Това става в много градове на Тракия, Македония и Мизия.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F)


(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5)


Ферман на султан Абдул Азис от 28 февруари 1870, с който се обявява учредяването на Българската екзархия

http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&meta=&aq=0&oq=%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+ (http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%B5%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F&meta=&aq=0&oq=%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%B7%D0%B0+)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 08, 2009, 09:15:29
Ферман за създаване на Българска екзархия

Всички верни поданици и жители на нашата империя, радвайки се на отношение на вярата, както и във всяко друго отношение на пълна и постоянна сигурност, живеят помежду си сговорно и приятелски, както това подобава на съотечественици и на просветени хора...Но въпреки това ние видяхме със съжаление споровете и разногласията, които против това ни доброжелателство от известно време са изникнали  помежду българите от православното вероизповедание и Гръцката патриаршия, т.е. относно връзките на българските митрополити, епископи, свещеници и на българските църкви към Патриаршията.
Следните членове, които са резултат на разисквания и размишления за най-доброто разрешаване на мъчните въпроси, бяха уговорени, както следва:

1.Ще се образува една особена духовна юрисдикция под името Българска екзархия, които ще обемат по-долу изброените митрополитски и епископски епархии и други места....
10. Духовната юрисдикция на Българската екзархия обема: Русенската, Силистренската, Шуменската, Търновската, Софийската, Врачанската, Ловчанската, Видинската, Нишката, Пиротската, Кюстендилската, Самоковската, Велешката, Варненската епархии...Ако всички или поне две трети от православните жители на други места вън от тези, изброени и посочени по-горе, желаят да се подчинят на Българската екзархия за своите духовни работи и ако това е установено, то ще им бъде разрешено; но това ще може да стане по искането и по съгласието на всички или поне на две трети от жителите. Тези, които чрез това средство биха поискали да създават смут или раздор между населението, ще бъдат преследвани и наказвани според закона.

Христо Христов, Николай Генчев. Българско възраждане. София, 1969 г. стр. 212-214; оригиналът е на турски.
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 10, 2009, 11:42:43
Още за гърцизирането на българското население в Македония.

Како да се реорганизираат османлиските територии?

Нова Македония, четвъртък, 09.07.2009

Покрај грчките политичари и дипломатијата, особено голема активност пројавиле атинскиот и цариградскиот силогос. Кога во Грција биле подготви да поверуваат дека во Европа Македонија е прифатена како грчка територија, во 1876 година се појавила картата на познатиот и авторитетен европски етнограф-картограф Киперт, во која тој македонското население го прогласил за бугарско и териториите што ги населувало тоа население ги означил со розова боја. Атинскиот силогос жестоко реагирал на картата на Киперт, која во тие моменти се сметала како опасна за грчките интереси. Силогосот го информирал италијанскиот амбасадор во Атина Матеи дека картата на Киперт не е прифатлива за Грците и затоа било потребно таа да се ревидира.

Грчкиот министер за надворешни работи Делијанис испратил писмо до грчкиот амбасадор во Рим Михаил Папаригопулос, во кое му го доставил меморандумот во врска со картата на Киперт. Притоа Делијанис го изнел и ставот на грчката влада дека, иако таа не сакала да се меша, картата на Киперт сепак не соодветствувала на етнолошката пропорција на Балканот. Според Делијанис, синџирот на планините Балкан Планина и Шар Планина претставувал демаркациона линија меѓу Словените и Грците, што го потврдувале етнологијата и историјата. Грчкиот министер сметал дека од јужната страна на Балкан Планина имало Бугари и Албанци, но сепак доминирал грчкиот елемент и неговата многубројна моќ не можела да се оспори. Преписката меѓу Папаригопулос и Киперт траела подолго време. По неколкуте писма Папаригопулос напишал едно во кое навел дека повеќе од половина од населението во јужните делови на Македонија било погрчено, со што признавал дека по етничко потекло тоа сепак не било грчко.

Во текот на февруари 1878 година Киперт објавил нова карта од која можело да се види дека Македонија не била претежно бугарска, туку претежно грчка!?

Според авторите на меморандумот, територијата јужно од Балкан Планина од секогаш била населена со Грци, а Словените што живееле тука биле словенизирани Грци.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=7891522158&id=17&prilog=0&setIzdanie=21733 (http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=7891522158&id=17&prilog=0&setIzdanie=21733)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 16, 2009, 03:05:15
Време, број 1722, 16.07.2009

СЛАВЧО КОВИЛОСКИ:
Слободата треба да дојде „или сите ќе изумреме“

„Идејата за издавање „Македонски буквар“ за потребите на српската пропаганда во Македонија и Стара Србија за првпат ја изнел Деспот Баџовиќ“. Тој „Буквар“ требало да биде составен на српско-македонски јазик кој полека со време ќе се приближува до чисто српскиот. Оваа идеја се реализирала подоцна кога се ангажирал Стојан Новаковиќ кој, пак, ги ангажирал Коста Групчев (иќ) и Наум Евро (виќ), чиј ракопис бил насловен како „Македонски буквар во Цариград“. Букварот во поголемиот дел е составен од македонски зборови, но со извесни србизми, кои требало да потпомогнат при евентуалното србизирање на македонскиот народ.

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1758&ArticleID=117912 (http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1758&ArticleID=117912)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 17, 2009, 01:25:52
Нова Македония, петок, 17.7.2009

„Мегали идејата“ станала врховна идеологија на секоја грчка влада

Српската Влада направила програма за заедничко спогодбено српско-грчко настапување во Цариград, со цел да се спречи да им се даваат нови привилегии на Бугарите, да се отстранат пречките и да се воспостави соработка меѓу Србите и Грците во Македонија, да се одреди границата на интересните сфери на Србите и на Грците и да се постигне спогодба за уништување на бугаризмот во Македонија.

Остварувањето на „Мегали идејата“ почнало веднаш по создавањето на првата грчка држава, по ослободувањето од османлиската власт во 1830 година.

Проектот за создавање голема грчка држава со помош на големите сили, уште од појавата во форма на „Мегали идеја“ станала врховна идеологија која се пренесувала на секоја влада. Таа не се однесувала само на нејзиното територијално проширување, туку и на засилувањето на економската и на финансиската состојба. Во 1832 година Велика Британија, Франција и Русија и одобриле заем на Грција во износ од 60 милиони франци, а најголем дел биле потрошени за војската.

И тук авторът показва, че е много неграмотен.

Тука се вршело грцизирање на историјата, на јазикот и на другите „научни факти“, со кои се „откривало“ дека во составот на Византија, покрај грчкото население, влегувале и други народи, а многу од нив давале и византиски императори. На пример, општо е познато дека императорите Јустин и Јустинијан потекнувале од Македонија и дека Василиј I и Василиј II биле претставници на македонска династија итн.

През средновековието Македония се наричала територията около Одрин/Едирне. А днешната Вардарска Македония е наричана България.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=71691539277&id=17&prilog=0&setIzdanie=21740 (http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=71691539277&id=17&prilog=0&setIzdanie=21740)

Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 17, 2009, 01:33:50
Ето я мапата на която е показана територията на средновековна Македония.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Byzantine_Macedonia_1045CE.svg (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Byzantine_Macedonia_1045CE.svg)

http://books.google.com/books?spell=1&spell=1&q=theme%20Macedonia%20Byzantine&oi=spell&as_brr=3 (http://books.google.com/books?spell=1&spell=1&q=theme%20Macedonia%20Byzantine&oi=spell&as_brr=3)

http://www.google.bg/search?hl=bg&lr=&ei=5WBgStmUG4LK_gbb29jIDg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Macedonia+Byzantine&spell=1 (http://www.google.bg/search?hl=bg&lr=&ei=5WBgStmUG4LK_gbb29jIDg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Macedonia+Byzantine&spell=1)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Macedonia_Byzantine_sat-map.jpg (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Macedonia_Byzantine_sat-map.jpg)

Тук за Западна България:

http://www.google.bg/search?hl=bg&q=western+bulgaria&meta= (http://www.google.bg/search?hl=bg&q=western+bulgaria&meta=)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 23, 2009, 02:44:56
Кирил Пейчинович наричал днешна Вардарска Македония - Долна Мизия, както тя е била позната на славяните по това време.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pejchinovich.jpg (http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Pejchinovich.jpg)

http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB+%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&btnG=Google+%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&meta=&aq=f&oq= (http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB+%D0%9F%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&btnG=Google+%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5&meta=&aq=f&oq=)
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Септември 06, 2009, 03:03:30
Из донесението на руския консул в Битоля М.А.Хитрово до руския посланик в Цариград Е.П.Новиков за нуждата от българска просвета.

16.01.1864 г.

"Македония, откъсната от останалия южнославянски свят, отдавна напълно се е подчинила на гърцизма... Отдавна богослужението почти повсеместно се извършва на гръцки, в училищата почти никъде не се преподава български език. Малцина забогатяващи бълари не смееха да се наричат със своето национално име, срамуваха се от своя произход...
Кирилицата се беше запазила само в северните части на Македония и в най-старите ръкописи, които се срещаха в някои манастири. Тукашните българи бяха принудени да изнамерят нова писменост, като употребяваха гръцки букви, за да изразят славянските звуци. В цяла Македония и Средна Албания това влияние на гърцизма са могли да избягнат само Велес, Прилеп и Дебърският окръг, където гърцизмът никога не е могъл да се установи здраво. Но въпреки този морален гнет селското население повсеместно е запазило славянските предания, езика и обичаи..."

Славянскии архив. Сборник статии и материалов. Москва, 1963 г., стр. 244-245; оригиналът е на руски
Наслов: Одг: Македонизма е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Септември 06, 2009, 03:47:15
Из "Автобиографията" на Кузман Шапкарев относно учебното дело в Македония.

"Родословие и житие Кузмана, сина Тасева (Атанасова), сина Песхалова, сина Михаила Шапкарова от Охрид. Михаил Шапкаров, родом българин от село Лесковец, един час въсточно от Охрид...Константин Хр. Узунов, пръв ми даде повод да се заучам на майчиният ми език. Той ми даде един сръбски буквар (защо тогаш български немаше...)* ми ги научи буквите и ми вдъхна най-първа искрица любов към майчиният език...
В тригодишно почти време, що учителствувах в Струга, две доста забележителни неща зедоха (се сториха). Що за пръв път, яз въведох в училището да се учат и майчиния ни език-болгарският, койт от един век почти напред (70 години) беше изчезнал. Следователно се въведе и в църквата. На това въвеждание причина бе приснопамятний Димитър Миладинов, за кого ке се речит по-пространно на дуго място.  Той приснопамятний мъж, бидеещем от многу години елински учител, можит и гръцки спомагател, а български гонител, на последните си години (по подражание на Св. Павла) позна заблуждението, в кое се нахождаше не само народът български, що населяваше цяла Македония, но и същий той се отхвърли от заблуждението си и с пламенна ревност се грижи дори до мъченическата си смърт за нравственото разбудвейне на народът и за въвеждане на българският език по българските училища и църкви, в кои бе влегал гръцкият език. Това поприще следуваещем приснопамятний мъж ми даде таков повод и мене  да въведа в училището  ми българският език, кого бях се научил малу да читам уще на 1856 г. в Охрид от Костадина Хр. Узунова. Само потребните книги немах. Но на това ми спомогна пак същият... ми прати 15 буквари сръбски с църковни писма. После, от како хойде  в Кукуш, ми прати доволни български буквари и св. истории, издадени от архимандрид Партения Зографского, сегашний Полиянински (Кукушки) владика."

*Преди реформата на Вук Караджич сърбите са писали с българска кирилица, затова българите са учили своята азбука от сръбски книги.

Ив. Снегаров. Принос към историята на просветното дело в Македония. Македонски преглед, София, кн. I, с. 57-581; кн. 2, стр. 40, 45-46, 57-58; оригиналът е на български
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Октомври 20, 2009, 10:44:29
Статия на Кръстьо Мисирков (1) "Народността на македонците"

11.05.1924

      "Статията на г-н Арсения Йовков "Българи в Македония", поместена в бр. 1 на в. "20 юлий", като че ли отново повдига въпроса за народността на македонците, като го решава с неопровержими доказателства в полза на българското племе. Авторът на въпросната статия в една друга своя статия, поместена в последния брой на в. "Пирин", се изрази, че македонски въпрос ще има дотогава, докато има българи и българско национално съзнание в Македония...В последната статия г. Йовков се изрази дори, че ние македонците, трябва да бъдем по-големи българи от самите българи.
Тези две интересни статии на г. Йовков ни дават повод да се спрем върху въпроса за народноста на македонците и върху ролята, която тоя въпрос е играл и ще играе в историята на Македония.
     Началото на 19 век завари в Македония гръцко духовенство и българско национално съзнание между по-събудените македонци, които ръка за ръка с българите от България* и Тракия поведоха борба за национална просвета и национална църква. Това духовно и национално единство на мизийци, македонци и тракийци предшествува и последва създаването на Българската екзархия и освобождаването на България.
     Сърбите позавиждаха на българите и по някои други теоретически и практически съображения почнаха да оборват европейските, македонските и българските твърдения, че македонците са българи, и с това те първи поставиха на масата на учените въпроса за истинската народност на македонците.
     Би било неблагоразумно да отричаме, че задачата, която си поставиха сърбите, е немаловажна и че успехите, които те постигнаха благодарение на своята упоритост и строга систематичност, са колосални...И в резултат те завладяха по-големия дял от Македония, която им се даде като земя, населена от сърби; даде им се от ония, които до последно време единодушно признаваха българския народностен характер на Македония...
    Но ето че се раздават виковете на самите македонци: ние сме българи, повече българи от самите българи в България...Вий сте могли да победите България, да й наложите каквито щете договори, но с това не се изменя нашето убеждение, нашето съзнание, че ний не сме сърби, че ний до сега сме се казвали българи, тъй се казваме и днес и така искаме да се казваме в бъдеще...
    Ние не можем и не трябва да подражаваме на мизийците във всичко, защото мизийската логика , техните начини на действие довеждат до договори като сръбско-българския в 1912 г., като Ньойския. Ние ще бъдем повече македонци, отколкото българи, но македонци със свое отлично от вашето сръбско - национално самосъзнание, със свое историческо минало, със своя литературен език, общ с българския, със свое македонско-българско национално училище, със своя национална църква, в които националното и религиозно чувство на македонеца да не бъде оскърбявано от лика и духа на сръбските светци като свети Сава...
Наричаме ли се ний българи или македонци, ний винаги се съзнаваме като отделна, единна, съвършено отлична от сърбите и с българско съзнание народност, която ще знае да наложи волята си за борбата за човешки права на македонеца."

*През турското робство България е била наричана само северната част на страната (Мизия), докато южните части, Тракия и Македония били обозначавани отделно.

вестник "20 юли", София брой 5, 11.05.1924 г.; оригиналът е на български

1. Кръстьо Мисирков привърженик на "македонизма" в началото на 20 века. След това се отказва от собствената си теза, прокарана в книгата му "За македонцките работи", и минава на великобългарски (големобугарски) позиции.
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Ноември 04, 2009, 07:45:47
След Втората световна война Тито под влияние идеите на Коминтерна, а също така и поради желанието му да отслаби Сърбия (нали е бил хърватин) започва налагането на македонизма в Р. Македония. Именно през този период се извършва масова промяна на националното самосъзнание на българите в Македония.
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 07, 2009, 11:27:09
Леон Троцки е известен руски революционер убит по-късно от Сталин в Мексико. По време на Балканските войни той е бил руски военен кореспондент на Балканите и е публикувал книга за събитията от това време:

http://books.google.com/books?id=tEJmenVPZ-IC&pg=PA341&dq=greek+assimilation+campaign+Macedonia&lr=&as_brr=3&hl=bg#v=onepage&q=&f=false (http://books.google.com/books?id=tEJmenVPZ-IC&pg=PA341&dq=greek+assimilation+campaign+Macedonia&lr=&as_brr=3&hl=bg#v=onepage&q=&f=false)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 07, 2009, 12:21:58
Още за асимилацията:

http://books.google.com/books?id=kzl4vFfZg6IC&pg=PA279&dq=greek+assimilation+campaign+Macedonia+bulgarian&lr=&as_brr=3&hl=bg#v=onepage&q=greek%20assimilation%20campaign%20Macedonia%20bulgarian&f=false (http://books.google.com/books?id=kzl4vFfZg6IC&pg=PA279&dq=greek+assimilation+campaign+Macedonia+bulgarian&lr=&as_brr=3&hl=bg#v=onepage&q=greek%20assimilation%20campaign%20Macedonia%20bulgarian&f=false)

http://books.google.com/books?id=48NyoQdOWH0C&pg=PA42&dq=greek+assimilation+campaign+Macedonia+bulgarian&lr=&as_brr=3&hl=bg#v=onepage&q=greek%20assimilation%20campaign%20Macedonia%20bulgarian&f=false (http://books.google.com/books?id=48NyoQdOWH0C&pg=PA42&dq=greek+assimilation+campaign+Macedonia+bulgarian&lr=&as_brr=3&hl=bg#v=onepage&q=greek%20assimilation%20campaign%20Macedonia%20bulgarian&f=false)

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 14, 2009, 07:56:15
Отначало гърците наричали българите от днешна Македония македонци, като под това разбирали българофонни гърци, наследници на Ал. Македонски,които са забравили своя роден гръцки език и са започнали да говорят български. Преродбениците са се борили именно срещу този гръцки македонизъм. По-късно  гърците започнали да наричат жителите на Северна Гърция българофонни. Но тъй като с това се поддържала тяхната българска идентичност, се отказали от това и започнали да ги наричат славомакедонци, с цел напълно да ги отделят от българският род...

http://books.google.com/books?q=bulgarophon&btnG=Search+Books (http://books.google.com/books?q=bulgarophon&btnG=Search+Books)

http://books.google.com/books?q=bulgarophons&btnG=Search+Books  (http://books.google.com/books?q=bulgarophons&btnG=Search+Books)Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 21, 2009, 11:24:01
Политиката на Тито и Коминтерна в Македония.

http://books.google.com/books?q=Tito%20Macedonia&as_brr=3 (http://books.google.com/books?q=Tito%20Macedonia&as_brr=3)

http://books.google.com/books?as_brr=3&q=Tito+Macedonian+nation&btnG=Search+Books (http://books.google.com/books?as_brr=3&q=Tito+Macedonian+nation&btnG=Search+Books)

http://books.google.com/books?as_brr=3&q=Comintern+Macedonian+nation&btnG=Search+Books (http://books.google.com/books?as_brr=3&q=Comintern+Macedonian+nation&btnG=Search+Books)

http://books.google.com/books?as_brr=3&q=Comintern+Macedonia&btnG=Search+Books (http://books.google.com/books?as_brr=3&q=Comintern+Macedonia&btnG=Search+Books)

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 22, 2009, 08:15:52
Появата на македонският идентитет

http://books.google.com/books?spell=1&lr=&q=macedonian+identity+bulgarians+Macedonia&as_brr=3&sa=N&start=0 (http://books.google.com/books?spell=1&lr=&q=macedonian+identity+bulgarians+Macedonia&as_brr=3&sa=N&start=0)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 27, 2009, 02:55:00
       
      В годините на титова Югославия се извършва недопустима фалшификация на огромен брой исторически документи, като навсякъде където пишеше българин, беше заменено с македонец, македонски. Така например книгата на Ст. Веркович "Народне песме македонски Бугара" (у Београду, 1860)  беше преиздадена през 1961 г. от К. Пенушлиски под заглавие "Македонски народни песни".  Ето обаче какво пише Веркович в предговора към оригиналната книга: "Но jа сам  ове песме назвао бугарскима, а не словенскима, због тога, jем данас кад би когод македонског Словенина запитао: што си ти? с места би му отговорио: я сам болгарин, а своj jезик зову болгарским..." (стр. XIII).

http://books.google.com/books?id=-0mJ7blUGtQC&pg=PA326&dq=Stefan+Verkovic+Macedonia+songs&lr=&as_brr=3&cd=1#v=onepage&q=Stefan%20Verkovic%20Macedonia%20songs&f=false (http://books.google.com/books?id=-0mJ7blUGtQC&pg=PA326&dq=Stefan+Verkovic+Macedonia+songs&lr=&as_brr=3&cd=1#v=onepage&q=Stefan%20Verkovic%20Macedonia%20songs&f=false)

http://books.google.com/books?id=KfqbujXqQBkC&pg=PA310&dq=Stefan+Verkovic+Macedonia+songs+1860&lr=&as_brr=3&cd=3#v=onepage&q=Stefan%20Verkovic%20Macedonia%20songs%201860&f=false (http://books.google.com/books?id=KfqbujXqQBkC&pg=PA310&dq=Stefan+Verkovic+Macedonia+songs+1860&lr=&as_brr=3&cd=3#v=onepage&q=Stefan%20Verkovic%20Macedonia%20songs%201860&f=false)


       Същото стана и със сборника на Д. и К. Миладинови "Български народи песни" (в Загреб, 1861), който беше преиздаден в Скопие (1962 г.) от Д. Митрев, К. Пенушлиски и Ал. Спасов със съзнателно промененото заглавие "Зборник". За да се уверите в безсрамното фалшифициране на истината можете да направите сравнение с фототипното издание на песните, издадено в Македония в наши дни.

Например на стр. 424 на фототипното издание:

Любика платно белеше
по край белего Вардара.
Ми поминае винари
................................
"Любико, бела Бугарко!
Ал сакаш вино, ракия?

На страница 448 на фототипното издание:

Мошне ми се мили Бугарските моми,
везде ни жниает на жесконо сънце
.................................................
Бели ми се бели, како бела книга,
с цървени образи. Охридска яболко

Споменаването на българското име в сборника на Миладиновци можете да намерите също така и на страниците 113, 237, 401, 424, 431, 444, 448, 458 и други. Трябва да се знае, че това са народни песни от Вардарска Македония, в които обикновените хора се самоопределят като българи.
       
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 27, 2009, 03:03:02
На подобна процедура бяха подложени и заглавията на трудовете на такъв голям лингвист като Селишчев. Неговият "Полог и его болгарское население" (София, 1929) се превърна само в "Полог" (Виж например Блаже Конески, "Граматика на македонскиот литературен jазик", Скопjе, 1966, стр. 18).

http://books.google.com/books?lr=&spell=1&as_brr=0&q=Selishchev+Polog+i+ego&btnG=Search+Books (http://books.google.com/books?lr=&spell=1&as_brr=0&q=Selishchev+Polog+i+ego&btnG=Search+Books)

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87)

http://www.promacedonia.org/seli_sna/selish_1.html (http://www.promacedonia.org/seli_sna/selish_1.html)

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 02, 2010, 10:16:27
Още за гръцката асимилация на българското население в Македония.

http://books.google.com/books?id=4dEDMP4fc_sC&pg=PT28&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=2#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false (http://books.google.com/books?id=4dEDMP4fc_sC&pg=PT28&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=2#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false)

http://books.google.com/books?id=AiJvm924ankC&pg=PA45&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=3#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false (http://books.google.com/books?id=AiJvm924ankC&pg=PA45&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=3#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false)

http://books.google.com/books?id=EvkmYrIT5FwC&pg=PA57&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=8#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false (http://books.google.com/books?id=EvkmYrIT5FwC&pg=PA57&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=8#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false)

http://books.google.com/books?id=48NyoQdOWH0C&pg=PA89&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=11#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false (http://books.google.com/books?id=48NyoQdOWH0C&pg=PA89&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=11#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false)

http://books.google.com/books?id=HYOFBT1F7JEC&pg=PA152&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=13#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false (http://books.google.com/books?id=HYOFBT1F7JEC&pg=PA152&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=13#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false)

http://books.google.com/books?id=-aFtPdh6-2QC&pg=PA301&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=16#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false (http://books.google.com/books?id=-aFtPdh6-2QC&pg=PA301&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=16#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false)

http://books.google.com/books?id=ipnGTe89lC8C&pg=RA1-PA187&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=20#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false (http://books.google.com/books?id=ipnGTe89lC8C&pg=RA1-PA187&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=20#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false)

http://books.google.com/books?id=082osLxyBDgC&pg=PA636&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=21#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false (http://books.google.com/books?id=082osLxyBDgC&pg=PA636&dq=bulgarians+greek+assimilation&lr=&as_brr=3&cd=21#v=onepage&q=bulgarians%20greek%20assimilation&f=false)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 02, 2010, 11:44:14
Дейността на сръбската организация "Свети Сава" в Македония:

http://books.google.com/books?spell=1&lr=&q=St.+Saint+Sava+society+Macedonia&as_brr=3&sa=N&start=0 (http://books.google.com/books?spell=1&lr=&q=St.+Saint+Sava+society+Macedonia&as_brr=3&sa=N&start=0)

И Стоян Новакович:

http://books.google.com/books?lr=&spell=1&as_brr=3&q=Stojan+Novakovic+Macedonia&btnG=Search+Books (http://books.google.com/books?lr=&spell=1&as_brr=3&q=Stojan+Novakovic+Macedonia&btnG=Search+Books)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: Competent на Јануари 03, 2010, 02:59:15
       
      В годините на титова Югославия се извършва недопустима фалшификация на огромен брой исторически документи, като навсякъде където пишеше българин, беше заменено с македонец, македонски. Така например книгата на Ст. Веркович "Народне песме македонски Бугара" (у Београду, 1860)  беше преиздадена през 1961 г. от К. Пенушлиски под заглавие "Македонски народни песни".  Ето обаче какво пише Веркович в предговора към оригиналната книга: "Но jа сам  ове песме назвао бугарскима, а не словенскима, због тога, jем данас кад би когод македонског Словенина запитао: што си ти? с места би му отговорио: я сам болгарин, а своj jезик зову болгарским..." (стр. XIII).

http://books.google.com/books?id=-0mJ7blUGtQC&pg=PA326&dq=Stefan+Verkovic+Macedonia+songs&lr=&as_brr=3&cd=1#v=onepage&q=Stefan%20Verkovic%20Macedonia%20songs&f=false (http://books.google.com/books?id=-0mJ7blUGtQC&pg=PA326&dq=Stefan+Verkovic+Macedonia+songs&lr=&as_brr=3&cd=1#v=onepage&q=Stefan%20Verkovic%20Macedonia%20songs&f=false)

http://books.google.com/books?id=KfqbujXqQBkC&pg=PA310&dq=Stefan+Verkovic+Macedonia+songs+1860&lr=&as_brr=3&cd=3#v=onepage&q=Stefan%20Verkovic%20Macedonia%20songs%201860&f=false (http://books.google.com/books?id=KfqbujXqQBkC&pg=PA310&dq=Stefan+Verkovic+Macedonia+songs+1860&lr=&as_brr=3&cd=3#v=onepage&q=Stefan%20Verkovic%20Macedonia%20songs%201860&f=false)


       Същото стана и със сборника на Д. и К. Миладинови "Български народи песни" (в Загреб, 1861), който беше преиздаден в Скопие (1962 г.) от Д. Митрев, К. Пенушлиски и Ал. Спасов със съзнателно промененото заглавие "Зборник". За да се уверите в безсрамното фалшифициране на истината можете да направите сравнение с фототипното издание на песните, издадено в Македония в наши дни.

Например на стр. 424 на фототипното издание:

Любика платно белеше
по край белего Вардара.
Ми поминае винари
................................
"Любико, бела Бугарко!
Ал сакаш вино, ракия?

На страница 448 на фототипното издание:

Мошне ми се мили Бугарските моми,
везде ни жниает на жесконо сънце
.................................................
Бели ми се бели, како бела книга,
с цървени образи. Охридска яболко

Споменаването на българското име в сборника на Миладиновци можете да намерите също така и на страниците 113, 237, 401, 424, 431, 444, 448, 458 и други. Трябва да се знае, че това са народни песни от Вардарска Македония, в които обикновените хора се самоопределят като българи.   

Точо така !
http://www.youtube.com/watch?v=sCQPOeIbWS4
http://www.youtube.com/watch?v=whFhglNuDK0

Но не ми е извество в РМ да има официално фототипно издание на Миладинови ?!

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 03, 2010, 11:16:42
Фототипното издадние беше направено от Димитров, който беше директор на македонската телевизия. Обаче, след като го направи това издание той беше моментално уволнен от този пост. Това си спомням, мисля че човекът се казваше Димитров.
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 08, 2010, 07:00:56
А тук повече за македонизма:
http://books.google.com/books?spell=1&lr=&as_brr=3&q=macedonism&btnG=Search+Books (http://books.google.com/books?spell=1&lr=&as_brr=3&q=macedonism&btnG=Search+Books)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 14, 2010, 12:03:39
Што знаат Европа и САД за историята на Македония?

http://bkks.org/forum/index.php/topic,2005.0.html (http://bkks.org/forum/index.php/topic,2005.0.html)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 15, 2010, 06:43:33
Повече за Вардарска Бановина.

http://books.google.com/books?lr=&q=vardar+banovina+Macedonia&as_brr=3&sa=N&start=0 (http://books.google.com/books?lr=&q=vardar+banovina+Macedonia&as_brr=3&sa=N&start=0)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 17, 2010, 03:06:38
СЛАВЧО КОВИЛОСКИ:
Каков народ живее во Македонија

Време, број 1707, 29.06.2009

И Стефан Верковиќ на почетокот на својата работа се споменува во контекст на големосрпски пропагатор (агент), особено со активностите околу собирањето изворни материјали за српското кралство, кои потоа биле објавени како „Народне песме македонских Бугара“, иако подоцна го прифаќа бугарскиот став за македонското население, за што Гопчевиќ ќе и префрла на српската влада.

