Влез за потребители

Кој е вклучен?

Во овој момент на сајтот има 0 потребители и 1 гостин.

Миладиновци: Български народни песни

Етнографија на Македонија

Македония - Сборник от документи и материали

Category: ВестиSyndicate content

Регистрација на Здружението

21 и 22 мај 2008

Прием и одобрување на пријавата за регистрација на Здружението.

Основачко собрание на Здружението Бугарски културен клуб – Скопје

4 мај 2008

Одржано е основачко собрание на Здружението Бугарски Културен Клуб - Скопје.

AdaptiveThemes