Бугарски Културен Клуб

Култура и уметност => Литература, книги, изданија => Тема започната од: disidente на Јули 27, 2009, 09:23:02

Наслов: ПЕЙО ЯВОРОВ
Поставена од: disidente на Јули 27, 2009, 09:23:02
Пейо Яворов
ЗАТОЧЕНИЦИ

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=130&WorkID=3325&Level=3
Наслов: Одг: ПЕЙО ЯВОРОВ
Поставена од: Competent на Јули 27, 2009, 11:58:13
Пейо Яворов
ЗАТОЧЕНИЦИ

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=130&WorkID=3325&Level=3

Това стихотворение е посветено на Тодор Александров !
Наслов: Одг: ПЕЙО ЯВОРОВ
Поставена од: disidente на Јули 28, 2009, 12:31:41
Кога прв пат го прочитав ова стихотворение, останав без здив!
Едноставно : ФАНТАСТИЧНО !
Наслов: Одг: ПЕЙО ЯВОРОВ
Поставена од: disidente на Август 20, 2009, 12:36:49
Ще бъдеш в бяло

http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.slovo.bg%2Fshowwork.php3%3FAuID%3D130%26WorkID%3D3382%26Level%3D3&ei=tSaNSr_sOI6HsAb_6rSkDA&rct=j&q=%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BE+%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D1%89%D0%B5+%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%88+%D0%B2+%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%BE&usg=AFQjCNH0muRdNfAGwreLFlq5rUeeIKgNLg
Наслов: Одг: ПЕЙО ЯВОРОВ
Поставена од: тиквешанка на Октомври 13, 2011, 12:12:02
http://www.slovo.bg/showauthor.php3?ID=130&LangID=1

http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=130&WorkID=3510&Level=1

Пейо Яворов-Хайдушки копнения

,,Автономията е добре обмислена и искрено прегърната политика на революционните кръгове. Така ние не само бихме отнели оръжието на гърци и сърби, но бихме дали, ако щете, и още едно доказателство, че Македония е българска. Няма да повтарям толкова пъти цитираната приказка за Соломоновия съд между двете майки, заявяващи еднакви права върху останалото живо дете.“

,,Разбудиха се големи съдействия, но изникнаха и неп-редвиждани противодействия. За тържество или катастрофа, българска Македония тръгна към бъдащето по нови пътища.“

"Терора" бе един широк план за действие чрез динамит по градове, железници и другаде, винаги далеко от българското население, което инак би било изложено на турските жестокости.“

,,Но тук, в с. Ляхово (Демирхисарско), дето прекарахме великденските дни, за които разказвам, беше сравнително много спокойно, доколкото е дума за лично удобство. Селото е чисто българско...“

,,— И сборуват они по наше, по бугарски?
— Е па как! — отговаря бакалина, задавен от смеха на някакво гордо удоволствие; — нели са бугари, нема да сборуват по турски я.“

,,— Санким, ако сгреших, прощавайте — обърна се дядо поп към мене, — ама аз викам, че и без Русия ще се оправи. Толкова аскер имаме горе, па и ние оттук...
Кой смееше да изтръгне тая надежда на македонския българин в "аскера" на България, за когото той казваше "имаме го"! И с каква друга би я за менил?“

,,Ние осъмнахме край Голешово, дето вече не можехме да влезем, и слънцето изгряваше, когато повихме нагоре край реката, към гористата височина. Не подир много аз се любувах оттам на угледните 250 български къщици, разстлани като върху длан.“

,,При туй революционната организация там простираше мрежата си само върху десетина български или полубългарски села, изгубени като малки острови сред турско и гръкоманско море.“

Наслов: Одг: ПЕЙО ЯВОРОВ
Поставена од: тиквешанка на Октомври 18, 2011, 01:51:40
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=130&WorkID=3502&Level=1

Пейо Яворов-Гоце Делчев

,,Кукуш в противоположност на повечето македонски градове може да се нарече чисто български. При неговите две хиляди български къщи едва има и стотина турски.“

,,Гоце нямаше по-сетне оная злоба към турчина, която винаги характеризира македонския българин.“

,,Кукушани стоят между първите от ония, които почнаха работа за отхвърляне фанариатското иго, гнетуще някога българина почти наравно с турския ярем. Тая работа продължава с неимоверни патила до началото на осемдесетге години 4, когато кукушките българи, за да се избавят от гръцки козни, намериха покровителството на френските консули...“

,,На будния юноша стига твърде малко време за ориентиране в политическия живот на княжеството – поне толкова, щото да разбере всичката пустота на ония надежди, с които се хранеше още македонския българин.“

,,Революционната проповед намери готова почва сред македонските  българи...“

,,Шайка обикновени разбойници нападат в с. Виница богаташа Кязим бей с обирнишка цел. Бея показва съпротивление и бива убит. Скопския валия Хафъз паша хлъцва от радост: ето причина да се начне преследване на българите и да се постигне съсипването на комитетите.“

,,През това време турското правителство беше отворило вече систематична борба против революционната организация, или все равно – против българщината в Македония.“

,,И познатия Дервиш ефенди говореше в Скопие на българите: "Кажете па тоя юнак Делчев, че аз искам да го видя и да му се поклоня – от цар до говедар ний сме вече изморени, а той сам не се уморява...“

,,Ний тряба да почнем – смяташе той – с нападения от страна на четите върху аскерски отделения и с атентати от страна на решителни момци по железопътни линии, също и по държавни учреждения. И да продължим така, но всякога далече от българското население, което не тряба да излагаме на турски преследвания и жестокости. Българите в Македония носят почти сами върху гърба си товара на революцията – и те са нужни, за да се продължи борбата ни, докато постигнем крайната си цел.“