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1743&ArticleID=116703
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 17, 2010, 03:16:45
СЛАВЧО КОВИЛОСКИ:
Просеавте лага гнасна, пожнеавте срам

Време, број 1706, 27.06.2009

Во „Знаме“ ќе даде осврт уште еднаш за весникот „Исток“, забележувајќи го тврдењето на Милоевиќ „дека на Балканскиот Полуостров уште од памтивек живееле Срби, а само 200.000 Бугаро-татари дошле и за едно кратко време ги побугариле тие Срби?“

Песната на некој начин би претставувала одговор на погрдните зборови, кои Милоевиќ ги упатувал кон Бугарите нарекувајќи ги „црни Цигани“, и „Татари“, а не Словени, на што веднаш реагирала бугарската јавност.

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1742&ArticleID=116636 (http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1742&ArticleID=116636)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 17, 2010, 03:33:23
СЛАВЧО КОВИЛОСКИ:
Македонски деца врбувани за српската идеја

Време, број 1704, 25.06.2009

Покрај ова, Милоевиќ е творец на неколку термини што не добиле широка поддршка ни во науката, ни во јавноста во Србија, како на пример името за Македонија како „Права (Вистинска - б.м.) Стара Србија“.

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1740&ArticleID=116490 (http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1740&ArticleID=116490)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 17, 2010, 03:52:55
СЛАВЧО КОВИЛОСКИ:
Српските историчари полуделе за Душановото царство

Време, број 1705, 26.06.2009


Во критиката на Милош С. Милоевиќ најупорни биле неговите бугарски современици, кои не штеделе зборови нарекувајќи го со секакви погрдни зборови. И Јован Ристиќ, еден од најпознатите српски државници од 19 век, немал некое особено високо мислење за Милоевиќите достигнување, но од друга страна особено ја ценел неговата ревносност во ширењето на српската пропаганда во Македонија, што сите негови грешки лесно наоѓале свое оправдување. Заедно со Панта Среќковиќ, него го става во апостолите на српскиот народ. Стојан Новаковиќ и Милан Кујунџиќ ќе ги подложат на критика неговото дело и неговите „Седам стотини и четрдесет разних обредних песама са 2450 речи из Праве (Старе) Србије“, со тоа што нема да му препорачаат на Српското учено друштво да ги објавува. Исто така, ќе упатат критика дека на Балканот живеат 11.650.000 Срби. Тие ќе забележат дека со вбројувањето на Бугарите во нив како дел од српскиот народ, но и на другите словенски народи на Балканот (вклучително го и македонскиот), тој предизвикува незадоволство кај нив, и дека таа постапка е крајно „небратска“ и „неполитичка“.

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1741&ArticleID=116566 (http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1741&ArticleID=116566)

Макар да изнася  факти, които не са известни на читателите от Македония,  Славчо Коиловски както е обичайно за почти всички македонски историчари изопчава и премълчава някои  факти от историческите документи, за да докаже съществуването на македонски народ от това време. Което разбира се, е фалшифициране на историческата истина. И той както и други македонски историчари е един обикновен фалшификатор, другото възможно обяснение е, че той е направил това с цел да преодолее цензурата, която съществува в македонските медии по отношение на историческата истина. Ето го прословутият реферат на Новакович и Куюнджич, в него се говори за отношението към българите и никъде не се споменават македонци или други словени.

Реферат на Стоян Новакович и Милан Куюнджич в Сръбското книжовно дружество срещу фалшификациите на Милош Милоевич.

1.02.1873 г.


        "В предговора към тия песни на лист 9 стои, че сърбите в света са на брой всичко 11 650 000! О, хубави цифри, само ако бяха истина...
    Но г. Милоевич въобще се отличава с това, че той знае обратно на това, което знае целият останал свят...
     ...Отворете "Пътепис на истинската - Стара Сърбия", I, (която включва и Македония-Veritas) и ще намерите (с. 31), че Самоков е сръбска покрайнина...
     ...От етнографията на тези народни песни, за които говорихме по-рано, се вижда, че надали някъде на Балканския полуостров има българи.
     ....Като че ли Милоевич се задоволява с това, без да се задълбочава, а има места, където отрича на българите да са славяни и ги праща при монголците.*
     ...Иначе у Милоевич начинът на доказване в полза на сърбите и против българите е толкова плитък и несигурен, че с него българите могат да си послужат също така добре против сърбите..."

*Милош Милоевич пръв е нарекъл българите татаро-монголи.

Гласник српског ученог друштва, кн. XXXVIII, Белград, 1873, стр. 331, 334, 342, 347, 348; оригиналът е на сръбски

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 17, 2010, 04:13:25
СЛАВЧО КОВИЛОСКИ:
Постои посебен македонски народ

Време, број 1703, 24.06.2009

Милоевиќ станал свесен за постоењето посебен македонски народ, но кај кого нема јасно изразена свест за национална припадност, а со тоа се отворале можности за убедување дека тој народ е нешто друго. Всушност, Милоевиќ е првиот што почнал со тврдење дека во Македонија живеат Срби. Тој е тој што установил дека српскиот народ го има и надвор од границите на Србија, што било јасно со Врање и околината и Косово, но тој прв „утврдил“ дека Срби има и јужно од Шар Планина. Таа негова идеја била нова за тоа време, на никој претходно не му текнало да ја пропагира јавно, па поради тоа, како што ќе каже подоцна самиот Милоевиќ, за малку не го затвориле во лудница. Неговата работа била подложена на голема критика на почетокот, најмногу поради фалсификатите и произволните тврдења, кои кај научниците предизвикале потсмев, но и негодување.

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1739&ArticleID=116401 (http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1739&ArticleID=116401)

Идеята, че в Македония живее славянско население с неизяснена етническа принадлежност заляга в основите на сръбската пропаганда.
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 17, 2010, 04:20:36
СЛАВЧО КОВИЛОСКИ:
Нема јасно дефинирана национална свест

Време, број 1702, 23.06.2009

Српско-македонските односи имаат долга историја на постоење. Сепак, најинтензивните врски почнуваат да се одвиваат и развиваат во 19 век и тоа некаде кон средината на векот. До тогаш Македонија за нив претставувала непозната земја, се мислело дека ја населуваат Грци или Бугари, и ако некаква информација дојдела за состојбата на југ, тоа била од трговски патници кои одржувајќи ги своите трговски врски пропатувале низ нејзина територија. За најголемиот дел од светот, па и Србија, со воспоставувањето какви било врски во кои била вклучена и Македонија, таа била населена со бугарско население, особено по поимањата на видните бугарски дејци Георги Раковски, Ботев и Левски, кои во своите говори, беседи и натписи во весниците, за неа говореле како за бугарска земја. Во тоа поддршка имале од Русија, која на тој начин сакала да го прошири своето влијание врз Балканот.

http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1738&ArticleID=116304 (http://www.vreme.com.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=1&EditionID=1738&ArticleID=116304)

От този цитат става ясно, че Славчо Коиловски манипулира историческите документи и факти, за да избегне цензурата в македонските медии. Тук е казана цялата истина за нещата, които се пишат във фейлетона.
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 21, 2010, 02:59:03
Какво означа лозунгът на ВМОРО "Македония на македонците"

http://books.google.bg/books?id=InyEqBVhH-EC&pg=PA168&lpg=PA168&dq=%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8j%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&source=bl&ots=qU0o4RFAZP&sig=WjdgCB69Fe6hBW_u7CNmLaL773U&hl=bg&ei=RTuBS-X2G4b-mQOdjMT9Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 27, 2010, 10:59:43
Ето тук документ за пропагандата на гръцкият македонизъм в Македония:

(http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs208.snc3/21531_104917896200120_100000457291800_125515_7925477_n.jpg)
(http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs228.snc3/21531_104917892866787_100000457291800_125514_3458333_n.jpg)
(http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs228.snc3/21531_104917899533453_100000457291800_125516_1511544_n.jpg)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 15, 2010, 06:08:40
Ето какво пишат руснаците за македонският език.

(В основу македонской графики положен сербский вариант кириллицы.) Транслирам: В основата на македонският език е положен сръбският вариант на кирилицата.

http://www.philology.ru/linguistics3/suprun-89e.htm
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: ohrid1941 на Март 15, 2010, 06:35:16
Здраво, veritas. Можеш ли да го преведеш овој текст на български?
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: Competent на Март 16, 2010, 01:13:15
Ето тук документ за пропагандата на гръцкият македонизъм в Македония:

(http://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs208.snc3/21531_104917896200120_100000457291800_125515_7925477_n.jpg)
(http://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs228.snc3/21531_104917892866787_100000457291800_125514_3458333_n.jpg)
(http://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs228.snc3/21531_104917899533453_100000457291800_125516_1511544_n.jpg)

Доста прилича на някои съвременни възвания на нови месии и пророци!  ;D
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 23, 2010, 07:51:58
Здраво, veritas. Можеш ли да го преведеш овој текст на български?

Ето го превода на част от руския текст.

МАКЕДОНСКИЙ ЯЗЫК

(Супрун А.Е. Введение в славянскую филологию. - Минск, 1989. - С. 103-110)

Както се вижда това е текст от книгата на известен руски езиковед.

    Историческая область Македония, представление о географических границах которой менялось. в древности была заселена смешанным населением - фракийцами, иллирийцами, греками. В V - II вв. до н. э. здесь существовало рабовладельческое государство, добившееся в IV в. гегемонии над всей Грецией. В VI - VII вв. н. э., как и значительная часть Балканского полуострова, Македония была заселена славянами, которые в VII в. были частично покорены Византией.

Превод: Историческата област Македония, представите за географските граници на която често са се променяли, в древността е била заселена от смесено население - тракийци, илири, гърци. През V-II векове преди нашата ера тук е съществувала робовладелческа държава, която през IV век установява хегемония над цяла Гърция. По време на VI-VII век от нашата ера, както и значителна част от Балканският полуостров, Македония е била заселена от славяни, които през VII век частично били покорени от Византия.

http://www.philology.ru/linguistics3/suprun-89e.htm
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 23, 2010, 08:04:40
Первым крупным славянским государственным образованием на юге Балканского полуострова стало в VII в. Первое Болгарское царство. В середине IX в. почти вся историческая область Македония вошла в его состав. С этого момента на территории Македонии распространяется славянская письменность. Историческая область Македония составила в X в. ядро образовавшегося в то время Западно-Болгарского царства. После византийского завоевания в XI - XIII вв. при восстановлении болгарской государственности в XIII в. она входит в состав Второго Болгарского царства, но в середине XIV в. была завоевана сербским царем Стефаном Душаном, а с конца XIV в. подверглась длительному и тяжелому турецко-османскому порабощению.

Превод:  Первое Болгарское царство. Първото голямо славянско държавно образувание в юга на Балканският полуостров е създаденото Първо Българско царство през VII век. В средата на IX век почти цялата историческа област Македония става част от него. От този момент на територията на Македония се разпространява славянската писменост. След завоюването й от византийците през XI-XIII векове при възстановяването на българската държавност през XIII век тя влиза в състава на Второто Българско царство, но в средата на XIV бива завоювана от сръбският цар Стефан Душан, а в края на XIV век попада под продължителното и тежко турско робство.

http://www.philology.ru/linguistics3/suprun-89e.htm
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 23, 2010, 08:17:01
Вместе со всеми славянскими народами Балкан жители исторической области Македонии оказывали героическое сопротивление туркам, но лишь в XIX в. начали складываться условия для успеха освободительного движения, развивавшегося главным образом в русле болгарского национального возрождения. В этих рамках действовали просветители - собиратели фольклора братья Д. и К. Миладиновы, поэт Р. Жинзифов и др. Однако к концу XIX в. наряду с тенденцией формирования единого болгарского языка с учетом особенностей западноболгарских диалектов на территории исторической области Македонии стала проявляться и тенденция к образованию особого македонского литературного языка, нашедшая выражение в книге К. П. Мисиркова "О македонском вопросе", напечатанной в Софии в 1903 г.

Превод:  Заедно с всички славянски народи на Балканите жителите на историческата област Македония се съпротивляват героично на турците, но едва в XIX век започват да се създават условия за успешно освободително движение, развиващо се най-вече като българско национално възраждане. Но в края на XIX век наред с тенденцията за формиране на единен български език, който взима под внимание и особеностите на западно-българските диалекти на историческата област Македония започва да се проявява и тенденцията за създаване на особен македонски литературен език, проявила се в книгата на К. П. Мисирков "За македонските работи" напечатана в София през 1903 г.

http://www.philology.ru/linguistics3/suprun-89e.htm
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 23, 2010, 08:29:20
    В основу македонской графики положен сербский вариант кириллицы. В нем отсутствуют русские буквы й, щ, ъ, ь, ы, э, ю, ё. Как и в сербском, для обозначения звука типа й используется знак j, для передачи мягких л и н - буквы љ и њ, для передачи звонкой шипящей аффрикаты (дж) - знак џ; для передачи звонкой свистящей аффрикаты (дз) в македонский алфавит введена буква s.

Превод: В основа на македонската графика е поставен сръбският вариант на кирилицата. Както и в сръбският, за обозначаване на звуковете от типа "й" се използва j, за обозначаване на меките "л" и "н" - буквите љ и њ, за обозначаване на звонковите свистящи африкати (дз) - знакът џ; в македонският алфавит е въведена буквата s.

http://www.philology.ru/linguistics3/suprun-89e.htm
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 23, 2010, 08:47:49
Македонский язык относится к восточной (болгарско-македонской) подгруппе южнославянских языков. Среди черт, характерных для македонского языка, следует отметить такие: 1) утрата склонения и аналитические способы передачи тех значений, которые в других языках передаются при помощи падежных форм: резултат на деjност 'результат деятельности'; 2) постпозитивный артикль (член) при именах (ср.: животот 'жизнь', потомците 'потомки'), некоторые нормы и формы его употребления отличаются от болгарских, в частности, в македонском кроме артикля на -т- имеются артикли на -в- и -н-: човеков 'человек (находящийся близко)', човекон 'человек (находящийся далеко)'; 3) утрата инфинитива;

Превод: Македонският език спада към източната (българо-македонска) подгрупа на южнославянските езици.
Сред чертите характерни за македонският език, трябва да се отбележат такива като: 1) загуба на склоненията (падежите) и аналитичният начин за предаване на тези значения, които в другите езици се предават с помощта на падежните форми:резултат на деjност 'результат деятельности'; 2) постпозитивен артикъл (член, става дума за пълен и непълен член в края на думата) при имената (ср.: животот 'жизнь', потомците 'потомки'), някои негови норми и форми на употреба се отличават от българският, в частност в македонският освен артиклите на -т- има и артикли на  -в- и -н-: човеков 'человек (намиращ се наблизо)', човекон 'человек (който се намира далече)'; 3) загуба на инфинитива;...

http://www.philology.ru/linguistics3/suprun-89e.htm
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 23, 2010, 08:51:36
На друго място съм посочил източници на английски за особеностите на българският и македонският език. Ще си позволя да го сложа и тук.

Българският и македонският език, а също така и турлашкият диалект в Източна и Южна Сърбия (наречен от сърбите Old Serbian) са български. Те имат големи различия в сравнение с другите славянски езици най-важните от които са липсата на падежи и използването на пълен и непълен член в края на думата.
 http://www.americanchronicle.com/articles/view/79516
 http://books.google.com/books?as_brr=3&q=1944+1945+macedonian+alphabet&btnG=Search+Books
 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/354297/Macedonian-language
 http://wapedia.mobi/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.ivextrans.eu/englang/macedonian.php
 http://en.citizendium.org/wiki/Macedonian_language
 http://www.infoplease.com/ce6/society/A0861126.html
 http://dictionary.infoplease.com/old-church-slavonic
 http://en.wikipedia.org/wiki/Torlak
http://en.wikipedia.org/wiki/South_Slavic_languages
 http://www.statemaster.com/encyclopedia/Torlakian
 http://books.google.com/books?spell=1&as_brr=3&q=torlakian+dialect+bulgarian&btnG=Search+Books
 http://www.encyclopedia.com/topic/Slavic_languages.aspx
http://www.viswiki.com/en/Torlaks
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 24, 2010, 07:46:27
среда, 24 март 2010

Дневник

Боб Марли или Александар?
Жарко Трајаноски

Митот за Александар бил користен од грчките националисти во „Македонската борба“ како главно идеолошко орудие за негирање на словенскиот карактер на етничките Македонци. Уште во далечната 1845 г. приказната за Александар била испечатена на македонски дијалект со грчки букви, за да се убедуваат Словените дека се дел од хеленската нација која го заборавила својот јазик. Бездруго, митот за Александар и Филип ќе го сретнете и кај преродбеникот Пулевски, кој пропагирал дека „наши баби славјански ги родиле“. Но, зошто повторно се воскреснува древномакедонскиот национален романтизам од 19 век, цел век откако Мисирков и Чуповски ги потиснаа овие квазиисториски будалаштини? Зошто се вратија од неврат „препотопските колоси“ Филип и Александар „под чие име, костими и бојни пароли, во напонот на својот романтичарски занес, парадираа македонските Словени“ (Драган Ташковски)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 25, 2010, 01:26:22
среда, 24 март 2010

Дневник

Боб Марли или Александар?
Жарко Трајаноски

http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=98BEB6A4AADFC742B86EFAC7221032AD&arc=1
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 27, 2010, 09:40:49
(http://img148.imageshack.us/img148/6292/atanasthemacedonian1845ap4.jpg)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 27, 2010, 09:42:32
(http://img255.imageshack.us/img255/1599/atanasthemacedonian1845dh8.jpg)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Март 31, 2010, 06:15:47
Дневникът на Мисирков, където ясно се самоопределя като българин.

http://www.promacedonia.org/km_dn/gal/index.html

http://frognews.bg/news_5318/Ideologat_na_makedonizma_se_okaza_chist_balgarin!/

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: Urban на Март 31, 2010, 06:45:27
Е сигурно насила са го накарали да се самоопредели като българин :D
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: disidente на Март 31, 2010, 06:50:24
ИСТО КАКО ШТО МИЛАДИНОВИ "НАСИЛА" ГИ НАТЕРАЛЕ "ЗБОРНИКОТ" ДА ГО НАРЕЧАТ : "БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПЕСНИ СЪБРАНИ ОТ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ" ... хахаха  ;D
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 06, 2010, 08:00:44
број 21951 | вторник 6.4.2010

Нова Македония

Абецедарот објавен на сајтот на грчкиот парламент

На интернет-страницата на дигиталната библиотека на парламентот стои грчко-македонскиот речник, кој е класифициран во делот на прашањата за македонското малцинство, образование и македонскиот јазик во Грција


Грчкиот парламент во својата дигитална библиотека го стави Абецедарот, букварот на македонски јазик за македонското малцинство во Грција.

На интернет-страницата на дигиталната библиотека на парламентот во која има над 3.000 наслови на книги и весници стои грчко-македонскиот речник издаден во Атина, во 1925 година. Кога на интернет-страницата http://catalog.parliament.gr се пребарува под зборот „абецедар“, се појавува насловот на изданието каде што јасно стои дека речникот е класифициран во делот на прашањата за македонското малцинство, образование и македонскиот јазик во Грција.

Библиотеката на грчкиот парламент беше дигитализирана пред еден месец и секој што ќе ја отвори интернет-страницата може да прочита дека грчките власти го поврзуваат речникот со македонското малцинство, и покрај тоа што тврдат дека Македонците во Грција не зборуваат македонски јазик, туку „словенски дијалект“.

Старите гръцки игри. На кой славянски диалект говорят македонците?
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 06, 2010, 08:06:02
Абецедар
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Абецедар е буквар, който е публикуван за първи път в Атина, Гърция през 1925 г. Използвана от Гърция като доказателство за изпълняването на международни задължения към славяноговорещото малцинство, книгата става обект на спорове с България и Сърбия. Причината е, че е напечатана на латиница, а не на кирилица, която е използвана от славянските езици в южните части на Балканите. През 1926 година „Абецедар“ е преиздаден на кирилица и включва буквите „ъ“ и „я“.

След Букурещкия договор от 1913 г. Егейският дял на историческата област Македония е присъединена към Кралство Гърция. Според официалните гръцки източници по това време там се населяват 10% българско (славянско) малцинство,[1], докато според редица български и чуждестранни източници малцинството е значително по-голямо. Този регион съдържа също и 10% от общото население на гръцката държава. Според Севърския договор от 1920 Гърция отваря училища за деца от малцинствата и през септември 1924 г. се съгласява с протокол да постави всяко славяноговорещо малцинство под защитата на Обществото на народите. Гръцкият парламент обаче отхвърля ратифицирането на протокола поради възраженията от Сърбия, която разглежда славяноговорещото население в района по-скоро като сърби, отколкото като българи, а от страна на гърците, които смятат славяноговорещи повече като славянизирани гърци, отколкото като етнически славяни.[2]

Гръцкото правителство продължава с публикация на „Абецедар“ през май 1925 г., описван от съвременни гръцки автори като буквар за "децата на славяноговорещите в Гърция...напечатана на латиница и съставена на македонски диалект." [3] Книгата излиза под нареждането на Департамента за обучение на говорещите чужди езици към Гръцкото министерство на образованието. Тя е предоставена от гръцкото правителство на Обществото на народите, за да подкрепи твърденията си, че изпълнява задълженията си към славяноговорещото малцинство.[2]

Първият научен преглед на Абецедар е направен от професор Любомир Милетич през 1925 година, който разглежда тази книга като опит да създаде нова латинска азбука за българите в гръцка Македония. [6]

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%80
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 06, 2010, 08:26:07
Самият Абецедар

http://picasaweb.google.com/devolbg/OekjnB#

Някои от буквите са същите които се използват в днешната македонска азбука.

abecedar
From Wikipedia, the free encyclopedia

    Note: "Abecedar" is also the name of the primer (1st grade school book) in Romanian.

The Abecedar was a school book first published in Athens, Greece in 1925. The book became the subject of controversy with Bulgaria and Serbia when cited by Greece as proof it had fulfilled its international obligations towards Slavic-speaking minority, because it had been printed in the Latin alphabet rather than the Cyrillic alphabet used by the Slavic languages of the southern Balkans.

Following the Treaty of Bucharest in 1913, the southern part of the so-called historic region of Macedonia was annexed to the Kingdom of Greece, which at that time it consisted a 10% Bulgarian (Slavic) minority[1] of the region, consisting of 10% of the total population, into the Greek state. Under the 1920 Treaty of Sèvres, Greece opened schools for minority-language children, and in September 1924 Greece agreed to a protocol with Bulgaria to place its Slavic-speaking minority under the protection of the League of Nations. However, the Greek parliament refused to ratify the protocol due to objections from Serbia, considering the Slavic-speakers to be Serbs rather than Bulgarians, and from Greeks who considered the Slavic-speakers to be Slavicized Greeks rather than ethnic Slavs.[2]

The Greek government went ahead with the publication in May 1925 of the Abecedar, described by contemporary Greek writers as a primer for "the children of Slav speakers in Greece ... printed in the Latin script and compiled in the Macedonian dialect." [3] The book was commissioned by the Department for the Education of Foreign-Speakers in the Greek Ministry of Education. It was submitted by the Greek government to the League of Nations to support its assertion that it fulfilled obligations towards the Slavic-speaking minority.[2]

http://en.wikipedia.org/wiki/Abecedar

http://books.google.com/books?q=Abecedar%201925%20Greece&btnG=Search%20Books&as_brr=3
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 14, 2010, 06:42:06
За спора между Гърция и Македония за името "Македония".

http://books.google.com/books?q=the+name+Macedonia&lr=&as_brr=3&hl=bg&sa=N&start=0
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 20, 2010, 02:16:05
Македония под сръбско иго, 1913-1941, Стоян Бояджиев

http://www.kroraina.com/knigi/sb/sb_3.html

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 20, 2010, 02:18:48
 ПИСМО  НА КР.  П.  МИСИРКОВ ДО  СТ.  С.  БОБЧЕВ1http://www.promacedonia.org/bugarash/misirkov/otmisirkov.html#2
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 22, 2010, 07:49:36
Утрински весник
Број 3085  понеделник, 14 септември 2009

Контроверзиите и вистините за Тодор Александров (1)

Виктор Цветаноски

За да се внесе страв кај тие што биле против Александров да биде избран на чело на ВМРО, бил убиен и Ѓорче Петров


Катарџиев смета дека залагањето за автономија на Македонија, на ВМРО под раководство на Александров, формално гледано, корелира со традициите на ТМОРО и Илинденското востание. Меѓутоа, суштински, освен во еден момент, зад барањето автономија на Македонија секогаш стоела прикриена цел во соодветни меѓународни услови, Македонија да се приклучи кон Бугарија.

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=829B4F85C1A1654191642C6ED4F5B200
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 25, 2010, 09:58:24
BOOKS ABOUT MACEDONIA
КНИГИ  ЗА  МАКЕДОНИЯ

http://www.promacedonia.org/index.html
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 29, 2010, 05:18:18
За гърцизирането.

http://vihren.blog.mk/tag/яне-сандански/

http://www.promacedonia.org/gw/gw_2_2.html

http://www.assenovgrad.com/object.php?id=93

В рамките на гръцките възрожденски процеси широко разпространение получава идеята за възстановяване на някогашната Византийска империя. Оформена през ХIХ в. като цялостна доктрина под името “мегали идея”, тя е възприета от Цариградската патриаршия като своеобразна програма за елинизиране на православното население в Османската империя. Патриаршията предприема открито настъпление срещу всякакви прояви на национална еманципация на българи и сърби. Така през 1766 г. е унищожена Сръбската Ипекска патриаршия, а през 1767 г. е отнета независимостта и на Охридската архиепископия. Проф. Николай Генчев обобщава как по този начин България губи напълно своята духовна самостоятелност. Всички български епархии попадат под пряката власт на Вселенската патриаршия.
В следващите десетилетия започва процес на засилено и неприкрито гърцизиране на църковните дела на балканските народи. Висшият клир, съставен предимно от гръцки духовници, полага големи усилия за налагането на гръцкия език като водещ в църковните служби и епархийското управление, в книжовността и просветата, в стопанския живот на българите. През 1819 г. патриарх Григорий V изготвя дори специално окръжно, в което задължава всички архиереи да бдят за разпространението на гърцизма сред православното население на Османската империя. Над формиращата се възрожденска интелигенция и буржоазия надвисва сериозна опасност от културна и национална асимилация. Засилва се и данъчният произвол от страна на духовенството. Всичко това не само че поражда напрежение в отношенията между българското население и гръцкия клир, но и създава реални предпоставки за развитието на един продължителен българо-гръцки църковен конфликт....

http://history-bg.eu/%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 29, 2010, 05:36:24
Гъркомани
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Гъркомани (на македонски книжовен език: гркомани, на румънски: grecomani, на албански: grekomani) е термин, който се използва в България, Република Македония, Румъния и Албания за хора с български, влашки или албански етнически произход, от областите Македония, Тракия и Епир, които се смятат за част от гръцката нация (синоним на гърчеещи се) или за хора с българско национално съзнание, които след появата на Българската екзархия и обявяването на българската църква за схизматична остават верни на Цариградската патриаршия.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8

От 18 век и началото на 19 век патриаршията до голяма степен приема "мегали идея" и се стреми да гърцизира негръцкото християнско население в империята. Тя противодейства с всички сили и средства на църковно-националната борба на българския народ и след учредяването на Българската екзархия (1870 г.) не признава нейната автокефалност (самостоятелност) до 1945 г. Цариградската патриаршия възпрепятства българската църковна и училищна дейност в Македония и Одринско, които по силата на Берлинския договор 1878 г. отново остават в пределите на Османската империя. Подкрепя не само гръцката, но и сръбската националистическа пропаганда в тези две области и пр.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%8F
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Април 29, 2010, 05:53:21
Makedonija se kao posebna nacija službeno pojavila za vrijeme drugog svjetskog rata kada je Titov partizanski pokret prihvatio koncept Jugoslavije kao federacije ravnopravnih nacionalnih država, uključujući i Makedoniju. Ona je 2.8. 1944. proglašena državom na zasjedanju ASNOM-a, te je pod nazivom Narodna Republika Makedonija, a kasnije Socijalistička Republika Makedonija bila jugoslavenske federacije sve do njenog raspada 1991. godine.

http://sh.wikipedia.org/wiki/Republika_Makedonija
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 04, 2010, 10:13:10
Документите на АСНОМ за създаването на македонският език.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bg/thumb/8/8e/Reshenie_na_ASNOM_za_mak_ezik.jpg/800px-Reshenie_na_ASNOM_za_mak_ezik.jpg)

Факсимиле от решението на АСНОМ за въвеждането на македонския като официален език
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 04, 2010, 10:14:55

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bg/thumb/4/42/Reshenie_na_ASNOM_za_mak_pravopis.jpg/800px-Reshenie_na_ASNOM_za_mak_pravopis.jpg)

Факсимиле от решението на АСНОМ за въвеждането на македонския правопис
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 04, 2010, 10:16:56
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/bg/thumb/6/6e/Reshenie_na_ASNOM_za_mak_azbuka.jpg/800px-Reshenie_na_ASNOM_za_mak_azbuka.jpg)

Факсимиле от решението на АСНОМ за въвеждането на македонската азбука

Македонски език
от Уикипедия, свободната енциклопедия

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 07, 2010, 07:03:52
В Скопие и този път не казаха истината за Венко Марковски

През месец октомври т.г. в Скопие изненадващо излязоха от печат две книги "за" и "от" Венко Марковски. Първата "Думи за Венко Марковски" от Гане Тодорвски и другата "Голи Оток - остров на смъртта" , издадена на английски език в Ню-Йорк.

