Бугарски Културен Клуб

Историја => Возрожденци => Тема започната од: ohrid1941 на Јануари 16, 2011, 08:27:09

Наслов: Архивите говорят № 57
Поставена од: ohrid1941 на Јануари 16, 2011, 08:27:09
Стоян Райчевски
Архивите говорят № 57 – Възраждането в Македония.
Материали от българския възрожденски печат


(http://www.book.store.bg/prdimg/39660/arhivite-govoriat-57-vyzrazhdaneto-v-makedonia-materiali-ot-bylgarskia-vyzrozhdenski-pechat-stoian-rajchevski.jpg)

http://www.book.store.bg/p39660/arhivite-govoriat-57-vyzrazhdaneto-v-makedonia-materiali-ot-bylgarskia-vyzrozhdenski-pechat-stoian-rajchevski.html

Описание:

Настоящият том представя материали от българския възрожденски печат, подбрани и подредени от Юрдан Анастасов през 1961 г. в сборник "Възраждането в Македония".
Дописките, статиите и писмата, изпращани от различни градове и села на Македония, са неоспорими свидетелства за народностното съзнание на македонските българи и за активното им участие в общобългарското националноосвободително движение през периода 1850-1875 г.
Повечето материали са написани на местния диалект според селищата, от които те се изпращат и това дава възможност на съвременния изследовател да проследи състоянието на западните български говори през Възраждането на основата на автентичен и неподправен езиков материал, както и да намери обяснения на редица явления в съвременния български книжовен език.