По този повод Филимена Марковска, съпругата на поета, сподели впечатленията си за тях.

Преди всичко искам да благодаря на уважаваното от мен, а и не само от мен, но и от много българи списание "България Македония, че ми дава възможност да изразя мнението си по току-що появилите се нови издания "от" и "за" Венко Марковски.

Ще започна с книгата на Гане Тодоровски.

През месец май 2008 г. Гане Тодоровски посети дома ни в Банкя, и ни съобщи, на мен и дъщеря ми Султана Марковска, че ще пише книга под работното заглавие "Венко". Помоли ни за повече подробности свързани с творчеството му, но аз му предо-ставих моя статия, публикувана във вестник “Земя”.

След малко повече от година книгата на Гане Тодорвски излезе, без в нея да е написано нещо ново.

Третият дял от книгата обхваща всичко писано за Венко Марковски преди и след идването му в България. Но като цяло е скрита истината за творчеството му. Ето и пример: Венко Марковски наистина е един от членовете на комисията за създаването на така наречения македонски език. Важно е да се каже, че македонският език е сътворен и осъществен по решение на Информбюро. И още: Венко Марковски едновременно с това е и първият, които възнегодува срещу този изкуствен език и се противопостави на Мило-ван Джилас, за което беше отстранен от комисията във втория й вариант. По късно той много подробно в книгата си "Кръвта вода не става" осветли корените, изворите и конструирането на т.н. македонския език.

Вярно е , че Венко Марковски има написани творби на диалект, но същевременно той пишеше и на литературен български език. Онзи, който търси истината, сигурна съм, ще я открие не в книгата на Гане Тодоровски, който нарича Венко Марковски ренегат и родоотстъпник, а в книгата на Венко "Кръвта вода не става".

Втората книга "Голи Оток - остров на смъртта ", която издаде в Скопие издателство "Макавей" имаше оправдание да се появи, за да се опознаят злосторствата на великосръбския шовенизъм . Надявам се тя да излезе скоро и в България.

(http://bulgariamakedonia.net/gallerys/str-35.jpg)

http://bulgariamakedonia.net/index.php?br=35&stat=472
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 07, 2010, 07:27:03
Венко Марковски и неговата книга "Кръвта вода не става".

ПОКАЯНИЕТО
“КРЪВТА ВОДА НЕ СТАВА”

http://www.veni.com/venko/kravtavodanestava-predgovor.pdf

ПРЕДГОВОР
О, неразумне и юроде!
Поради что се срамиш
да се наречеш болгарин...
Паисий Хилендарски,
Банско – Македония

http://www.veni.com/venko/kravtavodanestava1-cc-by-nc.pdf

ГЛАВА ВТОРА
Народ, който не познава
своята собствена история,
се поддава на асимилация
ДАЛИ БЪЛГАРИТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ
ИМАТ СВОЯ СОБСТВЕНА ИСТОРИЯ?

http://www.veni.com/venko/kravtavodanestava2-cc-by-nc.pdf

ГЛАВА ТРЕТА
България е крива, че е жива

http://www.veni.com/venko/kravtavodanestava3-cc-by-nc.pdf

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА*
Народ, който не изгражда
собствена литература,
ражда залеза на собствената нация

http://www.veni.com/venko/kravtavodanestava4-cc-by-nc.pdf
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 07, 2010, 08:42:05
(http://bg1.msrv.store.bg/prdimg/34111/kryvta-voda-ne-stava-venko-markovski.jpg)

http://www.book.store.bg/p34111/kryvta-voda-ne-stava-venko-markovski.html

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 07, 2010, 09:36:29
Една интересна новина. Обърнете внимание с какви букви е изписано името на Гоце Делчев върху кръста.

Дневник, петок, 07 мај 2010

Излезе весник на македонски јазик во Грција

(http://www.dnevnik.com.mk/WBStorage/Articles/FCE00117E2D2F5429085C865BBB83BC0.jpg)

Во Грција излезе првото издание на весникот „Нова зора“, кое содржи текстови на македонски јазик.

Пораката на весникот е јасна - „Времињата на стравот поминаа. Нашата земја не може веќе да се крие зад прст. Мора да се согласи и да се приспособи на тоа што се случува во другите европски земји“, порачува редакцијата на весникот и нејзиниот главен уредник Димитри Јоану.

- Денешниот ден е еден историски ден за македонското движење, но и за сите грчки граѓани што посакуваат една навистина европска, демократска Грција. Почнува да циркулира првото масовно средство за информирање што содржи вести, артикли и коментари и на македонски јазик. Еден јазик што во Грција официјално не постои, но неофицијално го зборуваат или го разбираат повеќе од половина милион луѓе, претежно во северна Грција - се вели во вчерашното соопштение од редакцијата на весникот на македонски јазик - „Нова зора“.


Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 07, 2010, 09:38:40
Всъщност в България има вестник със същото име, който е националистически.

http://www.novazora.net/

Кой е вестник "Зора"?

Данаил Крапчев
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Данаил Крапчев е изтъкнат български журналист, общественик и революционер. Със своята висока култура и стотици уводни статии Данаил Крапчев заема заслужено място в историята на българската журналистика като един от големите български политически анализатори.
Биография [редактиране]

Роден е в Прилеп на 15 декември 1880 година. През 1898 година завършва Солунската българска мъжка гимназия, а през 1906 година история в Софийския университет. През същата година започва журналистическата си дейност в седмичното списание „Македоно-одрински преглед“, след което става нелегален четник на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. През 1907 година заедно с Пейо Яворов и Васил Пасков редактират вестник „Илинден“ в София. През следващата 1908 година редактира последователно вестник „Отечество“ и вестник „Родина“ в Солун

След Междусъюзническата война е редактор е на вестник „Пряпорец“, издаван в София. В периода 1915-1918 Данаил Крапчев е военен дописник на вестниците „Военни известия“, „Добруджа“ и „Пряпорец“. През 1919 година създава независимия информационен всекидневник „Зора“, на който е директор до края на живота си. По същото време е директор-собственик на акционерните дружества "Български печат" и "Преса". Член е на Македонския научен институт.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B5%D0%B2

Всъщност съвпадението между българският и гръцкият вестник може да е случайно. Българският вестник наистина се счита за продължител на делото на Крапчев, вероятно и гръцкият вестник се смята за такъв.
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 08, 2010, 09:48:03
Гъркомани
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Гъркомани (на македонски книжовен език: гркомани, на румънски: grecomani, на албански: grekomani) е термин, който се използва в България, Република Македония, Румъния и Албания за хора с български, влашки или албански етнически произход, от областите Македония, Тракия и Епир, които се смятат за част от гръцката нация (синоним на гърчеещи се) или за хора с българско национално съзнание, които след появата на Българската екзархия и обявяването на българската църква за схизматична остават верни на Цариградската патриаршия.

При първата употреба терминът е равнозначен на използваните в Гърция термини славяногласни гърци или гърци славофони (Σλαβόφωνοι Έλληνες), албаногласни гърци (арванитите) и влахогласни гърци (власите), по аналогия на туркогласните гърци — караманлиите. Термините възникват в Гърция в средата на 19 век при сблъсъка на гръцката общественост с истинската етническа картина в Тракия и Македония, области разглеждани дотогава в гръцката културна традиция като неделима част от гръцкото национално пространство. Първоначално терминът за "славяногласните гърци" е българогласни гърци (βουλγαρόφωνοι Έλληνες), но към края на века се променя на славяногласни, за да се прекъсне връзката с появилата се в 1878 година българската национална държава. Гъркоманията е плод на високия статус, който гръцката култура има сред православното население на Балканите, на идентификацията между религиозната и националната идентичност, а към края на 19 и началото на 20 век и на целенасочената гръцка национална пропаганда в Македония и Тракия.

Днес почти всички албано и влахоговорещи в Гърция имат гръцко национално съзнание. Значителна част от българоговорещото християнско малцинство в северна Гърция също има гръцко национално съзнание, тоест може да определи като гъркоманско. Терминът гъркоманин в Гърция няма негативното значение на национален предател, с което е натоварен в България и Република Македония и е тълкуван като маниакален грък, тоест като беззаветно предан на елинизма човек.

Второто значение на термина гъркоман - човек предан на Цариградската патриаршия, е равнозначно на патриаршист. Двете употреби често се сливат и в България и в Гърция. Но трябва да се има предвид, че макар всички гъркомани да са патриаршисти, не всички партиаршисти са имали гръцко национално чувство. Гръцката наука в повечето случаи слага знак за равенство между патриаршист и грък.

В България и Република Македония, когато терминът гъркомани се използва самостоятелно почти винаги става въпрос за българоговорещи (съответно „македоноговорещи“) гъркомани, а в останалите случаи се пояснява - власи гъркомани или албанци гъркомани. В Румъния и Албания е обратно - самостоятелната употреба означава власи гъркомани или албанци гъркомани.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 08, 2010, 09:49:34
Сърбомани
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Сърбомани (на македонски книжовен език: Србомани) е термин, използван в България и Република Македония за обозначаване на онези жители на географската област Македония, които имат български (наричан македонски в Република Македония) етнически произход, и които са избрали сръбството за своя национална ориентация. Така терминът е синонимен на сърбеещи се. В Република Македония често, а понякога и в България, се използва и терминът сърбофили (на македонски книжовен език Србофили). В Сърбия се използва терминът южни сърби или южносърбиянци.

Сърбоманството се появява в Македония в началото на 90-те години на 19 век и е плод на Великосръбската доктрина и усилена сръбска културна, а по-късно и въоръжена пропаганда. [1]

Днес в България със сърбомани често са обозначавани хората, приемащи македонизма за национална ориентация, тоест представителите на македонската нация. Тази употреба противоречи на традиционната научна употреба на термина.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 08, 2010, 09:51:46
Българомани
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Българомани е термин, използван за хора с небългарски етнически произход, приели българщината като своя национална ориентация. Така терминът е синонимен на българеещи се.

В България най-често с българомани се обозначават българеещите се власи от Македония, като например, Райко Жинзифов, Никола Гулев, Менча Кърничева, Георги Мучитанов и други, както и значително по-малкото българеещи се албанци християни, като например митрополит Генадий Велешки.

В Република Македония термините българомани или българофили (на македонски бугаромани, бугарофили или бугараши) обикновено се използват в негативен контекст като паралелни на гъркомани и сърбомани, за да се обозначат македонските българи, незагубили връзката си с българщината.

В Гърция българеещи се или българомислещи (βουλγαρίζοντες, вулгаризондес) са термини, с които се обозначават „славяногласните елини, поддали се на българската пропаганда в Македония“ — тоест македонските българи.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 08, 2010, 10:05:22
(http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs127.snc3/17462_102944793068855_100000600055281_78455_6569201_n.jpg)

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 13, 2010, 12:18:16
Майски манифест
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Майският манифест е обръщение на Вътрешната македонска революционна организация към македонското население и македонските революционери, подписано на 6 май 1924 година във Виена. Документът апелира към обединение на всички крила на македонското освободително движение в „единен балкански революционен фронт“ и към тясно сътрудничество с Коминтерна. Манифестът прави разлика между „македонския“ и другите балкански народи и поради това този акт се смята днес в Република Македония, като един от основните жалони по пътя към официалното признаване на отделна македонска народност.[1]

http://bg.wikipedia.org/wiki/Майски_манифест

Горноджумайски събития
от Уикипедия, свободната енциклопедия

Горноджумайските събития са наказателна акция на дейци на десницата във Вътрешната македонска революционна организация срещу представителите на левицата, участници в заговора и убийството на Тодор Александров в 1924 година.

http://bg.wikipedia.org/wiki/Горноджумайски_събития
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 15, 2010, 01:26:48
Нова Македония, 15.05.2010 г.

Грчките националисти најавуваат пресметка со уредникот на „Нова зора“
   

„Кученцата згазнаа врз наша Македонија, каде се безбедносните служби“, стои во насловот на текстот што го објави крајнодесничарскиот грчки весник „Стохос“, а го пренесе „Златна зора“, преку кој весникот на Македонците во Грција се нарекува валкана антигрчка пропаганда

Крајнодесничарскиот весник, кој досега повеќепати го повикуваше локалното население да се спротистави на „провокативните традиционални собири во Овчаране“ на Македонците во Грција, пишува дека „Нова зора“ е напишан на словенски јазик, а дека на насловната страница на весникот е „познатиот комита-убиец и бугарофил што го глорифицираат скопјаните - Гоце Делчев“.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=515101023338&id=9&setIzdanie=21984
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 19, 2010, 06:12:16
(http://www.mobilis.bg/files/Article_88/cache/800x600-2_88897.jpeg)

Македонската кървава Коледа

Автор:
Веселин Ангелов

Тази книга представлява изследване, посветено на способите, чрез които през 1943-1946г. Вардарска Македония се създава и утвърждава като македонска република в югославската федерация. Написана е въз основа на източници от македонски и български архиви, на материали от тогавашната югославска, македонска и българска преса.

http://www.mobilis.bg/articles/view/17932

Разказът на съпругата на Венко Марковски

(http://i1.ytimg.com/vi/D0-QeGh8Qkg/default.jpg)

Филимена Марковска за терора над македонските българи

http://www.youtube.com/watch?v=D0-QeGh8Qkg

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 19, 2010, 06:15:54
На 7 януари 1945 г. в Македония започва "Кървавата коледа"

На 7 януари 1945 г. активистите на компартията на Титова Югославия започват избиването на хиляди хора с българско самосъзнание във Вардарска Македония. Този ден остава в историята като Кървавата коледа, тъй като началото на клането съвпада с началото на християнския празник. ...

http://www.dnevnik.bg/sviat/2009/01/06/6...kurvavata/

- 65 г. от „КЪРВАВАТА КОЛЕДА” във Вардарска Македония, когато са избити 1 200 македонски българи, а през следващите няколко дни още над 23 000, с цел да се заличи завинаги българското и се наложи със сила и страх сърбизация на населението (07.01.1945)

http://libpz-bg.com/kalendar.htm

1945 - Кървавата Коледа

http://vbox7.com/play:c8a418a5

На 7 януари 1945г. палачите на комунистическият лидер Тито убиват хиляди българи във Вардарска Македония. Историята помни този ден като „Кървавата” Коледа. През 1945г. Коледа се е празнувала на 7,8 и 9 януари. Точно тогава югославската комунистическа партия подготвя кървава баня за българи във Вардарска Македония. Погубени са 1200 българи, списъците за които са подготвени от Лазар Колошевски. Целта е била да се заличи българското самосъзнание и много бърза сърбизация. По време на репресиите през 1945г. по пътя между Охридското и Преспанското езеро, по чукарите на Галичица край с. Тешево и др. селища намират смъртта си 23 000 българи. Преспанското езеро поглъща телата на много от тях. Няма град във Вардарска Македония, който да няма своята кървава голгота. Над 130 000 българи са изселени, изгонени и преследвани, изпращани в концлагерите на Титова Югославия. Въпреки нестихващата болка по безследно изчезналите и гниещите в концлагерите, българският национален дух се оказва несломим. Кървавата Коледа остава най-черният и най-зловещият ден в българската история.

http://www.omda.bg/nova_joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=390:q&catid=44&Itemid=115

По повод годишнина от т.нар. Кървава Коледа ВМРО- Пловдив организира панахида в църквата „Св. Троица” от 11:00 часа на 7 януари/сряда/. На панахидата ще присъстват кметът на гр. Пловдив г-н Славчо Атанасов, предс. на ОбС г-н Илко Илиев, кметът на р-н Южен г-н Александър Колев, зам. кметът на Южен- Пламен Начев, както и кметът на р-н Тракия г-н Гиньо Матев. Всички заедно ще сведем глва и ще отдадем почит на едни истински мъченици на българщината.

На 7,8 и 9 януари 1945г., Коледа по стар стил, във Вардарска Македония са избити организирано 20 000 българи. Доктори, юристи, инжинери, учители, попове, търговци и занаятчии, са зверски изтребени от палачите на Титова Югославия. За 3 дни, целият елит на българското население от Македония е погубен, за да се унищожи българщината във Вардарско. Сред тях са д-р Димитър Гюзелев от Дойран, инж. Димитър Чкатров от Прилеп, д-р Константин Робев от Битоля, инж. Спиро Китинчев от Скопие, д-р Асен Татарчев от Ресен, Роза Койзаклиева- учителка от Щип, Илия Коцарев- юрист от Охрид и хиляди други.

http://www.bgfactor.org/news.php?cm=13&nid=46203

Македонската кървава коледа

http://www.google.bg/#q=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B0&hl=bg&sa=N&prmd=v&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=iQ70S8HcDZeCmwPb6uSKDQ&oi=video_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CCwQqwQwAw&fp=9acea912517afb5
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 21, 2010, 02:42:10
1945 - middle of the May

Near the Austrian frontier, in Bleiburg, the massive brutalization of Croats had begun, perpetrated by the Partisan Army with numerous amnested Chetniks from Serbia enlisted. In the last battles and in "death marches" about 50,000 Croats, members of the NDH armed forces, their families and civilians, were killed or died. Many of them fell into the Partisan captivity suffering on the long "Way of the Cross". But, these are the facts based on the demographic estimates of Croatian scientist Zerjavic and Serbian Kocovic.
According to these analyses which give very similiar results, Yugoslavia lost about a million people in the World War II, out of them about 500,000 Serbs, 200,000 Croats and 90,000 Bosnian Muslims. Bosnia and Hercegovina suffered the following losses: 164,000 Serbs, 64,000 Croats, 75,000 Muslims and 9,000 Jews.
But, more recent exhumations which were done on the places of execution in Slovenia after the fall of Communism have brought some doubts about this statistics: against 50,000 Croats killed by the Communists on the whole territory from Austria to Macedonia, the Slovenian Commission for War Crimes identified about 190,000 people killed in Partisan massacres in 1945/1946. As according to the discovery of the Commission, about 10,000 belonged to the members of Slovenian Home Defence Guards, and 180,000 to Croatian soldiers and civilians ,this asks new questions -not bringing into doubt the status of Marshal Josip Broz Tito as the greatest war criminal on the territory of the former Yugoslavia.

http://www.hercegbosna.org/eng/history/history-bih/world-war-2-heart-of-darkness-1941-1945--7.html

Forced labor and imprisonment for opponents or undesirables was a characteristic of the Tito regime, as it was of other East European, post-war communist governments. The table provides estimates (lines 101 to 111) of the prison and forced labor camp population, and consolidates these into their annual populations for the periods 1945 to 1955 (line 112) and 1956 to 1965. There are only two estimates of how many of these died or were killed (lines 115 and 116). It is clear from the sources that life in these camps was hellish: "starvation, overcrowding, brutality and death-conditions, which make Dachau and Buchenwald mild by comparison."1 This was particularly true of the Goli Otok prison in which the conformists were held, as the letters from one inmate, Venko Markovski, well attests.2 With this in mind I calculated an annual unnatural death toll of 1, 2.5, and 5 percent of the prison/camp/forced labor population for the years 1945 to 1955; .5, 1.25 and 2.5 for the less Stalinist, subsequent years 1956 to 1965 (these are very conservative excess death rates, compared to the literature's generally low estimate of 10 percent for Stalin's camps 3). Together these rates yield a range of 17,000 to 206,000 people who died in the camps or prisons from 1945 to 1965 (lines 117 and 118). These deaths may still overlap with those under previous categories, as for "anti-communists, opponents," and "collaborators." I prudently assume that the percentage overlap is 75, 50, and 25 percent for low, mid, and high values, respectively, and I add these proportional amounts of the forced labor, camp, and prison deaths to the accumulated sum (line 119).

http://www.hawaii.edu/powerkills/SOD.CHAP9.HTM

Bleiburg massacre

The Bleiburg massacre[1] is a term encompassing events that took place during mid-May 1945 near the Carinthian town of Bleiburg on the Austrian-Slovenian (then German-Yugoslav) border.

Shortly after midnight on 13 May 1945, the British 5th Corps Headquarters in Austria estimated that there were "approximately 30,000 POWs, surrendered personnel, and refugees in Corps area. A further 60,000 reported moving north to Austria from Yugoslavia".[2][3] The columns had fled to southern Austria ahead of the advance of the Yugoslav forces, the Partisans, hoping to surrender to the British army. The British refused to accept the Axis surrender and directed them to surrender to the Yugoslav military. Most of the captured military personnel in the columns were subjected to forced marches over long distances.[4]

Contrary to explicit orders from the the Yugoslav prime minister and commander-in-chief Marshal Josip Broz Tito, and the General Headquarters,[5] Partisan troops (the military of the Allied state of DF Yugoslavia) summarily executed for treason and collaboration an unknown number of persons from the retreating columns of Nazi collaborationist forces previously in power in parts of occupied Yugoslavia.[6] The columns were for the most part made-up of remnants of the Ustaše of the Independent State of Croatia (NDH) (a fascist puppet state of the Nazi regime in Germany, established in occupied Yugoslavia) and remnants of the Chetnik movement[6]. The number of casualties has proven difficult to ascertain, with exact numbers being a subject of much debate. The events took place after the formal end of World War II in Europe, but at a time when hostilities on the Yugoslav front were still on, due to the goal of the local Axis forces to attempt an escape into the British occupation zone.[6]

Number of victims
The exact number of those who met their death in Bleiburg is almost impossible to ascertain. Unlike many other operations of the Yugoslav National Liberation Army, which have been described by the Yugoslav Communists in the minutest detail, very little has been written on operations in Slovenia near the Austrian Border during the week of May 7-15, 1945. This in itself would indicate that things occurred that official and pro-Communist historians consider best not discussed.[23] Generally, there are three schools that have tried to do this:

First school of thought
The first school whose estimates are based mainly on the historiographic and demographic investigations of scientists:

Historians made estimates, based mainly on the historiographic and demographic investigations:

Croatian journalist Vladimir Žerjavić estimates the numbers of Croats and Bosniaks who were killed during Bleiburg massacre on the Austrian border in 1945 at 60,000.[23][24]
Reports in the independent press state that actual figures of killed at Bleiburg were about 12,000 to 15,000 [25]
Second school
The second school based its findings on accumulated eyewitness accounts.

Juraj Hrženjak in his book, Bleiburg i Križni put 1945 ("Bleiburg and the way of the cross 1945") affirms that the majority of the victims in Bleiburg were killed by various means at the hands of Ustaše execution squads from elite formations like the Black Legion, who were treating all soldiers attempting to surrender as traitors and deserters for not fighting to the last. According to this research, a figure of between 12,000 and 14,000 people were shot after returning to Yugoslavia. Additionally, 20 individuals committed suicide and at least 1,500 concentration camp guards were shot near Maribor.
According to Misha Glenny, "As German troops streamed out of Yugoslavia the Croat fascist leader Ante Pavelić and 1-200,000 Ustaša troops and civilians set off for the Austrian border on 7 May 1945, with Partisan forces in hot pursuit. They got as far as Bleiburg, a small Austrian border town, before being surrounded by British troops to the north and Partisan's to the south. With RAF Spitfires buzzing overhead, about 30-40000 soldiers, including Pavelić, managed to disappear into the surrounding woods and then deep into Austria. But the remainder were taken prisoner by Partisan forces amid scenes of carnage. Some 30,000 Ustaše were killed on the four-day march towards the Slovene town of Maribor. On 20 May, near the village of Tezna, '50000 Croat soldiers and about 30000 refugees, mainly women and children, were executed over a five-day period. A macabre end to the "Independent State of Croatia".[26]
Petar S. Brajović, a Yugoslav general who participated in the battles around Bleiburg, claims in his book Konačno oslobođenje ("Final liberation") published in 1983, that the Ustaše did not suffer serious casualties during capture, adding that artillery was not used. The work affirms that a grand total of 16 soldiers were buried in the local cemetery. It is also estimated that a figure of 30,000 soldiers (6,000 of them Chetniks) and 20,000 civilians were captured by the Partisan 3rd Army.
Third school
This school bases its estimates on archeological evidence mostly consisting of mass graves found in Slovenia. Investigations are, however, at an early stage and therefore cannot be definitively linked with these incidents. The total number of potential locations that the Slovenian Commission on Concealed Mass Graves now intends to investigate is around 571.[27] The first excavations in a trench in Tezno Woods at Maribor uncovered 1,179 skeletons, believed to be of Croatians.[28] The trench is 1 kilometer long, 4 to 6 meters wide and the layer of human remains in the section excavated so far measures 1.5 to 2 meters deep.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bleiburg_massacre
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 22, 2010, 06:42:32
1944-1945 killings in Bačka

The 1944-1945 killings in Bačka were ethnic cleansing of several tens of thousands of ethnic Hungarians in Bačka committed by members of the Yugoslav Partisan Movement after they gained control over the area between 1944 and 1945.

Controversy about number of victims

Various sources provide very different numbers of people killed. Yugoslavian document "The Book of Evidence of Killed War Criminals in 1944/1945" state that a total of 1686 were killed in Bačka, approximately 1000 of which were presumed to be Hungarians. The historian Kasaš estimates that 5000 Hungarians were killed.[5]

Some estimates range from 40,000[6] to 50,000.[7]

According to some sources, the most probable number of people killed is between 20,000 and 25,000,[6][8][9] while others claim that the most probable number is about 35,000 (Cseres Tibor gives an exact estimate of 34,491 persons killed).[10]

http://en.wikipedia.org/wiki/1944-1945_killings_in_Ba%C4%8Dka

Konz-Lagers of Yugoslavia
From Metapedia
Jump to: navigation, search

Yugoslav Konzentrations-Lagers (1945-1990): There is a perpetual falsified propaganda from antifascist Allies and liberal-leftists up today, that by the fall of Croatian puppet state (NDH) Yugoslav Titoists allegedly deliberated and closed the Konzentrations-Lagers established from 1941-45 to exterminate Jews, Tzigans, Serbs and other non-Croats. However in the field reality, the most reputed 'Jasenovac' (correct: Jesenovec) camp continued to work intensely up to 1948 being misused for post-war torturing and massacring of 40,000-50,000 Croats (now falsely added as Serbs killed in war); but its late closing was formal and in 1948 it was immediately translocated to disreputed Goli Otok working to 1990. Moreover, other two Croatian camps created in WW2, i.e. these in Lepoglava and Gradiska (Stara Gradiška) really continued to work throughout 7 next decennia up today, being the perpetual sites for iterative torturing and killing of many Croats: 3/4 of Croatian national-rightists so far passed through their prisons, and many ones also perished there.

Results of Yugoslav Konz-Lagers

Together with Foibe massacres, these successive tortures of Yugoslav Konz-Lagers in 1945-1990 were very efficaceous means for eliminating undesired ethnic groups from Yougoslavia, either by their direct killings, or chiefly by forcing their exile. After all available indications together, about 3/5 of eliminated ethnic victims in post-WW2 Yugoslavia were Croats, then also partly Hungarians, Albanians, Macedonians, and rarely others. The result is that at least 1/3 of preexisting Croats were eliminated from Yugoslav territory (either by massacres or by forcing exile). In some attractive Yugoslav areas, these eliminations were even more efficaceous and radical. E.g. in the fecond plain of Bacska county (northeastern Yugoslavia - now northwestern Serbia) Hungarians were a former majority, but after WW2 there are decimated to 1/5 there. Especially in Dalmatian mainland, aborigine coastal Croats or Chakavians prior to WW2 included 21% of all Croats, and recently they are decimated in 12% only i.e a half of them disappeared in foibe, camps and exile. Moreover, in Montenegro coast 90% of former southern Croats now disappeared being a subtotal genocide there...

http://en.metapedia.org/wiki/Konz-Lagers_of_Yugoslavia


1900-2000: A century of genocides
by Piero Scaruffi

Tito (Yugoslavia, 1945-1987) 570,000

http://www.scaruffi.com/politics/dictat.html

Worst genocides of 20th c

Yugoslavia (Tito) 1944-87 1.072 million

http://www.christiantrumpetsounding.com/Time%20of%20Trouble/No%20Flesh%20Saved/2%20Mass%20Murders.htm

List of massacres

1944 Backa killings c.20,000-34,500 Serbia Mass executions of Hungarian civilians by Yugoslav communist partisans.

http://www.lonympics.co.uk/massacres1.htm

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 22, 2010, 06:44:10
During the Communist Era the mass murder of Tito’s opponents was a taboo subject the breaking of which was threatened with severe punishment.

Even after the independence of Slovenia in 1991 it took more than ten years until an official investigation of the events of May 1945 could begin. A government Commission for Hidden Mass Graves under the leadership of Joze Dezman, Mitja Ferenc and Martin Kostreve has been able to locate over 500 execution sites since 2002 and undertaken exhumation operations. But the question is seldom put to the perpetrators. One would suppose that hundreds of persons now living in the successor states of the former Yugoslavia participated in these mass murders in the Slovenian “Katyan Forest Massacre”.

With the help of the British ten thousand of Tito’s bitterest enemies fell into his hands.

The British set lies and ruses in place in order to place more execution material into Tito’s hands. The Slovenian Home Defence Force had fled to Carinthia. There they were concentrated in a camp at Viktring by the British. They were promised evacuation to Italy but their sealed trains passed through the Karawaken Tunnel directly into the arms of the Partisan avengers awaiting them. Individual Partisans were no longer prepared to wait and began executing men on the train. All along the railway line there were scenes of apocalyptic proportions. Time and time again the train halted. Each time there were always more corpses thrown out of the boxcars. Home Defence soldiers were chained together and thrown down on the tracks and brutally tortured and killed. Most of the Home Defence forces were executed at the Hornwald (forest) of Gottschee and thrown into the caverns among the boulders there while at the same time the cracking sound of salvos of rifle fire from execution commando squads was heard coming from the forest all week long. The Germans had dug a long trench for their tanks in preparation for the defence of Marbug in Tezno. The Partisans spared themselves the trouble of digging graves. Up to 15,000 persons were led to the tank trench and executed with salvos of MG rifle fire. All of Upper Carinthia was gorged with execution sites: in castles throughout the region, in the mines at Lasko and former bunkers that were filled with corpses. The Secret Police of the Tito regime brought candidates for death by open trucks to the adjoining plateau or the Pohorje Mountains.

http://www.hrastovac.net/historical/EuropeLargestMassGrave.htm
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 07, 2010, 09:30:30
(http://vest.com.mk/WBStorage/Articles/73B234F66A77B9489FF2C0562FAE1D19.jpg)

КНИ­ГА НА НЕ­ДЕ­ЛА­ТА

"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја" од Јан Рих­лик и Ми­рос­лав Ко­у­ба

"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја" од чеш­ки­те про­фе­со­ри Јан Рих­лик и Ми­рос­лав Ко­у­ба пр­вич­но е из­да­де­на во Пра­га пред пет го­ди­ни, а овој ис­то­ри­ог­раф­ски труд на ма­ке­дон­ски ја­зик го об­ја­ви "Ма­ке­дон­ска реч".
Во ова обем­но де­ло оп­фа­тен е пер­и­о­дот од пра­ис­то­ри­ја­та до 2002 го­ди­на, а со­др­жи и фо­тог­ра­фии и дру­ги илус­тра­ции. Пок­рај ос­нов­ни­от текст, ка­ко при­ло­зи, об­ја­ве­ни се хро­но­лош­ки прег­лед, прег­лед на ма­ке­дон­ски­те кра­ле­ви, прет­се­да­те­ли на др­жа­ва и на вла­ди на Р. Ма­ке­до­ни­ја, прег­лед на ко­рис­те­на­та ли­те­ра­ту­ра и из­во­ри и обе­мен ин­декс на ими­ња. Спо­ред со­др­жи­на­та и спо­ред обе­мот, ова е единс­тве­ни­от ва­ков труд пос­ве­тен на Ма­ке­до­ни­ја, а на­пи­шан од стран­ски ав­то­ри.
"За ма­ке­дон­ска­та ис­то­ри­ог­ра­фи­ја и ис­то­ри­ја­та во­оп­што е дос­та зна­чај­но ка­ко ав­то­ри­те од дру­ги­те зем­ји гле­да­ат на на­ша­та ис­то­ри­ја и на на­ше­то ис­то­ри­ско ми­на­то... Тре­ба да на­по­ме­не­ме де­ка ма­ке­дон­ска­та ис­то­ри­ог­ра­фи­ја, ка­ко и при­ре­ду­ва­чи­те на ова из­да­ние не се це­лос­но сог­лас­ни со си­те гле­да­ња на ав­то­ри­те. Тие ко­рек­тно ги ко­рис­те­ле на­ши­те ис­то­ри­ски из­во­ри и ли­те­ра­ту­ра, но ко­рис­те­ле и из­во­ри и ли­те­ра­ту­ра­та од дру­ги зем­ји, об­ја­ве­ни на по­ве­ќе свет­ски ја­зи­ци. Та­ка има­ле мож­ност да ос­тва­рат по­це­ло­сен увид во свет­ска­та ис­то­ри­ог­ра­фи­ја и, мо­же­би, за не­кои пра­ша­ња да има­ат по­об­јек­тив­ни на­уч­ни ин­фор­ма­ции од на­ши­те", пи­шу­ва проф. д-р Но­ви­ца Вел­ја­нов­ски во пред­го­во­рот на ова ма­ке­дон­ско из­да­ние.
"Ис­то­ри­ја на Ма­ке­до­ни­ја", из­да­ние на "Ма­ке­дон­ска реч", низ кни­жар­ни­ци­те се про­да­ва по це­на од 650 де­на­ри. Во те­кот на след­на­та сед­ми­ца, со исе­чо­ков од вес­ни­кот мо­же да се ку­пи за 525 де­на­ри во кни­жар­ни­ца­та на "Или или".

http://vest.com.mk/?ItemID=E3D2B7BFA69FFA43A4033DCBF47B3F67
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 24, 2010, 10:03:56
Карнегиева анкета
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Направо към: навигация, търсене

Карнегиевата анкета (на английски: Carnegie Report) е популярното название на Доклада на международната комисия за разследване причините и провеждането на Балканските войни, изготвен със средствата на Карнегиева фондация за международен мир през 1913-1914 г. Основан в голямата си част на показания от очевидци и непосредствени наблюдения в опустошените райони, докладът става широко известен като безпристрастно отражение на военните жестокости и трайното им въздействие върху съжителството между съседните народи. Част от изводите му се оспорват като елемент от пропагандната война, продължила дълго след прекратяването на бойните действия между бившите балкански съюзници.[1] Независимо от това в българската историография анкетата се разглежда като „неоценим документ за балканската история“ и „първокласно свидетелство за етническата карта на Балканите до навечерието на Първата световна война“.[2]

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0

Greek Atrocities in Macedonia

Part 1 - Introduction

By Risto Stefov

May, 2005

http://www.maknews.com/html/articles/stefov/stefov61.html

In these articles Stefov engages in a heavy dose of historical revisionism. He implies that the Carnegie Commission report describes atrocities committed against "ethnic Macedonians" when in fact the report made no mention of any "ethnic Macedonian" population. The fact that the report made no mention of "ethnic Macedonians" does not phase Stefov who shamelessly converts the Bulgarians the report described into "ethnic Macedonians". Stefov retrospectively molds the population descriptions found in the report to adhere to his nationalist historiography. He and his followers imply that the reason the report described "ethnic Macedonians" as Bulgarians was because the authors of the report were categorizing by religious affiliation. Their theory suggests that because 'ethnic Macedonians' attended the Bulgarian church (Exarchy) they were described as Bulgarians.

http://www.americanchronicle.com/articles/view/78874

The Carnegie Commission in Macedonia

http://www.google.com/search?q=1913+The+Carnegie+Commission+in+Macedonia&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&source=lnt&sa=X&ei=hA4jTPHtG9yUOPPftIEF&ved=0CAsQpwU

Карнегиева фондация за международен мир

ДОКЛАД НА МЕЖДУНАРОДНАТА КОМИСИЯ
за разследване причините и провеждането на БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ

"Другите Балкански войни" - Фондация "Карнеги"
(Фондация "Свободна и демократична България", София 1995)

http://www.promacedonia.org/karnegi/index.html
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 08, 2010, 08:52:46
Македонска нација

Среда, 07 Јули 2010   

Масовните гробници погребани во заборав

Околината на затворот „Идризово“ и Зајчев Рид во Скопско, локации во Кумановско и во Ресенско... се само дел од местата за кои постојат сигурни показатели дека таму се погребани неколку стотици егзекутирани без какво и да е судење или пресуда

(http://www.mn.mk/images/stories/2010/07/masovni-grobnici.jpg)

Најмалку три масовни гробници со стреланите „народни непријатели“ во Македонија во првите години по Втората светска војна се' уште чекаат да бидат откриени за жртвите да добијат достојни почивалишта, укажуваат македонските историчари.Тие посочуваат дека постојат многу сознанија што може да помогнат да се најдат точните локации за да се извршат ископувања со кои би се расветлиле се' уште мистериозните исчезнувања на многу луѓе.

Околината на затворот „Идризово“, подрачјето на Зајчев Рид во Скопско, локации во Кумановско и во Ресенско... се само дел од местата за кои постојат сигурни показатели дека таму се погребани неколку стотици луѓе, најчесто егзекутирани без какво и да е судење или пресуда.Македонски историчар, вработен во Институтот за национална историја, кој сакаше да остане анонимен, вчера изјави дека со сигурност знае каде е една од локациите околу затворот „Идризово“.

- Таа е во самата близина на затворот. Информацијата ја добив од еден поранешен висок офицер на тогашната полициска управа ОЗНА, а наскоро ќе објавам и каде е точно тоа место. Кога разбрав каде е таа, се шокирав од помислата што човечкиот ум може да смисли за да си ги скрие трагите на ликвидацијата - вели историчарот.Тој посочува дека не знае точно колку луѓе таму се погребани, но дека истражувањето сигурно би помогнало за да се дознае дали таму се личности за чија судбина досега ништо не се знае.

Крвави траги од минатото
Неодамна, прво во Словенија, а потоа и во Хрватска, на две локации беа пронајдени масовни гробници со остатоци од повеќе илјади лица застрелани во 1945 година од новиот комунистички режим во тогашната Југославија. Словенечките власти во пештерата Худа Јама, во близина на Љубљана, најдоа мумифицирани остатоци од најмалку триста луѓе, најверојатно убиени со отровен гас. Во близина на граничниот премин Ригонце на хрватско-словенечката граница се најдени остатоци од 4.500 тела на тогашни германски војници, усташи и словенечки бранители. Министерот за внатрешни работи на Хрватска Томислав Карамарко рече дека на територијата на поранешна Југославија има над илјада такви гробници, 600 во Словенија, 840 во Хрватска и 90 во Босна и Херцеговина.

Ѓорѓи Банев-Доцев, поранешен македонски политички затвореник и претседател на Здружението на политички затвореници судени за идеите на ВМРО, истакнува дека наш цивилизациски долг е тие луѓе да се погребат на достоинствен начин.

- Истражувањето на најмалку две локации околу затворот „Идризово“ сигурно ќе покаже дека таму има остатоци од ликвидираните. Треба да се бара на местото каде што се копала земјата за тогашната тулана и на левиот брег на Вардар, на околу 300-400 метри од затворот. Само на тој начин ќе се дојде до повеќе сознанија за луѓето што во темницата на ноќта исчезнуваа од ќелиите, за судбината на еден Ѓорѓи Карев, братот на Никола Карев, Глигор Чулев, Трајко Попов и други - вели Ѓорѓи Банев.

Под превезот на тајноста
Историчарот Ѓорѓи Малковски, чии сознанија најмногу помогнаа да се најде велешката гробница на педесетина ликвидирани граѓани, вели дека кај нас работите со откривањето на ваквите локации е одамна запрена.

- Останаа уште многу работи што треба да се откријат но, за жал, не се одвојуваат пари за тоа. Сите досегашни истражувања сум ги правел со сопствени пари. Сега имам доволно сознанија за да се откријат две гробници на шеесетина ликвидирани граѓани од Куманово и од Ресен. Таква локација има и кај затворот „Идризово“ - истакнува Малковски.Тој посочува дека дел од луѓето се ликвидирани без каква и да е судска пресуда, а за некои смртните казни ги изрекувал воениот суд по брза постапка затоа што тие лица „соработувале со окупаторот“.

- Најчесто или немаше пресуди или пресудите беа монтирани. Егзекуциите во еден период добија толкави димензии што самиот Јосип Броз Тито мораше да интервенира за да запрат. Благодарение на таа интервенција, шеесетина прилепчани останаа живи откако беше планирано да бидат стрелани. Ликвидациите неретко се правеа и од лични мотиви или од нетрпеливост на поединци од новата власт кон луѓе што биле „од спротивната страна“ - објаснува Малковски. Неодамна и во Делчево беше побарано да се истражи локацијата нарекувана Стар монопол, на само еден километар од градот, поради сознанија дека и таму има масовна гробница на егзекутирани Македонци како жртви на комунистичкиот режим во 1946/47 година.Историчарите укажуваат дека информациите за таквите гробници имаат превез на најголеми тајни поради стравот на наредбодавците за нивната подоцнежна одговорност за извршените убиства.

Прво стрелање, па доказ
За тоа по каква постапка се вршеле егзекуциите покажува и еден документ, писмо на функционер на ОЗНА. Тој во писмото ги прекорува подредените полициски функционери затоа што дозволиле луѓето да се стрелаат без судска пресуда и без докази за вина. За да се најде некакво оправдување за егзекуцијата, тој во писмото им порачал „откако ќе ги ликвидираат да најдат докази за нивната вина“, вели Малковски.

http://www.mn.mk/aktuelno/2128-Masovnite-grobnici-pogrebani-vo-zaborav
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 12, 2010, 07:43:08
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/Byzantine_Macedonia_1045CE.svg/250px-Byzantine_Macedonia_1045CE.svg.png

Тема Македония е военноадминистративна област във Византия, която обхваща Северозападна и част от Източна Тракия . Създадена е между 789 и 802 г. Нейно средище е град Адрианопол.Както и другите теми, тя е управлявана от управител - стратег.

От тема Македония произхожда император Василий I Македонец – основател на т. нар. Македонска династия, която управлява Византия от 867 до 1056 г.

http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonia_(theme)


Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 12, 2010, 08:13:39
The early medieval Balkans: a critical survey from the sixth to the late ... By John Van Antwerp Fine

http://books.google.com/books?id=Y0NBxG9Id58C&pg=PA79&dq=theme+Macedonia+Byzantine&hl=en&ei=Rq06TPTLAuOlsQbk_LjvBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDYQ6AEwAg#v=onepage&q=theme%20Macedonia%20Byzantine&f=false

Byzantium and Its Army, 284-1081 By Warren Treadgold

http://books.google.com/books?id=xfV0LkMNaLUC&pg=PA29&dq=theme+Macedonia+Byzantine&hl=en&ei=Rq06TPTLAuOlsQbk_LjvBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CEoQ6AEwBg#v=onepage&q=theme%20Macedonia%20Byzantine&f=false

The Routledge companion to medieval warfare By Jim Bradbury

http://books.google.com/books?id=1C54r8GgrUIC&pg=PA14&dq=theme+Macedonia+Byzantine&hl=en&ei=Rq06TPTLAuOlsQbk_LjvBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CE8Q6AEwBw#v=onepage&q=theme%20Macedonia%20Byzantine&f=false

http://www.google.com/search?hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&q=theme+Macedonia+Byzantine&btnG=Search&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 23, 2010, 09:33:47
Background


The “Macedonian Question,” became especially prominent after the Balkan wars in 1912-1913, following the defeat of the Ottoman Empire and the subsequent division of the Region of Macedonia between Greece, Bulgaria and Serbia.

During the Middle Ages Slavs in South Macedonia were mostly defined as Bulgarians[3][4] and this continued also during 16th and 17th centuries by Ottoman historians and travellers like Hoca Sadeddin Efendi, Mustafa Selaniki, Hadji Khalfa and Evliya Celebi. The majority of Slav—speakers after 1870 were under the influence of the Bulgarian Exarchate and its education system, thus considered themselves as Bulgarians.[5] Part of them were influenced by the Greek Patriarchate, which resulted in the formation of Greek consciousness. Greece, like all other Balkan states, adopted restrictive policies towards its minorities, namely towards its Slavic population in its northern regions, as a result of the aftermath of Second Balkan war and the potential threat that Bulgaria could pose in the fear of using the pro-Bulgarian oriented minority in Greece as a "5th Phalanx". After the Balkan Wars and especially after the First World War more than 100,000 Bulgarians from Greek Macedonia moved to Bulgaria.

During 1930s a new identity parallel to the Greek and Bulgarian ones began to arose in the region of Macedonia, the Slav Macedonian (Greek: Σλαβομακεδόνας) and was initially supported by IMRO (United)[6]. In 1934 the Comintern issued a declaration supporting the development of the new Macedonian identity,[7] which was admitted by the Greek Communist Party. During the 1930s under the Metaxas Regime, the government endorsed violence by nationalist bands, which sowed the seeds of bitterness that kept brewing within the local Slav-speaking population which found the opportunity to come into effect during the Second World War and the occupation of Greece by the Axis forces.

The Thessaloníki Bulgarian club

In 1941 Greek Macedonia was occupied by German, Italian and Bulgarian troops. The Bulgarians occupied the whole of Eastern Macedonia and Western Thrace, where they were greeted from the greather part of a Slav-speekers as liberators.[8] At that time most of them felt themselves to be Bulgarians.[9] Only a small part espoused a pro-Hellenic feelings.[10]

The Bulgarian clubs soon started to gain support among parts of the population. In 1942, the Bulgarian club asked assistance from the High command in organizing armed units among the Slavic-speaking population in northern Greece. For this purpose, the Bulgarian army, under the approval of the Commander of the German forces in the Balkans - Field Marshal List sent a handful of officers from the Bulgarian Army, to the zones occupied by the Italian and German troops (central and west Greek Macedonia) to be attached to the German occupying forces as "liaison officers". [/u]These officers were given the objective to form armed Slavophone militias.

The Kastorian Italo-Bulgarian Committee
The initial detachments were formed in 1943 in the district of Kastoria by Bulgarian agent Andon Kalchev with the support of the head of the Italian occupation authorities in Kastoria, leutanant Ravali[11], who armed the local villages to help combat the growing communist threat presented by the ELAS raiding the Italian occupation forces in the district. The name given to the bands armed was 'Ohrana' which in Bulgarian is defined as 'security'. The uniforms of the Ohranists were supplied by the Italians and were resplendent with shoulder patches bearing the inscription "Italo-Bulgarian Committee — Freedom or Death". The Kastorian unit was called the Macedonian Committee. The reasons of locals for taking arms varied. Some of the men were pre-war members of IMRO, and thus harbored deep nationalistic convictions, others because of pro-Nazi sentiments, some to avenge wrong doings inflicted on them by Greek authorities during the Metaxas regime, and many took arms in order to defend themselves from the attacks of other Greek paramilitary and resistance movements as the latter saw them as collaboratives with the Italian, Bulgarian and German forces.

After their initial success in arming several villages in Kastoria, Kalchev went to the German occupied zone in order to start arming villages in Edessa region.[12] In Edessa, with the help of the German occupation authorities, Kalchev created the Ohrana para-military unit.[11] In 1943, Ohrana detachments counted a total of around 3,000 members and organized guerrilla activity. In the tradition of the IMRO Komitadjis, these bands pursued the local Greek population, including Greek-identifying Slavophones, Aromanians, and Pontic Greeks, seeing them as an obstacle to an all-Bulgarian Macedonia.[13]

In the summer of 1944, Ohrana constituted some 12,000 local fighters and volunteers from Bulgaria charged with protection of the local population.[14] During 1944, whole Slavophone villages were armed by the occupation authorities to counter balance the emerging power of the resistance and especially of Greek People's Liberation Army (ELAS). Ohrana was also fighting pro-communist Slavic Macedonians.[15] and Greek communists — members of the ELAS.[16].A part of the Slavophone population, with the help of the Greek Communist Party, organized itself into SNOF, and their prime objective was to struggle occupation forces and pro-Bulgarian agents in the Ohrana[17], and try to persuade its members to join ELAS and fight against the occupation. Nevertheless in the summer of 1944, members of the Macedonian faction of the Communist Party of Greece were unable to distinguish friend from foe in Slav Macedonian villages. Mass involvement of the population was one of the tactics of Ohrana, which thus aims to provide good cover for its activities.[18]

After the Greek Civil War many from these people were expelled from Greece.[22][23] Although the People's Republic of Bulgaria originally accepted very few refugees, government policy changed and the Bulgarian government actively sought out ethnic Macedonian refugees. It is estimated that approximately 2,500 children were sent to Bulgaria and 3,000 partisans fled there in the closing period of the war. There was a larger flow into Bulgaria of refugees as the Bulgarian Army pulled out of the Drama-Serres region in 1944. A large proportion of Slavic speakers emigrated there. The "Slavic Committee" in Sofia (Bulgarian: Славянски Комитет) helped to attract refugees that had settled in other parts of the Eastern Bloc. According to a political report in 1962 the number of political emigrants from Greece numbered at 6,529.[24] . The policy of communist Bulgaria towards the refugees from Greece was, at least initially, not discriminative with regard to their ethnic origin: Greek- and Slav-speakers were both categorized as Greek political emigrants and received equal treatment by state authorities. However, certain institutions of communist Bulgaria, charged with the national policy, tried progressively to promote certain selection among them privileging Slav-speakers, frequently named ethnic Macedonians and to prescribe special measures for the attainment of their “ethnic” loyalty. Unlike the other countries in the Eastern Bloc there were no specific organizations founded to deal with specific issues relating to the child refugees, this caused many to cooperate with the "Association of Refugee Children from the Aegean part of Macedonia", an association based in the Socialist Republic of Macedonia.[25] However, the end of the 1950s and the beginning of the 1960s was marked by adecisive turn in the “Macedonistic” policy of Bulgaria, which did not recognize anymore the existence of a Macedonian ethnicity different from the Bulgarian one. As a result, the trend to a discriminative policy, the refugees from Greece – more targeted at the Slav-speakers and less to “ethnic Greeks” – was given a certain proselytizing aspect. In 1960, the Bulgarian Communist Party voted a special resolution explained “with the fact that almost all of the Macedonians have a clear Bulgarian national consciousness and consider Bulgaria their homeland. Eventually many of these migrants were assimilated into Bulgarian society.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ohrana
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 23, 2010, 09:35:49
National Liberation Front (Macedonia)

The National Liberation Front (abbreviated NOF) (Macedonian: Народно Ослободителен Фронт (НОФ), transliterated Narodno Osloboditelen Front), also known as the People's Liberation Front, was a communist political and military organization created by the ethnic Macedonian minority in Greece. The organization operated from 1945–1949, most prominently in the Greek Civil War. As far as its ruling cadres were concerned its participation in the Greek Civil War was nationalist rather than communist, with the goal of secession from Greece.[1]

While most of Greece was occupied by Axis Powers in World War II, resistance movements were created by Greeks while the collaborationist Ohrana battalions were constituted from among the Slavophone population

Some of them fought against the occupation, like Napoleon Zervas and his National Republican Greek League (EDES), while others were collaborationists, like the Ohrana, many of whom later joined the Slavic-Macedonian National Liberation Front (SNOF).[3][6]There was also the National People's Liberation Army (ELAS), a partisan army headed by the Communist Party of Greece (KKE). Although ELAS in some cases relied on forced mobilization, the ethnic Macedonians sympathized with ELAS and the KKE because of their friendly position towards the ethnic minorities of Greece and the fact they had acquiesced to Soviet demands for an independent Macedonian state that would contain most of Northern Greece.[7]

In the book After The war Was Over: Reconstructing the Family, Nation, and State in Greece, 1943-1960 edited by Mark Mazower and published by Princeton University Press, it is remarked that:

The testimonies started to grow more complicated and to reveal the true nature of the problem when the witnesses recounted the activities of an accused prisoner during the occupation who, having been a loyal friend of the Bulgarians in the early years of the occupation, would suddenly appear as a member of Slovenomakedonski Narodno Oslobodaekn Front (Slav Macedonian National Liberation Front). These were the Okhranists, armed members of Bulgarian-sponsored units, who were quick to join the Slavic-speaking units officially under the jurisdiction of EAM in order to avoid punishment after the occupation. Some of them even chose to espouse the SNOF manifesto regarding the autonomy of Macedonia. Others seem to have moved on to SNOF after active service with EAM. Many of the accused had absconded and were tried in absentia. They tended to be either fanatical supporters of the Bulgarian cause who had accompanied the departing Bulgarian troops in October 1944, or autonomists who had managed to flee to Yugoslavia.[3]


http://en.wikipedia.org/wiki/National_Liberation_Front_(Macedonia)#SNOF
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 26, 2010, 11:55:53
В Македония много хора знаят истината за измислената македонска история, но се страхуват да я кажат. Ето тук един текст, в който тази истина се казва, но по доста дипломатичен и прикрит начин. Страхът от репресии все още не е преодолян сред македонските интелектуалци и повечето от тях предпочитат да си мълчат.

Вивисекциjа

Митовите паѓаат на теме

Дневник

сабота, 24 јули 2010

Македонија предолго и предлабоко е забраздена во виктимизациски митови и стеротипи кои и' ја задушуваат сегашноста. Тој трауматичен комплекс не е од вчера, се негува со години, но е исклучително опасен, бидејќи жестоко го подгрејува национализмот на политичката сцена. Во неговите први барутни редови по правило се т.н. национални автори - поети, писатели, актери, пејачи..., сите што сметаат дека имаат некаква мисија. Да немате илузии - таа мисија е поврзана со одредена материјална корист, функција или привилегија, како надомест за она што го одработуваат за татковината. Во тој процес, тие неповратно ги губат можностите што им ги нуди демократијата - да бидат објективни критичари, да го освојат просторот за индивидуален отпор, да добијат улога на релевантен мислител надвор од мнозинскиот хор, надвор од стадото. Во земјава речиси и нема интелектуалец што би кренал глава и би рекол: „Нема да се самоцензурирам и ќе го кажам тоа што го мислам. Државните аргументи им ги оставам на државните институции, но јас имам свој став различен од нивниот и мојата интелектуална должност и граѓанска улога е јавно да го кажам тоа“.

Недостигот од автентична мисла е резултат на општествената клима, која е предозирана од партиски политики и од општата криминализација на животот. Експлозијата на обновената национална митологија политички е многу операбилна, бидејќи и митот е *пар еџелленце политички. Тој има своја цел во животот на нацијата. Како и сите митови, тој е фабрикуван, историски непотврдлив, но и целосно провокативен и иритантен. Македонија негува свои стари познати митови, панмакедонски и пандржавни. И тука е проблемот. Од една страна, тој мит не смее да се напушти, напротив, врз него се темели одредена државна политика, а од друга страна, политичката стварност налага тој барем привремено да се одложи, да се тргне настрана, за да не ги кочи реформите, добрососедските односи или евроинтегративните процеси.

Класичната генеза на митовите во најголем дел се заснова на постоење на исклучително силен етички систем на некој народ. Денес, ние немаме никаков етички систем што би бил кадарен да произведе нов моќен мит. Напротив, нашата етичка супстанција е целосно разорена. Денес новата „етика“ се темели на еден вид тендерски патриотизам, однапред пресметан, со вклучен ДДВ. Токму затоа кај нас и никогаш не започна дебатата за одговорноста за ваквите состојби во земјава, а се додека не започне тој процес, не ни можат да се создаваат нови митови, во смисла на современи идеали кои државата ќе ја водат во развој. На сцена останува старата продукција, накаков митски отпадок наменет за необразуваните слоеви на граѓанството. Државата пресметала дека тој необразуван стратум, кој не никогаш поставува прашања и не отвора дилеми е најплодна почва за негување на стереотипи и митови. Тој стратум никогаш нема да праша: „Зошто овој човек треба да го сметаме за патриот? Што направил? Во што се истакнал?“ Нема ништо од тоа. Нашите митови се празни, сведени на бронзени глави, отпечатени на маици, на знамиња, на чаши, во новокомпонирани песни наменети за пијанчење по свадби.

Значајни адитиви на ваква атмосфера се и верските заедници, кои дури имаат улога на национална авангарда во отворена или во некаква мимикриска форма. Тие самопрогласени чувари на националната меморија, истовремено се и поттикнувачи на производството на митови, бидејќи им одат во прилог на зацврстувањето на нивната улога во општеството. Верските заедници покажаа дека не знаат да им одолеат на искушенијата, дека ги губат моралната автентичност и конфесионална веродостојност и се однесуваат као *адвоцатус диаболи на политиката.

Катерина Блажевска
http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=9D07FEE577E2F0488690CAF88850A9BB&arc=1
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Август 05, 2010, 04:25:15
Фалшификациите на македонската история в най-новата енциклопедия на МАНУ

http://forum.kotle.ca/showthread.php?tid=505
 
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Август 07, 2010, 06:49:44
Поклон пред близо 18, 300 българки и българи, сред тях и над 2000 деца между 6-12 г. станали жертва на повсеместния сръбски, национален и политически гнет, прогонване, асимилиране и физическо изтребление, вършени от сръбските окупатори и главно от зловещата организация „Църна рука” във Вардарска Македония 1919-1941 г.

http://vmroyouth.org/node/1127
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Август 10, 2010, 09:27:22
(Serbo-Croatian: Union or Death), secret Serbian society of the early 20th century that used terrorist methods to promote the liberation of Serbs outside Serbia from Habsburg or Ottoman rule and was instrumental in planning the assassination of the Austrian archduke Francis Ferdinand (1914), precipitating the outbreak of World War I. The society was formed (1911) and led by Col. Dragutin Dimitrijević; its members were primarily army officers with some government officials. Operating from Belgrade, it conducted propaganda campaigns, organized armed bands in Macedonia (before the Balkan Wars, 1912–13), and established ... (100 of 179 words)

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/67883/Black-Hand

Henri Pozzy

http://macedonia-history.blogspot.com/2006/10/war-is-coming-again-black-hand-over.html


Black Hand

Balkan Wars
In 1912, differences between the two main groups of the Narodna Odbrana—political leaders of the Radical Party and military officers—arose. The political leaders preferred a more passive approach for the time being, including more peaceful relations with Austria and concentrating on strengthening Serbia for future struggle, but some of the military officers grew impatient with the more moderate radical policies. Consequently, the more zealous members of the Narodna Odbrana started a new secret society, and the Black Hand was founded.

Reportedly, they were involved in various crimes in Macedonia, during the Balkan Wars:

At Uskub, a central committee of "national defense", with branches in other Macedonian towns, was formed side by side with the higher command, upon the arrival of the troops. The population of Uskub called their station behind the house of Weiss, near the Russian consulate, "the black house," from the name of the league itself, "the black hand." The worst crimes were committed by this secret organization, known to all the world and under powerful protection.[6]

– Report of the International Commission on the Balkan Wars

http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Hand

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Август 10, 2010, 10:04:51
black hand Macedonia

http://www.google.com/search?q=black+hand+Macedonia&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&source=lnt&sa=X&ei=BAdhTPySKtuSOMbPnI0K&ved=0CAsQpwU
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Септември 07, 2010, 02:02:06
The Serbian Cyrillic alphabet, together with the works of Krste Misirkov and Venko Markovski, was used as a basis for the Macedonian alphabet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Serbian_Cyrillic_alphabet
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Септември 15, 2010, 12:58:50
Bulgarians in the Republic of Macedonia

Yugoslavia
Until 1913 the majority of the Slav population of all three parts of the wider region of Macedonia had Bulgarian identity.[7] In 1912, the region of present-day Republic of Macedonia became a part of the Kingdom of Serbia, thus becoming Southern Serbia. During World War II, most regions of Macedonia were annexed by Bulgaria. All local Slavic-speekers were regarded and self-identified as Macedonian Bulgarians.[8][9] After the end of World War II, the creation of People's Republic of Macedonia and of a new Macedonian language, it started a process of ethnogenesis and distinct national Macedonian identity was formed. The new Yugoslav authorities began a policy of removing of any Bulgarian influence, making Macedonia connecting link for the establishment of new Balkan Communist Federation and creating a distinct Slavic consciousness that would inspire identification with Yugoslavia.[10] With the proclamation of the Socialist Republic of Macedonia as part of the Yugoslav federation, the new authorities started measures that would overcome the pro-Bulgarian feeling among much of the population of Macedonia.[11] It has been claimed that from 1944 till the end of the 1940s people espousing a Bulgarian ethnic identity had been oppressed.[11][12] According to Bulgarian sources more than 100,000 men were imprisoned under the new "Law for the protection of Macedonian national honor" for refusing to declare they were ethnic Macedonians.[11][12] Some 1,200 prominent Bulgarians were sentenced to death in the towns of Skopje, Veles, Kumanovo, Bitola and Stip.[12] In 1946 two Bulgarian politicians were sentenced to death and another 74 men jailed for attempting to detach SR Macedonia from Yugoslvaia and join it with Bulgaria.[12] The Communist authorities were successful in removing all Bulgarian influence in the region.[11] In Macedonia the Bulgarophobia increased almost to the level of state ideology.[13]

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarians_in_the_Republic_of_Macedonia
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: александър на Септември 19, 2010, 12:55:28
Много постове публикува,много енергия изразходи и нищо ново не каза ВЕРИТАС.Глупост до глупост мила моя майноле .........
А де е основата на проблема ни го посочваш ,ни го споменаваш. Явно е ,че не го  вишдаш, ама май  и не те  интересува.Май само на едно лаене си се отдал и на публикуване на смешни и лъжовни рускоезични сайтове и нищо друго.
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Септември 20, 2010, 11:46:26
Изглежда не правиш разлика между руски и английски език.
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Октомври 09, 2010, 11:35:54
Рушење на „митот за ВМРО“

Победата на комунистичкиот режим во Македонија била целосна и не постои никаков континуитет помеѓу некогашното ВМРО и актуелното ВМРО-ДПМНЕ...

Покрај рушењето на „митот за природата на македонскиот комунизам“, сведоци сме како спектакуларниот почеток на процесот за лустрација го сруши и „митот за ВМРО“ (бидејќи Македонија не се ни труди да пронајде траги од граѓански отпор кон комунизмот, нормално, кај нас нема потреба од рушење на митовите за граѓанската опозиција). Токму во самиот старт на овој процес се покажа целокупниот опфат на режимот, како и неговата целосна победа во Македонија.

Имено, очигледно дека следејќи го советскиот урнек, во Македонија се уништени, како интелектуално, така и физички, сите точки на опозиција кон македонскиот (југословенскиот) комунизам. Остатоците од македонската граѓанска класа и ситните партиски структури на југословенските граѓански партии, македонските националисти од сите бои на политичкиот и идеолошкиот спектар, албанските националисти и сите останати политички и општествени движења се демонтирани и елиминирани во првите неколку години од постоењето на македонскиот комунизам. Воедно, режимот длабоко пенетрирал во сите сегменти на општеството, токму преку разузнавачките структури и шпионските врски, па секоја дури и најбенигна појава на отпор или поинаков тип на размислување на политичкиот поредок бил предмет на жестока пресметка. Нормално, тоа произлегува и од самата природа на ваквите режими, кои кога целосно ќе се вкаменат, немаат можност да толерираат критика, бидејќи во интерпретација на тоталитарната држава секоја критика е „смртна опасност“.

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, во своето обраќање по повод 20-годишнината од постоењето на партијата рече: „По завршувањето на Втората светска војна, припадниците на ВМРО беа главните носители на политичката опозиција во Македонија, чија цел беше создавање самостојна, независна и демократска македонска држава“. Меѓутоа, почетокот на лустрацијата ги разби сите надежи за создавање на новиот „мит за ВМРО“ во македонската историја и со тоа и обидите за натамошна инструментализација на македонската историја.

Победата на комунистичкиот режим во Македонија била целосна и не постои никаков континуитет помеѓу некогашното ВМРО и актуелното ВМРО-ДПМНЕ. Да биде трагедијата уште поголема, токму идеологијата на македонскиот национализам и избувнувањето на потиснатиот етнички национализам во 1990 година, кој доведе до создавање на ВМРО-ДПМНЕ, не е производ на отпорот или опозицијата кон комунизмот, туку израз на еволуцијата на македонскиот комунизам и на промената на идеологијата на македонската владејачка елита.

Најдобар доказ за тоа ова лето ни даде карикатуристот Драган Поповски, кој во својот текст „Како ја кроев Македонија“ опишува кога и како македонската комунистичка елита се свртува кон македонскиот национализам за легитимација на својот режим, па одеднаш во историските учебници се јавуваат сликите на „етничка Македонија“, старите грбови и знамиња, како и фотографиите на војводите. Сликите, симболите, знамињата, фабулата и реториката на современиот македонски национализам не е онаа развиена од Пулевски, Мисирков и другите дејци во Отоманската Империја, туку тоа се сликите и фабулата на официјалните македонски комунистички историчари, а нивната еволуција може да се следи преку различните верзии на „Историјата на македонскиот народ“. Па, така, македонскиот национализам од 1990 година е само логично продолжение на овие процеси.

Впрочем, приказните на сдсмовскиот режим и нивните медиумски и интелектуални мегафони за пробугарската црта на современото ВМРО-ДПМНЕ и обидите за креирање некаква левица и десница во оригиналното ВМРО (чии денешни протагонисти би биле СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ), се производ на соголен пропагандизам. За жал, во современа Македонија, дури и кога беше на власт, ВМРО-ДПМНЕ никогаш не се потруди да излезе од интелектуалните и идеолошките врвици на современиот македонски национализам, кој како што потцртав е замислен од официјалните македонски комунистички историчари. Лустрацијата ни дава шанса да се навратиме на најсовремената македонска историја и овој пат да ја преформулираме по демократски образец, наместо да го замениме комунистичкиот со етнонационалистичкиот колективизам. Сликата во албанската заедница е безмалку идентична, но тоа не е предмет на овој текст.

Во наредниот период ќе се наслушаме за македонските дисиденти и за македонските патриоти кои страдале од режимот. Меѓутоа, таквите ги немало и не можело да ги има ниту во политиката, а уште помалку на другите водечки општествени позиции во комунистичка Македонија. Вистинските македонски дисиденти и патриоти се оние малкумина среќници што успеале да емигрираат од државата или, пак, тормозените жртви на режимот кои живеат заборавени во своите микросредини. Лустрацијата е процес кој токму ним ќе им донесе исполнување, но, за жал, во есента на нивниот живот.

Ивица Боцевски

http://www.dnevnik.com.mk/?itemID=AB41AEB07E306B4F9D12FDAC78064D61&arc=1
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Октомври 15, 2010, 08:48:21
Bulgarian Exarchate

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Exarchate

http://www.google.bg/#hl=bg&source=hp&biw=1006&bih=516&q=bulgarian+exarchate&aq=1&aqi=g1&aql=&oq=bulgarian+exar&gs_rfai=&fp=1&cad=b

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=Bulgarian+Exarchate+&btnG=Search+Books#q=Bulgarian+Exarchate&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&source=lnt&sa=X&ei=ypa4TMPGNM2RswbUtajNDQ&ved=0CAoQpwU&fp=1&cad=b
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Ноември 18, 2010, 02:06:45
Един от проповедниците на македонизма.

Македонската борба (Спомени)
Германос Каравангелис  (София, 2001)

http://www.promacedonia.org/bmark/gk/index.htm

Македонската борба. Мемоари
Германос Каравангелис  (Скопие, 2000)

http://www.promacedonia.org/gk/index.html
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 17, 2010, 02:31:47
Утрински весник, Број 3459  петок, 17 декември 2010

Колку УДБ-а беше нашата судба (7)

Виктор Цветаноски

Тој посебно подвлекува дека во службата работеле многу чесни луѓе, но и такви што ја злоупотребувале. Најголеми злоупотреби биле направени во годините по ослободувањето, кога покрај сувото, горело и суровото. Органите на власта ги следеле тие што ги предавале скоевците, комунистите и партизаните и им се одмаздувале. Вели дека кај нас најмногу биле прогонувани лица што имале пробугарска, ванчовистичка платформа, иако многумина од нив не знаеле кој е, всушност, Ванчо Михајлов, од кого некои создале легенда. Во одредени периоди кога власта преземала радикални мерки, како што била, на пример, колективизацијата, многумина што се спротивставиле биле репресирани. Тогаш криминалот и политиката биле ставени во ист кош. Кога, на пример, на селаните ОЗН-а им го одземала опиумот од афионот никој не сакал да каже дека таа го продава во странство како што сега се продава дрогата и со парите се купуваат лекови. На тие на кои им се одземал не им плаќале ни динар и ако се побунеле ги затворале. Тогаш сите што ќе кажеле спротивно мислење ги апселе.

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=446E536DC5492740A4049CC33BD592E4
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 17, 2010, 10:22:15
Macedonians (Bulgarians)

According to Encyclopaedia Britannica, at the beginning of the 20th century the Macedonian Bulgarians constituted the majority of the population in the whole region of Macedonia, then part of the Ottoman Empire.[8] The functioning of the Bulgarian Exarchate than aimed specifically at differentiating the Bulgarian from the Greek and Serbian populations on an ethnic and linguistic basis, provided the open assertion of a Bulgarian national identity.[9]

The nation-building process was politically motivated and later reinforced by strong Bulgarophobia and Yugoslavism.[19] The new authorities began a policy of removing of any Bulgarian influence and creating a distinct Slavic consciousness that would inspire identification with Yugoslavia.[14] With the proclamation of the new Socialist Republic of Macedonia, there were started measures that would overcome the pro-Bulgarian feeling among the population.[20] It has been claimed that from 1944 till the end of the 1940s people espousing a Bulgarian ethnic identity had been oppressed.[20][21] According to Bulgarian sources more than 100,000 men were imprisoned and some 1,200 prominent Bulgarians were sentenced to death.[20][21] In addition, the inconsistent policy to the Macedonian Bulgarians led from Communist Bulgaria at that time has thrown most independent observers ever since into a state of confusion, as to the real ethnicity of the population even in Bulgarian Macedonia.[22][23] Practically as a consequence the rest of this people, with exception of Bulgaria proper, were eventually macedonized, hellenized or albanized.[24]

Nevertheless people with Bulgarian consciousness or Bulgarophile sentiments still lives in the Republic of Macedonia, Greece and Albania.[25][26][27]

http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_(Bulgarians)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 18, 2010, 08:49:43
Greek Struggle for Macedonia

Since 1899, the guerrillas of the IMRO turned against Ottoman authorities with the slogan "autonomy for Macedonia". The guerrillas purported to be protectors of all Christians in the area, for this reason they initially did not bother Greece. But gradually, increasing tensions emerged among the followers of the Patriarchate of Constantinople (the patriarchalists, mostly, but not only, Greeks) and those of the Bulgarian Exarchate; this brought to the assassination by the IMRO of members of pro-Greek and pro-Serbian parties.

http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_Struggle_for_Macedonia

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=Greek+Struggle+for+Macedonia+&btnG=Search+Books#sclient=psy&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1%2Cbkv%3Ap&q=Greek+Struggle+for+Macedonia+bulgarians&aq=f&aqi=&aql=&oq=Greek+Struggle+for+Macedonia+bulgarians&gs_rfai=&psj=1&fp=1&cad=b

Germanos Karavangelis

He organized armed groups composed mainly of Greek army officers,[1] volunteers brought from Crete, Peloponnese[1] and other parts of Greek populated areas,[1] as well as recruited local Macedonian Greeks[1] such as the chieftain Vangelis Strebreniotis from the village of Srebreni (now Asprogeia), and Konstantinos Kottas, a former member of Internal Macedonian Revolutionary Organization (IMRO) from the village of Rulya (later renamed Kottas by the Greek authorities in his honour).

Karavangelis succeeded to strengthen Greek aspirations in Macedonia and thus, according to Greek historians, helped the later incorporation of the major part of Macedonia by Greece in the Balkan Wars, for which Greece officially praises him as a national hero of the Greek Struggle for Macedonia ("makedonomachos"). He is the author of the book of memoirs "The Macedonian Struggle" (Greek: Ο Μακεδονικός Αγών).

http://en.wikipedia.org/wiki/Germanos_Karavangelis

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=Germanos+Karavangelis+&btnG=Search+Books#q=Germanos%20Karavangelis%20bulgarians&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&source=lnt&sa=X&psj=1&ei=DY8MTYqPNI-gvQPft6TXDQ&ved=0CAcQpwU&fp=f35a45cc797b8b8

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 18, 2010, 08:54:48
Pavlos Melas

Pavlos Melas (Greek: Παύλος Μελάς, Pávlos, i.e., Paul, Melás) (March 29, 1870–October 13, 1904) was an officer of the Hellenic Army, and he was among the first who organized and participated in the Greek Struggle for Macedonia.

After the Ilinden-Preobrazhenie uprising, he decided to enter Macedonia in June, 1904 to assess the situation and to see if there is any possibility of establishing a military unit to fight the Bulgarians (Internal Macedonian Revolutionary Organization, VMRO) and the Ottoman Turks.

After his death, Greek efforts became more intense, resulting in the interception of Bulgarian Komitadji efforts, especially in West and Central Macedonia, which joined Greece after the Balkan Wars.

(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Pavlos_melas.jpg)

Postcard with the last words of Melas "Leave no Bulgarians". (Българин да не остане)

http://en.wikipedia.org/wiki/Pavlos_Melas

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=Germanos+Karavangelis+&btnG=Search+Books#q=Germanos%20Karavangelis%20bulgarians&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&source=lnt&sa=X&psj=1&ei=DY8MTYqPNI-gvQPft6TXDQ&ved=0CAcQpwU&fp=1&cad=b


Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 18, 2010, 08:57:40
Кървавата дебългаризация на Егейска Македония

(http://www.point-of-view.org/varg/varg_images/akarakasidou.jpg)

С 11 години закъснение у нас излезе книгата „Житни поля, кървави хълмове” на Анастасия Каракасиду, социален антрополог и професор в американския Уесли колидж, която казва дълбоко крити истини за българите в Егейска Македония.

Малко известен факт е, че фигури от българската история като Гоце Делчев, Христо Смирненски, Александър Станишев са родени на територията на днешна Гърция. Нещо повече, те са от чисто български села и градове, част от Егейска Македония, която в началото на 20 в. е била с преобладаващо българско население.

Днес тази териория е част от Гърция, а българи почти няма или за тях изобщо не се говори. При това положение беше приятна изненада на българския пазар да се появи наскоро преведената книга „Житни поля, кървави хълмове: преходи към националното в Гръцка Македония, 1870-1970″ (ИК „Сиела”). Автор е гъркинята Анастасия Каракасиду, социален антрополог и професор в американския Уелсли колидж. Книгата има смелата задача да докаже, че националното съзнание на хората в Егейска Македония не винаги е било гръцко и ако днес е преобладаващо такова, то това е постигнато не само еволюционно, но и с цената на жестока асимилация, насилие и изопачаване на историята.
„Книгата доказва, че постепенната гърцизация на населението в Егейска Македония е отчасти естествена, но и отчасти насилствена. Това е голям пробив в гръцката наука, където тези факти обикновено се премълчават”, казва историкът доц. д-р Александър Николов, преводач на книгата. „Беше засегнато табуто, че това е изконна гръцка земя и колкото българи е имало там, те са били прогонени по силата на различни спогодби. А не се оказва точно така”, обяснява Николов и допълва, че става дума за едно население с меко казано спорна идентичност, което по силата на обстоятелствата е станало гръцко.

Книгата излиза на английски през 1997 г. и веднага бива преведена на македонски, за да послужи на Скопие в постоянната идеологическа борба с Гърция, която продължава и до днес. Не такава е обаче целта на Каракасиду. „Историята не ни е оставила една Македония, няма единна история, нито пък един единствен македонски народ, чието име и идентичност днес други се опитват да узурпират за себе си”, казва авторката. Нещо повече, никъде в книгата гръцката антроположка не говори за автономен македонски народ, който да е наследник на древните македонци на Александър Велики. Вместо това, тя не се стеснява от употребата на термина „българи” и „българско”.

Логично, такава книга не се приема добре в Гърция. Под натиска на гръцкото Външно министерство „Житни поля, кървави хълмове” е спряна от печат в английското издателство Оксфорд Юнивърсити Прес. Това предизвиква бурни протести и в крайна сметка, монографията е издадена в Чикаго Юнивърсити Прес. Междувременно Анастасия Каракасиду е подложена на заплахи за живота си и системен тормоз от страна на някои крайни гръцки националисти. Жителите на Асирос - селището, което е в основата на антропологичното изследване на Каракасиду, излизат с отворено писмо, в което се разграничават от книгата, заявяват, че общината им никога не е била двуезична, и че те всички са „чисти гърци, 24 карата и по език, и по национално съзнание”.

Само няколко месеца преди това, много от хората в Асирос и региона признават пред Каракасиду българските си корени. Но и това не става лесно. Особено показателен е случаят с възрастната Пасхалина от село Амбаркьой, Кукушко. Първоначално тя разказва на Каракасиду как по време на Междусъюзническата война българската армия отвлякла сестра й и брат й. Пасхалина ги видяла отново едва след десетки години, в София, където имала нужда от преводач, за да ги разбира. В същото време в Гърция тя имала големи проблеми, хората я наричали „българката”, което я накарало дори да заведе дело в съда. Впоследствие обаче, когато Пасхалина е на смъртно легло, тя има нов разговор с Каракасиду, където разказва съвсем друга история. Оказва се, че Амбаркьой е било плячкосано не от българската, а от гръцката войска, защото е било изцяло българско. Затова семейството бяга и част от него остава в България. Когато след войната тя се връща заедно с баща си в стария си дом, той е опожарен. Това ги кара да се преместят в Асирос, където бащата се крие, за да не отиде в затвора, и малко по-късно умира. Пасхалина решава да стане гъркиня и да съди всеки, който я нарича българка. И така - до смъртния одър.

„Житни поля, кървави хълмове” изобилства от подобни болезнени истини. И все пак, от българска гледна точка, някои позиции могат да бъдат поставени под въпрос. Каракасиду обвързва конфликтите в Егейска Македония с началото на т.нар. „македонска борба”, или борбата между гръцките андарти, ВМРО и турската власт за надмощие в региона в първото десетилетие на 20 в. Според антроположката дотогава „славянското население в района е нямало нито собствено национално самосъзнание, нито достатъчно ресурси, за да се консолидира самостоятелно срещу гръцката и българската доминация”. „Новите етикети на идентичност, които националните активисти се опитват да наложат върху християнското население на региона, разрушават досегашната ритуална и икономическа общност и създават дълбок социален разкол, който постепенно преминава в насилия и кръвопролитие”, пише Каракасиду. Така обаче се пропускат големи предишни прояви на българския дух на част от населението - като участието му в Илинденското въстание.

„Има хора в този регион, които и преди т.нар. „македонска борба” са се изявили като българи, казва доц. Николов. Но не е истина и да се каже, че абсолютно всички са се били осъзнали като българи. Имаме и славяноезично, българоезично население, което още се преживява в общия контекст на православното, на т.нар. „руммилет”. Някои добиват и гръцка идентичност, нищо че майчиният им език е българския - това са „патриаршистите”, обяснява историкът. Нещата са сложни и трябва да има индивидуален подход - към район, селище, дори индивид. Затова книгата на г-жа Каракасиду е толкова ценна - тя дава снимка на един много сложен регион, където се преплитат преднационалното и формиращото се гръцко и българско национално съзнание, които влизат в конфликт. В крайна сметка, по силата на определени исторически обстоятелства, гръцката идентичност надделява, но Каракасиду е проследила този процес без да спестява нелицеприятни неща за гръцката политика”, смята Николов.

„От мащабно насилие като „македонската борба” много трудно се прави наука, кино и образование. Да, Каракасиду не познава добре българската история, много от нещата й са старомодни, но тя има баланс, има фин подход и интуиция”, казва д-р Алексей Кальонски, историк от Софийски университет и научен редактор на „Житни поля, кървави хълмове”. „Сблъсъкът на национализмите маркира това, че гръцката идентичност в региона е късно наложила се, не е зададена. В този смисъл, книгата е обвинение срещу решаването на подобни въпроси с насилие, не само в миналото, но и сега,” обяснява историкът. Според него книгата търси общите неща, общия живот, онова, което е обединявало хората, а не само това, което ги е разединявало. „Ние си приличаме както в общия живот, така и в насилието, което сме употребили едни срещу други в историята”, допълва Кальонски. „Сложно е било положението в Егейска Македония, но и в Северна Тракия, където около Пловдив е имало гръцки анклави”, обяснява и Александър Николов.

И все пак, дали не е малко парадоксално, че трябваше гръцки учен да разбие мълчанието и да напомни за българите в Егейска Македония? Българи са писали по тези проблеми, но доста отдавна - като например книгите „Зверствата на гръцките разбойнически банди над беззащитното българско население в Македония и Одринско през 1905 и 1906 г.” на Иван Ст. Николов от 1906 г. и „Гръцките жестокости в Македония” на проф. Любомир Милетич от 1913 г. Днес и политици, и историци предпочитат да мълчат, но това може да не е изцяло отрицателна стратегия.

„Истината е, че ние през 1944 г. сме се отказали от това население, многократно сме го предавали и за това тези хора са станали гърци, казва доц. Николов. Затова ние не можем да имаме някакви претенции и можем да действаме само на полето на историята, но деликатно. Виждал съм хора „гърци” от Егейска Македония, които идват в Рилския манастир, палят свещ на гроба на цар Борис III и си заминават за Гърция, където живеят по-добре,” разказва той. „Въпросът е решен, човек сам си избира, няма какво да атакуваме пропагандно. Укрепвайки връзките си с Гърция на всяко ниво ние правим добро на тези хора. Има драма с българите в Западните покрайнини, защото Сърбия не се интегрира към Европа”, обяснява историкът.

И все пак, добре е, че „Житни поля, кървави хълмове” излезе на български, макар и с 11 години закъснение. Въпросът е доколко нейният толерантен подход ще се реализира на практика или ще остане само на хартия. За сведение - книгата все още не е преведена на гръцки.

* Петър Добрев следва журналистика в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Статии на автора могат да се прочетат и в изданията e-vestnik.bg, в. „Култура”, в. „Дневник”, mediapool.bg, както и в личния му блог За българските работи
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 18, 2010, 09:04:15
Книгата на Каракасиду на английски език.

(http://www.press.uchicago.edu/Images/Chicago/424944.gif)

Fields of wheat, hills of blood: passages to nationhood in Greek Macedonia ... By Anastasia N. Karakasidou

http://books.google.com/books?id=vGQ2enTZWO4C&printsec=frontcover&dq=Anastasia+Karakasidou&hl=en&ei=DYIMTYjXIYKovQPbrtHWDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false

Ето на колко места в книгата се споменава името български.

http://books.google.com/books?id=vGQ2enTZWO4C&printsec=frontcover&dq=Anastasia+Karakasidou&hl=en&ei=DYIMTYjXIYKovQPbrtHWDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q=bulgarian&f=false

http://books.google.com/books?id=vGQ2enTZWO4C&printsec=frontcover&dq=Anastasia+Karakasidou&hl=en&ei=DYIMTYjXIYKovQPbrtHWDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q=bulgarians&f=false

Ето тук е разказана историята на Пасхалина.

http://books.google.com/books?id=vGQ2enTZWO4C&printsec=frontcover&dq=Anastasia+Karakasidou&hl=en&ei=DYIMTYjXIYKovQPbrtHWDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q=bulgarian&f=false

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Декември 20, 2010, 10:46:44
Теодосий Скопски

Теодосий Скопски е изтъкнат български възрожденски деец, духовник, учен богослов и преводач, член на Българската академия на науките. Теодосий Скопски с опита си да откъсне Скопската епархия от Българската екзархия е един от първите примери за македонизъм чрез църковен сепаратизъм в Македония.
Издигане в Екзархията [редактиране]

Вместо да дава обяснения в Патриаршията той отива в Екзархията, където е помолил да бъде опростен и това е сторено незабавно.[1] Там той е избран от Синода за заслугите си за архимандрит и служи в църквата Свети Стефан, а на следната 1875 година поради натиска на Патриаршията е изпратен за помощник на Нишкия митрополит. През 1876 г. е върнат в Цариград и повторно служи като ефимерий на църквата „Св. Стефан“.

Между 1878 и 1880 е издигнат до Екзархийски наместник в Цариград, докато екзарх Йосиф поради Руско-турската война е принуден да стои в Пловдив. На 7 април 1878 година подписва за Охридска епархия (заедно с Димитър Попов за Костурска и Мъгленска, Козма Пречистански за Дебърска и Наум Спространов за Охридска) молба до великия княз Николай Николаевич, в която се отхвърлят твърденията за гръцкия характер на населението в Македония и се иска навлизане на руски войски в областта:
„    Победоносното руско оръжие, освобождавайки толкова дълго угнетявания досега под турско иго нещастен наш български народ, го задължи навеки... Македонските българи, лишавайки се от непосредствената защита на своите освободители... с цялата си преданост [ги] очакват в родината си... Поради това се осмеляваме да доложим на Ваше императорско височество, че някои недоброжелатели на българския народ, състоящи се в по-голямата си част от гръцки архиереи, посастоящем се стараят насилствено да събират подписи и да доказват, че жителите на Македония, влизащи по Санстефанския договор в състава на Българското княжество, се състоят предимно от гърци...[2][3][4]    “

От 1880 до 1885 година е капукехая (представител на Патриаршията при Високата порта) и закратко изпълнява длъжността архиерейски наместник в Лозенград.[5] В 1885 е ръкоположен за Скопски митрополит, но се налага пет години да изчаква. Това става поради противодействието на Цариградската Патриаршия, подкрепена от Гърция, както и протестите от страна на Сърбия, покровителствувана от Русия.[6] През 1887 г. в Цариград се свързва с Коста Групчев и Наум Еврович, македонисти и агенти на Стоян Новакович, представители на т. нар. Дружество на сърбо-македонците.[7] На срещи с тях Теодосий споделя, че подкрепя идеята им за възстановяване на Охридската архиепископия. За това те уведомяват Новакович, който тогава е сръбски посланик в Цариград.[8] Като последица от тези срещи през този период Теодосий попада под влияние на идеите на македонизма. Той все пак получава берат за заминаване за Скопие, но едва през 1890 година.
Разколническа дейност [редактиране]

При пристигането си в Скопие в началото на 1890 г. след кратък престой Теодосий е върнат обратно от турските власти под силен гръцки и сръбски дипломатически натиск. По обратния път, изпаднал в безизходица, той се среща със сръбския консул в Солун, който явно е бил информиран от Новакович за неговите идеи. Те обсъждат създалата се политическа ситуация и Теодосий потвърждава пред консула подкрепата си за откъсване на македонските епархии от Българската Екзархия. Митрополитът получава обещание за подкрепа, а след това с консула отпътуват за Цариград.[9] При така създалата се ситуция се намесва българското правителство и последва издаване на нов султански берат за Скопие. С него е потвърден стария, но уведомен за намеренията на Скопския митрополит Екзарх Йосиф се опитва да подмени Теодосий с друг свещеник. Това обаче не е възприето от Високата Порта, вероятно след обещаната на Теодосий сръбска дипломатическа намеса.

След тези събития отношението между Екзарха и Скопския митрополит рязко се влошават. В резултат на този разрив, след като застъпва като Скопски владика (1890-1891), Теодосий повторно се отказва от Екзархията. Той незабавно предприема сериозни опити да възроди Охридската архиепископия. Започва да гони църковните и училищни деятели назначени от Екзархията и да ги заменя със свои хора, с което предизвиква нов църковен скандал. Печата самостоятелно църковните книжа и застъпва открито македонистки позиции. В тази връзка Теодосий се обръща към Цариградската Патриаршия и иска канонично признание, но получава отказ. Това не го обезкуражава и той се свързва с Папството с искане за евентуална уния, но отново се проваля. Тогава осъществява контакти със сръбския консул в Скопие и търси неговата подкрепа за самостоятелна Охридска Архиепископия. След като консулът уведомява за разговорите Новакович, последният му изпраща пари за подкуп на Теодосий с цел привличането му в лоното на Сръбската Патриаршия.[10]

В началото българското правителство и Екзархията изчакват, но след като на 29 май 1891 г. със съгласието на Теодосий в Скопие било отворено първото сръбско църковно училище, българското търпение свършва. В знак на протест 18 скопски първенци свикват общински екзархийски съвет, на който обявяват, че Теодосий е нежелан в града им. Следват няколко официални покани от страна на Екзархията да подаде оставка, на които той отказва. Все пак, поради силния натиск на който е подложен и протеста на българското правителство пред Високата Порта той е отстранен. Този му неуспешен опит за разкол според Симеон Радев бил породен от лични амбиции и омраза към екзарх Йосиф.[11]
Покаяние и реабилитация [редактиране]

Екзархийски съд отлъчва Теодосий в началото на 1892 г. и той е низвергнат. След отзоваването му от Скопската катедра, чрез османските власти той е репатриран в Цариград на 5-ти януари. В края на януари Теодосий дава изявление до в-к Новини, в което категорично отрича някои публикации в гръцката преса, че има намерение да се връща в лоното на Патриаршията. Той декларира, че е родом българин и като такъв е верен на Екзархията.[12] Малко по-късно той изпратен за покаяние в Драгалевския манастир до София. Там прекарва периода от 1892 до 1901 година, когато се занимава със преводи на художествена и религиозна литература.[13] Постепенно той затвърждава екзархийските си позиции и спечелва доверието на Светия синод.[14] Между 1901 и 1906 година е назначен за наместник на Пловдивския митрополит Натанаил Охридски, а след това служи в Бачковския и Рилския манастир. През 1910 г. прави опит отново да се кандидатира за Скопски митрополит, чието място тогава е вакантно, но му е отказано, въпреки демонстрираните от него в пресата про-екзархийски позиции.[15] В началото на 1913 година Теодосий се включва в акцията по покръстване на помаците.[16] Напълно покаял се за католическите си тежнения пише брошурата "Православната църква и католишката пропаганда", която Синодът отпечатва и използва в борбата с Униатското движение през 1914 г.[17] През този период той служи в София, където през ноември 1915 г., когато Българската армия разбива сръбски войски в Македония, отслужва тържествен молебен по случай Празника на победите.[18] Между декември 1915 и 1919 г. е митрополит на новосъздадената екзархийска Маронийска епархия в Гюмюрджина.[19] Там той защитава гръцкия клир от българските военни власти и съдейства за отварянето на запечатаните енорийски църкви.[20] От 1920 г. до края на живота си митрополит Теодосий преподава в Духовната академия в София.[източник?]
Научна дейност [редактиране]

Вероятно в младите си години заедно с брат си участва в изготвянето на сборника Веда Словена, а впоследствие до последно отрича мистификацията. От 1910 г. е действителен член на Българското книжовно дружество, днес Българска академия на науките. Автор е на редица богословски трудове. Превежда от френски, гръцки и руски език на български книгите на Вергилий, Франсоа Шатобриан, Джон Милтън и други автори. Теодосий Скопски с една своя публикация във вестник „Мир“ е в основата на тезата, че водачът на българското възраждане Паисий Хилендарски е от родом от Банско.[21]

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 11, 2011, 01:03:31
macedono-bulgarians

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=macedono-bulgarians&btnG=Search+Books#q=macedono-bulgarians&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&source=lnt&sa=X&psj=1&ei=rEYsTY3cO4SyuAOJsbS-CQ&ved=0CAcQpwU&fp=a20cfd04ba3c5cf9

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 11, 2011, 01:23:11
Гръцката патриаршия в Македония.

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=patriarchists+macedoni&btnG=Search+Books#q=patriarchists+macedoni&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&source=lnt&sa=X&psj=1&ei=nUosTdqlB4y8vgPT0qHsCA&ved=0CAcQpwU&fp=a20cfd04ba3c5cf9

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=patriarchists+macedoni&btnG=Search+Books#q=patriarchalism%20macedonia&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&source=lnt&sa=X&psj=1&ei=WEssTYSYJ4LyvQOFxJ3MCQ&ved=0CAcQpwU&fp=f35a45cc797b8b8
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 12, 2011, 12:33:24
Гръцката патриаршия в Македония по време на преродбата.

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=patriarchists+macedoni&btnG=Search+Books#sclient=psy&hl=en&tbo=1&tbs=bks:1%2Cbkv%3Ap&q=revival+patriarchists+macedoni&aq=f&aqi=&aql=f&oq=revival+patriarchists+macedoni&gs_rfai=&psj=1&fp=919ce28623aa80b6

http://www.google.com/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=patriarchists+macedoni&btnG=Search+Books#hl=en&tbo=1&tbs=bks:1,bkv:p&&sa=X&psj=1&ei=k5AtTfisNom8vQP5qs3RCQ&ved=0CCIQBSgA&q=revival+patriarchism+macedonia&spell=1&fp=919ce28623aa80b6

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 12, 2011, 06:52:40
Турският пътешественик  Евли Челебия прошетал цела Македония далече преди Паисий Хилендарски и създаването на Българската екзархия и не видел ни един македонец. Книгата с неговите записки беше публикувана наскоро и в Македония.
Bulgarian Exarchate
In 1762, Saint Paisius of Hilendar (1722-1773), a monk from the south-western Bulgarian town of Bansko, wrote Istoriya Slavyanobolgarskaya ("History of the Slav-Bulgarians"), a short historical work which was also the first ardent call for a national awakening. In History of Slav-Bulgarians, Paisius urged his compatriots to throw off subjugation to the Greek language and culture. The example of Paisius was followed by others, including Saint Sophroniy of Vratsa (1739-1813), Abbot Spiridon of Gabrovo (d. 1815), Abbot Yoakim Karchovski (d. 1820), and Abbot Kiril Peychinovich (d. 1845).
In seeking to calm down the disturbances, the Ottoman government of Abdülaziz granted the right to establish an autonomous Bulgarian Exarchate for the dioceses of Bulgaria as well as those, wherein at least two thirds of Orthodox Christians were willing to join it, by issuing the Sultan's firman promulgated on February 28 (the Julian calendar), 1870. The firman envisaged a broad autonomy of the Exarchate but would leave it under the supreme canonical authority of the Ecumenical See, i.e. not a full autocephaly.
The Exarchate's borders went on to extend over present-day northern Bulgaria (Moesia), Thrace without the Vilayet of Adrianople, as well as over north-eastern Macedonia. After the Christian population of the bishoprics of Skopje and Ohrid voted in 1874 overwhelmingly in favour of joining the Exarchate (Skopje by 91%, Ohrid by 97%), the Bulgarian Exarchate became in control of the whole of Vardar and Pirin Macedonia. The Exarchate was also represented in the whole of southern Macedonia and the Vilayet of Adrianople by vicars. Thus, the borders of the Exarchate included all Bulgarian districts in the Ottoman Empire.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarian_Exarchate
Нова Македония, број 22174 | вторник 4.1.2011
Како син на златар Евлија можел да си ги дозволи патувањата
Изминаа 400 години од раѓањето и 350 години од првото минување низ Македонија на познатиот турски патописец Евлија Челеби, кој оставил значајни податоци за речиси секое катче од Земјата. Зборува за местоположбата на населбите и нивното место во административно-политичкиот систем во Империјата, за органите на власта и обврските на населението, за бројот на маалата, куќите, верските, односно сакралните и световните, односно профаните објекти, за чешмите, потоа за занимањето на населението, менталитетот, обичаите и др. По повод споменатите годишнини ќе проговориме за личноста и делото на Евлија ибн Дервиш Мехмет Зили, познат како Челеби (роден во Истанбул март 1611 г.) Евлија се вбројува меѓу ретките луѓе што целиот живот го посветил на патувања по тогаш пространото Турско Царство и надвор од него, и виденото, чуеното често споредено со службените акти го систематизирал во 10 тома.
Описите за Македонија се содржани во Петтиот, Шестиот и Осмиот том од Патописот. Бидејки во тоа време Македонија, патем како и соседните земји, не била одделна административна единица, во турската документација не е именувано нејзиното име и тој ги користи административните менувања. Територијата на Македонија била во состав на Румелискиот беглербеглак, а во санџаците во кои била вклучена биле зафатени и територии од соседните области. Меѓутоа, во сите т.н. Илирски грбовници и пред Стематографиите на П. Р. Витезович (1701) и на Хр. Жефарович (1741) и потоа, областа Македонија е претставена одделно со посебен грб, а македонски трговци кои патувале надвор од Турската Империја се претставувале како турски поданици од Македонија се разбира во природните граници, во кои останала до 1912 година. Низ Македонија Евлија патувал во 1660, 1661, 1662 и во 1668 година.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=141193481&id=17&prilog=0&setIzdanie=22174
Нова Македония, среда 5.01.2011број 22175 | среда 5.1.2011број 22175 | среда 5.1.2011
Во Скопје Евлија првин го опишува Калето
ЕВЛИЈА ЧЕЛЕБИ НИЗ И ЗА МАКЕДОНИЈА
Првото среќавање на Евлија со Македонија било во 1660 година, кога од Сараево со вујко му Мелек Ахмед-паша, румелиски беглербег одел за Софија. При ова патување тој оставил описи за Скопје, Куманово, Кратово и за Крива Паланка. Во Скопје Евлија првин ја опишува тврдината (Кале).
 Од немуслиманските верски објекти споменува ерменска, бугарска, српска и еврејска божја куќа. За Латините (според него Латини се Дубровчаните, односно католиците) вели дека своите верски обреди ги вршат во српските цркви. Изненадува фактот што патописецот не навел дека во тоа време во Скопје имало католичка бискупија, а во 1655 година бискуп бил Андреја Богдани. За градот вели дека е чист со бела калдрма по главните улици. На рекичките во околината имало 1.000 воденици. Зборува за лозјата, овошјето, јадењата и др.
За рајата во Прилеп вели дека претежно зборуваат бугарски и се Бугари и Срби. За Битола Евлија вели дека е хас (феудален посед од најмалку 100.000 акчиња годишно) на Фатима султанка (и имал имунитет). Споменува 70 муслимански храмови, 900 продавници, му оставиле впечаток чекреџиската и терзиската чаршија, безистен со железни капии, 40 кафеани, 20 излетнички (теферич) места, пријатни звуци од харфи, тамбури и др. За време на неговиот престој во Битола се случил немил настан. Ајдутинот Ба/ј/б/о со 500 неверници (христијани) влегле во безистенот, зеле скапоцени облеки и ткаенини во вредност од 70.000 гроша и се повлекле во полето. Споменува и арнаутски одметници. За битолскиот лен вели дека бил попрочуен од мисирскиот (египетскиот).
Од следното патување низ Македонија Евлија Челеби оставил описи за Овче Поле, Штип, с. Балван, с. Мајдан (Кратовско), Кочани, Виница и Царево Село (Делчево) а ние ќе се осврнеме на Штип. Во Штип кој бил во составот на Ќустендилскиот санџак се претставени органите на власта, тврдината, положбата на градот со 2.240 куќи од цврст материјал, џамии, месџидии, медреса, 11 основни училишта, текии, карван сарај со бесплатно ноќевање, 7 анови, 450 еснафски и занаетчиски дуќани, безистен, имарет и др. Паѓа во очи што во три џамии на неделните предавања професорите ги учеле присутните за правилно читање на Куранот на 7-те арапски дијалекти. За градското (турско) население вели дека зборува правилно турски јазик, рајата српски и бугарски, но албански незнаат. Заради близината на Овче Поле во градот се зборувало и на јуручки дијалект, кој Евлија го наречува јуручки јазик. Интересно е што во Штип патописецот споменува 32 вида цреши.

По патувањата низ разни области и земји на Европа и Западна Азија, во 1668 година Евлија Челеби ја посетил Македонија и оставил белешки за нејзините западни и јужни области. Откако патописецот констатира дека источно од територијата на санџакот Елбасан е Охридскиот санџак, го опишува Охридското Езеро и рибарењето во охридскиот и струшкиот дел, а потоа касабата Струга и (среќниот) град Охрид. За Струга запишал дека има 300 куќи, три муслимански маала и многу бугарски и грчки неверници. Со градот управувал емин со 200 луѓе. Рајата од Струга и седум околни села биле ослободени од извесни давачки со задача да ловат риба, но за ловење и продавање риба без дозвола на еминот следувале глоби и телесни казни. Во градот се одржувал 10-дневен панаѓур што го посетувале 40-50.000 луѓе.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=14111257223&id=17&prilog=0&setIzdanie=22175
Нова Македония, број 22176 | сабота 8.1.2011
Пустиниците на Света Гора имале и по 270 години
За седиштето на санџакот - Охрид, како впрочем и за други градови, патописецот приведува легенди за основањето на градот и неговото име. Потоа е опишана тврдината во чиј внатрешен дел имало еден месџит, куќа за диздарот, а во големата надворешна тврдина имало 160 куќи на неверниците. На брегот на езерото се наоѓал пашиниот дворец со над 300 простории, со сала за прием, амам и др. При набројувањето на џамиите во оваа рајска населба (според патописецот), прво е спомената џамијата “Аја Софијаирдљуо;, за која вели дека во христијанско време била нивни Ерусалим (Кудус), потоа џамијата “Охризадеирдљуо; со две минариња и дрва во дворот што се издигале до облаците, како и два маалски месџида. Споменати се и шест христијански манастири, добро уредени и населени со по 40-50 калуѓери-патријаршисти. По појадокот и вечерата на поповите во манастирите, од месијанската кујна им се делела храна и на муслимани. Натаму се зборуваа за Долниот град со 17 маала, од кои 10 муслимански и 7 на грчките, бугарските и латинските неверници; за џамиите; месџидите; сараите; медресите; трговски анови; амами; безистен; два имарети (во оној на Охризаде на сиромашните и муслимани и христијани се делело дневно по саан/чинија чорба и парче леб); потоа карван-сарајот (задужбина на Охризаде) со три бесплатни ноќевања; за излетиштата и др. Впечатливо е изнесеното на Евлија за посебниот дијалект на жителите во Охрид. Вели: сиот народ зборува бугарски и грчки, ама воопшто не знае албански, зошто Румелија не е населена со Арнаути.
Натаму Евлија Челеби дава описи за касабата Ресен со 180 куќи, две маала и половината од населението се муслимани, а половината христијани. За касабата Подградец вели дека има 600 куќи, четири маала со четири муслимански храма, два месџида, една медреса, едно теќе, 150 продавници, три ана и на брегот на езерото табачки дуќани. Во касабата Старова патописецот запишал четири маала - половината муслимански, половината христијански. Според законот на султанот Сулејман-хан, и одовде биле одведувани неколку стотини одбрани бугарски и грчки (Рум) момчиња во царската престолнина (во аџеми оглан) како данок во крв (девширме ѓуламлари). Натаму се опишани неколку села и Преспанско Езеро. За седиштето на Леринската каза - градот Лерин, Евлија запишал дека е заостаната населба со 1.500 куќи, 100 дуќани, два ана, 7 мектеби, 3 медреси и др., но не споменува христијани!
Бидејќи Евлија неколку пати поминал низ Македонија, на пр. во Битола и во Скопје бил по 7 пати, има префрлувања при описите на населбите. При едно патување тој зборува за касабите Кавадарци (богата касаба Тиквеш), Радовиш, Валандово (Виландива) со малку муслимани и многу христијани Бугари, а поопширно зборува за Струмица (Уструмџе..., Ајантаџа). Овде е опишана тврдината, која според него била од времето на Александар, но е во рушевини.
Натаму Евлија зборува за Петрич, Мелник, Ветрене во кое покрај муслимански споменува и пет маала на грчки, бугарски и српски неверници; потоа за Орфано; Мал (Ќучук) Бешик; Голем Бешик со топли извори со мирис на сулфур; се задржува на Сидерокапса со сребрена руда чии жили биле дебели колку човечка рака и такво чисто сребро немало ни во Сребреница, Кратово и Ново Брдо.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=17111937198&id=17&prilog=0&setIzdanie=22176
Нова Македония, број 22177 | понеделник 10.1.2011
Солун го нарекува Мал Цариград
Натаму патописецот зборува за Лангаза (Љан/и/а/за) на територијата на Солунскиот санџак, која Јуруците и Читаците ја викале Љанказа. Го опишува езерото и минералните извори каде болните се потопувале во кал и оздравувале. За рајата вели дека е претставена од грчки неверници, бугарски негодници и влашки христијани, кои се прехрануваат од лов на птици и риболов. Повеќето од жителите на гратчето Аврет Хисар (Женско, сега Ѓинекокастрон) според Евлија се занимавале со трговија и занаетчиство, а рајата била составена од Грци, Бугари и Срби. За Дојран патописецот вели дека е извонредно изграден и украсен град, средиште на каза во Солунскиот санџак. Споменува лозја и зеленчукови градини во градот, како и многубројни стада овци по планините. За рајата вели дека се грчки и бугарски неверници и малку муслимани. Во езерото споменува многу илјади видови риби, од кои највкусни биле штуката и крапот.
Градот Сер/ез Евлија Челеби го претставува детално. За Долниот утврден град вели дека е стара тврдина исполнета со Евреи и грчки, ерменски, латински, бугарски и српски неверници, со 10 маала христијански и со четири порти. Овде споменува грчко-православна црква, еврејска, ерменска и латинска. Во Големиот утврден град споменува 40 маала, од кои 30 биле муслимански и 10 невернички и еврејски. Градот имал четири илјади еднокатни и двокатни куќи, водоскоци, базени, јавни чешми, фонтани, многу џамии а во 12 се вршело молитва во петоците. Меѓу џамиите најпосетувана била џамијата на Ахмед-паша најукрасена во Румелија исто како џамијата на Јахја-паша во Скопје. Зборува за медресите и училиштата за деца, дека во Сер имало 710 чешми и извори со вода, 2.060 бунари, 5 приватни и општествени амами и 1.060 домашни бањи; 2.000 дуќани, безистен, 17 трговски анови и соби за беќари (дојденци еснафлии) муслимани и христијани. Мнозинството од рајата во Сер вели се грчко-православни Бугари и читашки и јуручки племиња. Натаму се зборува за облеката; за пријатната клима и плодна земја засадена со житни и зрнести култури, лозја, овоштарници, памук; за силни биволи какви што нема ни во Курдистан ни Адана; потоа за излетиштата во околината; за минерална бања за кожни болести и на крајот се опишани гробниците на праведниците (посветени на верата). При патувањето за Солун патописецот опишува две помали населби и потоа опширно зборува за Солун.
Во Солун имало и 300 крчми, во кои, како муслиман вели бесрамно се точело вино. По именувањето на маалата на правоверните (муслиманите), Евлија споменува 10 маала според него на неморалните неверници, во кои се вклучени ерменските, грчките, српските, француските (европските), бугарските и латинските (дубровнички, венецијански и др.) неверници, како и 56 еврејски маала. Куќите на Чифутите и неверниците ги нарекува проклети. Солун го нарекува Мал Цариград зошто во него ги има сите вери и јазици. Инаку повеќето од луѓето во градот зборувале турски, еврејски и знаеле грчки и бугарски. Овде патописецот нагласува дека со Јуруците во Солун командувал нивниот оџак-бег и 400 души биле обврзани да превезуваат топови (со биволи). Во време на војна од целиот санџак се собирало 12.000 души јуручки и читашки воини. Во царското дефтерхане вели биле наречени солунски Јуруци со одделен тапан, знаме и коњска опашка.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=110111027111&id=17&prilog=0&setIzdanie=22177
среда, 12.1.2011 Нова Македония,
Муслиманите биле правоверни, а христијаните неверници
Јуручките и циганските бегови во Солун, пак, ги издвојува од преостанатите правоверни, односно ги реди по тристотините француски (европски) претставници и конзули. За христијанското население во Македонија патописецот најчесто го користи терминот неверници (грчки и бугарски), Христијани, Грци-православни (се однесува на сите православни), грко-православни Бугари, Грци, Бугари, Срби, еднаш се споменати Власи-христијани, Латини, Франки (синоним за Европејци), односно не е прецизен во именувањето. Патем и во 18 век истражувачите и патописците немале определено мислење за народите на Балканот.
Иако многу од податоците во Патописот при користењето треба да се споредат со други историски извори, Евлија Челеби нуди толку факти за сите места каде што престојувал, така што тој неможе да биде изоставен од ниеден македонски, балкански и пошироко истражувач на соодветното време.
(крај)
 Автор: ПРОФ. Д-Р МИЛКА ЗДРАВЕВА 
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=1121111641&id=17&prilog=0&setIzdanie=22179

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јануари 20, 2011, 07:31:05
Theodosius of Skopje

Theodosius of Skopje (Bulgarian: Теодосий Скопски, Macedonian: Теодосиј Гологанов) was a controversial religious figure from Macedonia who was a Bulgarian language scholar and translator. He was initially involved in the struggle for an autonomous Bulgarian Church and later in his life he became a member of the Bulgarian Academy of Sciences. He is known for his failed attempt to create a Macedonian Uniat Church with help from the Catholic Church. Theodosius of Skopje is considered a Bulgarian in Bulgaria and an ethnic Macedonian in the Republic of Macedonia.

His plans were to create a Slav Macedonian Uniat Church with help from Bishop of Rome, but they failed soon and he was fired from the Exarchate in 1892 because of his separatism. According to Simeon Radev, bishop Theodosius' separatism stemmed from his personal hatred of Exarch Joseph I.[4] Most of the Macedonian mainstream specialists on the history of the Macedonian Orthodox Church, consider that the religious separatism of Theodosius represented indeed a form of early Macedonian nationalism.

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodosius_of_Skopje


Simeon Radev

Simeon Traychev Radev (Bulgarian: Симеон Трайчев Радев; 19 January 1879–15 February 1967) was a Bulgarian writer, journalist, diplomat and historian most famous for his two-volume book The Builders of Modern Bulgaria.

Radev was born in the town of Resen in the region of Macedonia, then under Ottoman rule, in 1879.

http://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_Radev
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 04, 2011, 09:29:56
Demographic history of Macedonia

Most of the population of Macedonia were described as Bulgarians during 16th and 17th centuries by Ottoman historians and travellers such as Hoca Sadeddin Efendi, Mustafa Selaniki, Hadji Khalfa and Evliya Celebi. The name meant, however, rather little in view of the political oppression by the Ottomans and the religious and cultural one by the Greek clergy. The Bulgarian language was preserved as a cultural medium only in a handful of monasteries, to rise in terms of social status for the ordinary Bulgarian usually meant the process of Hellenisation. The Slavonic liturgy was preserved on the lower levels of the Bulgarian Archbishopric of Ohrid for several centuries until its abolition in 1767.

The creator of the modern Bulgarian historiography, Petar Bogdan Bakshev in his first work "Description of the Bulgarian Kingdom" in 1640, mentioned the geographical and ethnic borders of Bulgaria and Bulgarian people including also "the greather part of Macedonia,...as far as Ohrid, up to the boundaries of Albania and Greece...". Hristofor Zhefarovich, a Macedonia-born 18th-century painter, had a crucial influence on the Bulgarian National Revival and made a great impact on the entire Bulgarian heraldry of the 19th century, when it became most influential among all generations of Bulgarian enlighteners and revolutionaries and shaped the idea for a modern Bulgarian national symbol. In his testament, he explicitly noted that his relatives were "of Bulgarian nationality" and from Dojran. Although the first literary work in Modern Bulgarian, History of Slav-Bulgarians was written by a Macedonia born Bulgarian monk, Paisius of Hilendar as early as 1762, it took almost a century for the Bulgarian idea to regain ascendancy in the region. The Bulgarian advance in Macedonia in the 19th century was aided by the numerical superiority of the Bulgarians after the decrease in the Turkish population, as well as by their improved economic status. The Bulgarians of Macedonia took active part in the struggle for independent Bulgarian Patriarchate and Bulgarian schools.

The representatives of the intelligentsia wrote in a language which they called Bulgarian and strove for a more even representation of the local Bulgarian dialects spoken in Macedonia in formal Bulgarian. The autonomous Bulgarian Exarchate established in 1870 included northwestern Macedonia. After the overwhelming vote of the districts of Ohrid and Skopje, it grew to include the whole of present-day Vardar and Pirin Macedonia in 1874. This process of Bulgarian national revival in Macedonia, however, was much less successful in southern Macedonia, which beside Slavs had compact Greek and Aromanian populations. The Hellenic idea and the Patriarchate of Constantinople preserved much of their earlier influence among the local Bulgarians and the arrival of the Bulgarian idea turned the region into a battlefield between Bulgarians owing allegiance to the Patriarchate and the Exarchate with division lines often separating family and kin.
Ethnographic map of the South Slavs by Mackenzie and Irby, 1867.[6]
Ethnographic Map of the Balkans by G. Lejean (1861). At that time it was erroneously believed that the Albanian linguistic area reached south to the Ambracian Gulf because the area between eastern Montenegro and the Ambracian Gulf (but without Kosovo) was called "Albania" at the time (see also: this classical map) because it was supposed that medieval Albania spread over these territories (see also: here). Later maps corrected this mistake.

European ethnographs and linguists until the Congress of Berlin usually regarded the language of the Slavic population of Macedonia as Bulgarian. French scholars Ami Boué in 1840 and Guillaume Lejean in 1861, Germans August Heinrich Rudolf Griesebach in 1841, J. Hahn in 1858 and 1863, August Heinrich Petermann in 1869 and Heinrich Kiepert in 1876, Slovak Pavel Jozef Safarik in 1842 and the Czechs J. Erben in 1868 and F. Brodaska in 1869, Englishmen James Wyld in 1877 and Georgina Muir Mackenzie and Adeline Paulina Irby in 1863, Serbians Davidovitch in 1848, Constant Desjardins in 1853 and Stefan I. Verković in 1860, Russians Viktor I. Grigorovič in 1848 Vinkenty Makushev and M.F. Mirkovitch in 1867, as well as Austrian Karl Sax in 1878 published ethnography or linguistic books, or travel notes, which defined the Slavic population of Macedonia as Bulgarian. Austrian doctor Josef Müller published travel notes in 1844 where he regarded the Slavic population of Macedonia as Serbian. The region was further identified as predominantly Greek by French F. Bianconi in 1877 and by Englishman Edward Stanford in 1877. He maintained that the urban population of Macedonia was entirely Greek, whereas the peasantry was of mixed, Bulgarian-Greek origin and had Greek consciousness but had not yet mastered the Greek language.

http://en.wikipedia.org/wiki/Demographic_history_of_Macedonia
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 09, 2011, 08:35:12
Архивът на Ню Йорк Таймс за македонските българи и Илинденското въстание.

http://query.nytimes.com/search/sitesearch?query=%22macedonian+bulgarians%22&more=date_all

PLEDGES TO BULGARIANS.; Porte Promises to Dismiss Troops and Restore Certain Rights.
Sign In to E-Mail
 
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40813FD3C5D11738DDDAD0994DF405B838CF1D3&scp=1&sq=%22macedonian%20bulgarians%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40813FD3C5D11738DDDAD0994DF405B838CF1D3

ROUMANIAN TREASON TRIAL.; Heavy Sentences on Men Who Plotted to Kill King Charles.

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40D14F63E5B11738DDDAA0A94D9415B808CF1D3&scp=2&sq=%22macedonian%20bulgarians%22&st=cse
 
       
http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40D14F63E5B11738DDDAA0A94D9415B808CF1D3

FACTS ABOUT MACEDONIANS.
Sign In to E-Mail
 
       
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60917F63C5D11738DDDAF0994D0405B838CF1D3&scp=3&sq=%22macedonian%20bulgarians%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60917F63C5D11738DDDAF0994D0405B838CF1D3

THE SULTAN WANTS PEACE; Says He Will Not Make War Unless He Is Forced to Do So. Tells M. Lockroy He Deplores Excesses Committed by His Troops -- Porte Replies to Powers.

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FB0E1FFF3B5D16738DDDAF0894D8415B838CF1D3&scp=4&sq=%22macedonian%20bulgarians%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FB0E1FFF3B5D16738DDDAF0894D8415B838CF1D3

http://query.nytimes.com/search/sitesearch?query=%22macedonian+bulgars%22&more=date_all

COMPLICATIONS OF THE BALKAN PROBLEM; Many Warring Elements in the Macedonian Provinces. Bulgarians Wonder If Russia Will Aid Them If They Fight Turkey and Are Defeated.
Sign In to E-Mail
       
 
October 26, 1903,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0812F93F5D11738DDDAF0A94D8415B838CF1D3&scp=1&sq=%22macedonian%20bulgars%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA0812F93F5D11738DDDAF0A94D8415B838CF1D3 
 

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 09, 2011, 09:26:13
Още за Илинденското въстание.

WOULD EXILE MACEDONIANS.; Hilmi Pasha Proposes to Send 103 Supposed Leaders to Asia Minor.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F5061FFD385D16738DDDA80894DE405B838CF1D3&scp=1&sq=%22bulgarians%20from%20Macedonia%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F5061FFD385D16738DDDA80894DE405B838CF1D3
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 10, 2011, 01:04:58
BULGARIA UNLIKELY TO HEED POWERS' WARNING; War Regarded as Inevitable, but May Be Delayed for a Time. Premier of the Principality Is Said to Have Declined to Postpone the Army Mobilization.
Sign In to E-Mail
   

September 17, 1903,


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60716FD3C5E12738DDDAE0994D1405B838CF1D3&scp=1&sq=bulgarian%20immigrants%20macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60716FD3C5E12738DDDAE0994D1405B838CF1D3


Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 10, 2011, 08:08:27

BULGARIA AS KEY TO THE BALKANS; Principality Established by Treaty of Berlin Always Thorn in Turkey's Side. CAREER OF ALEXANDER Bulgarians Have Played Race Against Race In Adjacent Turkish Provinces for Years.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F20E1FFC3C5D16738DDDAF0894D8415B888CF1D3&scp=1&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F20E1FFC3C5D16738DDDAF0894D8415B888CF1D3

PHASES OF EASTERN AFFAIRS.; ANOTHER INSURRECTION THREATENED IN MACEDONIA--ENGLAND INSISTING ON THE EXECUTION OF THE BERLIN TREATY.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FB0812FE385A127B93C7A81788D85F4D8784F9&scp=2&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FB0812FE385A127B93C7A81788D85F4D8784F9

BROKE 100 BALKAN TREATIES; Reformers Promised for 125 Years, but Butchery Was Not Stopped.
Sign In to E-Mail
         
 
November 02, 1912,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00D1EF73D5417738DDDAB0894D9415B828DF1D3&scp=3&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00D1EF73D5417738DDDAB0894D9415B828DF1D3

STATEMENT BY MR. BALFOUR.; He Says the Macedonians Are More to Blame Than the Turks.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60A17F93C5D11738DDDA80994D0405B838CF1D3&scp=4&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60A17F93C5D11738DDDA80994D0405B838CF1D3

BULGARIA'S LOST CLAIM ON MACEDONIA.; Her Two Attacks on Serbia Held to Offset Any Title She May Have Had in the Past.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10C11F6355B17738DDDAF0A94D0405B868DF1D3&scp=7&sq=Treaty%20of%20Berlin%20Macedonia&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F10C11F6355B17738DDDAF0A94D0405B868DF1D3


Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 10, 2011, 08:48:18
MACEDONIA MIGHT BRING BULGARIA IN; Premier Says Complaints Against Servia and Greece Cannot Be Ignored. BUT IS WILLING TO WAIT No Fear of Any Trouble with Rumania -- A Strict Neutrality His War Policy.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00613FE395B17738DDDAD0894DA405B858DF1D3&scp=9&sq=%22macedonian%20question%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00613FE395B17738DDDAD0894DA405B858DF1D3

България иска автономия за Македония, Сърбия не приема.

Article 5 -- No Title
Sign In to E-Mail
       
 
February 25, 1898,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30810FD3F5811738DDDAC0A94DA405B8885F0D3&scp=7&sq=%22macedonian%20question%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F30810FD3F5811738DDDAC0A94DA405B8885F0D3

Източна Румелия

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F

Съединение на България

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F

Под македонци по това врема са разбирали цялото население на Македония, състоящо се от Българи, албанци, власи и др.

MACEDONIAN SETTLEMENT
Sign In to E-Mail
       
 
May 11, 1919,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00812FC3D5E157A93C3A8178ED85F4D8185F9&scp=5&sq=%22macedonian%20question%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00812FC3D5E157A93C3A8178ED85F4D8185F9

Бугарија и Србија во 1912 барале автономија за Македонија


Завчерашниот број на Интернешнел Хералд трибјун во својата рубрика На нашите страници пред 100, 75, 50 години" пренесува исечоци од медиуми за настани што се случиле на 1 октомври низ годините, меѓу кои има и едно делче мошне интересно за Македонија.

Станува збор за објава во весникот Стандард", во која се вели дека Бугарија и Србија во 1912 до Цариград испратиле барање на Македонија да и се даде автономија, а во спротивно се заканиле со војна, пренесува порталот МкдМк.

Ова е превод од делот за Македонија во целост. Насловот на текстот е 1912 Загубена надеж за мир на Балканот, по што текстот почнува со "Лондон, преглед на утринскиот печат денес (1 окт.) за кризата во Југоисточна Европа".

Дејли телеграф: Работите ја достигнаа најопасната точка досега, по драматичниот потег на Австро-Унгарија во 1908, и додека се уште е дозволена надеж дека војната може да биде спречена, не се многу големи шансите дека мирната дипломатија на Големите сили може да се покаже успешна".

Стандард: Најсериозна од гласините е онаа дека Бугарија и Србија испратиле заедничка белешка до Портата, во која бараат итно да и биде гарантирана автономија на Македонија, со најава дека одбивањето ќе биде проследено со објавување војна. Ако се оствари тоа, надежта за мир ќе ја снема, зашто е малку веројатно дека Портата ќе попушти пред овој неочекуван ултиматум".

Морнинг пост: Ако Силите решат дека владеењето во Македонија мора да биде доследно на цивилизацијата, веројатно ќе избувне експлозија на чувства кај Турците, која може да му стави крај на мирот и да предизвика неподносливи немири, не само во Македонија, туку и во други делови на Турција".

http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=885574DF9EE04B4FBDF1A592923418D8

(http://www.vecer.com.mk/WBStorage/Articles/497B3327BD494A4088A2806C60161171.jpg)
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 10, 2011, 09:19:45
GREEKS ANGER THE BULGARIANS.
Sign In to E-Mail
 
 June 01, 1903,

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F4061FFD385D16738DDDA80894DE405B838CF1D3&scp=10&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F4061FFD385D16738DDDA80894DE405B838CF1D3


CENSURES PRINCE FERDINAND.
Sign In to E-Mail
       
 
August 15, 1903,

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60911F93C5D11738DDDAC0994D0405B838CF1D3&scp=9&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60911F93C5D11738DDDAC0994D0405B838CF1D3

Article Preview
TINO AS PROTECTOR

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00B17F63D5A11738DDDA90994DE405B888DF1D3&scp=8&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00B17F63D5A11738DDDA90994DE405B888DF1D3&scp=8&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

THE DISTURBANCES IN TURKEY.; More Kurdish Raiding in Armenia Reported -- Bulgarians Said to Have Burned Five Turks.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0E13FE3B5A16738DDDAE0A94D0405B818CF1D3&scp=5&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA0E13FE3B5A16738DDDAE0A94D0405B818CF1D3

BULGARIANS IN MACEDONIA; Their Condition Said to Be Worse Than That of Any Other European Minority
Sign In to E-Mail
 
       
 
September 30, 1928,

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60616FF3955167A93C2AA1782D85F4C8285F9&scp=2&sq=%22bulgarians%20in%20macedonia%22&st=cse

 

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 16, 2011, 12:43:57
Нова Македония, број 22208 | среда 16.2.2011

Македонија како средиште на разбојништвото

Патописот на Херберт Вивиан од 1903 г.

Херберт Вивиан (Херберт Вивиан) е Англичанец, кој со својата жена патувал низ Македонија пред Илинденското востание во 1903 година. Тој пишува за бугарската, грчката, австриската и за руската пропаганда во Македонија, но не и за српската, бидејќи бил просрпски ориентиран. Но ние сепак го искористивме неговиот материјал во кој зборува за Македонците во Македонија. Од неговото патување по Македонија тој напишал и објавил неколку статии и книги, меѓу кои „Македонската конспирација“, двонеделно списание, во Лондон во 1903 година. Има напишано и статија со наслов Сегашната воена моќ на Турција, објавена во „Јунајтед сервис магазин“, во Лондон во 1906 година. Тој објавил и две книги, и тоа „По балканските патишта“, во Лондон во 1906 година, и „Српската трагедија“ со некои впечатоци од Македонија, во Лондон во 1904 година. Од последнава книга што ја откривме во Националната библиотека во Париз, со сигнатура 8Е Ј.7096, преведовме неколку извадоци:

Многу бугарски комитски водачи се закоравени заговорници, но многумина се ентузијасти, со прости анархистички и лошо водени идеи за тиранијата и слободата. Разбирливо е дека вистинските ентузијасти често се врбуваат од редовите на многу младите. Видов две бугарски момчиња што беа заведени во движењето. Едно од нив имаше само седумнаесет години, иако изгледаше постаро. Имаше очи на фанатик и извесен изглед на тврдоглавост, која би можела да го охрабри да се определи. Другото имаше само четиринаесет години. Потекнуваше од едно планинско село во солунскиот вилает. Татко му бил стрелан кога се обидувал да ја избегне воената служба, така што момчето, кое останало речиси сираче, лесно го убедиле да стане непријателски расположен против властите. Кога неговата чета била фатена, тоа се борело многу храбро, при што било тешко рането со бајонет во десната рака.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=21611916496&id=17&prilog=0&setIzdanie=22208
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 16, 2011, 02:28:30
Аферата мис Стоун в архива на Ню Йорк Таймс

Афера Мис Стоун

Аферата „Мис Стоун“ представлява отвличането на протестантската мисионерка Елън Стоун (гражданин на САЩ) и на нейната другарка Катерина Стефанова Цилка от четата на Яне Сандански и Христо Чернопеев на 21 август 1901 в местността "Подпряната скала" по пътя от Банско за Горна Джумая (днешен Благоевград). Целта е да се получи паричен откуп, необходим за въоръжаването на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Четата е преследвана от турски потери и от върховисти и преодолява големи трудности при укриването си. След продължителни преговори в София и Самоков откупът - 14 000 златни турски лири, се получава на 18 януари 1902 година в Банско. Пленените жени са освободени на 2 февруари в Струмишко.

Акцията допринася за полуляризирането на ВМОРО далеч извън пределите на Османската империя, за което спомага и самата мис Стоун със своите беседи в Съединените щати.

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BD

THE CAPTURE OF MISS STONE.; She Was Kidnapped by Bulgarians, Not Turks -- Brigands Demand a Ransom.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0B10FF355D12738DDDAC0A94D1405B818CF1D3&scp=4&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA0B10FF355D12738DDDAC0A94D1405B818CF1D3


MISS STONE'S CAPTORS NEARLY ALL BULGARIANS; Led by a Partisan of Sarafof, the Macedonian Agitator. It Is Said that Sarafof and His Friends Are Planning to Capture a Consular Representative -- Balkan Situation Critical.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40D13FA395412738DDDAB0894DC405B828CF1D3&scp=1&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40D13FA395412738DDDAB0894DC405B828CF1D3

BULGARIAN TROOPS SEEK MISS STONE; Minister Says 3,000 Soldiers Are in the Search. MONEY SENT TO TURKEY State Department Trying to Save Missionary's Life. Head of Macedonian Committee Says His Association Had No Hand in the Abduction.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40910FC355D12738DDDA00894D8415B818CF1D3&scp=5&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40910FC355D12738DDDA00894D8415B818CF1D3

TO SEARCH FOR MISS STONE.; Six Young Bulgarians Start from Samakov -- Washington Officials More Sanguine.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40E10FC355D1A728DDDA00A94D8415B818CF1D3&scp=6&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40E10FC355D1A728DDDA00A94D8415B818CF1D3

MISS STONE HOPEFUL.; Another Letter Received from Her -- Bulgaria Still Interfering in the Negotiations.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA071FFF3E5911738DDDAB0994D9415B818CF1D3&scp=7&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA071FFF3E5911738DDDAB0994D9415B818CF1D3

SEARCH FOR BULGARIAN ABDUCTORS ABANDONED; Authorities Feared Disastrous Consequences to Miss Stone. Missionary's Friends Discredit Report of Thirty-Day Respite and Make Another Appeal for Funds.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70F10F93F5B11738DDDAB0994D8415B818CF1D3&scp=8&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F70F10F93F5B11738DDDAB0994D8415B818CF1D3

KIDNAPPERS NAME PLACE FOR DEPOSIT; Miss Stone's Ransom Must Be Paid in Bulgaria. Bulgarian Government, on the Other Hand, Says Brigands Have Never Left Turkish Soil.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F10611FC3D5C15738DDDAA0994D8415B818CF1D3&scp=9&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F10611FC3D5C15738DDDAA0994D8415B818CF1D3

MISS STONE'S RANSOM.; Bulgarian Brigands Demand Its Payment in Advance of Her Release.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00710FE3E5412738DDDAA0A94D9405B828CF1D3&scp=10&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F00710FE3E5412738DDDAA0A94D9405B828CF1D3


BULGARIAN BRIGANDAGE.; Account of Customs Which Throw Some Light on Miss Stone's Case.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40F14FD3D5C15738DDDA90994D9415B818CF1D3&scp=3&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40F14FD3D5C15738DDDA90994D9415B818CF1D3
MISS STONE FREE AT LAST; She Reached Strumitsa, Macedonia Yesterday. Mme. Tsilka and Her Child Also Re- leased -- News Confirmed in Cablegrams to Boston -- Miss Stone in Good Health.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F30617F63E5412738DDDAD0A94DA405B828CF1D3&scp=2&sq=Miss%20Stone&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F30617F63E5412738DDDAD0A94DA405B828CF1D3

PUBLIC MEETING HELD IN AID OF MISS STONE; Collection Taken Up to Add to the Ransom Fund. The Rev. Dr. Creegan Says that President Roosevelt Is Taking Deep Interest in the Case.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FB0817FD355D12738DDDAD0994D8415B818CF1D3&scp=9&sq=Miss%20Stone&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FB0817FD355D12738DDDAD0994D8415B818CF1D3

CHURCHES GIVE FOR MISS STONE'S RANSOM; One Pastor Says a Battleship Would Be More Effective. Total Subscriptions Now in Hand About $30,000 -- Statement from the Mission Board Committee.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70A10FE3C5F12738DDDAE0894D8415B818CF1D3&scp=10&sq=Miss%20Stone&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F70A10FE3C5F12738DDDAE0894D8415B818CF1D3

MISS STONE HOME AGAIN; Missionary Returns After Captivity Among Bulgarian Brigands. Little the Worse for Her Thrilling Experiences, She Talks Freely and Pleasantly of Her Captors.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F60B15F8395412738DDDA80994DC405B828CF1D3&scp=2&sq=Miss%20Stone%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F60B15F8395412738DDDA80994DC405B828CF1D3

Бугарите се навистина опасни, бидејќи се многу паметни и бескрупулозни. Сепак, елхамду лиллах! Тие не успеваат. Барем овој пат, чесноста е најдобрата политика. Бугарските комитети можат да стекнуваат пари држејќи една мисионерка како заложник, или со заплашување на некој санџак. Но не постигнуваат суштински напредок.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=222111031499&id=17&prilog=0&setIzdanie=22213

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 16, 2011, 06:06:20
Македония започва борбата срещу турците, защото не е могла да се присъедини към българското княжество.

MACEDONIA'S HEROIC STRUGGLE FOR FREEDOM; System of Operation Adopted by the Revolutionary Bands. Turkish Soldiers Fear Them and Avoid Engagements -- Women Fighters as Brave as the Men.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=FA0611FF3E5D11738DDDAF0894DA415B838CF1D3&scp=1&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=FA0611FF3E5D11738DDDAF0894DA415B838CF1D3


BULGARIAN CABINET CRISIS.; Entire Ministry Resigns -- Prince Ferdinand Seems Indissolubly Attached to General Paprikoff.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40C13F63D5E12738DDDA10A94DB405B838CF1D3&scp=5&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40C13F63D5E12738DDDA10A94DB405B838CF1D3

BALKAN OUTLOOK GRAVER.; Bulgarians and Servians Want to Fight Turks -- Armenians Massacred.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70A1FFB3A5E13738DDDA90994D1405B828DF1D3&scp=7&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F70A1FFB3A5E13738DDDA90994D1405B828DF1D3

Българите в Македония искат да бъдат управлявани от София

IN FOREIGN LANDS; Key to the News from the Balkans -- The Heterogeneous Mass Called "Macedonians" -- "Internationalism" in France.


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F40615FD3A5412738DDDAC0994DA405B838CF1D3&scp=8&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F40615FD3A5412738DDDAC0994DA405B838CF1D3

Сарафов обяснява причините за създаването на македонската организация


Article Preview
Article 4 -- No Title


http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F5061FF83C5D11738DDDA90994D0405B838CF1D3&scp=10&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20bulgarians&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F5061FF83C5D11738DDDA90994D0405B838CF1D3


Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 16, 2011, 06:25:38
Българската революционна организация симпатизира на младотурците; гръцки министър не иска да покрепи Македонската организация, защото българските въстанници в Македония извършват големи жестокости срещу гърците

IN FOREIGN LANDS; "Edouard, Le Pacificateur" -- Sidelights on the Disarmament Movement -- Some Turkish Re- formers -- The Editors of the Supao.

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F50611FB355414728DDDAF0894D1405B838CF1D3&scp=10&sq=macedonian%20revolutionary%20organisation%20king&st=cse

http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=F50611FB355414728DDDAF0894D1405B838CF1D3


Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Февруари 19, 2011, 09:52:38
Првиот официјален попис на Отоманското Царство е изведен непосредно пред неговиот распад. Траел од 1881 до 1893 година. Целта на пописот бил да се утврди бројот на работоспособното население. Во попишувачките графи се утврдувал етничкиот, религискиот и половиот идентитет. Пописот констатирал дека составот на империјата го сочинуваат: Сиријци, муслимани, христијани (католици, протестанти) Цигани, Грци, Ерменци, Бугари и Евреи. На основите на овој попис во дефинираните вилаети се заснова денешната големоалбанска, големогрчка и големобугарска хегемонистичка државна политика. Тие и денес го темелат своето сојузништво на една „дреболија“ дека на тој попис нема Македонци. Македонци како пописна графа нема ни денес во „модерните“ пописи на албанската, бугарската и на грчката држава. Се работи за политичка виртуелност, која претендира да биде трајна историска реалност.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=21911815276&id=9&prilog=0&setIzdanie=22211
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 04, 2011, 11:29:23
Resolution of the Comintern on the Macedonian Question

The resolution of the Comintern of January 11, 1934 was an official policitical document, in which for the first time, an authoritative international organization provides direction for recognizing of the existence of a separate Macedonian nation and Macedonian language.[1]

In June 1931 the registrar of the Comintern Otto Kuusinen in his report on the national question to the Executive Committee, suggested that the main weakness of the Comintern was the insufficient appreciation of the national questions.[2] Kuusinen called to discuss the national question in order to develope a new national program for each of the parties. Meanwhile, to the Balkan communist parties a directive was provided, for the gradual abandonment of the slogan of the Balkan Federation, highlighting in its foreground the "right of the distinct peoples of self-determination to a full separation". Thus in 1932 a members of IMRO (United), put for the first time the issue of the recognition of a separate Macedonian nation in a lecture in Moscow.[3] The question was also studied in the highest institutions of the Comintern and in the autumn of 1933, Dimitar Vlahov arrived in Moscow and took part in a number of meetings.[4] So on January 11, 1934, the Political Secretariat of the Executive Committee of the Comintern adopted its final decision on the Macedonian Question about the existense of a Macedonian nation.[5] According to Dimitar Vlahov, that was precisely what happened in Moscow in 1934:

"I mentioned earlier that the Comintern itself wanted the Macedonian Question to be considered at one of the consultations of its executive committee. One day I was informed that the consultation would be held. And so it was. Before the convening of the consultation, the inner leadership of the committee had already reached its stand, including the question of Macedonian nation, and charged the Balkan Secretariat with the drafting of corresponding resolution... In the resolution, which we published in the Makedonsko Delo in 1934, it was concluded that the Macedonian nation exists".[6]

The Resolution was published for the first time in the April issue of the IMRO (United) magazine "Makedonsko Delo".[7] Following the decision of the Comintern, IMRO (United) took as its slogan "the right of the Macedonian people to self-determination up to secession" and formation of independant Republic of Macedonia. Despite the fact that this was formally a Resolution of IMRO (United), it was a document adopted by the Comintern, which was immediately published in all the mouthpieces of this international communist centre. It was understood as an obligation of the Communist parties in the neighbouring Balkan countries to help the struggle of the Macedonians for liberation and unification. In that relation the Balkan communists adopted the thesis that there is a separate Macedonian ethnicity and the Bulgarian Communist Party even tried to urge some Slavic linguists to work out a plan for the creation of a distinct Macedonian language. So the new line of the Comintern was gradually imposed on the Balkans.

http://en.wikipedia.org/wiki/Resolution_of_the_Comintern_on_the_Macedonian_Question

http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonia_(region)

http://www.google.com/#sclient=psy&hl=en&rlz=1W1ADRA_en&q=comintern+macedonia&rlz=1W1ADRA_en&aq=f&aqi=g-v1&aql=&oq=&pbx=1&fp=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&cad=b
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 04, 2011, 11:30:39
Balkan Federation

From the beginning, the Bulgarians assumed a leading role in the BCF. In Sofia, May-June 1922, the question of the "autonomy of Macedonia, Dobruja and Thrace was raised by Vasil Kolarov and was backed by Dimitrov, the Bulgarian delegate who presided over the meeting. The Greek delegate asked for a postponement as he was reluctant to approve a motion that was not on the agenda. In December 1923, Balkan Communist Federation held its 5th Conference in Moscow.In 1924 the Comintern entered negotiations about collaboration between the communists and the Internal Macedonian Revolutionary Organization (IMRO), Internal Thracian Revolutionary Organisation (ITRO) and Internal Dobrujan Revolutionary Organisation (IDRO) and the creation of a united revolutionary movements. The idea for a new unified organizations was supported by the Soviet Union, which saw a chance for using this well developed revolutionary movements to spread revolution in the Balkans and destabilize the Balkan monarchies. The so-called May Manifesto of 6 May 1924 was issued in which the objectives of the unified Macedonian liberation movement were presented: independence and unification of partitioned Macedonia, fighting all the neighbouring Balkan monarchies, forming a Balkan Communist Federation and cooperation with the Soviet Union. In 1925, a left wings named Internal Macedonian Revolutionary Organization (United), Dobrujan Revolutionary Organisation and Internal Thracian Organization, respectively, seceded from the main organizations under the influence of the Bulgarian Communist Party. This wings militated for a Soviet Republics, which would either be part of a "Balkan Communist Federation". The Bulgarian Communist Party was compelled by Joseph Stalin to accept the formation of Macedonian, Thracian and Dobrujan nations in order to include those new separate states in the Balkan Communist Federation.[4][5][6] Later even a resolution of the Balkan Communist Federation for the recognition of a Macedonian ethnicity was issued on January 7, 1934, by the Balkan Secretariat of the Comintern. It was accepted by the Political Secretariat in Moscow on January 11, 1934, and approved by the Executive Committee of the Comintern.

The Communist Party of Greece (KKE) delegate Nikolaos Sargologos signed the motion without central authorisation; instead of returning to Athens, he emigrated to the United States. The KKE political organ and newspaper, Rizospastis, was against the motion because it saw it as good for BCP in Bulgaria but disastrous for the KKE in Greece. The KKE found the BCF's position on Macedonia difficult but briefly went along with it. In June 1924, at its 5th meeting, it recognised "the Macedonian people" and in December 1924, it endorsed the motion for "a united and independent Macedonia and a united and independent Thrace" with the perspective of entering into a union within a Balkan federation "against the national and social yoke of the Greek and Bulgarian bourgeoisie". However, in 1928 it suffered a crushing defeat at the Greek elections, especially in Greek Macedonia. By 1927, dissentions within the KKE made the motion untenable and in March, the KKE conference watered it down, calling for autodetermination of the Macedonians until they join a "Balkan Soviet Socialist Federation" and only for "a section of Macedonia (Florina area) inhabited by Slavomacedonians[7]" (Holevas 1992). By 1935, it simply called for "equal rights to all" due to the "change of the national composition of the Greek part of Macedonia" and hence because "the Leninist-Stalinist principle of self-determination demands the substitution of the old slogan". The Communist Party of Yugoslavia (YCP) had its own problems and dissentions; fears of Serbianisation of the party and of the Vardar Banovina, whose inhabitants felt closer (though not necessarily identified) to Bulgaria than the Kingdom of Yugoslavia. The YCP followed the KKE example in 1936.

In 1936 the left wings of IMRO, ITRO and IDRO were incorporated by regional principle into the Balkan Communist Parties.

http://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Federation

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 04, 2011, 11:34:09
Contested Ethnic Identity: The Case of Macedonian Immigrants in Toronto ... By Chris Kostov

http://books.google.com/books?id=P-1m1FLtrvsC&pg=PA79&dq=nations+comintern+Balkan+federation&hl=en&ei=V96YTYzbO4OXceDYta8H&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=9&ved=0CFMQ6AEwCA#v=onepage&q=nations%20comintern%20Balkan%20federation&f=false

Contemporary Yugoslavia By Jozo Tomasevich, Wayne S. Vucinich

http://books.google.com/books?id=a--6hauBIb4C&pg=PA244&dq=nations+comintern+Balkan+federation&hl=en&ei=V96YTYzbO4OXceDYta8H&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CDQQ6AEwAg#v=onepage&q=nations%20comintern%20Balkan%20federation&f=false

Mediterranean politics, Volume 1 By Richard Gillespie

http://books.google.com/books?id=UpC4QJP66HUC&pg=PA90&dq=nations+comintern+Balkan+federation&hl=en&ei=V96YTYzbO4OXceDYta8H&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CE4Q6AEwBw#v=onepage&q&f=false

http://www.google.com/#sclient=psy&hl=en&rlz=1R2ADRA_enBG421&prmdo=1&tbs=bks:1%2Cbkv%3Ap&q=nations+comintern+Balkan+federation&rlz=1R2ADRA_enBG421&aq=&aqi=&aql=&oq=&pbx=1&fp=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&cad=b
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Мај 14, 2011, 11:12:15
24-ти май, ден на славянската писменост.

http://www.forum.kotle.ca/showthread.php?tid=1014
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 04, 2011, 11:09:18
Славата, митот и крвта на ВМРО (6)
 
Мајски во своите сведоштва истакнува дека Крушево во тоа време имало 12.500 жители - „Бугари (Брсјаци и Мијаци), Власи и Албанци“ и две семејства што биле чисти или вистински Грци, а поголемиот број „Грци“ во градот биле всушност „Власи, Албанци и Бугари“ под големо влијание на грчката пропаганда.
 
Американскиот професор ги заснова ваквите констатации врз пишувањата во книгата на Николас Балас, „Историјата на Крушево“, издадена во 1905 година на грчки, а преобјавена во 1963 година во Солун. Во предговорот што го напишал потомок на крушевско семејство, градот Крушево бил наречен „Акропол на елинизмот“ и „херојски град маченик“ за грчката кауза пред да го прегази словенската наезда. Балас за време на востанието имал 32 години. Како и Киров-Мајски и тој бил учител, но предавал и пишувал на грчки јазик. Според него, градот бил заедница на Елини – Грци од времето на неговото прво населување при крајот на осумнаесеттиот век, па се' до 1903 година и дека „славофоните“ биле дојдени подоцна како заслуга на бугарската пропаганда.
 
http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=2CB589CA1B661546A35711E203C0C891

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 12, 2011, 09:21:57
Тук можете да прочетете за българската икономика в миналото и днес.

http://bkks.org/forum/index.php/topic,3213.0.html
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 14, 2011, 10:58:55
(http://img.zamunda.net/bitbucket/09df8g78df89.jpg)


http://www.youtube.com/watch?v=FEFN2y0GK2s&feature=player_embedded

От тук можете да си доунлодвате българският филм "Мера според мера", който разказва за ВМРО включително и аферата мис Стоун. Също така можете да гледате много американски филми преведени на български.

http://www.zamunda.net/browse.php

трябва да си направите акаунт (да се регистрирате), да отидете в Торенти, да изберете Филми БГ и да напишете заглавието на филма в Search.

http://www.zamunda.net/browse.php

Разбира се, преди това трябва да си инсталирате една програма mtorrent

http://www.utorrent.com/downloads
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 17, 2011, 04:39:32
Георги Пулевски

Георги Пулевски (на македонски книжовен език: Ѓорѓи Пулевски или Ѓорѓија Пулевски) е революционер и публицист от Македония, ранен македонист, един от първите поддръжници на идеята за отделна македонска нация и македонски език.[1]

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8_%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 21, 2011, 03:18:28
Metodi Shatorov

Metodi Tasev Shatorov - Sharlo (Bulgarian: Методи Шаторов - Шарло and Macedonian Cyrillic: Методиja Шаторов - Шарло) (January 10, 1897 in Prilep, Ottoman Empire – September 12, 1944 near Velingrad, Bulgaria) was a prominent Bulgarian political leader during the first half of 20th century [1][2][3][4][5] and also temporary leader of the Macedonian communists in 1940-1941. As the most left-wing politicians from Macedonia, during 1930s he has been forced to adopt the Balkan Communist Federation's concept for an autonomous Macedonia separate from the motherland Bulgaria. However, Macedonian communist functionaries, originating from the Bulgarian Communist Party (BCP) and Internal Macedonian Revolutionary Organization (United) (IMRO (United)) never lost their strong pro-Bulgarian (bulgarophile) sentiments.[6]

Shatorov graduated from the local Bulgarian Exarchate's junior school in Prilep and afterwards from the men's high school in Bitola. He also attended a pedagogic school in Skopie in 1914-1915. In 1918 the Bulgarian Army withdrew from Vardar Macedonia and Serbia annexed the area. He immediately emigrated to Bulgaria, where he became a member of the BCP in 1920. Furthermore, Sharlo was arrested for his participation in the September Uprising in 1923. In 1925 he became also a member of the IMRO (United) - de facto a BCP creation. As a significant party worker, he grew as a functionary of the Comintern and a member of the BCP Central Committee. He was imprisoned several times and emigrated to the Soviet Union for political reasons. During the Spanish Civil War Sharlo went to Paris as a coordinator of BCP. During the World War II the Comintern sent him back to Vardar Macedonia (being then part of the Kingdom of Yugoslavia under the name 'Vardarska Banovina') to serve as a Secretary of the Macedonian Regional Committee of the Yugoslav Communist Party (YCP) since 1940. After the Bulgarian takeover of Vardarska Banovina in April 1941, the Macedonian communists fell in the sphere of influence of the BCP under Sharlo's leadership.[7] The Macedonian Regional Committee refused to remain in contact with the YCP and linked up with BCP as soon as the invasion of Yugoslavia started.[8] Sharlo refused to distribute the proclamation of the YCP which called for military action against the Bulgarians.[9] He also became prominent with his anti-Serbian political views. The local committee of the YCP realised that the Bulgarian army liberated the local population from the oppressive and despised Serbian bondage. Shatorov, a dedicated anti-fascist, was credited with the slogan "One people, one country, one party", by which he approved the Bulgarian invasion.[10]

While the Bulgarian Communists avoided organising mass armed uprising against the Bulgarian authorities in Vardar Macedonia, the Yugoslav Communists insisted on an armed revolt. Upon the decision of the Comintern and Joseph Stalin himself the Macedonian Communists were reattached to CPY. The Sharlo's leadership was terminated, but the vestiges of his policy among part of the communist activists were preserved. Despite his expulsion, the new executive bodies of the Macedonian Regional Committees continued to share Shatorov's ideas until 1943.[11] This policy changed since 1943 with the arrival of the Tito's envoy Montenegrin Serb Svetozar Vukmanović-Tempo. He began in earnest to organise armed resistance to the Bulgarian rule and sharply criticized the Sharlo's pro-Bulgarian policy.[12]

Consequently, for his actions Sharlo was expelled from the YCP and in the late 1941 he moved again to Sofia, where Shatorov began working as one of the Bulgarian resistance movement leaders (under the nickname 'Panayot'). He was among the most active organizers of the Salvation of the Bulgarian Jews during the Second World War.

Sharlo was heavyly wounded and disappeared under unknown circumstances on September 5, 1944 in a battle between partisans and gendarmerie on Milevi skali in the Rhodopi mountain. As Shatorov was previously sentenced to death by a Tito's tribunal, there are serious indications that he was killed by Josip Broz Tito's agents (allegedly in agreement with the International Department of the Central Committee of the Soviet Union's Communist Party) as a politically inconvenient leader.[13] This happened only several days before the Communist coup d'état of September, 9 (backed by the Red Army) installed a new government of the Fatherland Front. As per the autopsy report, he died after September, 11, i.e. several days after the old regime's end, and until then he was not discovered neither by his comrades nor by the new authorities.

Shatorov's supporters in Vardar Macedonia, called Sharlisti, were systematically exterminated by the YCP since the autumn of 1944, and heavily repressed for their anti-Yugoslav and pro-Bulgarian political positions.

After 1944 Communist Bulgaria and Communist Yugoslavia began a policy for establishing a common Balkan Federative Republic and forced the creation of a distinct Slav Macedonian consciousness as a bridge between the two states. Hence, the Shatorov's policy was not in favour in both countries. Nevertheless, the Bulgarian Communist Party decided at a plenum in 1958 to change its course on the Macedonian Question. Afterwards, the concept for a Macedonian ethnicity and language was abandoned and Shatorov was fully rehabiltated Bulgaria. After the breakup of Yugoslavia and the fall of Communism he was partially rehabilitated in the Republic of Macedonia only in 2005.

http://en.wikipedia.org/wiki/Metodi_Shatorov
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јули 28, 2011, 09:57:38
(http://www.segabg.com/online/IMG/9796/0059-large.jpg)

Константин Миладинов (1830-1862), рисунка от неизвестен художник, Национална библиотека "Кирил и Методий"-София (вляво); заглавната страница на "Български народни песни, събрани от братя Миладинови, Димитър и Константин, издадени от Константин в Загреб, в книгопечатницата на А. Якич, 1861"; Димитър Миладинов (1810-1862), рисунка от неизвестен художник, Архив на БАН-София; Страница 73 от "Български народни песни" с края на стружката песен "Два брата и сестра" и началото на раздела "Юначки" с народната песен "Крал Шишман, крал Латин и овчар [с] табарина [плащ, дебела връхна дреха до петите]" пак от Струга; Наум Миладинов (1817-1897) участва заедно с братята си в голямото дело, събраните от него български народни песни са нотирани, снимката е правена след Освобождението в София, където живее до смъртта си.


Истинската история
„Сите драгоцености, под кои блъстит нашата народна поезия”
Сборникът „Български народни песни” отразява ранен пласт от народното творчество, който без великото дело на братя Миладинови днес би бил безвъзвратно загубен
Иван Петрински

Окончателните резултати от тазгодишното преброяване на населението в България докараха тежко главоболие в Скопие. Писалите се у нас тая зима като "македонци" са повече от 3 пъти по-малко в сравнение с предишното преброяване. През 2001 г. са се обозначили в тая графа общо 5071 души, от тях малко над 3000 - в Пиринския край. Пресните още окончателни резултати от последното преброяване показват 1609 "македонци", а само в Благоевградска област - екзотичните 814, при общо население в областта от 323 552 души. Вече имаше случай, в който бе посочено тук, че всъщност активно македонстващите по различни оценки са от 140 до 180 български граждани, та във връзка с това трябва да е ясно, че при следващото преброяване през 2021 г. Скопие ще трябва да се готви за до 200 отметки в графата "македонци", а най-добре ще е да спре да тероризира собствените си граждани с българско самосъзнание, които, смея да го твърдя от лични наблюдения, надхвърлят вероятно половина от славянското население на републиката им.

Данните от тазгодишното преброяване са толкова показателни, че даже няма какво да се обсъжда по тях, още повече като се отбележи в добавка, че значителен брой граждани на БЮРМ с двойно гражданство или само с българско гражданство живеят постоянно в България. Та с увереност може да се заключи вече, че въпросът с "македонците" в България е на практика приключен. Бе затворена и тая страница (http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?sid=2009112600040001301), но няма да е зле от време на време да се връщаме към нея и да я препрочитаме, поучителна е.


* * *


Притеснително е да се гледат в очите колегите от Повардарието, когато обясняват някой по-"особен" исторически факт. От неудобство и срам заради самите тях погледът се рее наоколо. Когато политиката се намеси в чистата наука и трябва да се намери обяснение на необяснимото, винаги е такъв резултатът. В подобни разговори ти става ясно, че цар Иван Владислав, написал се като "самодържец български" в строителния надпис от крепостта на Битоля, а чичо си цар Самуил - като "българин по род" за по-престижно, всъщност си бил чист македонец.

Ще научим в такъв разговор също, че преди точно 150 години братя Миладинови са озаглавили епохалния си сборник "Български народни песни", въпреки че от общо 660 песни в него 584 били "македонски" и едва 76 "български". Последното се казва винаги с умерено към братята раздразнение - много ви уважаваме, сиреч, ама защо ни създадохте тоя проблем със заглавието. Всъщност самият Константин Миладинов пише: "седмата от них част се собрани од восточните [части на България], а другите од западните стърни [на България]". В разделянето на песните по чисто географски принцип на братя Миладинови и на ум не им е идвало да влагат някакъв етнически смисъл, те само са били горди да обхванат възможно най-голяма част от българското землище при всички невероятни трудности, с които се сблъсква написването и издаването на сборника.

За братя Миладинови и за тяхното дело, за което Димитър и Константин заплащат буквално с живота си, е писано толкова много, че любознателният читател няма да има притеснение с намирането на подходящо за него четиво. Два въпроса не са намирали отговор или много рядко изследователите се спират на тях.

Сигурно на много от читателите на "Български народни песни" прави впечатление, че в сборника почти не могат да се срещнат песни, които и днес да се знаят. Всъщност песните от етнографската и фолклорна област Македония, които днес всички пеят, са по-скорошен пласт в българското народно творчество, създавани са десетилетия след излизането на сборника, в края на ХIХ-началото на ХХ в., и се определят като "македонски градски песни" (да не се бъркат с блудкавите "стари градски песни"). Такива са "Биляна", "Що ми е мило и драго", "Дафино вино", "Болен ми лежи" и хиляди още. Вероятността да сте чували по-стара народна песен от Македония днес е на практика нищожна. В "Български народни песни" е събран по-ранен пласт от народното творчество, който без великото дело на братя Миладинови днес би бил безвъзвратно загубен.


Извори


"Почтени мой приятелю!

. . . Песните овде ке напечатам, защо еден се обяза да ги свършит до конецот от апреля. Но молям Вас, огласите [обявите], кои изпратих да ги раздадите со честниот ваш лист [в. "Дунавски лебед"], споминвеещем нещо за песните, и особено за западните во Македония болгари. Во огласот ми Македония назвах Западна България (како и требит да се викат), защо во Беч [Виена] гърците се разпоряжават сос нас како со овци. Тие Македония сакат гърцка земя и не может даже да разберат како может да не йе гърцка. А тамошните повеке од два милиона болгари що ке ги сториме? Неужели уще болгарите ке бидет овци, а неколку гърци да ни бидет овчари? Поминаха тие времина, а гърците ке си останат само со сладкиот им сон. Песните мислям да се раздадат многу мегю Българско и затова и цената определих неголема . . .

Оставам секогашен Ваш искрен приятел . . ."

Из писмо на Константин Миладинов (в Загреб) до Георги Ст. Раковски (в Белград), 31 януари 1861 г.


"Почтени читатели!

Тридесет години од како се показала нашата зора од умственото развиванйе и во самото начало од новородственйето ни беха се печатали народни песни во секакви времина и места. Но никойе до сега полно издавайе не можеше да удовлетворит желанията ни да докажит скупно сите драгоцености, под кои блъстит нашата народна поезия . . . Мие счастливи се слагаме, че издеваещем [издавайки] полно собрание од песните . . .

Песните пред шест години зафатихме да собираме од секакви стърни от западната Болгария, т. е. од Македония, напр. од Охрид, Струга, Прилеп, Велес, Костур, Кукуш, Струмица и други места; още и од восточна Болгария . . .

Песните сет под тискарница и скоро ке излезат на свет. Молиме почтените подпищици по-скоро да испратят честните им имена, за да можат да се напечатат.

Кой ке помогнит десет ексембляра, ке земит еден безплатно. Цената се определьвит два флоринта, а за во Турско грошеи двадесет, или една рубла.

Песните сет около 700 и ке се печатат на два стълба . . . Песните сет самовилски, църковни, юначки, жальовни, смешни, овчарски, любовни, сватовечки, лазарски и жетварски. Още ке се напечатат единадесет хороводни песни со ноти."

Из обява от братя Миладинови за набиране на спомоществователи на сборника с български народни песни, 7 февруари 1861 г.

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=9796&sectionid=5&id=0001301

Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Септември 14, 2011, 01:01:14
Грција се плаши дали Македонија ќе остане нејзина

Во истиот документ изготвен од дипломатите во Берлин во 1924 година пишува дека етнографската карта на Македонија покажува дека селата и градовите во најголем број се со етничко мешано население, кое меѓусебно бесно е раскарано и живее во крајна беда и незнаење, под лошо управување. Германците направиле прецизно раздвојување на македонскиот јазик како засебен, различен од јазиците на соседните народи. „Две третини од населението во Македонија зборуваат на македонски јазик, кој е сличен на бугарскиот јазик“, заклучиле во Берлин не пропуштајќи да укажат дека населението е збунето од политичките и религиозните пропаганди на соседните држави, но и од големите сили.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=9141193055&id=9&prilog=0&setIzdanie=22380
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: bagain на Септември 14, 2011, 03:15:52
Грција се плаши дали Македонија ќе остане нејзина

Во истиот документ изготвен од дипломатите во Берлин во 1924 година пишува дека етнографската карта на Македонија покажува дека селата и градовите во најголем број се со етничко мешано население, кое меѓусебно бесно е раскарано и живее во крајна беда и незнаење, под лошо управување. Германците направиле прецизно раздвојување на македонскиот јазик како засебен, различен од јазиците на соседните народи. „Две третини од населението во Македонија зборуваат на македонски јазик, кој е сличен на бугарскиот јазик“, заклучиле во Берлин не пропуштајќи да укажат дека населението е збунето од политичките и религиозните пропаганди на соседните држави, но и од големите сили.

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=9141193055&id=9&prilog=0&setIzdanie=22380
Всъщност става дума за "спогодбата Моллов-Кафандарис",между държавна спогодба подписана от финансовите министри на България и Гърция в Женева на 08 12 1927г и одобрена от Обществото на народите НА 12 01 1928г.
Където Гърция се задължава да исплати 1 050 000лв.на България.Следва и размяна на население.
Тук може да  четете за тази спогодба.
http://www.google.bg/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81
(http://paper.standartnews.com/archive/2000/06/15/img/glava.gif)
Цитат
Изкупуват по 50 ст. книжата "Моллов - Кафандарис"

По 50 ст. за 1000 лв. номинал да се изкупят облигациите, емитирани през 1923 г. по спогодбата "Моллов - Кафандарис", ще решава правителството днес. Книжата обаче трябва да са регистрирани в ДСК. Изкупуването на облигациите и непогасените лихвени купони към тях ще става до 22 декември 2000 г. от ДСК на мястото на регистрацията им, предвижда проекторешението. 6 хил. лв. са заделени в бюджета за този година за изкупуване на облигациите
Стефан Кючуков
http://paper.standartnews.com/archive/2000/06/15/econom/fnstory2.htmНаслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Септември 16, 2011, 08:19:34
Историјата за Миладиновци ќе оживее на филм

Документарниот филм што ќе се работи во македонско-хрватска копродукција сé уште е само идеја, која, како што вели Антонио Митриќески, кој најверојатно ќе го режира филмот, би било прекрасно да стане стварност. Струшките браќа досега не се нашле на големото платно, а во филмската продукција биле третирани само низ поединечни телевизиски проекти. Митриќески првично требало да се појави во улога на продуцент на делото, кое се о чекува да фрли ново светло и да ја обелодени вистината за македонските преродбеници


Линкот што ги поврзува Хрватска и Македонија со браќата Миладиновци е печатењето на Зборникот, кој поради тоа што вклучува седумдесет бугарски песни стана предмет на присвојување од нашиот источен сосед. Во екипата што ќе го подготвува документарецот треба да бидат вклучени стручна екипа и консултанти, кои долго време се занимавале со оваа проблематика за приказната да биде научно поткрепена со историски факти.

Според д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева од Институтот за македонска литература, капиталното значење на Зборникот лежи во фактот што тој е пишуван во време на недостиг од македонскиот глас во светската историја и што тој е една од првите книги што го верификуваат македонскиот ентитет како посебен, со свои дистинктивни обележја.
 
- Зборникот на браќата Миладиновци е мошне значаен од денешен аспект, зашто јазикот е македонски, иако азбуката на која е пишуван е бугарска. Тој е едно од првите запишувања на македонската меморија преку народното творештво во недостиг од пишани документи за Македонците и македонската историја, обичаи и менталитет. За сето ова дотогаш пишувале други - вели Георгиевска-Јаковлева.
 
Без оглед што оваа епохална книга на браќата Миладиновци во изданието на Стефан Верковиќ уште во 1860 година излегува како Народни песни на македонските Бугари, таа во историјата на македонската литература и култура воопшто го зазема водечкото место во презентацијата на македонското усно народно творештво. Бидејќи во времето кога настанувале тие народни творби не се правела разлика помеѓу Македонците и Бугарите, самите Миладиновци кога ги собирале песните пишувале дека собираат бугарски песни.
http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=916111145499&id=16&prilog=0&setIzdanie=22382
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Ноември 20, 2011, 03:07:37
Тук можете да гледате българска телевизия.

http://bgtelevizia.com/tv.php?channel=49
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Ноември 23, 2011, 08:02:14
Още един сайт за българска телевизия.

http://inhatch.com/Watch/diema2_lo
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Ноември 26, 2011, 07:05:34
От тук можете да си данлодвате най-новите американски филми преведени на български, също така програми, песни и други. Трябва да отидете в торенти. Разбира се, първо трябва се регистрирате.

http://arenabg.com/torrents.php?category=14;15;16;17;18;19;20;21;22;39

А това е торент за научно-популярни филми, също преведени на български.

http://kolibka.com/2.html
Наслов: Одг: Македонизмът е бил създаден от гърците
Поставена од: veritas на Јуни 19, 2012, 07:36:25
Kој ви дава право да н` делите?

Kој ви дал право да забранувате и да наредувате кој кого смее или може да почитува, да му биде благодарен и да го воспејува? Kој ви дал право да ни забранувате да се сеќаваме на хероите? Kој ви дал право да се сметате себеси за чувари на вистината за историјата на македонскиот народ? Kој ви дал право да мислите дека само вие сте дел од оваа држава? Kој ви дал право да се противите на славењето на верските празници и кој ви дал право да се потсмевате и подбивате со верата на луѓето? Kој ви дал право да ја бришете историјата и да ги негирате борците? Kој ви дал право да н` терате да славиме туѓи, а да отфрламе наши херои? Kој ви дал право да ни наметнувате дека цела македонска приказна почнува со вас и вашите идеолошки татковци?

Овие денови си велам - дај да ги набројам, за себе, кои ликови од македонската историја се изоставени, заборавени и со намера избришани или барем само во обид бришени од нашата меморија. Си ставам задача прво да пробам да се сетам на повеќе, второ да најдам некаква логична причина зошто токму тие ликови се намерно изоставани и поттргнувани од свеста на Македонецот. Секогаш кога ќе се стават на хартија работите, многу појасно се гледаат и многу почисто се уочуваат. И почнувам да бројам. Првиот водач на Илинденското востание, Борис Сарафов (така го ословуваат сите светски медиуми во тоа време). Првиот претседател на ВМРО (како прва формална и официјална организација која се борела за слобода на Македонија), д-р Христо Татарчев. Првиот претседател на Kомунистичката партија на Македонија (односно на ПK на KПЈ) и член на ВМРО - Обединета, Методија Шаторов Шарло. Првиот претседател на Македонија, Методија Андонов Ченто (кого без тронка почит и без причина го затворија и го доведоа во состојба да почине). Првиот (односно најстариот) гемиџија Павел Шатев (осудуван на смрт од две царштини, а погубен од својата Македонија). Првиот и најстар говорник и член на првото заседание на АСНОМ, Панко Брашнаров. Првиот доктор на правни науки во Сорбона и член на Президиумот на АСНОМ, кичевецот Владимир Полежина. Првиот командант на партизанските чети во слободните територии во западна Македонија и прв министер за правда на Македонија, Петре Пирузе - Мајски. Првиот генерал на партизанските единици и водач на НОВ, Михајло Апостолски. Првиот потписник на Мајскиот манифест (политичка прокламација и документ за обединување и помирување на македонската десница и левица во борба за остварување на националните цели), Тодор Александров. Првиот архиепископ на возобновената Охридска архиепископија, архиепископот Доситеј. Еден од првите членови на Иницијативниот одбор за свикување на Првото заседание на АСНОМ, писателот и поет Венко Марковски (подоцна протеран од својата родна земја). Братот на првиот претседател на Kрушевската република, Ѓорги Kарев (и тој учесник во востанието) кој ладнокрвно е отруен во затворот во Идризово во 1949 година. Првиот водач на Тиквешкото востание од 1913 година, војводата на ВМРО, Диме Пинџуров (татко на народниот херој Страшо Пинџур). Најголемите водачи на Организацијата и на отпорот спрема грчката пропаганда во егејскиот дел на Македонија, Апостол Петков Терзиев, Васил Чакаларов и Лазар Поп Трајков. Најголемите војводи и водачи на Охридското востание (најмасовно македонско востание), Петар Чаулев и Милан Матов (брат на Христо Матов). И редот се зголемува и се зголемува... Просто човек да се начуди и никогаш да не престане да мисли од каде толку лоша крв помеѓу Македонците. Зошто толку многу неправди? Зошто толку големи негирања? Па зар овие луѓе не се бореа за Македонија? Зар не заслужија мирно да им се поклониме за нивната саможртва? Зошто да не ги одбележиме и зошто да не им се заблагодариме? Во сите погоре спомнати луѓе има и што припаѓале на десницата, има и што припаѓале на левицата и такви што не припаѓале никаде, но заедничко за сите е дека биле силно посветени на борбата за национално ослободување на нашиот народ.

Другите народи околу нас го разбраа одамна она што нам, Македонците, никако да ни стане јасно. Обединувањето, заедништвото и инклузивноста се единствениот пат по кој треба да се движиме како нација. Другите околу нас биле и полош пример од нас, но се надраснале, си простиле и се помириле. Само нам тоа не ни успева. Само во Македонија во овој модерен век се случува да бидеме етикетирани, судени и осудени. Ја нема големината кај левицата. Тие очигледно не се спремни да прифатат нешто што излегува надвор од нивната матрица. Не сакаат да признаат дека има и многу други кои се жртвувале и се бореле за Македонија. Така мислат дека ќе го изгубат приматот, кој и онака само сами си го гледаат, за единствена државотворна структура и идеологија. Не сакаат да се потсетуваат на своите грешки и промашувања и не сакаат да градат систем во кој сите еднакво, под ист аршин ќе бидат мерени и премерувани. Македонија повеќе не може да биде маќеа за десницата, а мајка за левицата. Не заради едните или другите, туку заради правдата и заради иднината.

Да прогласите некого за подмолник и за величање на некој крвник на својот народ треба да бидете свесен дека носите тежина од подолгорочен аспект. Треба да знаете што зборувате, а не да зборувате колку да ви се радуваат запалените поддржувачи. Да бидете политичар кој зборува на такви теми, прво треба да бидете свесни за сите аспекти, а второ да знаете што е тоа што го зборувате. Помина времето на лажните судови во кои беа осудени илјадници чесни родољуби само затоа што не се согласуваа со слепата пројугословенска и антиавтономистичка политика на октроираното раководство на Македонија по 1946 година. Помина времето кога сите првенци на македонската борба и мисла беа судени, убивани и отстранувани од политиката за на нивно место да се сместат непознати ликови, без кредибилитет и достоинство, спремни да си го менуваат и своето национално потекло само и само да се доберат до позиција и власт. Помина времето во кое таквите типови на политичари судеа не само за сегашноста, туку судеа и за минатото, препишуваа, бришеа, кинеа и прикриваа делови кои не одговараа на нивната тогашна потклекната позиција. Поминаа времињата во кои таквите нечесни кариеристи ги тргаа по страна сите великани за да тие сами останат и само така осамени да бидат најголеми. Помина времето во кое кариеристите се претставуваа за комунисти, а потоа, така им го земаа заслуженото местото на илјадниците партизани кои се бореа единствено за национална слобода. Таквите с` уште ги има, но просто, им помина времето.

Денес во Македонија повторно има луѓе кои не се спремни да ја прифатат големината и широчината на борбата за Македонија. Денес повторно има луѓе кои се спремни со една реченица да судат и за минатото и за иднината. Денес повторно треба да се делиме, црниме и погазуваме. Не постои погрешна битка за слобода на Македонија. Единствено грешно е покорувањето и бездушноста. Денешнава левица во Македонија мора да застане во својот поход на негација на се што не е признато од нивниот партиски и идеолошки суд. Македонија е многу повеќе од она што тие можат да го погледнат. Мора да прифатат дека Македонија е држава за која се бореле и левичари и десничари. Македонија е држава во која живеат и левичари и десничари. Затоа, ќе биде држава која се поклонува и на едните и на другите, на сите кои се жртвувале за неа.

Ние подадовме рака.

Нашата македонска приказна е голема, но поделена. Многу сме далеку едни од други, некогаш не се ни познаваме и препознаваме, некогаш не се ни разбираме. Се молиме на различен начин и живееме во различен контекст. Затоа, одговорноста на оние малку што сме биле среќни да живееме овде и вака е многу поголема и многу потешка. Инклузивноста, а не делбите, се предизвикот на новата генерација. Или ќе го научиме тоа или ќе ни биде с` потешко.
 
Илија ДИМОВСКИ

http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=85501043732AC843879DB0F9E0B3275C